วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

Welltech WellGate 2808 Tear down

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Voice Gateway รองรับ SIP/SIP Trunk ครับ สามารถต่อโทรศัพท์ได้มากสุด 8 พอร์ต
ด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะต่างๆครับ
ด้านหลัง
ส่วนด้านหลังมีพอร์ต WAN, LAN, RJ11
ใต้เครื่อง
ส่วนของใต้เครื่องก็จะมีสติกเกอร์บอกรายละเอียดของอุปกรณ์ครับ ถัดมาเราก็จะมาดูข้างในกัน
ข้างในเครื่อง
ข้างในเครื่องมี Mainboard อยู่อย่างเดียว ชิปต่างๆ ใน Mainboard ดูตามรูปล่างเลยครับ
ชิปต่างๆ
รายละเอียดของชิปต่างๆ มีดังนี้ครับ
AC494-CB
AudioCodes AC494-CB -->  Voice Over Packet SoC มีโมโูลภายในตามรูปด้านล่างครับ
AC494 Function Block
ตัวต่อมาจะเป็น Flash ROM ครับ

MX29GL128FHT2I
MXIC MX29GL128FHT2I --> Parallel Flash 16 MB
FP6116
Feeling Technology FP6116 --> 340KHz, 3A, Asynchronous Step-Down Regulator
74AHCT32D
NXP 74AHCT32D --> Quad 2-input OR gate
AC498-CL
AudioCodes AC498-CL --> 4 Channel DSP for VoIP
PT75115
TI TPS75115QPWP --> FAST-TRANSIENT-RESPONSE 1.5-A LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS with Power Good Output
Serial Port
รูปด้านบนน่าจะเป็นพอร์ต Serial ครับ
ใต้ Mainboard
หมดแล้วครับสำหรับด้านบน ต่ามาก็จะเป็นอีกด้านครับ หลักๆก็จะมีชิปแรม กับโมดูล SLIC 4 โมดูลครับ
ใต้ Mainboard
เมื่อถอดโมดูล SLIC ออกก็จะมีหน้าตามภาพครับ
EM63A165TS
EtronTech EM63A165TS --> 16M x 16 bit Synchronous DRAM (SDRAM) เป็น SDRAM 32 MB ครับ มี 2 ชิปดังนั้นความจุรวมคือ 64 MB ครับ

โมดูล SLIC
ตัวต่อมาที่จะมาดูกันคือโมดูล SLIC ครับ ใน 1 โมดูลจะขับสัญญาณโทรศัพท์ได้ 2 ช่องมี 4 โมดูลจึงขับสัญญาณได้ 8 ช่องครับ ในโมดูลเราจะเห็นว่าชิปแบ่งเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจนเลย
Si3215-FM
SILICON LABS Si3215-FM --> PROSLIC® PROGRAMMABLE CMOS SLIC/CODEC WITH RINGING/BATTERY VOLTAGE GENERATION
UP1855G
UNISONIC TECHNOLOGIES UP1855G --> HIGH CURRENT TRANSISTOR
โมดูล SLIC
พลิกมาดูอีกด้านของโมดูลก็จะมีชิปอยู่ 1 คู่ครับเป็นเบอร์เดียวกันเลย
BOURNS TISP61089B --> High Voltage Ringing SLIC Protector
โมดูล SLIC ทั้งหมด
โมดูล SLIC ทั้งหมดหน้าตาเหมือนกันเลยครับ
โมดูล SLIC ทั้งหมด 
อีกด้านก็เหมือนกันครับ
มาดูในส่วนของ Software กันครับ

ผมต่อเข้าพอร์ต Serial ตามรูปต่อไปครับ
พอร์ต Serial

Boot Message

mips_async=1
cpuclk_in=25000000, cpumulti=13, cpudiv=2
sysclk_in=25000000, sysmulti=10, sysdiv=2

VBUSP CLK CTRL: pllcr(0xa8610a30)=9007, clkcr(0xa8610a20)=1

MIPS CLK CTRL: pllcr(0xa8610a50)=C007, clkcr(0xa8610a40)=1

Basic POST completed...     Success.
Last reset cause: Software reset (memory controller also reset)

PSPBoot1.4 rev: 1.4.2.6.  Flash Size: 1000000
(c) Copyright 2002-2005 Texas Instruments, Inc. All Rights Reserved.

Press ESC for monitor... 1

(psbl)

Booting...
Launching kernel decompressor.
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.

LINUX started...
Config serial console: console=ttyS0,115200n8r
Linux version 2.6.10_dev-malta-mips2_fp_len (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.6) #154 Thu May 29 16:11:25 CST 2014
CPU revision is: 00018448
TNETV1050 Communication Processor detected
Determined physical RAM map:
 memory: 14001000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 0001f000 @ 14001000 (ROM data)
 memory: 0021d000 @ 14020000 (reserved)
 memory: 03d43000 @ 1423d000 (usable)
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,115200n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 162.50 MHz
Using 81.250 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Freeing Bootloader reserved memory [0x0001f000 @ 0x14001000]
Memory: 62164k/65024k available (1704k kernel code, 2792k reserved, 238k data, 104k init)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
spawn_desched_task(00000000)
desched cpu_callback 3/00000000
ksoftirqd started up.
softirq RT prio: 24.
desched cpu_callback 2/00000000
desched thread 0 started up.
TI Optimizations: Allocating TI-Cached Memory Pool.
Warning: Number of buffers is not configured. Setting default to 512
Using 512 Buffers for TI-Cached Memory Pool.
NSP Optimizations: Succesfully allocated TI-Cached Memory Pool.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 941c8508
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at  (irq = 15) is a 16550A
io scheduler noop registered
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
elevator: using noop as default io scheduler
Enter avalanche_flash_init.
avalanche flash device: 0x1000000 at 0x10000000.
Primary flash device: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Primary flash device: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0x120000), with size (0x60000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00120000-0x00180000 : "mtd0"
Looking for mtd device :mtd1:
Found a mtd1 image (0x20000), with size (0x100000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00020000-0x00120000 : "mtd1"
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x200000), with size (0xd00000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00200000-0x00f00000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x180000), with size (0x80000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00180000-0x00200000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
Found a mtd4 image (0x180000), with size (0x80000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00180000-0x00200000 : "mtd4"
Looking for mtd device :mtd5:
Found a mtd5 image (0x0), with size (0x20000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00000000-0x00020000 : "mtd5"
Looking for mtd device :mtd6:
Found a mtd6 image (0xf00000), with size (0x100000).
Creating 1 MTD partitions on "Primary flash device":
0x00f00000-0x01000000 : "mtd6"
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
ip_conntrack version 2.1 (508 buckets, 4064 max) - 360 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 104k freed
init started:  BusyBox v1.2.2 (2009.12.18-02:00+0000) multi-call binary
Starting pid 75, console /dev/console: '/etc/rcS'
mount: Mounting /dev/mtdblock4 on /config_fs2 failed: No such file or directory
This is new image, firmware manager no check fw name.
fwmgr 1.0.0 (R091217) for wg25xx, PPID=75, PID=85, start.
Semaphore_Create STATE_INFO_SEMAPHORE_KEY=0x00000866.
ShareMem_Create STATE_INFO_SHM_KET=0x00000766, cbShm=5344.
chdir CWD=/config_fs.
Prefix=?.
ERROR: opendir /config_fs2, errno=2.
Opened /config_fs.
Hold cur /config_fs/wg28.1.01e.bin.
Hold cur /config_fs/wg28.1.01e.syn.
*** Primary file(s) ***.
    /config_fs/wg28.1.01e.bin.
*** Syn file(s) ***.
    /config_fs/wg28.1.01e.syn.
    chdir CWD=/apps.

