วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

FiberHome SR120-A

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Router ของเน็ต AIS ครับ
Router ด้านหน้า
ตัว Router มีเสา 4 เสา ปล่อยสัญญาณคลื่น 2.4G (b/g/n) และสัญญาณ 5G (ac) ได้พร้อมกัน
Router ด้านหลัง
เราเตอร์ใช้ไฟ DC 12V มีพอร์ต USB 2.0 จำนวน 1 พอร์ต WAN 1 พอร์ต และ LAN 4 พอร์ต
Router ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีน็อตอยู่ 2 ตัวใต้สติกเกอร์
ภายในเครื่อง
เมื่อแกะฝาออกจะเจอกับ PCB มีชิพต่างๆ คือ
ชิพต่างๆ
ชิพแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้
Realtek RTL8197FS
Realtek RTL8197FS -> 802.11BGN WISOC
 • Integrated RAM 128MB 
 • CPU MIPS 24Kc 1000MHz
 • Wi-Fi 2.4GHz 2T2R 802.11 b/g/n
Skyworks SKY85330-11
Skyworks SKY85330-11 -> 2.4 GHz, 256 QAM WLAN Front-End Module

Realtek RTL8812BRH
Realtek RTL8812BRH -> 802.11AC/ABGN PCIE WLAN NETWORK CONTROLLER
 • 802.11ac/abgn
 • 802.11ac 2x2, Wave-2 compatible with MU-MIMO
 • Host interface PCI Express 1.1 
Skyworks SKY85735-11
Skyworks SKY85735-11 -> 5 GHz, 802.11ac Front-End Module

winbond 25N01GVZEIG
winbond 25N01GVZEIG -> 3V 1G-BIT SERIAL SLC NAND FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI BUFFER READ & CONTINUOUS READ

Realtek RTL8367RB
Realtek RTL8367RB -> Layer 2 Managed 5+2 Port 10/100/1000 Switch Controller

ใต้ PCB
ใต้ PCB โล่งๆ ไม่มีชิพอะไร ในส่วนของ Serial Console Port จะเป็นตามรูปล่าง
Serial Console Port
Bootloader ของเราเตอร์สามารถเข้าได้โดยการกดปุ่ม ESC รัวๆ ครับ
uart ok
strap pin:0x412b8ae2
enable spi-nand
ROM ver:v1.1, sig:455cc27, time:2016.01.04-18:42+0800, CPU(400 MHz), DDR2(533 MHz)
load efuse ok
init IP ok
img sig ok
chksum ok
load img ok
jump 0xbfe01550

Booting...
SPI NAND clock not enable

SPI Nand ID=00efaa21
SPI Nand die chipsize=0x08000000 byte
SPI Nand dienum=1,
SPI Nand blocksize=0x00020000 byte,
SPI Nand pagesize=0x00000800 byte,
SPI Nand oobsize=0x00000040 byte,
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 00000400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=00000033,2=00000400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=000003cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt table:0 page:704
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt table:0 on block 11, just loads it !!
check bbt table:0 OK
[dump_BBT] Nand BBT Content
Congratulation!! No BBs in this Nand.
=>CPU Wake-up interrupt happen! GISR=89000084

---Realtek RTL8197F boot code at 2018.12.17-17:06+0800 v3.4T-pre2.1 (993MHz)
bootbank is 1, bankmark 80000001
no sys signature at 00800000!
no sys signature at 00820000!
no sys signature at 00840000!
no sys signature at 00860000!
no sys signature at 00880000!
no sys signature at 008A0000!
no sys signature at 008C0000!
no sys signature at 008E0000!
nand flash read fail,addr=00900000,size=2731028

---Ethernet init Okay!
<RealTek>?
----------------- COMMAND MODE HELP ------------------
HELP (?)                                    : Print this help message
DB <Address> <Len>
DW <Address> <Len>
EB <Address> <Value1> <Value2>...
EW <Address> <Value1> <Value2>...
CMP: CMP <dst><src><length>
IPCONFIG:<TargetAddress>
MEMCPY:<dst><src><length>
AUTOBURN: 0/1
LOADADDR: <Load Address>
J: Jump to <TargetAddress>
NANDID: Read NAND Flash ID
NANDBE:<offset><len>
NANDSCRUB:<offset><len>
NANDPIOR:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDPIOW:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDR:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDW:<flash_Paddress><image_addr><image_size>
NANDECCGEN: <source_addr><des_addr><ecc working buffer><length in hex>
NANDBBD:<offset><len>
NANDMARKB:<offset>
NANDFEATURE:<cmd> <address> <value>
NANDT: <cmd> <param>
MDIOR:  MDIOR phyid reg
MDIOW:  MDIOW phyid reg data
PHYR: PHYR <PHYID><reg>
PHYW: PHYW <PHYID><reg><data>
PHYPR: PHYPR <PHYID><page><reg>
PHYPW: PHYPW <PHYID><page><reg><data>
COUNTER: Dump Asic Counter
XMOD <addr>  [jump]
TI : timer init
T : test
ETH : startup Ethernet
CPUClk:
CP0
D8 <Address>
E8 <Address> <Value>
<RealTek>

