วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

CTC UNION: VDTU01/CPE - Hardware Review

CTC UNION: VDTU01/CPE

CTC UNION รุ่น VDTU01/CPE เป็นอุปกรณ์ VDSL Converter ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ VDSL เป็น Ethernet

รูปด้านหลัง

ด้านหลังมีพอร์ตดังนี้

  •  LINE สำหรับต่อสัญญาณเข้า 
  • PHONE สำหรับโทรศัพท์ต่อพ่วง
  • LWD เป็นปุ่มกด ไม่ทราบหน้าที่
  • ETHERNET สำหรับต่ออุปกรณ์อีกด้าน
  • FG ต่อกับเคสอุปกรณ์
  • POWER ต่อแหล่งจ่ายไฟ 5V
รูปด้านล่าง
ด้านล่างมีลาเบลบอกรุ่นและซีเรยลของอุปกรณ์

ด้านในตัวเครื่อง
ด้านในตัวเครื่องมีไอซีหลักๆ อยู่ 3 ตัว (1 ตัวอยู่ใต้ Heatsink)

ไอซีต่างๆ
รายการไอซีตัวหลักๆ 

ไอซีต่างๆ


ไอซีต่างๆ
ไอซีต่างๆ
ไอซีต่างๆ
ด้านใต้ของ PCB
จบการรีวิว แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