วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

Dahua DH-IPC-C12P

 อุปกรณ์ที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นกล้องวงจรปิดแบบ IP ทำงานผ่านระบบ Cloud บันทึกวีดีโอโดยใช้ Micro SD Card เสียบโดยตรงที่กล้อง

ตัวกล้องด้านหน้า

ตัวกล้องด้านหลัง


ใต้กล้อง
แกะกล้องได้โดยถอดน็อต 1 ตัว ด้านหลังเครื่อง
ภายใน
จะเจอแผ่นวงจรที่มีชิพอยู่ และมีลำโพงอยู่ 1 ตัว
ชิพ
มีชิพอยู่ 2 ตัวคือ SoC กับ WiFi 
Hi3518
HISILICON Hi3518E -> 720p IP-Cam SOC, ARM9 @440 MHz, Integrated DDR2 64 MB
RTL8188ETV
Realtek RTL8188ETV -> 802.11BGN USB 2.0 NETWORK INTERFACE CONTROLLER
แผ่นวงจรด้านหน้า
พอแกะอีกด้านจะเจอกับโมดูลกล้อง
แกะเฟรมครอบออก


แกะ Lenses ออก
ในแผ่นวงจรด้านนี้มีชิพอยู่ คือ
ชิพ
BA6208G
UTC BA6208G -> REVERSIBLE MOTOR DRIVER
25Q127CSIG
GIGADEVICE GD25Q127CSIG -> FLASH memory; 128Mbit; Quad I/O,SPI; 104MHz; 2.7÷3.6V; SOP8
SGM 4996D
SGMICRO SGM4996D -> 1.3W Fully Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown

ในส่วนของ Software ภายในนั้นพบว่าเป็น Linux มี Boot Loader คือ uboot แต่ว่า kernel เป็นการแสดง Log ไว้จึงเห็นเฉพาะข้อความตอนอยู่ใน UBoot ครับ

Boot Message
System startup


System startup


U-Boot 2010.06-svn5286 (Dec 20 2017 - 09:36:02)
DRAM:  64 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
hifmc100_get_erasesize:10000.
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
gParameter[0]:node=bootargs, parameter=mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs.
gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=10 offset=0 ledtype=state.
gParameter[2]:node=upgradeMode, parameter=switchBootPart=1.
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TEXT_BASE:81000000
gpio:10, offset:0x0, ledtype:state
MMC:   Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Try again use backup_serverip
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:31'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC:   00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:31'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC:   00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Support backupVer:2
state:ff,err_count:00
cmdLine mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs
smagic=0x44444351
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.35
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1163400 Bytes = 1.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ...OK
OK
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
cmdLine mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs

Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Boot Message (เวลากดปุ่ม Reset)

System startupSystem startupU-Boot 2010.06-svn5286 (Dec 20 2017 - 09:36:02)

DRAM:  64 MiB

gBootLogPtr:80b80008.

Check Flash Memory Controller v100 ... Found

SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18

Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"

SPI Nor total size: 16MB

hifmc100_get_erasesize:10000.

partition file version 2

rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5

gParameter[0]:node=bootargs, parameter=mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs.

gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=10 offset=0 ledtype=state.

gParameter[2]:node=upgradeMode, parameter=switchBootPart=1.

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

TEXT_BASE:81000000

gpio:10, offset:0x0, ledtype:state

MMC:

EMMC/MMC/SD controller initialization.

MMC/SD Card:

    MID:         0x2

    Read Block:  512 Bytes

    Write Block: 512 Bytes

    Chip Size:   3724M Bytes (High Capacity)

    Name:        "SA04G"

    Chip Type:   SD

    Version:     2.0

    Speed:       50000000Hz

    Bus Width:   4bit

    Boot Addr:   0 Bytes

reading test.img


** Unable to read test.img

reading dhboot.bin.img


** dhboot.bin.img do not exist !!!

reading dhboot-min.bin.img


** dhboot-min.bin.img do not exist !!!

reading update.img


** update.img do not exist !!!

reading web-x.squashfs.img


** web-x.squashfs.img do not exist !!!

reading custom-x.squashfs.img


** custom-x.squashfs.img do not exist !!!

reading pd-x.squashfs.img


** pd-x.squashfs.img do not exist !!!

reading user-x.squashfs.img


** user-x.squashfs.img do not exist !!!

reading romfs-x.squashfs.img


** romfs-x.squashfs.img do not exist !!!

reading partition-x.cramfs.img


** partition-x.cramfs.img do not exist !!!

reading kernel.img


** kernel.img do not exist !!!

SD update success !!!

resetting ...