Extracting sbin/bdb
Extracting sbin/bdb_d2i
Extracting sbin/bdb_i2d
Extracting sbin/cfgwgos
Extracting sbin/pppoe/etc/ppp/chap-secrets
Extracting sbin/configtitanswitch
Extracting sbin/cpld
Extracting sbin/db_bkup
Extracting sbin/deviceMgr
Extracting sbin/emsclt
Extracting sbin/flasherase
Extracting sbin/iptables
Extracting sbin/kk
Extracting sbin/logmgr
Extracting sbin/mtderase
Extracting sbin/pppoe/etc/ppp/options
Extracting sbin/pppoe/etc/ppp/pap-secrets
Extracting sbin/phoneMgr
Extracting sbin/pk
Extracting sbin/pppoe/usr/sbin/pppd
Extracting sbin/pppoe/usr/sbin/pppoe
Extracting sbin/pppoe/usr/sbin/pppoe-connect
Extracting sbin/pppoe/usr/sbin/pppoe-start
Extracting sbin/rdlog
Extracting sbin/l7-protocols/extra/README
Extracting sbin/restart
Extracting sbin/setmac
Extracting sbin/SipMgr
Extracting sbin/sndsig
Extracting sbin/snmpd
Extracting sbin/sntp
Extracting sbin/tc
Extracting sbin/tr069
Extracting sbin/udhcpc
Extracting sbin/udhcpd
Extracting sbin/updatedd
Extracting sbin/upnpc
Extracting sbin/upnpd
Extracting sbin/utelnetd
Extracting sbin/utelshell
Extracting sbin/l7-protocols/WANTED
Extracting sbin/webs
Extracting sbin/net/updatedd/libdyndns.la
Extracting wwwroot/img/Active.gif
Extracting wwwroot/img/Ball03.gif
Extracting wwwroot/img/Ball04.gif
Extracting wwwroot/img/Ball05_r.gif
Extracting wwwroot/img/checked.gif
Extracting wwwroot/img/Delete.gif
Extracting wwwroot/img/ExpFile.gif
Extracting wwwroot/img/Inactive.gif
Extracting wwwroot/img/Information2.gif
Extracting wwwroot/img/Modify.gif
Extracting wwwroot/img/Progress.gif
Extracting wwwroot/img/sms.gif
Extracting wwwroot/img/tab_d.gif
Extracting wwwroot/img/tab_d_1_g.gif
Extracting wwwroot/img/tab_fond.gif
Extracting wwwroot/img/tab_fond_1_g.gif
Extracting wwwroot/img/tab_g.gif
Extracting wwwroot/img/tab_g_1_g.gif
Extracting wwwroot/img/tab_g_1_l.gif
Extracting wwwroot/img/uncheck.gif
Extracting wwwroot/img/Warning3.gif
Extracting wwwroot/img/head.jpg
Extracting wwwroot/img/left-1.jpg
Extracting wwwroot/img/right.jpg
Extracting wwwroot/img/titbg.jpg
Extracting wwwroot/img/tr.jpg
Extracting sbin/net/linuxigd/dummy.xml
Extracting sbin/net/linuxigd/gateconnSCPD.xml
Extracting sbin/net/linuxigd/gatedesc.xml
Extracting sbin/net/linuxigd/gateicfgSCPD.xml
Extracting sbin/pon.xml
Extracting wwwroot/lib/blank.htm
Extracting wwwroot/lib/Utility.htm
Extracting wwwroot/lib/SubMenu_1.html
Extracting wwwroot/lib/AccessDeny.asp
Extracting wwwroot/advance.asp
Extracting wwwroot/AdvanceSQL.asp
Extracting wwwroot/AppFilter.asp
Extracting wwwroot/AppFilterDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/audio.asp
Extracting wwwroot/AudioSQL.asp
Extracting wwwroot/BackupDB.asp
Extracting wwwroot/Bandwidth.asp
Extracting wwwroot/Bandwidth_Control_del.asp
Extracting wwwroot/Bandwidth_Control_TClistChange.asp
Extracting wwwroot/Bandwidth_Control_TClistConfig.asp
Extracting wwwroot/CallDetailRecord.asp
Extracting wwwroot/CallDetailSQL.asp
Extracting wwwroot/CallerID.asp
Extracting wwwroot/CallerIDSQL.asp
Extracting wwwroot/ClearAllUserDefineKey.asp
Extracting wwwroot/ClearQueueSQL.asp
Extracting wwwroot/CreateDialingRule.asp
Extracting wwwroot/CreateDigitManipulation.asp
Extracting wwwroot/CreatePhoneBook.asp
Extracting wwwroot/CreateSpeedDial.asp
Extracting wwwroot/Debug.asp
Extracting wwwroot/DebugSQL.asp
Extracting wwwroot/DeviceTab.asp
Extracting wwwroot/Device_status.asp
Extracting wwwroot/DHCPServer.asp
Extracting wwwroot/DHCPServer_SQL.asp
Extracting wwwroot/DialedRec.asp
Extracting wwwroot/DialingRule.asp
Extracting wwwroot/DialingRuleDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/DialingRuleSQL.asp
Extracting wwwroot/DialPlanTab.asp
Extracting wwwroot/DigitManipulation.asp
Extracting wwwroot/DigitManipulationSQL.asp
Extracting wwwroot/DMDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/DMZ.asp
Extracting wwwroot/DoImportProcess.asp
Extracting wwwroot/EventNotice.asp
Extracting wwwroot/EventNoticeSQL.asp
Extracting wwwroot/ExecuteCommand.asp
Extracting wwwroot/ExportUserDefineKey.asp
Extracting wwwroot/FeatureKey.asp
Extracting wwwroot/FeatureKeySQL.asp
Extracting wwwroot/FileImport.asp
Extracting wwwroot/File_upload.asp
Extracting wwwroot/File_uploadSQL.asp
Extracting wwwroot/FirmUpgrade.asp
Extracting wwwroot/FlashTime.asp
Extracting wwwroot/FlashTimeSQL.asp
Extracting wwwroot/FXSTab.asp
Extracting wwwroot/General.asp
Extracting wwwroot/GeneralSQL.asp
Extracting wwwroot/GetLineStatus.asp
Extracting wwwroot/GetSIPTrunkStatus.asp
Extracting wwwroot/GSMSettingSQL.asp
Extracting wwwroot/home.asp
Extracting wwwroot/IPFilter.asp
Extracting wwwroot/IPFilterDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/LineSetting.asp
Extracting wwwroot/LineSettingSQL.asp
Extracting wwwroot/LineSetting_Modify.asp
Extracting wwwroot/LineSetting_Modify_normal.asp
Extracting wwwroot/LineSetting_Modify_VFW.asp
Extracting wwwroot/LineSetting_SendGSMSMS.asp
Extracting wwwroot/LineSetting_smsSQL.asp
Extracting wwwroot/LineTab.asp
Extracting wwwroot/Line_status.asp
Extracting wwwroot/Logout.asp
Extracting wwwroot/MACFilter.asp
Extracting wwwroot/MACFilterDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/main.asp
Extracting wwwroot/Maintenance.asp
Extracting wwwroot/MaintenanceSQL.asp
Extracting wwwroot/main_normal.asp
Extracting wwwroot/main_VFW.asp
Extracting wwwroot/menu.asp
Extracting wwwroot/Misscallrec.asp
Extracting wwwroot/ModifyDialingRule.asp
Extracting wwwroot/ModifyDigitManipulation.asp
Extracting wwwroot/ModifyPhoneBook.asp
Extracting wwwroot/ModifySpeedDial.asp
Extracting wwwroot/ModifyUserDefineKey.asp
Extracting wwwroot/NATTab.asp
Extracting wwwroot/NetworkSQL.asp
Extracting wwwroot/Network_status.asp
Extracting wwwroot/PabxMode.asp
Extracting wwwroot/PabxModeSQL.asp
Extracting wwwroot/Password.asp
Extracting wwwroot/PasswordSQL.asp
Extracting wwwroot/PForwardDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/PhoneBook.asp
Extracting wwwroot/PhoneBookDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/PhoneBookExport.asp
Extracting wwwroot/PhoneBookSQL.asp
Extracting wwwroot/Phone_status.asp
Extracting wwwroot/PortFilter.asp
Extracting wwwroot/PortFilterDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/PortForward.asp
Extracting wwwroot/Preference.asp
Extracting wwwroot/PreferenceSQL.asp
Extracting wwwroot/Provisioning - 複製.asp
Extracting wwwroot/Provisioning.asp
Extracting wwwroot/ProvisioningSQL - 複製.asp
Extracting wwwroot/ProvisioningSQL.asp
Extracting wwwroot/RebootPageSQL.asp
Extracting wwwroot/RebootSchedule.asp
Extracting wwwroot/RebootScheduleSQL.asp
Extracting wwwroot/RecvedRec.asp
Extracting wwwroot/RingTone.asp
Extracting wwwroot/RingToneSQL.asp
Extracting wwwroot/RoutePlan.asp
Extracting wwwroot/RoutePlanSQL.asp
Extracting wwwroot/RoutePlan_Modify.asp
Extracting wwwroot/RoutePlan_New.asp
Extracting wwwroot/sip.asp
Extracting wwwroot/sipadv.asp
Extracting wwwroot/sipadvSQL.asp
Extracting wwwroot/SIPAdvTab.asp
Extracting wwwroot/SIPAdvTab_noRingTab.asp
Extracting wwwroot/SIPOthers.asp
Extracting wwwroot/SIPOthersSQL.asp
Extracting wwwroot/SIPProxy.asp
Extracting wwwroot/SIPProxySQL.asp
Extracting wwwroot/SIPSQL.asp
Extracting wwwroot/SIPTab.asp
Extracting wwwroot/SIPTab_noToneTab.asp
Extracting wwwroot/siptime.asp
Extracting wwwroot/SIPTimeSQL.asp
Extracting wwwroot/SIPTrunk.asp
Extracting wwwroot/SIPTrunkExport.asp
Extracting wwwroot/SIPTrunkSQL.asp
Extracting wwwroot/SIPTrunk_Modify.asp
Extracting wwwroot/SIPTrunk_New.asp
Extracting wwwroot/SIPTrunk_status.asp
Extracting wwwroot/sip_account.asp
Extracting wwwroot/SIP_accountSQL.asp
Extracting wwwroot/sip_normal.asp
Extracting wwwroot/sip_VFW.asp
Extracting wwwroot/SNMP.asp
Extracting wwwroot/SNMP_SQL.asp
Extracting wwwroot/SpeedDial.asp
Extracting wwwroot/SpeedDialDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/SpeedDialExport.asp
Extracting wwwroot/SpeedDialSQL.asp
Extracting wwwroot/StatusTab.asp
Extracting wwwroot/time.asp
Extracting wwwroot/TimeSQL.asp
Extracting wwwroot/tone.asp
Extracting wwwroot/ToneSQL.asp
Extracting wwwroot/top.asp
Extracting wwwroot/UploadDefCfg.asp
Extracting wwwroot/UPNP.asp
Extracting wwwroot/UPNPSQL.asp
Extracting wwwroot/URLFilter.asp