ตัว Console ของ Linux ผมไม่สามารถเข้าได้เพราะไม่รู้รหัสผ่านครับ
uart ok
strap pin:0x412b8ae2
enable spi-nand
ROM ver:v1.1, sig:455cc27, time:2016.01.04-18:42+0800, CPU(400 MHz), DDR2(533 MHz)
load efuse ok
init IP ok
img sig ok
chksum ok
load img ok
jump 0xbfe01550

Booting...
SPI NAND clock not enable

SPI Nand ID=00efaa21
SPI Nand die chipsize=0x08000000 byte
SPI Nand dienum=1,
SPI Nand blocksize=0x00020000 byte,
SPI Nand pagesize=0x00000800 byte,
SPI Nand oobsize=0x00000040 byte,
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 00000400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=00000033,2=00000400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=000003cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt table:0 page:704
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt table:0 on block 11, just loads it !!
check bbt table:0 OK
[dump_BBT] Nand BBT Content
Congratulation!! No BBs in this Nand.
=>CPU Wake-up interrupt happen! GISR=89000084

---Realtek RTL8197F boot code at 2018.12.17-17:06+0800 v3.4T-pre2.1 (993MHz)
bootbank is 1, bankmark 80000001
no sys signature at 00800000!
no sys signature at 00820000!
no sys signature at 00840000!
no sys signature at 00860000!
no sys signature at 00880000!
no sys signature at 008A0000!
no sys signature at 008C0000!
no sys signature at 008E0000!
Jump to image start=0x80a00000...
return_addr = 00900000 ,boot bank=1, bank_mark=0x80000001...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x805f24d0
Linux version 3.10.90 (jenkins@jenkins) (gcc version 4.4.7 (Realtek MSDK-4.4.7 Build 2001) ) #1 Wed Mar 20 04:22:56 CST 2019
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019385 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x00000000-0x07ffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8176
Kernel command line: console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock3 root2=/dev/mtdblock8
PID hash table entries: 512 (order: -3, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 2, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 1, 32768 bytes)
Writing ErrCtl register=0001345c
Readback ErrCtl register=0001345c
Memory: 98256k/131072k available (6112k kernel code, 32816k reserved, 2638k data, 208k init, 0k highmem)
SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:192
Realtek GPIO IRQ init
Calibrating delay loop... 666.41 BogoMIPS (lpj=3332096)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 2048
NET: Registered protocol family 16
<<<<<Register PCI Controller>>>>>
Do MDIO_RESET
40MHz
Find PCIE Port, Device:Vender ID=b82210ec
INFO: initializing USB devices ...
enable port 0 two port enable
port 0 org 0xe0=e2
port 0 org 0xe1=31
port 0 org 0xe2=39
port 0 org 0xe4=98
port 0 org 0xe6=c0
port 1 org 0xe0=e2
port 1 org 0xe1=31
port 1 org 0xe2=39
port 1 org 0xe4=98
port 1 org 0xe6=c0
patch new usb phy para for 40M OSC
system  reg b8000010=0x80047000
system  reg b8000014=0x180118
system  reg b8000160=0x1
system  reg b8000164=0x0
system  reg b8000168=0x0
system  reg b800016c=0x280500
system  reg b8000180=0x60000
system  reg b8021094=0x200020
system  reg b8140200=0xf002cc11
system  reg b8140204=0x0
system  reg b8140208=0x2010000
system  reg b814020c=0x9b00
system  reg b8140210=0xca00ca