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

XAVi X3102r

 อุปกรณ์นี้คือ  G.SHDSL CPE เป็นอุปกรณ์เก่าที่ใช้ในวงจรเช่าของ TOT อายุเกือบ 20 ปีแล้ว 

ด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะ
ด้านหลัง
ด้านหลังมีพอร์ต Console ใช้ Baudrate 9600 มีพอร์ต LAN 100Mbps จำนวน 4 พอร์ตพร้อมไฟสถานะแต่ละพอร์ต ส่วนพอร์ตที่เขียนว่า WAN นั้นไม่ใช้ Ethernet แต่เป็นพอร์ต SHDSL
ใต้เครื่อง
แกะน็อต 1 ตัวที่สติกเกอร์ใต้เครื่อง จะเจอกับแผงวงจรหลัก
แผงวงจร
มีชิพอยู่หลายตัว
ชิพต่างๆ
ชิพแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้
SP232ACT
Sipex SP232ACT -> Enhanced RS-232 Line Drivers/Receivers
GM34063
APM Gamma GM34063 -> 1.5A DC TO DC CONVERTER CONTROL
A1012-Y, PJ1085CZ
Toshiba A1012 -> Transistor High Current Switching Applications
PROMAX-JOHNTON PJ1085CZ-3.3 -> 3.3 Volt 3 Amp Low Dropout Positive Voltage Regulator
A2V64S40CTP
Zentel A2V64S40CTP -> 64M Single Data Rate Synchronous DRAM
VC45210
CONEXANT VC45210 (HELIUM 210-80) -> Communications Processor 2 Cores , 1 for Protocol Processor (ARM), another 1 for Network Processor (ARM)
PROMAX-JOHNTON PJ1117CW -> 1 Amp Low Dropout Positive Voltage Regulator 
BCM5325
Broadcom BCM5325 -> five-port 10/100 Ethernet switch device
29LV160BE
FUJITSU MBM29LV160BE -> FLASH MEMORY CMOS 16M (2M × 8/1M × 16) BIT
74HC04, 74HC08D
TI 74HC04 -> Hex Inverters
Phillips 74HC08D -> Quad 2-input AND gate
GS2237
Orion™ GS2237 -> Dual Channel SHDSL Chipset for Central Office and Customer Premises Equipment
GS3137
GS3137 -> XDSL2TM SDSL, HDSL2, or SHDSL - ILD2 Dual-Channel, Low Power, Programmable Transceiver with Integrated Framer and Line Drivers
ใต้ PCB
อีกด้านไม่มีชิพอะไรอยู่

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

SKYWORTH GN542VF

 อุปกรณ์ตัวนี้เป็น GPON ONT ที่มากับ Internet ของ TRUE ครับ Spec คร่าวๆ คือ WiFi AC2100 มีพอร์ต LAN 1G จำนวน 4 พอร์ต ไม่มีพอร์ต USB มีพอร์ตต่อ Cable TV และมีพอร์ตต่อโทรศัพท์ Analog จำนวน 2 พอร์ต

