วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

PLANET VIP-157S v5 Teardown

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแกะตัวอุปกรณ์ Analog Telephone Adapter หรือที่เรียกย่อกันว่า ATA ให้ดูกันนะครับ
ตัวอุปกรณ์
 ตัวกล่องก็จะมีขนาดเล็กๆ กระทัดรัดโดยพอร์ตต่างๆ อยู่ด้านข้างครับ ก็จะมีพอร์ต LAN, PC, PHONE1, PHONE2, ปุ่ม Reset ครับ การแกะก็ถอดน็อตข้างล่างเพียงตัวเดียว
ภายในกล่อง
แกะออกมาก็จะเจอบอร์ด 2 บอร์ดประกบเชื่อมต่อกันอยู่ครับ เรามาดูบอร์ดแรกที่อยู่ข้างล่างกันก่อนนะครับ
บอร์ดข้างล่าง
บอร์ดนี้ก็จะมี SoC, ชิป LAN อยู่ครับ ทางขวามือของรูปจะมีพอร์ต Serial อยู่ครับ ความเร็วจะเป็น 57600 bps โหมด 8 bit, No Parity, 1 Stop bit ครับ เรามาดูรายละเอียดของชิปแต่ละตัวกันต่อเลยครับ
CM5000LF
Crystal Media CM5000LF --> Voice Over IP CPE Processor ตัวนี้เป็นหน่วยประมวณผลหลัก ข้างในมี CPU Core MIPS R3000 ครับ
IP175D
IC+ IP175D --> 5 Port 10/100 Ethernet Integrated Switch
A1526 (AT1526)
AT1526 --> 1MHz, All-Ceramic, 2A PWM Buck DC/DC Converter ใช้แปลงไฟ DC to DC ครับ
MSC 7102
Microsemi NX7102IDE -->  3A High Voltage Synchronous Buck Converter
ต่อมาก็พลิกดูอีกด้านนนะครับ
บอร์ดล่างด้านใต้
ด้านใต้มีชิป RAM, ROM อยู่ครับ
29LV160DTTI
MXIC 29LV160DTTI --> 16M-BIT [2M x 8 / 1M x 16] 3V SUPPLY FLASH MEMORY ตัวนี้เป็น Flash ROM ขนาด 2 MB ครับ
W9812G6KH-6
winbond W9812G6KH --> ตัวนี้เป็น SDRAM ขนาด 16 MB ครับ
ต่อมาก็จะเป็นบอร์ดอีกตัวที่อยู่ด้านบนนะครับ
บอร์ดตัวบน
ก็จะเห็นมีชิปหลักๆ อยู่ตัวเดียวเลยครับ
le88266TQC
ZARLINK Le88266TQC -->  Dual Channel Wideband Auto Battery Switching (ABS) VoicePort™ ตัวนี้เป็น Subscriber line interface card (SLIC) ใช้ไดรสัญญาณของโทรศัพท์บ้านครับ
1089QB
BOURNS TISP61089QB --> PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTOR QUAD FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTOR
6426
CET CEA6426 --> N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

พลิกดูอีกด้านก็จะเป็นด้านบนที่มี LED แสดงผลอยู่ครับ
บอร์ดบน
ต่อมาก็เป็น Boot log ของอุปกรณ์ที่ได้จากพอร์ต Serial ครับ User name มีสองตัวนะครับ
  • User: root, Password: ว่าง
  • User: superuser, Password: 1234321
start RAM test
SDRAM SIZE: 16M!
vBOOTMain()
move gunzip ROM image to RAM
jump to gunzip RAM image
Boot Code Not Support Dual-Code!
press 'ENTER' to load IC.GZ within 3 seconds
otherwise, decompress VOIP image
Boot Code Version(2M): 2013-04-09 (lzma)
...
Loading VOIP0.GZ to RAM
...............................................
Memory used=0x00004000
Ready to run..........

SBD RESET COMPLETE !

=====  start of 16M uCos  ====
OSInit done
OS start
HeapStart=0x80b12a00,HeapEnd=0x80de0000,memory size=2938368
OSStatInit()
database init
Size of database=0x00006a94
Size of PhoneBook=0x00006504
Size of Call Log=0x00004404
# Read phone book !
Read data_base from flash!
# (WEB Port=80)
# Last UpdateDate=
# (CPU Ver=130422)
# (DSP Ver=1203150)
# (MAC= 00:30:4F:BB:F7:FA)
customId              : 0
customManufacturer    : CMI
customManufacturerOui : 001A00
customModelName       : IP Phone
customDescription     : IP Phone
customProductClass    : VoIP
customSerialNumber    :
customHwVersion       : 1.0.0
customSwVersion       : VIP-157 V5.0
customFwVersion       : VIP-157 V5.0
customHwVersion2      : 1.0.0
customSwVersion2      : 1.0.0
customSpecVersion     : 1.0.0
Load dsp code
ethTask0 Active,stack=0x80aaaa00
ethTask1 Active,stack=0x80aaea00


language is the same!!!!

WebSystemInfo.language = 0

crystal_port=65535
net init
DNS Init!
DNS Timer Init!
tftp client init
http server init
telnet server init
tcli init
sStartcodecUi(): codecUi init
vCrystalInit()
dsp init

 launch_DHCPv4 sockfd=0, msg_fd=37 ,Id=1!
launch_Httpv4_listener(): Id-fd=2-3

 === launch_DHCPv4 server fail : eDhcp4Server=0 ===

=== launch_crystal_ND=38 , Id=3! ===

 === launch_DHCPv6 server fail : eDhcp6Server=0 ===
======= start_session_sched()=======
Get Mib data at mib_out.c, addr=0x8055f7d8
----------  read_context_database  ---------
ID_STATE: my_context1 .1.3.6.1.2.1.5.1.0
IDENTITY_STATE:my_context1 contextid=VIEW_STATE: 1 Null currentTime
view=1
PROXY_STATE: 0 0 0
context_createEntry():contextIDLen=9
ID_STATE: my_context2 .1.3.6.1.4.1.535.1.1.2.4.9.0
IDENTITY_STATE:my_context2 contextid=VIEW_STATE: 2 Null currentTime
view=2
PROXY_STATE: 0 0 0
context_createEntry():contextIDLen=13
context_createEntry():contextIDLen=14
size of (vCLIEntryPoint()'s sEntry)=43672(10918)
context: name=noAuthContext ,idlen=14
context: name=my_context2 ,idlen=13
Macth contex: name=my_context2 ,idlen=13
slic init--StartSLIC
Slic Device0 Initialized in MPI 3-Wire Mode

 Slic test OK!--Run_SLIC_Task
SLIC Ready,stack=0x80a4cdb0->0x80a4edac--Run_SLIC_Task
Run_CodecUi_Fun():
Phone Task is running!


*************************
*** IaInitAllocator() ***
*************************

udp6SelectTos(0, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=0, trafficClass=0)
udp6SelectTos(1, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=1, trafficClass=0)
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=0) port=43210 <<<
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=1) port=43211 <<<
udp6SelectTos(2, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=2, trafficClass=0)
udp6SelectTos(3, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=3, trafficClass=0)
udp6SelectTos(4, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=4, trafficClass=0)
udp6SelectTos(5, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=5, trafficClass=0)
udp6SelectTos(6, 0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=6, trafficClass=0)
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=2) port=7005 <<<
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=3) port=7006 <<<
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=4) port=6005 <<<
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=5) port=53 <<<
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=6) port=69 <<<

TA-005 -LE88266-2PH-175CSW-SNMP-122M : IPv6 CLI
Login : # setBlfSubscribeList() !
Run_CodecUi_Fun(): Initialize SIP paremeter !
Run_CodecUi_Fun(): Firware Version= V130422
udp6SelectTos(7, a0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=7, trafficClass=28)
CDUdpStack::setVlanTag => udpSelectVlan(7, 0)
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=7) port=5060 <<<
udp6SelectTos(8, a0)
udpSetSockOpt(m_hUdpsock=8, trafficClass=28)
CDUdpStack::setVlanTag => udpSelectVlan(8, 0)
>>> CDUdpStack::bind(m_hUdpsock=8) port=5062 <<<
Run_CodecUi_Fun(): iface1,Ip change to 192.168.0.1
Run_CodecUi_Fun():  VoiceMsg_OFF Phone1
Run_CodecUi_Fun():  VoiceMsg_OFF Phone2