EHCI  reg b8021050=0x0
EHCI  reg b8021054=0x2000
EHCI  reg b8021058=0x2000
port 0 reg e0=e2
port 0 reg e1=31
port 0 reg e2=33
port 0 reg e3=8d
port 0 reg e4=c9
port 0 reg e5=19
port 0 reg e6=c1
port 0 reg e7=91
port 0 reg f0=fc
port 0 reg f1=8c
port 0 reg f2=0
port 0 reg f3=11
port 0 reg f4=9b
port 0 reg f5=4
port 0 reg f6=0
port 1 reg e0=e2
port 1 reg e1=31
port 1 reg e2=33
port 1 reg e3=8d
port 1 reg e4=c9
port 1 reg e5=19
port 1 reg e6=c1
port 1 reg e7=91
port 1 reg f0=fc
port 1 reg f1=8c
port 1 reg f2=0
port 1 reg f3=11
port 1 reg f4=9b
port 1 reg f5=4
port 1 reg f6=0
Realtek GPIO controller driver init
Realtek DW SPI controller init
Realtek DW DMA controller init
INFO: registering sheipa spi device
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
INFO: sheipa spi driver register
INFO: sheipa spi probe
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 0, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: -1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 1024 (order: 0, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 0, 16384 bytes)
NET: Registered protocol family 1
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 191
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18147000 (irq = 17) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
loop: module loaded
id_chain value=efaa21ff
id_chain value=efaa21ff
NAND device: Manufacturer ID: 0xef, Chip ID: 0xaa (Unknown W25M01GV 1G SPI NAND), 128MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=33,2=400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=3cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0xbb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0xbb
load bbt table:0 page:704
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt table:0 on block 11, just loads it !!
check bbt table:0 OK
[dump_BBT] Nand BBT Content
Congratulation!! No BBs in this Nand.
10 rtkxxpart partitions found on MTD device rtk_nand
Creating 10 MTD partitions on "rtk_nand":
0x000000000000-0x000000500000 : "boot"
0x000000500000-0x000000800000 : "setting"
0x000000800000-0x000000e00000 : "linux"
0x000000e00000-0x000002300000 : "rootfs"
0x000002300000-0x000002d00000 : "reserved"
0x000002d00000-0x000003d00000 : "ConfigureA"
0x000003d00000-0x000004100000 : "ConfigureB"
0x000004100000-0x000004700000 : "linux2"
0x000004700000-0x000005c00000 : "rootfs2"
0x000005c00000-0x000007200000 : "plug"
dw_spi_mmio dw_spi_mmio.1: master is unqueued, this is deprecated
dw_spi_mmio dw_spi_mmio.2: master is unqueued, this is deprecated
IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
        Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
        Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Realtek WLAN driver - version 1.7 (2015-10-30)(SVN:202300)
DFS function - version 2.0.14
Adaptivity function - version 9.3.4
Do MDIO_RESET
40MHz
Find PCIE Port, Device:Vender ID=b82210ec

 found 8822B !!!
halmac_check_platform_api ==========>
12089M
HALMAC_MAJOR_VER = 0
HALMAC_PROTOTYPE_VER = 0
HALMAC_MINOR_VER = 0
halmac_init_adapter_88xx ==========>
halmac_init_adapter Succss
IS_RTL8822B_SERIES value8 = a
MACHAL_version_init


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=4432 MAX_SKB_NUM=1024
#######################################################

MACHAL_version_init


#######################################################
SKB_BUF_SIZE=3032 MAX_SKB_NUM=400
#######################################################

rtl_mesh_oui_netlink_init....................
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: Realtek rtl819x On-Chip EHCI Host Controller
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: irq 21, io mem 0x18021000
rtl819x-ehci rtl819x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
Otg act as Host mode
=>do UTMI reset, r=1
=>do UTMI reset, r=0
RTL8197F u2 phy 40MHz patch
reg e0=e2
reg e1=31
reg e2=33
reg e3=8d
reg e4=c9
reg e5=19
reg e6=c1
reg e7=91
reg f0=fc
reg f1=8c
reg f2=0
reg f3=11
reg f4=9b
reg e0=25
reg e1=4f
reg e2=0
reg e3=0
reg e4=0
reg e5=a
reg e6=0
reg e7=0
reg f0=fc
reg f1=8c
reg f2=0
reg f3=11
reg f4=bb
=>do UTMI reset, r=1
=>do UTMI reset, r=0
create lmdev=8763c500
device_register :register pass
dwc_otg: version 3.10b 20-MAY-2013
dwc_otg_driver_probe(8763c500)
start=0xb8030000
base=0xb8030000
dwc_otg_device=0x875f7000
Core Release: 3.10a
Setting default values for core params
=> SNPSID=4f54310a
Using Buffer DMA mode
Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Shared Tx FIFO mode
dwc_otg logicmodule: DWC OTG Controller
dwc_otg logicmodule: new USB bus registered, assigned bus number 2
dwc_otg logicmodule: irq 20, io mem 0xb8030000
Init: Power Port (0)
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
u32 classifier
nf_conntrack version 0.5.0 (1535 buckets, 6140 max)
nf_conntrack_l2tp version 3.1 loaded
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_conntrack_ipsec loaded
nf_nat_ipsec loaded
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
xt_time: kernel timezone is -0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Realtek FastPath:v1.03