ตัวเครื่องด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะของระบบ และเสาจำนวน 6 เสา โดย 2 ต้นหน้าจะเป็นของ Wireless 2.4GHz ส่วนอีก 4 ต้นด้านหลังจะเป็นของ 5GHz 
หลังเครื่อง
หลังเครื่องเรียงรายไปด้วยพอร์ตต่างๆ
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีพอร์ต GPON และ Label ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์
ภายในเครื่อง
แกะน็อตออก พองัดออกมาก็จะเจอบอร์ดวงจรคว่ำหน้าอยู่ ด้านซ้ายมือของรูปจะเป็น Connector เสาอากาศของ Wireless 5GHz ส่วนทางขวามือจะเป็นของ 2.4GHz มีชิพ Flash Memory อยู่ 1 ตัวคือ
25N01GVZEIG
winbond 25N01GVZEIG -> 3V 1G-BIT Serial SLC NAND Flash Memory 
W41Z
Will Semi WPM2341 -> P-Channel Enhancement Mode Mosfet
พลิกแผ่นวงจรอีกด้านจะเจอชิพอยู่หลายตัว
แผ่นวงจรด้านหน้า
แผ่นวงจรนี้ Screen ชื่อ 5800-2AWEN32 แกะ Heat sink ออกจะมีชิพต่างๆคือ
ชิพต่างๆ
รายละเอียดชิพแต่ละตัวมีดังนี้
Telephone Chip
HUAAN P61089B -> High Voltage Ringing SLIC Protector
Microchip Le9642PQC -> Dual Channel miSLIC Series 120V Shared Battery Device
UP3855G
UTC UP3855G -> PNP MEDIUM POWER LOW SATURATION TRANSISTOR
RTXM170-601-C45
WTD RTXM170-601-C45 -> GPON ONU Triplexer Transceiver
2208
TI TPS562208 -> 4.5-V to 17-V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in 6-Pin SOT-23
3208
TI TPS563208 -> 4.5-V to 17-V Input, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT-23
1117
Shanghai Belling BL1117 -> 1A Bipolar Linear Regulator
MT7615N
Mediatek MT7615N -> 1733 Mbps PHY rate, 4x4:4SS 11ac wave2 MU-MIMO up to 4 users/group and BW160
SKY85745-11
Skyworks SKY85746-11 -> 5 GHz 802.11ax Ultra-Linear WLAN Front-End Module with Integrated Log Detector
SoC & RAM
ECONET EN7527GT -> น่าจะ SoC CPU 900 MHz MIPS 2 Cores เทียบเคียงกับเบอร์ใกล้เคียงเนื่องจากหาข้อมูลไม่เจอ (ข้อมูลจาก https://wikidevi.wi-cat.ru/MediaTek#xPON)
ESMT M15T2G16128A -> 16M x 16 Bit x 8 Banks DDR3(L) SDRAM (ขนาด 256 MB)
MT7592N
Mediatek MT7592N -> 300 Mbps PHY rate, 2x2, Phy mode abgn
Skyworks SKY85303-11 -> 2.4 GHz, 256 QAM WLAN/Bluetooth® Front-end Module


อุปกรณ์คร่าวๆ ก็มีประมาณนี้ครับ ในส่วนของ Software เดี๋ยวจะมารีวิวต่อในตอนต่อไปครับ

ข้อสังเกตุ
  1. PCB มีการทำ footprint ของ USB 2.0, 3.0 แต่ไม่ได้ลงอุปกรณ์ไว้

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

TOT R&D ALARM V.3

 อุปกรณ์ตัวนี้เป็นระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนขโมยลักตัดสายเคเบิล ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ ทำใช้ภายใน TOT

ด้านหน้า

ด้านหลัง
จากที่ดูคร่าวๆ ตัวอุปกรณ์นี้มี Input 8 ช่องสำหรับเช็คสายว่าโดนตัดไหม
ภายในเครื่อง
พอแกะออกมาดูภายในก็จะเป็นดังภาพด้านบน ระบบจ่ายไฟใช้หม้อแปลงตัวใหญ่ จอแสดงผลเป็นแบบ 16x2 ตัวอักษร ส่วนสัญญาณมือถือจะแยกเป็นโมดูลย่อยออกมา
บอร์ดหลัก
ในบอร์ดหลักมีชิพดังนี้
ชิพในบอร์ดหลัก
รายละเอียดของชิพแต่ละตัวคือ

TS117 CLARE
CLARE TS117 -> Multifunction Telecom Switch ทำหน้าที่ Isolate I/O
ST NE555N -> GENERAL PURPOSE SINGLE BIPOLAR TIMERS เอาไว้สร้างความถี่
TI LM311P -> Differential Comparators (Opamp)
6N137 -> High Speed Optocoupler
MT8888CS
ZARLINK MT8888CS -> Integrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
DCP010505BP
Burr-Brown DCP010505DB -> 1-W, 1000-VRMS Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules
MAX232
TI MAX232 -> Dual EIA-232 Drivers/Receivers
CD4066B
TI CD4066B -> CMOS Quad Bilateral Switch
ULN2003A
TI ULN2003A -> HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT ULN2004A DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
LM317T
ST LM317T ->  1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
DS1302Z
MAXIM DS1302Z -> Trickle-Charge Timekeeping Chip (Realtime Clock)
M430F5438A
TI MSP430F5438A -> Mixed-Signal Microcontrollers 16kB SRAM, 254kB Flash
74HC245
TI 74HC245 -> Octal bus transceiver; 3-state
ใต้บอร์ด
ใต้บอร์ดโล่งๆ ไม่มีอุปกรณ์อะไร


จอ
จอเป็นแบบ Text 16x2 
NXER
TI TXS0102 -> 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain and Push-Pull
SL8084
SIERRA SL8084 -> 3G Module (GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA)