วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Mikrotik GPeR

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวช่วยเพิ่มระยะสาย LAN จากปกติไม่ควรเกิน 100 เมตร พอต่อเพิ่มไปจะได้ระยะมากขึ้นเป็นกิโลเมตรกว่าๆ หลักการคือรับไฟเลี้ยงผ่านระบบ PoE ทางสาย LAN ภายในจะมี Switch Chip และส่งออกไฟฟ้าพร้อมทั้ง LAN 1Gbps
ซึ่งจริงๆก็เหมือน Switch แบบ 2 พอร์ตที่รับและจ่ายไฟออกได้ครับ

ตัวกล่อง
ตัวกล่อง
ตัวกล่องจะประกอบด้วย GPeR และขายึดครับ
หลังกล่อง
หลังกล่องมีข้อมูล MAC Address และ Serial
การต่อใช้งาน
การใช้งานก็ง่ายๆ คือเสียบสายต้นทางเข้าทาง PoE In และเสียบปลายทางเข้า PoE Out ครับ ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลย
ภายใน
เมื่อแกะออกมาจะเจอ PCB ที่มีสติกเกอร์อยู่ พอลอกสติกเกอร์ก็จะเห็นตามรูปล่าง
PCB
ภายในมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ครับ
IC
Marvell 88E6341 -> 6 Port Ethernet Switch with 2500Base-X SerDes and Four 10/100/1000Mbps PHYs ตัวนี้คือไอซี Switch 6 พอร์ตแต่ใช้งานจริงแค่ 2 พอร์ต
Microchip 24LC64 -> 64K I2C™ Serial EEPROM ใช้เก็บ Config สำหรับไอซี Switch 
TI TPS54160 -> 1.5-A, 60-V, Step-Down DC/DC Converter with Eco-mode™
PCB ด้านบน
PC13N1ZH -> ตัวนี้เป็น Transformer สำหรับสัญญาณ Ethernet ครับ

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

HUMAX HR2214A

อุปกรณ์นี้เป็นเราเตอร์ไวไฟของ TRUE Online มี WAN แบบ RJ45
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่อง มีเสาอาศ 4 เสา 
หลังเครื่อง
หลังเครื่อง มี 1 WAN RJ45 และ 4 LAN RJ45 มีพอร์ต USB 2.0 ให้ 1 พอร์ต
ภายในเครื่อง
แกะออกมาจะเจอ PCB ด้านล่างเป็นอย่างแรก 
PCB ด้านบน
พลิก PCB อีกด้านจะเจอชิพหลายๆ ตัวดังนี้
RTL8197DN
Realtek RTL8197DN -> SoC with RLX5281 CPU, USB
NT5TU64M16HG-AC
NANYA NT5TU64M16HG-AC -> 1Gb DDR2 RAM
25Q64CSIG
GigaDevice 25Q64CSIG -> 64M-bit SPI NOR Flash
RTL8367RB
Realtek RTL8367RB -> LAYER 2 MANAGED 5+2-PORT 10/100/1000M SWITCH CONTROLLER
RTL8192ER
Realtek RTL8192ER -> 2T2R 802.11bgn 2.4G single-chip that integrates Wireless LAN (WLAN) and a network PCIe controller.
RTL8812AR
Realtek RTL8812AR -> 2T2R 802.11ac solutions with Wireless LAN (WLAN) PCI Express network interface controller.
SKY21 85712
SKYWORKS SKY85712-21 -> 5 GHz WLAN Front-End Module
หน้า Login
ตัวอย่างหน้า Web Login ของเราเตอร์Bootlog

Booting...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@ chip__no chip__id mfr___id dev___id cap___id size_sft dev_size chipSize
@ 0000000h 0c84017h 00000c8h 0000040h 0000017h 0000000h 0000017h 0800000h
@ blk_size blk__cnt sec_size sec__cnt pageSize page_cnt chip_clk chipName
@ 0010000h 0000080h 0001000h 0000800h 0000100h 0000010h 000002dh GD25Q64
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

---RealTek(RTL8196D)at 2016.07.08-20:11+0800 v1.2_c1 [16bit](659MHz)
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x80003430
Realtek WLAN driver - version 1.6 (2013-02-21)(SVN:1963)
DFS function - version 1.0.23
Adaptivity function - version 7.1


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=3600 MAX_SKB_NUM=768
##############################################################################################################
SKB_BUF_SIZE=3600 MAX_SKB_NUM=768
#######################################################
Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
chip name: 8196C, chip revid: 0
NOT YET
eth0 added. vid=9 Member port 0x2...
eth1 added. vid=8 Member port 0x1...
eth2 added. vid=9 Member port 0x4...
eth3 added. vid=9 Member port 0x8...
eth4 added. vid=9 Member port 0x10...
eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
[peth0] added, mapping to [eth1]...
Realtek FastPath:v1.03
init started: BusyBox v1.13.4 (2016-08-08 18:18:07 CST)
Init Start...
DEFAULT LANGUAGE_TYPE is [3][0:cn;1:en;2:tw;3:thai;4...]
Init bridge interface...


************* Initialize MAC/PHY parameter *************
[MAC_REG_8812_n]
[PHY_REG_8812_n_hp]
[PHY_REG_PG_8812_new]
[AGC_TAB_8812_n_hp]
[RadioA_8812_n_hp]
[RadioB_8812_n_hp]
[REG_TXPWR_TRK_8812_hp]


************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Init Wlan application...

WiFi Simple Config v2.18-wps2.0 (2016.08.08-10:22+0000).

Register to wlan0
Register to wlan1
route: SIOCDELRT: No such process
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.8)
Init WAN Interface...

MiniIGD v1.09.1 (2016.08.08-10:22+0000).

Start NTP daemon

[Debug]Init system in cste...
ROOTFS_OFFSET_T=2b5002 SysCurVerMd5=6680ce24114ed0a4b8bd5a49205e133e
2016-08-08 18:28:19: (log.c.97) server sta
carystudio login:

user = root
password = cs2012

Command - brctl
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.a0722c4c5328 no eth0
wlan0
wlan1

Command - ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:28  
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24451 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:2421974 (2.3 MiB)  TX bytes:3194222 (3.0 MiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:28  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:29850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11930 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:2888475 (2.7 MiB)  TX bytes:3408311 (3.2 MiB)
          Interrupt:12 

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:29  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:12 

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:7149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:545866 (533.0 KiB)  TX bytes:545866 (533.0 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:28  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3351231 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10591 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:1014635400 (967.6 MiB)  TX bytes:5712861 (5.4 MiB)
          Interrupt:14 

wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr A0:72:2C:4C:53:2C  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1692720 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37517 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:382037343 (364.3 MiB)  TX bytes:16756761 (15.9 MiB)
          Interrupt:11 

Command - mount

rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
ramfs on /var type ramfs (rw,relatime)
/dev/mtdblock3 on /mnt type jffs2 (rw,relatime)
/dev/sda1 on /var/tmp/usb/sda1 type vfat (rw,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp950,iocharset=utf8)

Command - top
Mem: 55352K used, 56472K free, 0K shrd, 14052K buff, 19020K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 1.29 0.98 0.97 1/32 30901
[7m  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND [0m
 1400     1 root     S     2788   2%   0% lighttpd -f /lighttp/lighttpd.conf -m
 1379     1 root     S     2680   2%   0% cste_sub -h 127.0.0.1 -t totolink/rou
 9916     1 root     S     1684   2%   0% minidlna -R -f /etc/minidlna.conf 
 1244     1 root     S     1264   1%   0% dnsmasq 
 1316     1 root     S     1096   1%   0% timelycheck 
 1357     1 root     S     1044   1%   0% cs_broker -c /etc/mosquitto.conf 
26057     1 root     S     1028   1%   0% -sh 
    1     0 root     S     1020   1%   0% init      
30901 26057 root     R     1020   1%   0% top 
 1330     1 root     S      976   1%   0% ntp_inet -x th.pool.ntp.org 
  994     1 root     S      968   1%   0% wscd -start -c /var/wsc-wlan0-wlan1.c
 1249     1 root     S      716   1%   0% lld2d br0 
 1235     1 root     S      676   1%   0% miniigd -e 1 -i br0 
  964     1 root     S      640   1%   0% udhcpd /var/udhcpd.conf 
 1228     1 root     S      620   1%   0% udhcpc -i eth1 -p /etc/udhcpc/udhcpc-
  997     1 root     S      616   1%   0% iwcontrol wlan0 wlan1 
 1255     1 root     S      600   1%   0% reload -k /var/wlsch.conf 
  983     1 root     S      596   1%   0% iapp br0 wlan0 wlan1 
 1312     1 root     S      124   0%   0% fwd 
  717     2 root     SW<      0   0%   0% [mtdblockd]

vlan information 
# ls /proc/net/vlan/
config          hwNatLanVlanId  vlanEnable      wanVlanId
groupIndex      pvid            vlanGroup
# cd /proc/net/vlan/
# ls
config          hwNatLanVlanId  vlanEnable      wanVlanId
groupIndex      pvid            vlanGroup
# cat config
VLAN Dev name    | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_RAW_PLUS_VID_NO_PAD
# cat hwNatLanVlanId
rtk_hw_nat_lan_vid = 9
# cat vlan
cat: can't open 'vlan': No such file or directory
# cat vlanEnable
vlan enable:0 hw support enable:0
# cat wanVlanId
rtk_wan_vid (NAT) = 8
# cat groupIndex
0
# cat pvid
e0~e8:8,9,9,9,9,9,9,9,9         w0:0,w0-va0~va3:0,0,0,0,w0-vxd:0                w1:0,w1-va0~va3:0,0,0,0,w1-vxd:0

8367r asic pvid:
port 0 pvid 8 pri 0
port 1 pvid 9 pri 0
port 2 pvid 9 pri 0
port 3 pvid 9 pri 0
port 4 pvid 9 pri 0
port 5 pvid 1 pri 0
port 6 pvid 1 pri 0
port 7 pvid 1 pri 0

/proc/cmdline
console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock1

/proc/cpuinfo
system type : RTL819xD
processor : 0
cpu model : 56322
BogoMIPS : 658.63
hardware watchpoint : no
tlb_entries : 32
mips16 implemented : yes

 /proc/meminfo
MemTotal:         111824 kB
MemFree:           56184 kB
Buffers:           14052 kB
Cached:            18988 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            11852 kB
Inactive:          24088 kB
Active(anon):       2900 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):       8952 kB
Inactive(file):    24088 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 4 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:          2908 kB
Mapped:             3104 kB
Slab:              18596 kB
SReclaimable:       6084 kB
SUnreclaim:        12512 kB
PageTables:          252 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:       55912 kB
Committed_AS:       5180 kB
VmallocTotal:    1048404 kB
VmallocUsed:         580 kB
VmallocChunk:    1047812 kB

/proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00200000 00001000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 005b0000 00001000 "root fs"
mtd2: 00010000 00001000 "dualcfg"
mtd3: 00040000 00001000 "userdata"

 /proc/version
Linux version 2.6.30.9 (wubingdong@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.5-1.5.5p4 (GCC) ) #11 Mon Aug 8 18:28:05 CST 2016

ไฟล์ mtdblock และ firmware

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

SERCOM T3 ST-244F

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ONU ของเน็ต TRUE ครับ 
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องมีเสาถึง 6 เสา
ตัวเครื่อง
รองรับการต่อโทรศัพท์ 2 เครื่อง พอร์ต LAN 4 พอร์ต USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, ช่องต่อกล่อง Cable TV
Label
Label ใต้เครื่อง 
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องเมื่อดูที่สายของเสาอากาศจะพบว่า 2 เสาเป็นของ 2.4 GHz และอีก 4 เสาของ 5 GHz
PCB
ใน PCB มีอุปกรณ์ต่างๆ คือ
RTL9607C
Realtek RTL9607C -> 4 Core MIPS CPU (built-in 256MB DDR)
Le9642PQC
Microsemi Le9642PQC -> Dual Subscriber Line Interface Circuit miSLIC
P61089L
D.G.M.E. P61089L -> SLIC Protector
RTL8814BR
Realtek RTL8814BR -> 4x4 MIMO 256-QAM, maximum rate 1733Mbps, 5GHz
SKY746
SKYWORKS SKY85746-11 -> 5 GHz 802.11ax Ultra-Linear WLAN Front-End
Module with Integrated Log Detector 
RTL8192ER
Realtek RTL8192ER -> 2x2  2.4G single-chip that integrates Wireless LAN (WLAN)
PCB อีกด้าน
อีกด้านมีไอซี 1 ตัว
F50L1G41LB
ESMT F50L1G41LB -> 3.3V 1 Gbit SPI-NAND Flash Memory

Boot Log RTL9607C/RTL9603C
PRELOADER Bismarck3.5
II: LPLR:1126, SVN:22b2003c, Build_date:19041615, Toolkit:msdk-4.8.5-1004k-EB-3.18-u0.9.33-m32t-150818
II: Disable OCP/LX Timeout Monitor
II: SNAF version check OK!
II: TLB initial done:
    .ro section works!
    .text and .ro sections work!
II: CPU0 900MHz, CPU1 500MHz, DRAM 600MHz, LX 200MHz, SRAM 500MHz, SPIF 100MHz

AK: ******* DRAM calibration version: v4.1 *******
MEMPLL:[31/63/95/127/159/191/223]=407f, c0000210, 2ea23980, 2d0f0030, fff, 0, 0
AK: TP=3, VD=1, CC=3, OT=3, EP=0
AK: Start DDR3 Reset Procedure
ZQ:   Clock: ODT/OCD=30/48, zq_zctrl_prog=0x c080c3e, zq_zctrl_status=0x219344
ZQ: Address: ODT/OCD=30/80, zq_zctrl_prog=0x1c080c32, zq_zctrl_status=0x219311
ZQ:      DQ: ODT/OCD=30/60, zq_zctrl_prog=0x2c080c38, zq_zctrl_status=0x219322
ZQ:     DQS: ODT/OCD=30/60, zq_zctrl_prog=0x3c080c38, zq_zctrl_status=0x219322
ZQ: INTERAL DDR3, ZQCL done, ZQCS Enable
AK: MRS: mr[0]=0x101a50,  mr[1]=0x110004,  mr[2]=0x120010,  mr[3]=0x130000
AK: Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l    Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l
    [ 0]      0      1f       0      1d    [16]      2      1d       0      1d
    [ 1]      2      1d       0      1d    [17]      2      1d       0      1d
    [ 2]      0      1f       0      1d    [18]      0      1f       0      1d
    [ 3]      0      1f       0      1b    [19]      0      1f       0      1b
    [ 4]      0      1f       0      1d    [20]      2      1d       0      1d
    [ 5]      0      1f       0      1d    [21]      0      1f       0      1d
    [ 6]      0      1f       0      1d    [22]      0      1f       0      1d
    [ 7]      0      1f       0      1d    [23]      0      1f       0      1d
    [ 8]      0      1f       0      1b    [24]      2      1d       0      1b
    [ 9]      0      1f       0      1d    [25]      0      1f       0      1d
    [10]      0      1f       0      1d    [26]      0      1f       0      1d
    [11]      0      1f       0      1b    [27]      0      1f       0      1b
    [12]      0      1f       0      1b    [28]      0      1f       0      1b
    [13]      0      1f       0      1b    [29]      0      1f       0      1b
    [14]      2      1d       0      1d    [30]      2      1d       0      1d
    [15]      0      1f       0      1d    [31]      0      1f       0      1d
AK: Let's calibrate DRAM again, it will be better!
AK: Group delay: DQS0=2, DQS1=2
AK: Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l    Bit/max_r_s/max_r_l/max_w_s/max_w_l
    [ 0]      0      1f       0      1d    [16]      0      1f       0      1d
    [ 1]      0      1f       0      1d    [17]      0      1f       0      1d
    [ 2]      0      1f       0      1d    [18]      0      1f       0      1d
    [ 3]      0      1f       0      1b    [19]      0      1f       0      1b
    [ 4]      0      1f       0      1d    [20]      0      1f       0      1d
    [ 5]      0      1f       0      1d    [21]      0      1f       0      1d
    [ 6]      0      1f       0      1d    [22]      0      1f       0      1d
    [ 7]      0      1f       0      1d    [23]      0      1f       0      1d
    [ 8]      0      1f       0      1b    [24]      0      1f       0      1b
    [ 9]      0      1f       0      1b    [25]      0      1f       0      1d
    [10]      0      1f       0      1d    [26]      0      1f       0      1d
    [11]      0      1f       0      1b    [27]      0      1f       0      1b
    [12]      0      1f       0      1b    [28]      0      1f       0      1b
    [13]      0      1f       0      1b    [29]      0      1f       0      1b
    [14]      0      1f       0      1d    [30]      0      1f       0      1d
    [15]      0      1f       0      1d    [31]      0      1f       0      1d
AK: DRAM size=0x10000000, tRFC[2]=0x165(nS), tREF=1920(nS)
AK: DCR=0x21321003, DTR[0:2]=0x99644828, 0x808051f, 0x6516000
II: DDR3, 256MB
II: Change Stack from 0x9f002edc to 0x806fffe0
II: U-boot Magic Number is 0x27051956
II: Inflating U-Boot (0x80700040 -> 0x83c00000)... OK
II: Starting U-boot...


U-Boot 2011.12.NA (Apr 16 2019 - 15:45:32)

Board:RTL9607C, CPU:900MHz, LX:200MHz, MEM:600MHz, SPIF:100MHz, Type:DDR3
SPI-NAND Flash: C801/Mode0 1x128MB
Create bbt:
Loading 16384B env. variables from offset 0xc0000
Loading 16384B env. variables from offset 0xe0000
Loaded 16384B env. variables from offset 0xe0000
Net:   LUNA GMAC
Warning: eth device name has a space!

Hit any key to stop autoboot:  0
swcore_init
multicast_start Using LUNA GMAC  device
mcast upgrade timeout.
done
## Booting kernel from Legacy Image at 83000000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Created:      2019-09-06   8:55:08 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    3365780 Bytes = 3.2 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

DEBUG_MEM_AUTO: DCR=0x21321003
DEBUG_MEM_AUTO: dcr=0x21321003, bankcnt=0x00000008, mem_size=0x10000000, banksize=0x02000000
DEBUG_MEM_AUTO: LUNA_PBO_DL_DRAM_SIZE_BARRIER=0x00401000, LUNA_PBO_UL_DRAM_SIZE_BARRIER=0x00401000
DEBUG_MEM_AUTO: LUNA_PBO_UL_DRAM_OFFSET=0x0f3ff000,LUNA_PBO_DL_DRAM_OFFSET=0x0dbff000
DEBUG_MEM_AUTO: PAGE_SIZE=0x00001000
DEBUG_MEM_AUTO: BSP_DSP_MEM_BASE=0xf900000, BSP_IPC_MEM_BASE=0xf800000
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(0, 230682624, BOOT_MEM_RAM)
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(0x00000000, 0x0dbff000, BOOT_MEM_RAM)
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(234881024, 20967424, BOOT_MEM_RAM)
DEBUG_MEM_AUTO: [bsp_prom_memmap]add_memory_region(0x0e000000, 0x013ff000, BOOT_MEM_RAM)
Linux version 3.18.24 (root@runner-6b51163f-project-11-concurrent-0) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (Realtek MSDK-4.8.5p1 Build 2536) ) #1 SMP Tue Sep 3 10:19:34 UTC 2019 [luna SDK V3.3.0]
MIPS: machine is RTL9607C/RTL9603C
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,553)]L2_CONFIG= 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,557)] - L2_DataStall= 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,558)] - L2_TagStall = 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,559)] - L2_WsStall  = 0x0
[L2_DEBUG:(bsp_scache_config,560)] - L2_Bypass: Disable
[L2_DEBUG:(bsp_setup_scache,590)]SCache LineSize= 32 (B)
CPU clock is 900
Disable SRAM PLL...done
CPU0 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Determined physical RAM map:
 memory: 0dbff000 @ 00000000 (usable)
 memory: 013ff000 @ 0e000000 (usable)
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x00000000-0x0f3fefff]
  HighMem  empty
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x0dbfefff]
  node   0: [mem 0x0e000000-0x0f3fefff]
Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x0f3fefff]
VPE topology {2,2} total 4
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @89e16000 s5760 r8192 d22912 u36864
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60950
Kernel command line: console=ttyS0,115200 mtdparts=spinand:768K(boot),128K(env),128K(env2),10752K(config),5M(k0)ro,20M(r0)ro,5M(k1),20M(r1),64M(app),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,5M@11776K(linux),20M@16896K(rootfs) root=31:5
root_dev_setup line 301 root: 31:5
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 83512K/245752K available (25439K kernel code, 1547K rwdata, 2244K rodata, 184K init, 130368K bss, 162240K reserved, 0K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
gic_init: GIC_BASE_ADDR=0x1fbc0000, GIC_ADDRSPACE_SZ=0x00020000
Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
CPU1 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Synchronize counters for CPU 1: done.
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
CPU2 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Synchronize counters for CPU 2: done.
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
CPU3 revision is: 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
Synchronize counters for CPU 3: done.
Brought up 4 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usb_enable_IP(781)
set_usbphy(785)
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switched to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
NET: Registered protocol family 1
=================================
CONFIG_LUNA_SOC_GPIO: gpio_init()
=================================
XHCI v3.10
XHCI U2 Phy Init
u3_utmi_wait timeout
XHCI U3 Phy Init
[Kthread : luan_watchdog ] init complete!
************ Watchdog Setting ****************
WDT_E=0, (1-enable, 0-disable)
LX(MHz)=200
WDT_CLK_SC=3
PH1_TO=31
PH2_TO=0
WDT_RESET_MODE=0
**********************************************
====   Luna Watchdog Regs   =====
BSP_WDTCNTRR(0xb8003260): 0x00000000
BSP_WDTINTRR(0xb8003264): 0x00000000
BSP_WDTCTRLR(0xb8003268): 0xe7c00000
=================================
catv init!
futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.23)
msgmni has been set to 163
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 39, base_baud = 12327200) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
aipcBoardChipId=0x96070001 aipcBoardChipRev=0x00000002 aipcBoardChipSubType=0x00000018
RTL9607C_CHIP_ID 0x96070001
CHIP_REV_ID_B   0x00000002
aipc: register chrdev(254,0)
aipc: create device successed
aipc: start aipc irq init
aipc: Request IRQ for IPC OK
aipc: create dsp console device successed
aipc: init done
Realtek Luna SPI NAND Flash Driver Rev:00:00:00 (ChaoYuan_Yang)
[SPINAND] Blocks number under 6 are protected
Use RTK bb func
Use RTK bb scan
nand: device found, Manufacturer ID: 0xc8, Chip ID: 0x01
nand: Unknown
nand: 128MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
good block number 1024
14 cmdlinepart partitions found on MTD device spinand
RTK: using dynamic nand partition
Creating 14 MTD partitions on "spinand":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
0x0000000e0000-0x000000100000 : "env2"
0x000000100000-0x000000b80000 : "config"
0x000000b80000-0x000001080000 : "k0"
0x000001080000-0x000002480000 : "r0"
0x000002480000-0x000002980000 : "k1"
0x000002980000-0x000003d80000 : "r1"
0x000003d80000-0x000007d80000 : "app"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_009"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_010"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_011"
0x000000b80000-0x000001080000 : "linux"
0x000001080000-0x000002480000 : "rootfs"
Size of the first partition is 6 blocks.
Realtek SPINAND Flash Driver is successfully installing.
8686 Ethernet driver v0.0.1 (Aug 17, 2016)[Dual Band Disable]
GMAC0 Tx Ring Size:
[#0]:1024 [#1]:64 [#2]:64 [#3]:64 [#4]:64
GMAC0 Rx Ring Size:
[#0]:4096 [#1]:256 [#2]:256 [#3]:64 [#4]:64 [#5]:64
eth0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
RTL8686 GMAC Probing..
Disable gmac[0] padding
GMAC1 Tx Ring Size:
[#0]:1024 [#1]:64 [#2]:64 [#3]:64 [#4]:64
GMAC1 Rx Ring Size:
[#0]:1024 [#1]:256 [#2]:256 [#3]:64 [#4]:64 [#5]:64
eth1: RTL-8686 at 0xb8014000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 54
RTL8686 GMAC Probing..
Disable gmac[1] padding
GMAC2 Tx Ring Size:
[#0]:256 [#1]:64 [#2]:64 [#3]:64 [#4]:64
GMAC2 Rx Ring Size:
[#0]:256 [#1]:256 [#2]:256 [#3]:64 [#4]:64 [#5]:64
eth2: RTL-8686 at 0xb8016000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 56
RTL8686 GMAC Probing..
Disable gmac[2] padding
eth0.2: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
eth0.3: RTL-8686 at 0xb8014000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 54
eth0.4: RTL-8686 at 0xb8016000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 56
eth0.5: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
eth0.6: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
eth0.7: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
nas0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
>>>> Set nas0 carrier off !!!
pon0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 52
first entry: 0, portmask 2047, rx: 807675f4
eth0.2 -> 0x1
eth0.3 -> 0x2
eth0.4 -> 0x4
eth0.5 -> 0x8
eth0.6 -> 0x10
eth0.7 -> 0x100
Init RTK Driver Module....rtk_switch_irq_init 354 irq=31 name=apl_sw
OK
Init RTK Core Dev Module....OK

 rtdrv_init !!! for netfilter
pkt_redirect_init complete
interrupt broadcaster init ok!

rg_system_proc_init CPUID: 3
priority: 0, portmask 2047, rx: 807675f4
insert here, priority: 1, portmask 2047, rx: 803d2c7c
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
PPTP driver version 0.8.5
Realtek WLAN driver driver version 4.0.3 (2018-01-31)
DFS function - version 2.0.14
Adaptivity function - version 9.7.07
CFG0
PCIE0 reset pin is set to GPIO 40
===> PCIE reset try 0
9607c pcie port 0
IC-B
Port0 Link@5.0Ghz
rtl8192cd_init_one(15097): vendor_deivce_id(b81410ec) sub(b81410ec)

 found 8814B !!!
IS_RTL8814B_SERIES value8 = 11
MACHAL_version_init
11692M
HALMAC_MAJOR_VER = 1
HALMAC_PROTOTYPE_VER = 6
HALMAC_MINOR_VER = 2
HALMAC_PATCH_VER = 11
[TRACE]halmac_init_adapter <===
halmac_init_adapter Succss
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### root = 8e5f0000 ####
OFLD: cpu_addr ae3a8000, dma_handle 2e3a8000,txdma size 3842048


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=9232 MAX_SKB_NUM=2048
#######################################################

[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap0 (vap) = 8e728000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap1 (vap) = 8e740000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap2 (vap) = 8e770000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x38168
#### wlan0-vap3 (vap) = 8e788000 ####
CFG1
PCIE1 reset pin is set to GPIO 39
===> PCIE reset try 0
9607c pcie port 1
IC-B
Port1 Link@2.5GHz
rtl8192cd_init_one(15097): vendor_deivce_id(818c10ec) sub(818c10ec)
IS_RTL8192F_SERIES value8 = d
MACHAL_version_init
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### root = 8e7b8000 ####


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=4832 MAX_SKB_NUM=768
#######################################################

[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap0 (vap) = 8e7e8000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap1 (vap) = 8d608000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap2 (vap) = 8d630000 ####
[MACFM_software_init 256]wifi hal support Mac function = 0x84960
#### wlan1-vap3 (vap) = 8d660000 ####
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: xHCI Host Controller
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: irq 68, io mem 0x18060000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: xHCI Host Controller
rtl86xx-xhci rtl86xx-xhci: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
reigster rtl86xx
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: Realtek rtl86xx On-Chip EHCI Host Controller
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: irq 67, io mem 0x18021000
rtl86xx-ehci rtl86xx-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
register rtl86xx (0)
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rtl86xx-ohci rtl86xx-ohci.0: Realtek rtl86xx On-Chip OHCI controller
rtl86xx-ohci rtl86xx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
rtl86xx-ohci rtl86xx-ohci.0: irq 67, io mem 0x18020000
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver usb-storage
nf_conntrack version 0.5.0 (1304 buckets, 5216 max)
gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
/proc/DoS created
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
VoIP control bind 2 (2) instances successfully.
index dsp_cpuid dsp_cch host_cch
----- --------- ------- --------
   0       0         0       0
   1       0         1       1
 voip spin lock init done
VoIP RX netfilter hook init done!
VoIP RX netfilter hook for IPv6 init done!
=============RTK VOIP SUITE=============
SDK VoIP Version: VoIP-1.6-DSP-R5523-Luna-R23-rtp refine
Board CFG Model :
INITIAL VOIP MANAGER PROGRAM
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Freeing unused kernel memory: 184K (81c92000 - 81cc0000)
random: init urandom read with 54 bits of entropy available
starting pid 60, tty '': '/etc/init.d/rcS'
=== Start to run rc0 / rc63 ===
----- do_rc [/etc/init.d/rc2] -----
Mounting /dev/mtdblock3 onto /var/config as the configuration data storage
yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" rw
yaffs: passed flags "tags-ecc-off"
Mounting /dev/mtdblock8 onto /var/misc as the configuration datayaffs: dev is 32505864 name is "mtdblock8" rw
 storage
yaffs: passed flags "tags-ecc-off"
Mounting /dev/mtdblock onto /var/mnt/true as the configuration data storage
ls: /dev/mtdblock: No such file or directory
Warning: cannot find the corresponding MTD to mount.
cp: can't create '/var/mnt/true/agent': No such file or directory
/etc/init.d/rc2: line 21: /var/mnt/true/agent: not found
----- do_rc [/etc/init.d/rc3] -----
no need to do reset to default
aipc: (0358)prepare_BIR

aipc: write image successful. size=2881648 rc=2881648 wc=2881648 da=0xb02c0400 raipc: (0481)aipc_dev_ioctl  boot dsp
emain=0

aipc: (0483)aipc_dev_ioctl  boot dsp done

set_msgqueue_max_size:231> set msgqidds.msg_qbytes=35960 OK
setaipc: (0492)aipc_dsp_disable_mem
_msgqueue_max_size:231> set msgqidds.msg_qbytes=35960 OK
Wait DSP 0/1 booting ......
Wait DSP ok. wait_cnt=0
DSP 0 Software Ready!
tv_sec:5        tv_usec:734881
CPU0 kick watchdog!
------ [-b]Bootup_config ------
Fetch mib data (type 8) from program code.
Fetch mib data (type 2) from program code.
Pre-fetch mib data from program default done.
Checking input file [/var/config/lastgood_hs.xml].
[OK] Valid config file!
random: nonblocking pool is initialized

***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default_hs.xml](0) loaded *****

***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood_hs.xml](0) loaded *****

[xml_INFO]: Load HS configuration success.
Checking input file [/var/config/lastgood.xml].
[OK] Valid config file!