Probing RTL819X NIC-kenel stack size order[0]...
Switch API version: v1.2.12, chip id: 0x6367-0020
Start to initiate QM
INIT swCore descriptor count Failed : (0 [0])
Netlink[Kernel] create socket for hw qos config ok.
eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
eth1 added. vid=1 Member port 0x10...
eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
[peth0] added, mapping to [eth1]...
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Freeing unused kernel memory: 208K (8088c000 - 808c0000)
init started: BusyBox v1.13.4 (2019-03-20 03:53:58 CST)
yaffs: dev is 32505857 name is "mtdblock1" rw
yaffs: passed flags "tags-ecc-off,inband-tags"
cp: cannot stat '/etc/avahi-daemon.conf': No such file or directory
start network_lock.sh
enter network_lock.sh
******************
sysconf init gw all
***************
[mount]: mount: cannot read /etc/fstab: No such file or directory
mount -t jffs2  /jffs2 2>&1
#########################set_ais_custom_info
#########################set MIB_SUPER_SECURITY success!
[start_wlan:1125]
[initWlan:21069] wlan_idx=0,  vwlan_idx=0, aggregation = 1
[initWlan:21072] MIB_WLAN_MODE=4
WlanSupportAbility = 0x3
[hard_code_8822_mibs] +++
MAX_RX_BUF_LEN = 4000
[stactrl_init, 339][wlan0] groupID: 0
[stactrl_init, 357][wlan0] WARNING: not ap mode or not enabled
WLAN0 RFE TYPE =1
[ODM_software_init]
clock 40MHz
InitPON OK!!!
load efuse ok
rom_progress: 0x200006f
rom_progress: 0x400006f
InitMAC Page0
Init Download FW OK
halmac_init_mac_cfg OK
halmac_cfg_rx_aggregation OK
halmac_init_mac_cfg OK
[GetHwReg88XX][size PHY_REG_PG_8822Bmp_Type1]
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8822Bmp_Type1]
RL6302_MAC_PHY_Parameter_v018_20140708
[set_8822_trx_regs] +++
efuse content 0x3D7 = 0xf5
efuse content 0x3D8 = 0xf0
[ enable_sw_LED:377 ] enable sw led!
[start_wlan:1125]
[initWlan:21069] wlan_idx=1,  vwlan_idx=0, aggregation = 1
[initWlan:21072] MIB_WLAN_MODE=4
WlanSupportAbility = 0x3
[stactrl_init, 339][wlan1] groupID: 0
[stactrl_init, 357][wlan1] WARNING: not ap mode or not enabled
WLAN1 RFE TYPE =1
[ODM_software_init]
[97F] Bonding Type 97FS, PKG1
[97F] RFE type 1 PHY paratemters: GPA0+GLNA0
clock 40MHz
load efuse ok
rom_progress: 0x200006f
rom_progress: 0x400006f
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8197Fmp_Type1] size
[GetHwReg88XX][PHY_REG_PG_8197Fmp_Type1]
[GetHwReg88XX][rtl8197Ffw]
[GetHwReg88XX][rtl8197Ffw size]
[97F] Default BB Swing=20
[ enable_sw_LED:377 ] enable sw led!
can not open:/var/run/ntp_inet.pid
def MULTI_WAN_SUPPORT start_bridge
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entered forwarding state
br0: port 1(eth0) entered forwarding state
device eth2 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth2) entered forwarding state
br0: port 2(eth2) entered forwarding state
device eth3 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth3) entered forwarding state
br0: port 3(eth3) entered forwarding state
device eth4 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth4) entered forwarding state
br0: port 4(eth4) entered forwarding state
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
device wlan1 entered promiscuous mode
br0: port 6(wlan1) entered forwarding state
br0: port 6(wlan1) entered forwarding state
device wlan-msh entered promiscuous mode
br0: port 7(wlan-msh) entered forwarding state
br0: port 7(wlan-msh) entered forwarding state
ACL delete
ACL del
clean @@fh@@web login data set_static_lan
set_static_lan dev_name=ppp1
Shutting down snmpd ... No snmpd running
open /proc/sys/net/ipv4/rt_cache_rebuild_count: No such file or directory
#webLog:start_lan_minidlna-3262# 111111
[2018/03/12 15:45:07] minidlna.c:411: No MAC address found.  Falling back to generic UUID.
#webLog:start_lan_minidlna-3269# 22222
open /proc/br_wlanblock: Permission denied
enable 0 interval
Init Wlan application...
cat: can't open '/var/run/cwmp.pid': No such file or directory
Receive Pathsel daemon pid:1341

