วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

USB Port จาก Mini PCI Express

บทความวันนี้ผมจะเสนอการใช้งาน USB Port ภายในเครื่อง Notebook โดย USB จะได้จาก Slot ของ Mini PCI Express ซึ่งปกติใช้ต่อกับการ์ด WiFi ในรูปที่ 1 เป็นรายละเอียดขาต่างๆ ของ mini PCI-e

รูปที่ 1 รายละเอียดขาของ PCI-e
ขาที่เราจะใช้งานมี 2 ขา คือ

  • ขาที่ 36 USB_D-
  • ขาที่ 38 USB_D+
ตัวอย่างการต่อใช้งานในครั้งนี้ผมจะต่อ USB กับตัวรับสัญญาณของ Mouse ไร้สาย จากรูปที่ 2 เป็นพอร์ต pci-e ของ ACER Aspire 4930G
รูปที่ 2 pci-e ของ Acer Aspire 4930

ต่อมาใช้หัวแร้งบัดกรีขาที่ 36 และ 38 ของ pci-e และบัดกรี GND กับ 5v จากที่วงไว้

รูปที่ 3 บัดกรีขา USB

รูปที่ 4 บัดกรีขา 5v และ GND
หลังจากนั้นนำมาต่อกับ USB ตัวเมียเพื่อไว้เสียบกับตัวรับของเมาส์ โดยต่อตามรูปที่ 5

รูปที่ 5 Pinout ของ USB
หลังจากนั้นก็นำตัวรับเมาส์มาเสียบแล้วเดินสายให้เรียบร้อย
รูปที่ 6 การเดินสายไฟเพื่อเสียบกับตัวรับ

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานพอร์ต USB ได้ทันที โดย Windows สามารถตรวจพบแล้วใช้งานได้ปกติดี

แหล่งข้อมูล
http://forums.macresource.com/read.php?1,1501079,1501079
http://pinoutsguide.com/Slots/mini_pcie_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Power/sata-power_pinout.shtml