***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default.xml](0) loaded *****

***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood.xml](0) loaded *****

[xml_INFO]: Load CS configuration success.
********************begin cfg upgrade**********************
********************end cfg upgrade**********************
xml_mib_update():...
xml_mib_update():...
------ [-u hs]Update hs setting ------
init mac based tag des
Turn on.
===============================CAUTION===============================
This functionality should configure BEFORE romeDriver initialization.
Otherwise may cause unpredictable problem.
Init RG with GPON mode.
Disable gmac[0] padding
Disable gmac[1] padding
------ [-u cs]UpDisable gmac[2] padding
date cs setting ------
=============Init_rg_api SUCESS!!==================
10000 12000
sync port range to /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range, too
igmp report ingress filter portmask: 0xffdf
Dose not distribute Protocol stack transmission to different CPU.
[xml_INFO]: Update hs configuration success.
[SW ACL idx 11/12] Assigned IGMP/MLD priority to 7.
Assigned TCP SYN share meter to 31.
meter[31](rate=3000, ifgInclude=1) !
1
meter[30](rate=56, ifgInclude=1) !
Drop.
Disable
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
[xml_INFO]: Update cs configuration success.
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[0] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[1] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[2] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[3] offload RG RX to CPU[2]
from CPU[0] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[1] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[2] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[3] offload NIC TX to CPU[0]
from CPU[0] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11AC TX to CPU[3]
from CPU[0] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[1] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[2] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[3] offload WIFI 11N TX to CPU[3]
from CPU[0] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[1] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[2] offload NIC TX to GMAC[9]
from CPU[3] offload NIC TX to GMAC[9]


 @platform_db_init(9461) macBasedTagDecision=[1], ivlMacast=[0], fwdVLAN_CPU=[4096], fwdVLAN_CPU_SVLAN=[4097]

omci platform attached!
register_gpon_evt_state: register gpon event state Successfully !
Loading TR-142 Module...
Realtek TR-142 Module initialized. err = 0, max_ponq_id=128
running GPON mode ...
insmod: can't insert '/lib/modules/rldp_drv.ko': No such file or directory
[rtkbosa Tool]
SAFE_MODE_STARTUP: 0x00
INIT_STATE (Table 3, 0xF0): 0x00
UX3320 is Working, do NOT do initialization!!!
----- do_rc [/etc/init.d/rc6] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc10] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc14] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc18] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc32] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc34] -----
write watchdog_flag to 0x00000001
REG32(BSP_WDTCTRLR) = 0xe7c00000
----- do_rc [/etc/init.d/rc35] -----
run rcm voip script...
Inactive PIN_CS:
aipc: (0174)aipc_module_voip_set_pcm_fs  IO_MODE_EN=0x00092058
MIB chain descriptors checking (total 40) ok !
Turn on phy power...
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+3 = 53
move this action after init
   CMD: /bin/ifconfig eth0.2 hw recv skb from user space pid:420
ether 70f82bcddewifi_netlink_pid=420
50
wifiRxDistributeNotifierInit create NETLINK socket!
wifiRxDistributeNotifierInit set pid 420
   CMD: /bin/ifconfig eth0.3 hw ether 70f82bcdde50
starting pid 475, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login -p'
   CMD: /bin/ifconfig eth0.4 hw ether 70f82bcdde50
devicePcn = [75], deviceRcn = [8]]
FXS in LOW power modeFXS in LOW power mode   CMD: /bin/ifconfig eth0.5 hw ether 70f82bcdde50
starting pid 490, tty '': '/bin/inetd'
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 hw ether 70f82bcdde50
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 51
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap0 hw ether 70f82bcdde51
login: <utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 52
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap1 hw ether 70f82bcdde52
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 53
   CMD: /bin/ifconfig wlan0-vap2 hw ether 70f82bcdde53
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 54
   CMD: /bin/ifconfig wlan1 hw ether 70f82bcdde54
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 55
   CMD: /bin/ifconfig wlan1-vap0 hw ether 70f82bcdde55
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 56
   CMD: /bin/ifconfig wlan1-vap1 hw ether 70f82bcdde56
<utility.c 1382 setup_mac_addr> macAddr[5]+1 = 57
   CMD: /bin/ifconfig wlan1-vap2 hw ether 70f82bcdde57
   CMD: /bin/brctl addbr br0
   CMD: /bin/ifconfig br0 hw ether 70f82bcdde50
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw
device eth0.2 entered promiscuous mode
ether 70f82bcdde50
   CMD: /bin/brctl stp br0 off
   CMD: /bin/brctl setfd br0 1
   CMD: /bin/brctl setageport 3 ing br0 7200
 assign to eth0.2
  CMD: /bin/brcteth0.2 -> 0x8
l addif br0 eth0.2
system(): /bin/echo 3 eth0.2 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
system(): echo eth0.2 3 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 ethdevice eth0.3 entered promiscuous mode
0.3
system(): /bin/echo 2 eth0.3 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
port 2 assign to eth0.3
eth0.3 -> 0x4
system(): echo eth0.3 2 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 ethdevice eth0.4 entered promiscuous mode
0.4
system(): /bin/echo 1 eth0.4 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
port 1 assign to eth0.4
eth0.4 -> 0x2
system(): echo eth0.4 1 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 ethdevice eth0.5 entered promiscuous mode
0.5
system(): /bin/echo 0 eth0.5 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
port 0 assign to eth0.5
eth0.5 -> 0x1
system(): echo eth0.5 0 >> /var/dev_port_mapping
   CMD: /bin/brctl addif br0 eth0
device eth0 entered promiscuous mode
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
   CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 25IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
5.255.255.0 mtu 1500
Find ATM_VC_TBL interface br0 Fail!
   CMD: /bin/ifconfig br0 add fe80::1/64
   CMD: /bin/ifconfig eth0 up
re8670_open 3975
br0: port 5(eth0) entered forwarding state
br0: port 5(eth0) entered forwarding state
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
   CMD: /bin/spppd
   CMD: /bin/vsntp -s time.windows.com -i 86400
   CMD: /bin/boa
drivers/net/ethernet/realtek/rtl86900/sdk/src/rtk/pon_led.c:1180 led sw blink init complete!
rtk_pon_led_SpecType_set 0
RG_reset_static_route-1627 DONE !
xml_mib_update():...
   CMD: /bin/ifconfig nas0 hw ether 70f82bcdde50
   CMD: /bin/ifconfig nas0 up
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0: link is not ready
TRACE: /bin/ethctl addsmux pppoe nas0 nas0_0 napt vlan 8292
netIfIdx 1 vid 100 pri 0 type 3 service 1 isBinding 0 bAdd 1
pf_rtl96xx_UpdateVeipRule: Failed to modify the veip rule for wanif[1]

   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 down
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 hw ether 70f82bcdde53
system(): /bin/echo 5 nas0 > /proc/rtl8686gmac/dev_port_mapping
------ [-u cs]Update cs setting ------
port 5 assign to nas0
nas0 -> 0x20
<fMgmtInit:601> is the so is not a regular file.
<fMgmtInit:601> is the so is not a regular file.
<fMgmtInit:601> is the so is not a regular file.
voip flash server share size = 27387
rcm_voip_get_ctype_interface
Module libigmpipc.so is loaded and inited
++++++The size of voipConfig 26687
Module libomcivoip.so is loaded and initedrtk_tr142.so is loaded


Module libtr142.so is loaded and inited
load moduleOptInitFunc
Module /lib/features/internal/bdp_00000080.so is inited
Module /lib/features/internal/bdp_00000200.so is inited
Module /lib/features/internal/me_00000400.so is inited
=====>>>>set boa_pid=651
load moduleOptInitFunc
Module /lib/features/internal/me_00020000.so is inited
Module /lib/features/internal/me_00040000.so is inited
load moduleOptInitFunc
Module /lib/features/internal/me_00080000.so is inited
stat failed: /lib/features/internal/me_00100000.so
####################### voice_rtk_init_voip_cfg() #######################
voip omci line state share size = 744
### voice_rtk_init_voip_cfg()###, pFlash=0x76ea1fe0, g_pLineState=0x77196000
br0: port 5(eth0) entered forwarding state
Open file /var/tmp/hosts failed !
VpSetOption for line IO failed. status = 6
omci_wrapper_msgHandler: devMode 1,receiveState 1,usrLogLvl 1, drvLogLvl 1,sn SCOM6c▒
[xml_INFO]: Update cs configuration success.
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 txqueuelen 10
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0_0: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0_0: link is not ready

[startConnection@6719] pEntry->ifIndex = 65536, pEntry->cmode = 2
PPPoE
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp0: link is not ready
   CMD: /bin/ifconfig ppp0 txqueuelen 0
   CMD: /bin/tc qdisc replace dev ppp0 root pfifo
VpSetOption for line IO failed. status = 6
All DSP Software Ready. VoIP Defer Init done.
start watch dog
Ont3gDrvCfg, 51, attrSet=0x0
FactResetDrvCfg, 48, attrSet=0x0
DsFactResetDrvCfg, 48, attrSet=0x0
   CMD: /bin/tc qdisc del dev ppp0 root
   CMD: spppctl add 0 pppoe nas0_0 username 9600305617@fiberhome password password gw 1 mru 1492 debug 0 ipt 2
[raise_spppd][1880]continue spppd.
   CMD: spppctl katimer 100
del_ppp unit=0
   CMD: spppctl echo_retry 6
PPP Connection (Continuous)...
startPPP: add default dev nas0_0 table 48
   CMD: /bin/ip route add default dev nas0_0 table 48
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
/bin/sh: can't create /proc/br_igmpProxy: nonexistent directory
   CMD: /bin/ethctl conntrack killall
ERROR! No such file or directory
<rtusr_rg_api.c 10527 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 2 > /proc/rg/mcast_protocol
MLD Only.
<rtusr_rg_api.c 10529 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protBoth IGMP and MLD.
ocol
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenable=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
IGMP Only.
<rtusr_rg_api.c 10628 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 1 > /proc/rg/mcast_protocol
IGMP Only.
<rtusr_rg_api.c 10630 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
Both IGMP and MLD.
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenable=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
omci_wrapper_actpriority: 1, portmask 2047, rx: 803d2c7c
ivateGpon ioctl insert here, priority: 4, portmask 32, rx: 802e1748
failed
IGMP Only.
/bin/sh: can't create /proc/br_mldproxy: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_ftp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_tftp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_h323: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_rtsp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_l2tp: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_ipsec: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_sip: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/algonoff_pptp: nonexistent directory
system(): /bin/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   CMD: /bin/iptables -P INPUT DROP
   CMD: /bin/iptables -P FORWARD ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -o ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -i ppp+ --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1452:1536 -j TCPMSS --set-mss 1452
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -p udp --dport 520 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT ! -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -N cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -N cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -F cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -F cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A cwmp_aclblock ! -i br0 -p TCP --dport 9090 -j MARK --set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j cwmp_aclblock
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -j cwmp_aclblock
   CMD: /bin/ebtables -N br_wan
   CMD: /bin/ebtables -P br_wan RETURN
   CMD: /bin/ebtables -N br_wan_out
   CMD: /bin/ebtables -P br_wan_out RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A INPUT -j br_wan
   CMD: /bin/ebtables -A OUTPUT -j br_wan_out
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000:9003 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000:9003 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9000 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 5060 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004:9007 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004:9007 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -D INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004 -j ACCEPT
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/iptables -I INPUT ! -i br0 -p UDP --dport 9004 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ebtables -N wlan_block -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j wlan_block
   CMD: /bin/iptables -N domainblk
   CMD: /bin/iptables -A domainblk -p udp --dport 53 -m string --domain wpaddomainname --algo bm -j DROP
   CMD: /bin/ip6tables -D FORWARD -p udp --dport 53 -m string --domain wpaddomainname --algo bm -j DROP
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
   CMD: /bin/ip6tables -A FORWARD -p udp --dport 53 -m string --domain wpaddomainname --algo bm -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -A OUTPUT -j domainblk
   CMD: /bin/iptables -N tr069
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j tr069
   CMD: /bin/iptables -F tr069
   CMD: /bin/iptables -A tr069 -i br0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/iptables -A tr069 ! -i ppp0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/iptables -N inacc
   CMD: /bin/iptables -A inacc ! -i br0 -m mark --mark 0x1000 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING ! -i br0 -p TCP --dport 9090 -j MARK --set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -I inacc -i br0 -p UDP --dport 69 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -t mangle -I PREROUTING ! -i br0 -p ICMP --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j MARK --set-mark 0x1000
   CMD: /bin/iptables -A inacc ! -i br0 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j inacc
   CMD: /bin/iptables -N portmapping_dhcp
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j portmapping_dhcp
   CMD: /bin/ebtables -N portmapping_igmp
   CMD: /bin/ebtables -P portmapping_igmp RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A INPUT -j portmapping_igmp
   CMD: /bin/iptables -N dhcp_port_filter
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j dhcp_port_filter
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -N httpsblock
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j httpsblock
   CMD: /bin/iptables -N urlblock
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j urlblock
   CMD: /bin/iptables -N portfw
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -N portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -N portfwPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j portfwPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -N portfwPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j portfwPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -F portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -F portfw
   CMD: /bin/iptables -t nat -F portfwPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -F portfwPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A portfw ! -i br0 -m mark --mark 0x1000 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -N ipfilter
   CMD: /bin/iptables -F ipfilter
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter ! -i br+ ! -o br+ -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
   CMD: /bin/ethctl conntrack killall
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -j ipfilter
   CMD: /bin/iptables -t nat -N dmzPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j dmzPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -N dmzPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j dmzPostNatLB
   CMD: /bin/iptables -N dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -N dmz
   CMD: /bin/iptables -F dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -F dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -F dmzPreNatLB
   CMD: /bin/iptables -t nat -F dmzPostNatLB
launch /bin/VoIP_maserati at 20
voip flash client share size = 27387
waiting voip flash server init...)
voip omci line state share size = 744
watch dog pipe mode
VoIP RCM LOG is ENABLED!!
Reset register status...
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter -j dmz
   CMD: /bin/iptables -t nat -A PREROUTING -j dmz
   CMD: /bin/iptables -A ipfilter ! -i br+ -j DROP
   CMD: /bin/iptables -t nat -N macfilter
   CMD: /bin/iptables -t nat -I PREROUTING -j macfilter
   CMD: /bin/ebtables -N macfilter
   CMD: /bin/ebtables -F macfilter
   CMD: /bin/iptables -Turn off.
t nat -F macfilter
/bin/ebtables -P macfilter RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j macfilter
   CMD: /bin/ebtables -P FORWARD DROP
   CMD: /bin/ebtables -N disBCMC
   CMD: /bin/ebtables -A disBCMC -d Broadcast -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -A disBCMC -d Multicast -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -I FORWARD -j disBCMC
   CMD: /bin/ebtables -P disBCMC DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -P INPUT DROP
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -m state --state NEW -i br0 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 546 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -A INPUT ! -i br0 -p udp --dport 547 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ip6tables -N ipv6filter
   CMD: /bin/ip6tables -A FORWARD -j ipv6filter
Restart IPv6 Filter!
   CMD: /bin/ip6tables -F ipv6filter
   CMD: /bin/ip6tables -D ipv6filter -i br0 -o ppp0 -j DROP
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
Open file /var/dhcpcV6ppp0.leases fail !
   CMD: /bin/ip6tables -A ipv6filter -i br0 -o ppp0 -j DROP
   CMD: /bin/ip6tables -A ipv6filter -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j RETURN
Update Firewall rule set by user.
Open file /var/prefix_info fail !
   CMD: /bin/ethctl conntrack killall
   CMD: /bin/ip6tables -A ipv6filter ! -i br0 -j DROP
   CMD: /bin/ifconfig eth0.2 up
   CMD: /bin/ifconfig eth0.3 up
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
   CMD: /bin/ifconfig eth0.4 up
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
   CMD: /bin/ifconfig eth0.5 up
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
   CMD: /bin/lanNetInfo
[sendMessageToLanNetInfo 29703]: get lannetinfo msgqueue error!
[newDevcieInfoMsgInit 2604]:not find msg.
[newDevcieInfoMsgInit 2622]:init msg queue successfully
[initLanNetInfoData 1359]:init LanNetInfoData.
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib mp_specific=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib regdomain=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib led_type=12
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ssid=Kidsana_5G
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib ssid=CTC-1111
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib ssid=CTC-2222
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib ssid=CTC-3333
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib ssid=CTC-4444
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib phyBandSelect=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib tssi_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ther=27
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal1=27
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal2=28
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal3=31
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib thermal4=26
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib xcap=67
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib countrycode=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib countrystr=US
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_A=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2b2b2b2b2b2b2b2b2d2d2d2d2d2d2d2d2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f31313131313131313131313131313131313131313131313100000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_B=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002626262626262626262626262626262626262626262626262626262626252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221212121212121212121212121212121212121212121212100000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel_TSSI5GHT40_1S_A=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel_TSSI5GHT40_1S_B=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_A=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_B=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_C=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2e2e2e2e2e2e2e2e2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f00000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrlevel5GHT40_1S_D=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002b2b2b2b2b2a2a2a2a2a2a2a2a292929292929292929292929292929292626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262525252525252525252525252525252525252525252525252a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a00000000000000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_C=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib pwrdiff_5G_20BW1S_OFDM1T_D=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc00
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib channel=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib basicrates=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib expired_time=30000
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib txbf=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib txbf_mu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wsc_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv▒,0 set_mib authtype=2
▒,0      no private ioctls.

   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap3 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wpa_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wpa2_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib psk_enable=3
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib passphrase=jj268186
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib gk_rekey=1800
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib encmode=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib 802_1x=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib band=76
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib cts2self=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/ebtables -F wlan_block
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib apsd_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib use40M=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib 2ndchoffset=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap1 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 device wlan0 entered promiscuous mode
set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap0 set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vapchip_version=0x100e,WlanSupportAbility = 0x1
1 set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0-vap2 set_mib amsdu=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib vap_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan0 set_mib disable_DFS=1
   CMD: /bin/brctl addif br0 wlan0
   CMD: /bin/ifconfig wlan0 up
PrepareRXBD88XX_V1 132
[hard_code_8814b_mibs] +++
MAX_RX_BUF_LEN = 8800
eric-8822 [ODM_software_init][15264]
clock 40MHz
[TRACE]pre_init_system_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 ===>
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 <===
[TRACE]pre_init_system_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]mac_pwr_switch_pcie_8814b ===>
[TRACE]pwr = 1
[TRACE]8821C pwr seq ver = V9
[TRACE]mac_pwr_switch_pcie_8814b <===
InitPON OK!!!
[TRACE]init_system_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_system_cfg_88xx_v1 <===
InitMAC Page0
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP size]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP size]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwMP]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwExtMP size]
[GetHwReg88XX][rtl8814BfwExtMP]
D-FW r37580 2019/7/12 15:18 DMA
firmware download success.
>>SetBeaconDownload88XX
Init Download FW OK
[TRACE]cfg_la_mode_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_la_mode_88xx_v1 <===
[TRACE]init_mac_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_trx_cfg_8814b ===>
[TRACE]ch_map_parser_88xx_v1 done
[TRACE]h2c fs : 1024
[TRACE]init_trx_cfg_8814b <===
[TRACE]init_protocol_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_protocol_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]init_edca_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_edca_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]init_wmac_cfg_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_low_pwr_88xx_v1 ===>
[TRACE]init_low_pwr_88xx_v1 <===
[TRACE]init_wmac_cfg_88xx_v1 <===
[TRACE]init_mac_cfg_88xx_v1 <===
halmac_init_mac_cfg OK
halmac_cfg_rx_aggregation OK
[TRACE]cfg_mac_addr_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_mac_addr_88xx_v1 <===
halmac_init_mac_cfg OK
[TRACE]cfg_drv_info_88xx_v1 ===>
[TRACE]halmac_cfg_drv_info = 1
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_rx_ignore_88xx_v1 ===>
[TRACE]cfg_rx_ignore_88xx_v1 <===
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 <===
[TRACE]cfg_drv_info_88xx_v1 <===
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 ===>
[TRACE]set_hw_value_88xx_v1 <===
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8814Bmp_Type1] size = 0x89d *((pu4Byte)(val))=0
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8814Bmp_Type1 start ] 81c1e810

>>manual_dfs_regdomain:0

SLIC_RING_80V_20HZ
SLIC_RING_80V_20HZ
Reset register status...
start_addr=(0x30000), end_addr=(0x60000), buffer_size=(0x30000), smp_number_max=(24576)
[8814B] Reg0x103C=0x00091f42
start_fw success.
br0: port 6(wlan0) entered forwarding state
br0: port 6(wlan0) entered forwarding state
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib mp_specific=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib regdomain=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib led_type=12
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib acs_type=4
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib autoch_timeout=300
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib ssid=kIdsana_2G
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib ssid=AP-1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib ssid=AP-2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib ssid=AP-3
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib ssid=AP-4
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib opmode=16
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib phyBandSelect=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelCCK_A=2323232626262626262727272727
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelCCK_B=2727272727272727272727272727
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelHT40_1S_A=2727272727272727272929292929
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrlevelHT40_1S_B=2929292929292929292929292929
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrdiffHT40_2S=0000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrdiffHT20=0000000000000000000000000000
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib pwrdiffOFDM=2222222222222222222222222222
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib tssi_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib ther=33
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib thermal1=33
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib xcap=40
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib countrycode=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib countrystr=US
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib bDPPathAOK=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib bDPPathBOK=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib bcnint=100
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib channel=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib basicrates=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib oprates=4095
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib rtsthres=2347
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib fragthres=2346
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib expired_time=30000
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib preamble=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib dtimperiod=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib txbf=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib txbf_mu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib aclnum=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib aclmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wsc_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib authtype=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv▒,0 set_mib authtype=2
▒,0      no private ioctls.

   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib autorate=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib hiddenAP=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap3 set_mib mc2u_disable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wpa_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wpa2_cipher=10
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib psk_enable=3
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib passphrase=jj268186
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib gk_rekey=1800
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib encmode=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib psk_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib encmode=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib 802_1x=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib 802_1x=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib band=11
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib deny_legacy=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib lgyEncRstrct=15
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib wifi_specific=2
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib cts2self=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib disable_protection=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib block_relay=0
   CMD: /bin/ebtables -F wlan_block
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib qos_enable=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib apsd_enable=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib use40M=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib 2ndchoffset=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib coexist=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib shortGI20M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib shortGI40M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib shortGI80M=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib adevice wlan1 entered promiscuous mode
mpdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib ampdu=1
   CMchip_version=0x100c,WlanSupportAbility = 0x3
D: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib ampdu=1
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap0 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap1 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1-vap2 set_mib amsdu=0
   CMD: /bin/iwpriv wlan1 set_mib vap_enable=0
   CMD: /bin/brctl addif br0 wlan1
   CMD: /bin/ifconfig wlan1 up
eric-8822 [ODM_software_init][15264]
clock 25MHz
br0: port 6(wlan0) entered forwarding state
start_addr=(0x2000), end_addr=(0x10000), buffer_size=(0xe000), smp_number_max=(7168)
br0: port 7(wlan1) entered forwarding state
br0: port 7(wlan1) entered forwarding state
START WPS SETUP!


   CMD: /bin/mkdir -p /var/wps/
   CMD: /bin/cp /etc/simplecfgservice.xml /var/wps/
CMD ARGS:  -start -both_band_ap -w wlan0 -c /var/wscd.conf -fi /var/wscd-wlan0.fifo -fi2 /var/wscd-wlan1.fifo
Writing file /var/wscd.conf...

WiFi Simple Config v1.24.3 (2019.09.06-08:54+0000).

Total WPA/WPA2 number is 2
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
   CMD: /bin/iptables -F tr069
   CMD: /bin/iptables -A tr069 -i br0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/iptables -A tr069 ! -i ppp0 -p tcp --dport 9090 -j REJECT --reject-with tcp-reset
   CMD: /bin/cwmpClient
   CMD: /var/tmp/pmap_deconfig
exec /var/tmp/pmap_deconfig failed
   CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j vlanmapping
Illegal target name 'vlanmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -N vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -P vlanmapping DROP
   CMD: /bin/ebtables -F vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -D BROUTING -j broute_vlanmapping
Illegal target name 'broute_vlanmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -D BROUTING -j vlanbinding
Illegal target name 'vlanbinding'.
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -P vlanbinding RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -I BROUTING -j vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -P broute_vlanmapping RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -I BROUTING -j broute_vlanmapping
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.2 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.2
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.3 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.3
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.4 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.4
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_eth0.5 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_eth0.5
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap0 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap0
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap1 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap1
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap2 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap2
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/ebtables -t broute -N broute_chain_wlan0-vap3 -P RETURN
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F broute_chain_wlan0-vap3
   CMD: /bin/ebtables -t broute -F vlanbinding
   CMD: /bin/iptables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark
iptables v1.4.18: Couldn't find target `lan_mark'

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
   CMD: /bin/iptables -t mangle -N lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -F lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark
ip6tables v1.4.18: Couldn't find target `lan_mark'

Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -N lan_mark
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -F lan_mark
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark
   CMD: /bin/ebtables -F portmapping_igmp
   CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j portmapping
Illegal target name 'portmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -X portmapping
Chain 'portmapping' doesn't exist.
   CMD: /bin/ebtables -N portmapping
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j portmapping
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00008000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00008000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00010000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00010000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00018000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00018000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00020000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00020000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00028000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00028000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00030000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00030000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00038000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00038000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00040000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00040000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00048000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00048000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00050000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00050000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00058000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00058000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00060000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00060000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00068000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00068000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x00070000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del fwmark 0x00070000/0x000f8080
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory

cwmp_flag=30
<main.c>Set No Debug Message!
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del probr0: port 7(wlan1) entered forwarding state
hibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip -6 rule del prohibit
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/iptables -F portmapping_dhcp
   CMD: /bin/ip rule add iif br0 table 252 pref 32765
   CMD: /bin/ip -6 rule add iif br0 table 252 pref 32765
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.3 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.4 -j RETURN
<cwmp_utility.c>Set No Debug Message[1]
<main.c>Set Delay!
<cwmp_utility.c>Set Delay[0]
<cwmp_utility.c>Set gPrintSoap[0]
<cwmp_utility.c>Set gRandomInform[0]
<cwmp_solarInit:24>INFO: Prepare to init maserati listener.
<
enter cwmp_main!
cwmp_solarListener:Root is InternetGatewayDevice.
46>INFO: Start maserati event listener thread.
Start cwmp_main() !
========== CWMP library ==========
Trunk: ^/branches/3.3/user/cwmp-tr069
Revision: 30979
Build time: 20190214_16:43:12
==================================
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i eth0.5 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap1 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan0-vap3 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap1 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I vlanmapping -i wlan1-vap3 -j RETURN
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.2 -j MARK --set-mark 0x00008000/0x000f8080
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.2 -j MARK --set-mark 0x00008000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.3 -j MARK --set-mark 0x00010000/0x000f8080
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.3 -j MARK --set-mark 0x00010000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.4 -j MARK --set-mark 0x00018000/0x000f8080
   CMMLD Only.
D: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.4 -j MARK --set-mark 0x00018000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in eth0.5 -j MARK --set-mark 0x00020000/0x000f8080
   CMD: /bin/ip6tables -t mangle -A lan_mark -i eth0.5 -j MARK --set-mark 0x00020000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0 -j MARK --set-mark 0x00028000/0x0Both IGMP and MLD.
00f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0-vap0 -j MARK --set-mark 0x00030000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0-vap1 -j MARK --set-mark 0x00038000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan0-vap2 -j MARK --set-mark 0x00040000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mIGMP Only.
ark -m physdev --physdev-in wlan1 -j MARK --set-mark 0x00050000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan1-vap0 -j MARK --set-mark 0x00058000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan1-vap1 -j MARK --set-mark 0x00060000/0x000f8080
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A lan_mark -m physdev --physdev-in wlan1-vap2 -j MARK --set-mark 0x00068000/0x000f8080
<subr_pmap.c 562 set_ip6_policyrt> [IPv6] the itfGroup is 0x0. ifIndex is 0x10000. ifname is ppp0
   CMBoth IGMP and MLD.
D: /bin/ip -6 route add default dev nas0_0 table 48
   CMD: /bin/ip -6 route add default dev nas0_0 table 252
   CMD: /bin/udhcpd -S /var/udhcpd/udhcpd.conf
handleIGMPandMLD: isIGMPenable:1, isMLDenable:0
<rtusr_rg_api.c 10527 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 2 > /proc/rg/mcast_protocol
Start udhcpd server!
udhcp server/relay (v0.9.8) started
Run Server function only

dhcpd server read configfile:poolname=default
<rtusr_rg_api.c 10529 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10628 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 1 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10630 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush> /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenablIGMP Only.
e=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
IGMP Snooping: enabled
handleIGMPandMLD: isIGMPenable:1, isMLDenable:0
LD Only.
46m<rtusr_rg_api.c 10527 RTK_RG_multicastFlow_flush> /bin/echo 2 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10529 RTK_RG_multicastFlow_flush> /Both IGMP and MLD.
bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10628 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush>IGMP Only.
 /bin/echo 1 > /proc/rg/mcast_protocol
<rtusr_rg_api.c 10630 RTK_RG_Ipv6_multicastFlow_flush>Both IGMP and MLD.
 /bin/echo 0 > /proc/rg/mcast_protocol
<utility.c 31215 checkIGMPMLDProxySnooping> isIGMPenable=1, isMLDenable=0, isIGMPProxyEnable=0, isMLDProxyEnable=0
IGMP Only.
MLD Snooping: disabled
subr_qos_3.c: setupIPQ  2682
subr_qos_3.c: setupDefaultQdisc  2565
   CMD: tc qdisc add dev nas0_0 root handle 1: prio
RTNETLINK answers: No such filset dos:0x0
e or directory
rg DoS: disable
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.2: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.3: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.4: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.5: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp1: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp2: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp3: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp4: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp5: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp6: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ppp7: link is not ready
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): nas0_0: link is not ready
ERROR! No such file or directory
vsntp: Kicked to wake-up by SIGUSR1
sh: can't open '/etc/scripts/rps.sh'
port set phy-force-power-down port all state disable
RTK.0> command:[set_lanhost_block_from_wan 29891]: successfully.
restore catv led
unable to parse 'opt ntpsrv time.windows.com'
unable to parse 'opt tzstring '
Listening on Socket/br0
Sending on   Socket/br0

Password:
login: root
Password:
login: admin
Password:
login: admin
Password:
login:

ผมไม่รู้ User/Password ครับ