 WiFi Simple Config [v2.20-wps2.0] [2019.03.19-20:08+0000].
Register to wlan0
Register to wlan1
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
iwcontrol RegisterPID to (wlan1)
killall: fhlinkserverd: no process killed
killall: fhandlinkd: no process killed
start_wlan_app:3025 Fi_link_mode =1
start_wlan_app:3092 rtl_link_start_led
start_wlan_app:3094 MIB_RTL_LINK_LEDSWITCH=1
start_wlan_app:3097 led_on
br0: port 1(eth0) entered forwarding state
br0: port 2(eth2) entered forwarding state
br0: port 3(eth3) entered forwarding state
br0: port 4(eth4) entered forwarding state
start server
start server,quit is 0
br0: port 5(wlan0) entered forwarding state
br0: port 6(wlan1) entered forwarding state
Not starting crossband!
[start_capwapDaemon]: mode=0 wlan_disabled=0, capwap is disabled

FT Daemon v1.0 (Mar 20 2019 04:10:13)

br0: port 7(wlan-msh) entered forwarding state
${ACTION}=add}
$1=net
${ACTION}=add}
$1=queues
/bin/sh: can't create /proc/rtl865x/ac: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/rtl: Permission denied
main:461 optionfile=/etc/ppp/options1
loading pppoe plugin ...
RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
create_pid_file.378. filename (/var/run/wan_ppp_1.pid)
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth8/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth8/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth9/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth9/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth10/disable_ipv6: nonexistent directory
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/eth10/disable_ipv6: nonexistent directory
[reinit_fun_firewall_qos:6948]reinit_fun_firewall_qos start!
[reinit_fun_firew[write_proc 603] begin clear fp table.
all_qos:6950] qos disabled! reinit_fun_firewall_qos end!
start telnetd
[config_acl_rules:7595] Add: 0
success!
[config_acl_rules:7595] Add: 0
[config_acl_rules:7611] Add: 0
success!
success!
register: 0
success!
success!
success!
success!
success!
/etc/init.d/rcS: line 133: can't create /proc/irq/33/smp_affinity: nonexistent directory
cp: cannot stat '/usr/local/class/felix/conf/config.properties': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: line 143: /etc/scripts/osgi_default_permission: not found
watchdog: ERROR: watchdog_write_pidfile: /var/run/watchdog.pid contains pid 1290 which is still running; aborting
Enabling OpenSSL security system
Loaded SSL certificate file: /etc/certificate.crt
Opened private key file: /etc/privateKey.keySSL security system enabled, server_ssl=3
boa: server version Boa/0.94.14rc21
boa: server built Mar 20 2019 at 03:56:18.
boa: starting server pid=1550, port 80
Startup Ok
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory


Please press Enter to activate this console. site survey done
cat: can't open '/var/run/cwmp.pid': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory

site survey done
cat: can't open '/var/run/cwmp.pid': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory
cat: can't open '/var/cwmp_config/cwmp_status.txt': No such file or directory

หน้าเว็บ config สามารถเข้าได้ที่ IP 192.168.1.1 โดยใช้ user admin, password aisadmin ครับ
หน้า Login

user admin ไม่สามารถตั้งค่า WAN ได้ซึ่งก็คือ AIS ล็อค เอาไว้ให้ใช้กับเน็ต AIS เท่านั้นครับ
Web status

10 ความคิดเห็น:

 1. อยากทราบค่า Transmit power ของwirelessครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อันนี้ไม่ได้วัดมาครับ พอจะทราบวิธีการวัดไหมครับ

   ลบ
 2. อัด​ firmware standard ผ่าน​ console port ได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 3. ผมลอง Serial Console Port มีแต่ตังอักษรที่อ่านไม่ออก
  กด ESC รัวยังไม่ได้ เดี๋ยวว่างๆ ผมลองใหม่ดูครับ

  ขอบคุณนะครับ

  ตอบลบ
 4. พอจะทราบ User & Passwd ของ rix-linux login ไหมครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ ขอถามที่หน้า home ที่ memory usage นั้นคือ ram ใช่ไหมครับ ตอนนี้หากซื้อเราเตอร์ใหม่ควรมี ram เท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
 6. เราสามารถอัพเดตเฟริมแวร์ได้ไหมครับ

  ตอบลบ