Slic6.c port0 Codec event,msg=34!--Run_SLIC_Task

Slic6.c port1 Codec event,msg=34!--Run_SLIC_Task

=== launch_crystal_ND=38 , Id=5! ===

Login : root
Password :
Login Correct

>?
             ?    Show CLI Command
           arp    ARP Configuration
          auth    Change User Name and Password
      autotest    Auto test
    autoconfig    Auto Confing
    autoupdate    Auto firmware update
          book    Edit phone book
           cid    Select slic Cid
        crypto    crypto test
     debugmode    Enter Debug Mode
         dhcps    Show status of dhcp server
        dhcp6s    DHCPv6 Server Configuration
           dns    DNS Configuration
           srv    Send DNS srv request
          ddns    DDNS Configuartion
          dump    Read/Write Memory
          exit    Exit
         fixip    Set fixed Ip
           ftp    Ftp client
          http    Tx http GET
      ipconfig    Interface Configuration
           mac    MAC Configuration
        netbuf    net buffer info
           net    NeT Configuration
          sock    Socket Information
           tcp    tcp Information
           udp    udp Information
           nat    NAT Configuration
virtual_switch    Firmware Version
          vlan    VLAN Configuartion
          env6    Set ipv6 enable/disable [0|1]
        ndlist    Nd Configuration
          ndv6    ipv6 ND protocol
         ping6    ping6 [-I] [IP-addr|host-name]
           mld    Multicast Listener Discovery
          ping    ping [-lN] [IP-addr|host-name]
         phone    Phone Setting
        reboot    Reboot
    autoreboot    Auto Reboot
  apsmustencry    Auto Config must encryption
        reload    Reload Factory Setting
         route    Route Configuration
          save    Save to flash
       sendmsg    -[x] [URL] [msg]
           sip    SIP Configuartion
          slic    read or write slic registers
          sntp    SNTP Configuartion
         stack    Show stack status
      staticrt    Static Route Configuration
        switch    switch Configuration
         test1    test
         test2    test
          time    Get System Time
        update    Update Flash Code/RAM
           ver    Firmware Version
      watchdog    WatchDog Function
       weblogo    Change Web's logo
       zmalloc    zmalloc [size]
         zfree    memory free test
       mausage    Memory allocation usage
          task    Show task status
           t38    T38 Configuartion
    setccpflag    Set PPP CCP on/off flag
    setmacrate    set mac rate(WAN/LAN)
     sendlogto    send log to (none/console/syslog)
   showctlport    show control port
     stnmscreg    start nmsc reg
   stnmscalert    send nmsc alert
    stopstnmsc    stop st_nmsc service
    showstnmsc    show st_nmsc status
       session    Session
        echotx    echotx
        echorx    echorx
         tr069    tr069 command
 accountchange    tr069 account change command
        fshelp    Show command of file system
           cat    Concatenate files/stdin to stdout
          echo    Show text
            ls    List file/directory infomation
            ll    Show file/directory details
            rm    Remove files/dirctory
            mv    Rename SOURCE to DEST,or move SOURCE(s) to directory
         touch    Update/create files
            df    Show file system information
          lzma    lzma compress/decompress tool
      filedump    dump file
      autocall    Auto call command
OK

>exit
User Abort: Exit


TA-005 -LE88266-2PH-175CSW-SNMP-122M : IPv6 CLI
Login : superuser
Password :
=== launch_crystal_ND=38 , Id=7! ===
*******
Login Correct

>?
             ?    Show CLI Command
           arp    ARP Configuration
          auth    Change User Name and Password
      autotest    Auto test
    autoconfig    Auto Confing
    autoupdate    Auto firmware update
          book    Edit phone book
           cid    Select slic Cid
        crypto    crypto test
     debugmode    Enter Debug Mode
         dhcps    Show status of dhcp server
        dhcp6s    DHCPv6 Server Configuration
           dns    DNS Configuration
           srv    Send DNS srv request
          ddns    DDNS Configuartion
          dump    Read/Write Memory
          exit    Exit
         fixip    Set fixed Ip
           ftp    Ftp client
          http    Tx http GET
      ipconfig    Interface Configuration
           mac    MAC Configuration
        netbuf    net buffer info
           net    NeT Configuration
          sock    Socket Information
           tcp    tcp Information
           udp    udp Information
           nat    NAT Configuration
virtual_switch    Firmware Version
          vlan    VLAN Configuartion
          env6    Set ipv6 enable/disable [0|1]
        ndlist    Nd Configuration
          ndv6    ipv6 ND protocol
         ping6    ping6 [-I] [IP-addr|host-name]
           mld    Multicast Listener Discovery
          ping    ping [-lN] [IP-addr|host-name]
         phone    Phone Setting
        reboot    Reboot
    autoreboot    Auto Reboot
  apsmustencry    Auto Config must encryption
        reload    Reload Factory Setting
         route    Route Configuration
          save    Save to flash
       sendmsg    -[x] [URL] [msg]
           sip    SIP Configuartion
          slic    read or write slic registers
          sntp    SNTP Configuartion
         stack    Show stack status
      staticrt    Static Route Configuration
        switch    switch Configuration
         test1    test
         test2    test
          time    Get System Time
        update    Update Flash Code/RAM
           ver    Firmware Version
      watchdog    WatchDog Function
       weblogo    Change Web's logo
       zmalloc    zmalloc [size]
         zfree    memory free test
       mausage    Memory allocation usage
          task    Show task status
           t38    T38 Configuartion
    setccpflag    Set PPP CCP on/off flag
    setmacrate    set mac rate(WAN/LAN)
     sendlogto    send log to (none/console/syslog)
   showctlport    show control port
     stnmscreg    start nmsc reg
   stnmscalert    send nmsc alert
    stopstnmsc    stop st_nmsc service
    showstnmsc    show st_nmsc status
       session    Session
        echotx    echotx
        echorx    echorx
         tr069    tr069 command
 accountchange    tr069 account change command
        fshelp    Show command of file system
           cat    Concatenate files/stdin to stdout
          echo    Show text
            ls    List file/directory infomation
            ll    Show file/directory details
            rm    Remove files/dirctory
            mv    Rename SOURCE to DEST,or move SOURCE(s) to directory
         touch    Update/create files
            df    Show file system information
          lzma    lzma compress/decompress tool
      filedump    dump file
      autocall    Auto call command
OK

>
=== launch_crystal_ND=38 , Id=9! ===


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

CISCO 867VAE-K9 Teardown

ตัวนี้คือ Router ของ Cisco ครับ มาดูข้างในกันเลย
ด้านหน้า
ด้านหน้ามีแค่ไฟสถานะครับ
ด้านหลัง
ส่วนด้านหลังมีพอร์ตหลายพอร์ต ทั้ง Console, WAN, LAN, USB ปุ่ม Reset
ใต้เครื่อง
ในส่วนของใต้เครื่องก็มีรายละเอียดของ Router ครับ
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องมี Mainboard อยู่ โดย Heatsink ครอบทับ CPU กับ Switch ครับ
Mainboard
ตัว Mainboard มีชิปหลักที่มองเห็นได้ดังนี้ครับ
Spansion S29GL256P
Spansion S29GL256P --> 256 Mbit, 3 V, Page Flash with 90 nm MirrorBit Process Technology  ตัวนี้เป็น Flash ROM ขนาด 32MB จำนวน 2 ตัว ดั้งนั้นขนาดรวมคือ 64 MB ครับ
H5DU5182ETR
SKhynix H5DU5182ETR --> 512Mb DDR SDRAM เป็น SDRAM ขนาด 64MB ครับมีทั้งหมด 4 ตัว ความจุรวมจึงเป็น 256MB ครับ
MAX3243EC
TI MAX3243EC --> 3-V TO 5.5-V MULTICHANNEL RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER WITH ±15-kV IEC ESD PROTECTION เป็นตัวไดรพอร์ต Console RS-232 ครับ

IDT 1337AGC
IDT 1337AGC --> Real-Time Clock With I2C Serial Interface เป็น RTC ครับ
BCM6302
BROADCOM BCM6302 --> ADSL Line Driver
ใต้ Mainboard
อีกด้านของ Mainboard มีชิป SDRAM อีก 2 ตัวครับ

SMC8024L2 EU Teardown

อุปกรณ์ตัวนี้คือ Switch Managed L2 ครับ เช่นเคย เรามาแกะดูกันดีกว่า
ด้านหน้าเครื่อง
ชื่อรุ่น
ด้านหน้าก็จะมีพอร์ต RJ45 24 พอร์ต กับช่อง SFP อีก 4 ช่องครับ
รายละเอียดใต้เครื่อง
หลังเครื่องมีแต่ที่เสียบไฟเข้า ส่วนใต้เครื่องมีสติกเกอร์รายละเอียดเครื่องครับ
ภายในเครื่อง
พอแกะดูภายในเราก็จะเจอ Mainboard กับบอร์ดจ่ายไฟครับ ส่วนข้างๆ อีกด้านก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศครับ
Mainboard
ตัว Mainboard มีการติด Heatsink เอาไว้ที่ CPU กับชิป Switch ครับซึ่งดีต่อระบบทำให้ระบายความร้อนได้ดี แต่มันก็ทำให้ผมไม่รู้ว่าใช้ชิป CPU, Switch รุ่นไหนกัน ส่วนตัวอื่นที่เห็นเราจะมาดูกันครับว่าคืออะไรบ้าง
MAX3243C
TI MAX3243C --> 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With ±15-kV ESD (HBM) Protection เอาง่ายๆ คือตัวไดรพอร์ต RS232 ครับ
SC2677
SEMTECH SC2677 --> Dual Synchronous Voltage Mode Controller with Current Sharing Circuitry ตัวนี้นะจะควบคุมระบบจ่ายไฟครับ
RAM & ROM
ISSI IS61LV25616AL --> 256K x 16 HIGH SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM WITH 3.3V SUPPLY มันคือ SRAM ขนาด 256kB มี 2 ตัวดังนั้นความจุรวมคือ 512kB ครับ
SST 39VF1681 --> 16 Mbit (x8) Multi-Purpose Flash Plus มันคือ Flash ROM ครับ มีขนาด 2MB ครับ
ด้านใต้ Mainboard
ใต้ Mainboard ก็จะโล่งๆ ครับไม่มีอะไรเลย
Power Supply
Power Supply เป็นของ Delta ครับ สเปคคือ รับไฟ AC 100-240V จ่ายไฟเป็น DC +12V 2.5A ครับ
พัดลมระบายความร้อน
ตัวสุดท้ายแล้วครับ พัดลมระบายความร้อนหัวต่อแบบ 2 Pin ใช้ไฟ DC 12V ครับ

CiDE CE-9101S-40B Media Converter Tear down

ตัวนี้เป็น Media Converter ครับ แปลงไปมาระหว่าง 10/100 Base-Tx กับ 100 Base-Fx ครับ
กล่องด้านบน

พอร์ต UTP และ Fiber Optic

แหล่งจ่ายไฟ 5VDC

รายละเอียดใต้กล่อง

ในกล่องมีชิปอยู่ตัวเดียวครับ
ภายในกล่อง
โดยชิฟที่ว่าทำหน้าที่ทุกอย่างในตัวครับ
IC+ IP113C
IC+ IP113C --> 10 /100Base-Tx/Fx Media Converter 
ส่วนของตัวส่งสัญญาณ Optic เป็นแบบยึดติดบอร์ดถอดเปลี่ยนหัวไม่ได้ครับ
ส่วนรับส่งสัญญาณ Optic
ส่วนใต้บอร์ดไม่มีชิปอะไรอยู่ครับ
ใต้บอร์ด
จบลงแล้วครับ รีวิวตัว Media Converter

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

D-Link DES-3028 A2 Teardown

โพสต์นี้เรามาดู Switch จาก D-Link กันครับ
ด้านหน้า
ด้านหน้าก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อทุกอย่างครับ Console, FE, GE, SFP
ด้านหลัง
หลังหลังโล่งๆ มีแต่พอร์ตจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องครับ
Sticker
ใต้เครื่องก็จะมี Sticker บอกรายละเอียดของเครื่อง
ถัดมาก็มาดูข้างในกันครับ
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องก็จะมี Mainboard, บอร์ด LED, และบอร์ดจ่ายไฟครับ
ในส่วน Mainboard ก็จะมีชิปหลักๆ ตามรูปล่าง แต่ชิป Switch ผมไม่ทราบเพราะแกะ Heat sink ไม่ออกครับ
ชิปต่างๆบน Mainboard
รูปบนคือตำแหน่งของชิปแต่ละตัวครับ เรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันครับ
BROADCOM BCM5836KPBG
BROADCOM BCM5836KPBG --> ตัวนี้คือ SoC โดยแกนในเป็น CPU MIPS ครับ
ESMT M12L2561616A
ESMT M12L2561616A --> SD RAM ขนาด 32 MB ครับ มี 2 ตัวความจุรวมจึงเป็น 64 MB
EON EN29LV640L
EON EN29LV640L --> Parallel NOR Flash ขนาด 8 MB
Lattice LC4032V
Lattice LC4032V --> ตัวนี้คือ PLD มี Macro cell 32 ชุดครับ
MAXIM MAX3243C
MAXIM MAX3243C -->  Multi-channel RS-232 Line Driver/Receiver สำหรับพอร์ต Console ครับ
ใต้ Mainboard
ด้านใต้ Mainboard ไม่มีชิปครับ
บอร์ดต่อมาก็จะเป็นบอร์ด LED สำหรับแสดงผลหน้าเครื่องครับ ลักษณะการทำงานน่าจะรับข้อมูลแบบ Serial แล้วผ่าน Shift Register ออกแสดงผลครับ 
บอร์ด LED
ตัวบอร์ด LED จะมีชิปอยู่ 3 เบอร์คือ
74LVC245A --> OCTAL BUS TRANSCEIVER
74LVC32A --> Quad 2-Input OR Gates
74HC164D --> 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register

บอร์ดสุดท้ายคือบอร์ดจ่ายไฟครับ รับไฟบ้านมาแปลงเป็นไฟ DC 12V 3.33A
บอร์ดจ่ายไฟ
ใต้บอร์ด
หมดแล้วครับสำหรับ Switch ตัวนี้ ไว้เจอกันใหม่ครับ