Extracting wwwroot/URLFilterDeleteSQL.asp
Extracting wwwroot/UserDefineKey.asp
Extracting wwwroot/UserDefineKeySQL.asp
Extracting wwwroot/UserLogin.asp
Extracting wwwroot/UserLoginSQL.asp
Extracting wwwroot/Voice.asp
Extracting wwwroot/voiceSQL.asp
Extracting wwwroot/Volume.asp
Extracting wwwroot/VolumeSQL.asp
Extracting wwwroot/lib/AdminStyles.css
Extracting wwwroot/lib/MenuStyles.css
Extracting wwwroot/lib/pagestyle.css
Extracting sbin/app2.sh
Extracting sbin/net/checkfile.sh
Extracting sbin/dbrecover.sh
Extracting sbin/net/ddns_run.sh
Extracting sbin/dhcpreset.sh
Extracting sbin/net/dhcpsrv_run.sh
Extracting sbin/extra_app.sh
Extracting sbin/initap.sh
Extracting sbin/initap_normal.sh
Extracting sbin/initap_VFW.sh
Extracting sbin/pppoe/etc/ppp/ip-down.sh
Extracting sbin/pppoe/etc/ppp/ip-up.sh
Extracting sbin/iptables_rule.sh
Extracting sbin/killap.sh
Extracting sbin/net/nat_run.sh
Extracting sbin/reboot.sh
Extracting sbin/rerun.sh
Extracting sbin/reset2def.sh
Extracting sbin/restore.sh
Extracting sbin/net/snmpd_run.sh
Extracting sbin/sreset.sh
Extracting sbin/startup.sh
Extracting sbin/TC_QoS_Rule.sh
Extracting sbin/net/tc_run.sh
Extracting sbin/upgdef.sh
Extracting sbin/upgfirmw.sh
Extracting sbin/upgimgf.sh
Extracting sbin/upgkern.sh
Extracting sbin/net/upnpc_run.sh
Extracting sbin/net/upnpd_run.sh
Extracting wwwroot/English.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/IP-MIB.txt
Extracting wwwroot/Japanese.txt
Extracting wwwroot/SChinese.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/SNMPv2-CONF.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/SNMPv2-MIB.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/SNMPv2-SMI.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/SNMPv2-TC.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/SNMPv2-TM.txt
Extracting wwwroot/TChinese.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/WELLTECH-MIB.txt
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/WELLTECH-NOTIFY-MIB.txt
Extracting sbin/cfgwgos.ini
Extracting sbin/db_bkupfile.ini
Extracting sbin/net/dhcpsrv.ini
Extracting sbin/net/DMZ.ini
Extracting sbin/emsclt.ini
Extracting sbin/gsmSMS.ini
Extracting sbin/net/IP_Filter.ini
Extracting sbin/net/MAC_Filter.ini
Extracting sbin/pk.ini
Extracting sbin/net/Port_Filter.ini
Extracting sbin/net/Port_Forward.ini
Extracting sbin/net/qos.ini
Extracting sbin/net/Service_Filter.ini
Extracting sbin/net/URL_Filter.ini
Extracting sbin/utelshell.ini
Extracting sbin/weekday.ini
Extracting wwwroot/img/Thumbs.db
Extracting lib/libdb-4.6.so
Extracting lib/libencrypt.so
Extracting lib/ld-uClibc.so.0
Extracting lib/libc.so.0
Extracting lib/libcrypt.so.0
Extracting lib/libdl.so.0
Extracting sbin/net/updatedd/libdyndns.so.0.0.0
Extracting lib/libm.so.0
Extracting lib/libnsl.so.0
Extracting lib/libpthread.so.0
Extracting lib/libresolv.so.0
Extracting lib/librt.so.0
Extracting lib/libutil.so.0
Extracting lib/494004ce3.580.08
Extracting lib/498004ce2.580.08
Extracting lib/libsrtp2.so.1
Extracting sbin/net/snmp.allow
Extracting sbin/net/web.allow
Extracting wwwroot/Device_status.asp.bak
Extracting sbin/dhcp.script.bak
Extracting sbin/emsclt.ini.bak
Extracting wwwroot/FlashTime.asp.bak
Extracting wwwroot/LineSetting_Modify.asp.bak
Extracting wwwroot/main_VFW.asp.bak
Extracting wwwroot/sip.asp.bak
Extracting wwwroot/SIPTrunk_Modify.asp.bak
Extracting wwwroot/SIPTrunk_New.asp.bak
Extracting sbin/net-snmp/share/snmp/mibs/WELLTECH-NOTIFY-MIB.txt.bak
Extracting sbin/pppoe/etc/ppp/pppoe.conf
Extracting sbin/net/snmpd.conf
Extracting sbin/net/udhcpd.conf
Extracting sbin/net/upnpd.conf
Extracting lib/modules/ac49x_dsp.ko
Extracting lib/modules/analog.ko
Extracting lib/modules/avalanche_cpmac.ko
Extracting lib/modules/avalanche_eswitch.ko
Extracting lib/modules/sched/cls_fw.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_CLASSIFY.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_CONNMARK.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_DSCP.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_layer7.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_MARK.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_string.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_tcpmss.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_tcpmssb.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ipt_TOS.ko
Extracting lib/modules/ipv6.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ip_conntrack_ftp.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ip_conntrack_irc.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ip_conntrack_tftp.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ip_nat_ftp.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ip_nat_irc.ko
Extracting lib/modules/netfilter/ip_nat_tftp.ko
Extracting lib/modules/sched/sch_cbq.ko
Extracting lib/modules/sched/sch_dsmark.ko
Extracting lib/modules/sched/sch_htb.ko
Extracting lib/modules/sched/sch_ingress.ko
Extracting lib/modules/sw_watchdog.ko
Extracting lib/modules/welltech_gpio.ko
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/100bao.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/applejuice.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/ares.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/audiogalaxy.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/bittorrent.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/directconnect.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/edonkey.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/fasttrack.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/ftp.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/gnutella.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/goboogy.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/http-dap.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/http-freshdownload.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/http-itunes.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/http.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/httpaudio.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/httpcachehit.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/httpcachemiss.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/httpvideo.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/kugoo.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/msn-filetransfer.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/msnmessenger.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/poco.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/pop3.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/pressplay.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/qq.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/quicktime.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/rtp.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/sip.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/skypeout.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/skypetoskype.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/smtp.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/snmp-mon.pat
Extracting sbin/l7-protocols/extra/snmp-trap.pat
Extracting sbin/l7-protocols/protocols/yahoo.pat
Extracting sbin/cacert.pem
Extracting sbin/cakey.pem
Extracting sbin/dhcp.script
Extracting sbin/l7-protocols/l7-protocols.spec
Extracting sbin/net/ddns.ini
Extracting sbin/net/snmpd.ini
Extracting s insmod software watchdog module is success
bin/net/tr069_run.sh
Extracting sbin/net/udhcpd.leases
Extracting sbin/net/upnpd.ini
Directory  wwwroot/lib
Directory  wwwroot/img
Directory  wwwroot
Directory  var
Directory  sbin/pppoe/usr/sbin
Directory  sbin/pppoe/usr
Directory  sbin/pppoe/etc/ppp
Directory  sbin/pppoe/etc
Directory  sbin/pppoe
Directory  sbin/net/updadsp device 0 memory at block 17c00000
tedd
Directory  sbin/net/linuxigd
Directory  sbin/net-snmp/share/snmp/mibs
Directory  sbin/net-snmp/share/snmp
Directory  sbin/net-snmp/share
Directory  sbin/net-snmp
Directory  sbin/net
Directory  sbin/l7-protocols/protocols
Directory  sbin/l7-protocols/extra
Directory  sbin/l7-protocols
Directory  sbin
Directory  lib/modules/sched
Directory  lib/modules/netfilter
Directory  lib/modules
Directory  lib

Everything is Ok
chdir CWD=/config_fs.
Extracted /config_fs/wg28.1.01e.bin (size=2821244).
*** Primary is OK ***.
*** Firmware=wg28.1.01e.bin ***.
fwmgr 1.0.0 (R091217) for wg25xx, PPID=75, PID=85, exit.
welltech_gpio: module license 'Welltech Computer LTD.' taints kernel.
insmod gpio module success
start to init_gpio
end to init_gpio
Main Board is : WG49408_V01
Telephony thread started
insmod analog module success v1.0
Sync BerkDB to DBINI now...
shmat: id 655379: unable to attach to shared system memory region: Invalid argument  \/wg25_24/public/db/BerkeleyDB.c 2635
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
00:00:45 cfgwgP00124 main       L00204 1.0.0 (R170520.0931), PPID=87, PID=124, start.
00:00:45 cfgwgP00124 main       L00224 Set FwPrefix=wg25.
00:00:45 cfgwgP00124 main       L00234 Set MachType=4 WG25XX.
00:00:45 cfgwgP00124 main       L00247 ProgConf=./cfgwgos.ini.
00:00:45 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get ipv6=0.
00:00:45 cfgwgP00124 _InsMod    L01824 BDbGetStr IPv6=0.
00:00:45 cfgwgP00124 _InsMod    L01838 Set IPv6=0 v4.
00:00:45 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get lanmode=1.
00:00:45 cfgwgP00124 _InsMod    L01859 BDbGetStr LANMode=1.
00:00:45 cfgwgP00124 _InsMod    L01881 Set LANMode=1 NAT.
00:00:45 cfgwgP00124 InsDfltMod L01758 ifconfig esw0 down
SIOCGIFFLAGS: No such device
00:00:45 cfgwgP00124 InsDfltMod L01762 rmmod avalanche_eswitch
rmmod: avalanche_eswitch: Success
00:00:45 cfgwgP00124 InsDfltMod L01766 insmod "/lib/modules/avalanche_cpmac.ko"
Error getting CPMAC Configuration params for instance:0
Environment Variable:MACCFG_A not set in bootloader
Setting Default configuration params for CPMAC instance:0

 MAC CFG : Tx Interrupts off , threshold : 20
flag changed to have all multicast IFF_MULTICAST | IFF_BROADCAST | IFF_ALLMULTI
Error getting CPMAC Configuration params for instance:1
Environment Variable:MACCFG_B not set in bootloader
Setting Default configuration params for CPMAC instance:1

 MAC CFG : Tx Interrupts off , threshold : 20
flag changed to have all multicast IFF_MULTICAST | IFF_BROADCAST | IFF_ALLMULTI
TI CPMAC Linux DDA version 2.0 - CPMAC DDC version 0.3
Cpmac: Installed 2 instances.
Cpmac driver is allocating buffer memory at init time.
00:00:45 cfgwgP00124 InsDfltMod L01771 Set WAN=eth0, LAN=eth1
00:00:45 cfgwgP00124 InsDfltMod L01802 rmmod ipv6
rmmod: ipv6: Success
00:00:46 cfgwgP00124 ReadProgCo L00332 [SYSTEM].
00:00:46 cfgwgP00124 ReadProgCo L00337 PIDPath=/var/pidfile.
00:00:46 cfgwgP00124 ReadProgCo L00348 [IP_CHG].
00:00:46 cfgwgP00124 ReadProgCo L00370 PIDFile01=/var/pidfile/emsclt.pid.
00:00:46 cfgwgP00124 ReadProgCo L00370 PIDFile02=/var/pidfile/SipMgr.pid.
00:00:46 cfgwgP00124 ReadProgCo L00370 PIDFile03=/var/pidfile/phoneMgr.pid.
00:00:46 cfgwgP00124 IfAddr     L01569 ifconfig lo 127.0.0.1
00:00:46 cfgwgP00124 IfAddr     L01574 ifconfig eth1 up
00:00:46 cfgwgP00124 IfAddr     L01579 ifconfig eth0 up
00:00:46 cfgwgP00124 _IfAddr    L01389 KillPID "/var/pidfile/udhcpc.pid", Ret=-1.
00:00:46 cfgwgP00124 _IfAddr    L01391 KillPIDPPPoE Ret=3.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get dns1=168.95.1.1.
00:00:46 cfgwgP00124 SetDNS     L00526 BDbGetStr DNS1=168.95.1.1.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get dns2=168.192.1.12.
00:00:46 cfgwgP00124 SetDNS     L00539 BDbGetStr DNS2=168.192.1.12.
00:00:46 cfgwgP00124 SetDNS     L00547 Opened "/etc/resolv.conf".
00:00:46 cfgwgP00124 SetDNS     L00565 Wrote "nameserver 168.95.1.1
".
00:00:46 cfgwgP00124 SetDNS     L00565 Wrote "nameserver 168.192.1.12
".
00:00:46 cfgwgP00124 BDbPutStr  L00468 BerkDb_Put ueip=.
00:00:46 cfgwgP00124 _IfAddr    L01422 BDbPutStr UEIP=.
00:00:46 cfgwgP00124 _IfAddr    L01425 WANv6=eth0, LANv6=eth1.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get ipalan=192.168.123.123.
00:00:46 cfgwgP00124 _SetLIP    L00812 BDbGetStr IPA_LAN=192.168.123.123.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get ipmlan=255.255.255.0.
00:00:46 cfgwgP00124 _SetLIP    L00829 BDbGetStr IPM_LAN=255.255.255.0.
00:00:46 cfgwgP00124 DelDefGws  L02006 route del default gw 0.0.0.0 dev eth1
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
00:00:46 cfgwgP00124 _SetLIP    L00849 ifconfig eth1 inet 192.168.123.123 netmask 255.255.255.0
00:00:46 cfgwgP00124 DelIfINet6 L02039 ERR: GetIfINet6s ErrNo=2.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get dhcp=0.
00:00:46 cfgwgP00124 _IfAddr    L01445 BDbGetStr DHCP=0.
00:00:46 cfgwgP00124 _IfAddr    L01459 Set DHCP=0 FixedIP.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get ipa=10.1.1.3.
00:00:46 cfgwgP00124 _SetIP     L00629 BDbGetStr IPA=10.1.1.3.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get ipm=255.255.255.0.
00:00:46 cfgwgP00124 _SetIP     L00646 BDbGetStr IPM=255.255.255.0.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get ipgw=10.1.1.254.
00:00:46 cfgwgP00124 _SetIP     L00658 BDbGetStr IPGw=10.1.1.254.
00:00:46 cfgwgP00124 BDbGetStr  L00418 BerkDb_Get vlan=0.
00:00:46 cfgwgP00124 SetVLAN    L00395 BDbGetStr VLAN=0.
00:00:46 cfgwgP00124 DelDefGws  L02006 route del default gw 0.0.0.0 dev eth0
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
00:00:46 cfgwgP00124 _SetIP     L00678 ifconfig eth0 inet 10.1.1.3 netmask 255.255.255.0
00:00:46 cfgwgP00124 AddDefGw   L01990 route add default gw 10.1.1.254 dev eth0
00:00:46 cfgwgP00124 DelIfINet6 L02039 ERR: GetIfINet6s ErrNo=2.
00:00:47 cfgwgP00124 _IfAddr    L01554 Sent Sig(51 IPChg). Cntr=0.
00:00:47 cfgwgP00124 AtExit     L00264 1.0.0 (R170520.0931), PPID=87, PID=124, exit.
sh: Can't open /config_fs/net/vgcps_run.sh
pk 1.0.0 (R170520.0931), PPID=157, PID=158, start.
Max Line = 32 and Max_URI_LEN=size(128)
g_Config.bEncrypt=0
[SipMgr] Get Local IPv4:0 IPv6:0
Eth_Name=eth0, Localv4IP=10.1.1.3, Localv6IP=
killall: udhcpd: no process killed
0
1
maxreg=20
maxtransc=104
maxsub=12
maxcallleg=72
udhcp server (v0.9.8) started
GeneralPoolNumofPages=403
killall: snmpd: no process killed
killall: upnpd: no process killed
[PhoMgr] waiting for get local ip ......
[PhoMgr] got local ip4=10.1.1.3, ip6=, NIC=eth0, base=eth0
DSP device download : file size is 262820..

Initializing vlynq
starting vlynq_vdsp configuration...
Init SOC to 498(1) start
Init SOC to 498(1) end
passed
DSP device 0, download a 4 channels DSP firmware..passed, ret=1
DSP device download : file size is 245968..
DSP device 1, download a 4 channels DSP firmware..passed, ret=1
Do download firmware for dev:1 Done


 dspsetdefault okDSP device 0, SetupDevice...passed
DSP device 1, SetupDevice...passed

 dspsetdevice ok (MAX_PHONE_CHN:8)

 dsp openchannel ok
 end do Dsp_Init
[PhoMgr] Try Hardware SPI.
start to tele_reset
DSP is active.
tele_reset test DSP_RESET_DSBL_CTRL 1
tele_reset test DSP_RESET_DSBL_CTRL 2 7fb
tele_reset test DSP_RESET_DSBL_CTRL 3 7fb
end to tele_reset
DSP-TELE: SPCR1 reg value = 0x10800FF .
DSP-TELE: Telephony Interface driver installed.
Use Hardware SPI.
xxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_BoardStop,eEvt_Dev_BoardStop=41,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_BoardStop,561
[PhoMgr] send reg SipTrk=0, px=10.1.1.2, TelNo=1000
Start to DetectVenderBoard
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 0 Reg0 = 03
line = 0 Reg8 = 02
line = 0 Reg11 = 33
line = 0 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 0 Mapping to Logic_line 0 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 0 Reg0 = 03
line = 0 Reg8 = 02
line = 0 Reg11 = 33
line = 0 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 0
starting the DC calibration phase 1 for line 0
starting the DC calibration phase 2 for line 0
starting slic calibration for line 0, reg96: 71, reg97: 30
[SNTP] waiting for get local ip ......
[SNTP] got local ip=10.1.1.3, NIC=eth0

[SNTP] srv=[168.95.195.12], dur=43200, TZ=nan, DayLightEnable=0, DL-bias=0
starting manual calibration phase 1for line 0
starting manual calibration phase 2for line 0
starting slic calibration for line 0, reg96: 64, reg97: 1
00:00:58 utelnetdP00257 L02240 Semaphore_Create SemKeyDUGRqst=0x0000086b.
00:00:58 utelnetdP00257 L02250 ShareMem_Create ShMKeyDUGRqst=0x0000076b, cbShm=64.
00:00:58 utelnetdP00258 L00817 sigaction(50 SigApplyChg).
00:00:58 utelnetdP00258 L00817 sigaction(51 SigIPChg).
00:00:58 utelnetdP00258 L00817 sigaction(53 SigDUGRqst).
00:00:58 utelnetdP00258 L00827 1.0.0 (R170520.0931), PPID=257, PID=258, start.
00:00:58 utelnetdP00258 L00841 WrPID PIDFile=/var/pidfile/utelnetd.pid.
telnetd: starting
  port: 23; interface: any; login program: .Starting set direct register for line 0
/utelshell
00:00:58 utelnetdP00258 L01652 socket AF_INET FD=3.
00:00:58 utelnetdP00258 L01714 Starting to initialize indirect register 22-26 for line 0
listen 0.0.0.0 (23), FD=3.
00:00:58 utelnetdP00258 L00984 (port: 23, ifname: any, login: ./utelshell) startup succeeded.
successed initialized for line 0
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 0 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 0 setting interrupt mode!!
line 0 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 1 Reg0 = 03
line = 1 Reg8 = 02
line = 1 Reg11 = 33
line = 1 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 1 Mapping to Logic_line 1 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 1 Reg0 = 03
line = 1 Reg8 = 02
line = 1 Reg11 = 33
line = 1 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 1
starting the DC calibration phase 1 for line 1
starting the DC calibration phase 2 for line 1
starting slic calibration for line 1, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 1
get mac addr ioctl:No such device [esw0]
DDNS is disabled
Run Extra application!!!!!!
Runngin well ...................
starting manual calibration phase 2for line 1
Run Extra application!!!!!!
Runngin well ...................
Everything running Well

Please press Enter to activate this console. starting slic calibration for line 1, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 1
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 1
successed initialized for line 1
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 1 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 1 setting interrupt mode!!
line 1 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 2 Reg0 = 03
line = 2 Reg8 = 02
line = 2 Reg11 = 33
line = 2 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 2 Mapping to Logic_line 2 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 2 Reg0 = 03
line = 2 Reg8 = 02
line = 2 Reg11 = 33
line = 2 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 2
starting the DC calibration phase 1 for line 2
starting the DC calibration phase 2 for line 2
starting slic calibration for line 2, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 2
starting manual calibration phase 2for line 2
starting slic calibration for line 2, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 2
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 2
successed initialized for line 2
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 2 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 2 setting interrupt mode!!
line 2 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 3 Reg0 = 03
line = 3 Reg8 = 02
line = 3 Reg11 = 33
line = 3 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 3 Mapping to Logic_line 3 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 3 Reg0 = 03
line = 3 Reg8 = 02
line = 3 Reg11 = 33
line = 3 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 3
starting the DC calibration phase 1 for line 3
starting the DC calibration phase 2 for line 3
starting slic calibration for line 3, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 3
starting manual calibration phase 2for line 3
starting slic calibration for line 3, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 3
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 3
successed initialized for line 3
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 3 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 3 setting interrupt mode!!
line 3 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 4 Reg0 = 03
line = 4 Reg8 = 02
line = 4 Reg11 = 33
line = 4 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 4 Mapping to Logic_line 4 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 4 Reg0 = 03
line = 4 Reg8 = 02
line = 4 Reg11 = 33
line = 4 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 4
starting the DC calibration phase 1 for line 4
starting the DC calibration phase 2 for line 4
starting slic calibration for line 4, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 4
starting manual calibration phase 2for line 4
starting slic calibration for line 4, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 4
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 4
successed initialized for line 4
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 4 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 4 setting interrupt mode!!
line 4 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 5 Reg0 = 03
line = 5 Reg8 = 02
line = 5 Reg11 = 33
line = 5 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 5 Mapping to Logic_line 5 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 5 Reg0 = 03
line = 5 Reg8 = 02
line = 5 Reg11 = 33
line = 5 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 5
starting the DC calibration phase 1 for line 5
starting the DC calibration phase 2 for line 5
starting slic calibration for line 5, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 5
starting manual calibration phase 2for line 5
starting slic calibration for line 5, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 5
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 5
create shm queue success

 userName=root userPass=root
userName2=admin userPass2=admin
userName3=user userPass3=user
successed initialized for line 5
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 5 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 5 setting interrupt mode!!
line 5 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 6 Reg0 = 03
line = 6 Reg8 = 02
line = 6 Reg11 = 33
line = 6 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 6 Mapping to Logic_line 6 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 6 Reg0 = 03
line = 6 Reg8 = 02
line = 6 Reg11 = 33
line = 6 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 6
starting the DC calibration phase 1 for line 6
starting the DC calibration phase 2 for line 6
starting slic calibration for line 6, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 6
00:01:09 emscltP00276 L01416 Semaphore_Create STATE_INFO_SEMAPHORE_KEY=0x00000866.
00:01:09 emscltP00276 L01429 ShareMem_Create STATE_INFO_SHM_KET=0x00000766, cbShm=7440.
00:01:09 emscltP00276 L01438 Write Firmware Name --> (wg28.1.01e.bin) (wg28.1.01e.bin).
00:01:09 emscltP00276 L00154 Semaphore_Create SemKeyDUGRqst=0x0000086b.
00:01:09 emscltP00276 L00167 ShareMem_Create ShMKeyDUGRqst=0x0000076b, cbShm=64.
00:01:09 emscltP00279 L00207 sigaction(50 SigApplyChg).
00:01:09 emscltP00279 L00207 sigaction(51 SigIPChg).
00:01:09 emscltP00279 L00207 sigaction(52 ).
00:01:09 emscltP00279 L00207 sigaction(53 SigDUGRqst).
00:01:09 emscltP00279 L00207 sigaction(54 ).
cat: /config_fs/net/emscltRebootCount.ini: No such file or directory
00:01:09 emscltP00279 L00254 1.0.0 (R170520.0931) for wg28, PPID=1, PID=279, iRebootCount=0 start.
00:01:09 emscltP00279 L00774 Set FwPrefix=wg28.
00:01:09 emscltP00279 L00792 Set MachType=6 WG28XX.
autoua=0
szUaPrefix=Wildix W04FXS 25.1.0209d
00:01:09 emscltP00279 L00240 ProvType=0 None.
00:01:09 emscltP00279 L00269 Set DHCP=0 FixedIP.
00:01:09 emscltP00279 L00290 Set VLAN=0.
00:01:09 emscltP00279 L00323 Set LANMode=1 NAT.
00:01:09 emscltP00279 L00334 Set WAN=eth0, LAN=eth1.
00:01:09 emscltP00279 L00095 HTTPURL=.
00:01:09 emscltP00279 L00114 HTTPCRI=1440.
00:01:09 emscltP00279 L00139 HTTPCF=1.
starting manual calibration phase 2for line 6
starting slic calibration for line 6, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 6
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 6
successed initialized for line 6
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 6 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 6 setting interrupt mode!!
line 6 : SLIC reset ok!!
Try Detect Silicon Lab si3215
line = 7 Reg0 = 03
line = 7 Reg8 = 02
line = 7 Reg11 = 33
line = 7 Reg64 = 00
Detection Phyical Line 7 Mapping to Logic_line 7 FXS is SiliconLab's SLIC
line = 7 Reg0 = 03
line = 7 Reg8 = 02
line = 7 Reg11 = 33
line = 7 Reg64 = 00
SLIC initialization starting for line 7
starting the DC calibration phase 1 for line 7
starting the DC calibration phase 2 for line 7
starting slic calibration for line 7, reg96: 71, reg97: 30
starting manual calibration phase 1for line 7
starting manual calibration phase 2for line 7
starting slic calibration for line 7, reg96: 64, reg97: 1
Starting set direct register for line 7
Starting to initialize indirect register 22-26 for line 7
successed initialized for line 7
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-589 SLIC 7 setting interrupt mode!!
drivers/char/analog/silab/si3215.c-SILICONLAB_SLIC_reset-590 SLIC 7 setting interrupt mode!!
line 7 : SLIC reset ok!!
hwConfig[0].logic_port 0
hwConfig[0].type 1
hwConfig[1].logic_port 1
hwConfig[1].type 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:0)(nType:1)
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:1)(nType:1)
hwConfig[2].logic_port 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:2)(nType:1)
hwConfig[2].type 1
hwConfig[3].logic_port 3
hwConfig[3].type 1
hwConfig[4].logic_port 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:3)(nType:1)
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:4)(nType:1)
hwConfig[4].type 1
hwConfig[5].logic_port 5
hwConfig[5].type 1
hwConfig[6].logic_port 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:5)(nType:1)
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:6)(nType:1)
hwConfig[6].type 1
hwConfig[7].logic_port 7
hwConfig[7].type 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonEvt_ChnDetect,eEvt_Dev_ChnDetect=40,../../src/DeviceMgr.c,onEvt_ChnDetect,552
====================onEvDev_ChnDetect,../../src/PhoneMgr.c,onEvDev_ChnDetect,6486 (nChan:7)(nType:1)
[PhoMgr] Hardware SPI OK
start polling active......
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!
Ring Value reset ok!!

Starting pid 273, console /dev/console: '/bin/sh'


BusyBox v1.2.2 (2009.12.18-02:00+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#
ifconfig
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:A8:0B:68:F4
          inet addr:10.1.1.3  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5532 errors:39 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:60 txqueuelen:1000
          RX bytes:472703 (461.6 KiB)  TX bytes:269390 (263.0 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:A8:0B:68:F3
          inet addr:192.168.123.123  Bcast:192.168.123.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Base address:0x800

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:636 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:636 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:295895 (288.9 KiB)  TX bytes:295895 (288.9 KiB)

#
eth0 จะเป็นพอร์ต WAN
eth1 พอร์ต LAN

ps 
# ps -l
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 0           160 S   init
    2 0               SW  [ksoftirqd/0]
    3 0               SW< [desched/0]
    4 0               SW< [events/0]
    5 0               SW< [khelper]
   10 0               SW< [kthread]
   13 0               SW< [kblockd/0]
   33 0               SW  [pdflush]
   34 0               SW  [pdflush]
   36 0               SW< [aio/0]
   35 0               SW  [kswapd0]
   47 0               SW  [mtdblockd]
   69 0               SW< [IRQ 8]
   72 0               SW< [IRQ 15]
   79 0               SWN [jffs2_gcd_mtd2]
   95 0               SW< [IRQ 14]
   94 0               RW  [watchdog]
  110 0               RW  [analog]
  135 0               SW< [IRQ 41]
  138 0               SW< [IRQ 27]
  151 0           428 S   ./pk
  177 0           540 S   ./deviceMgr
  186 0          3576 S   ./SipMgr
  187 0          3576 S   ./SipMgr
  188 0          3576 S   ./SipMgr
  189 0          3576 S   ./SipMgr
  190 0          3576 S   ./SipMgr
  209 0           304 S   udhcpd
  239 0          1288 S   ./phoneMgr
  240 0          1288 S   ./phoneMgr
  241 0          1288 S   ./phoneMgr
  242 0          1288 S   ./phoneMgr
  243 0          1288 S   ./phoneMgr
  245 0           632 S   ./sntp
  248 0           528 S   ./utelnetd
  251 0           572 R N ./logmgr
  266 0           312 S   -sh
  268 0          1172 S   ./webs
  272 0          1112 S   ./emsclt
  315 0           164 R   ps -l
#

netstat 
# netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 *:80                    *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:23                    *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:443                   *:*                     LISTEN
netstat: no support for `AF INET6 (tcp)' on this system.
udp        0      0 10.1.1.3:8080           *:*
udp        0      0 *:67                    *:*
netstat: no support for `AF INET6 (udp)' on this system.
netstat: no support for `AF INET6 (raw)' on this system.
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
จะเห็นว่ามีการเปิดพอร์ต 80, 443 สำหรับ Web Server และเปิดพอร์ต 23 สำหรับ Telnet ครับ

File system
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock0          732.0k    732.0k         0 100% /
/dev/mtdblock2           13.0M      6.3M      6.7M  48% /config_fs
# mount
/dev/root on / type cramfs (ro)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
/dev/mtdblock2 on /config_fs type jffs2 (rw,noatime)
ramfs on /apps type ramfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
#
mtdblock2 มีพื้นที่เหลืออีกเกือบ 7 MB ที่สามารถเขียนข้อมูลลงไปและไม่หายถ้าปิดเครื่อง เพราะว่า mount file system แบบ jffs2

top 
Mem: 26604K used, 35732K free, 0K shrd, 316K buff, 18060K cached
Load average: 1.00 1.00 0.94  (Status: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
  320 0        R        196   266  0.9  0.3 exe
  186 0        S       3576     1  0.0  5.7 SipMgr
  188 0        S       3576   187  0.0  5.7 SipMgr
  187 0        S       3576   186  0.0  5.7 SipMgr
  189 0        S       3576   187  0.0  5.7 SipMgr
  190 0        S       3576   187  0.0  5.7 SipMgr
  239 0        S       1288     1  0.0  2.0 phoneMgr
  241 0        S       1288   240  0.0  2.0 phoneMgr
  240 0        S       1288   239  0.0  2.0 phoneMgr
  242 0        S       1288   240  0.0  2.0 phoneMgr
  243 0        S       1288   240  0.0  2.0 phoneMgr
  268 0        S       1172     1  0.0  1.8 webs
  272 0        S       1112     1  0.0  1.7 emsclt
  245 0        S        632     1  0.0  1.0 sntp
  251 0        R N      572     1  0.0  0.9 logmgr
  177 0        S        540     1  0.0  0.8 deviceMgr
  248 0        S        528     1  0.0  0.8 utelnetd
  151 0        S        428     1  0.0  0.6 pk
  266 0        S        312     1  0.0  0.4 sh
  209 0        S        304     1  0.0  0.4 udhcpd
    1 0        S        160     0  0.0  0.2 init
RAM ใช้ไปประมาณ 27 MB ยังเหลือ RAM ให้ใช้งานอื่นอีกราว 33 MB  ครับ

cpuinfo 
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Texas Instruments BroadBand SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 4KEc V4.8
BogoMIPS                : 162.20
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
#

mtd 
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00060000 00020000 "mtd0"
mtd1: 00100000 00020000 "mtd1"
mtd2: 00d00000 00020000 "mtd2"
mtd3: 00080000 00020000 "mtd3"
mtd4: 00080000 00020000 "mtd4"
mtd5: 00020000 00020000 "mtd5"
mtd6: 00100000 00020000 "mtd6"
#
Flash Layout
MTD Flash Layout

ไฟล์ของ mtd กดโหลดที่ลิงค์ด้านล่างครับ
https://www.4shared.com/rar/3T2HOgcWca/mtd.html