วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

AudioCodes MP-118/8FXS/3AC

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวแปลงสัญญาณโทรศัพท์ระบบ SIP ให้ใช้กับโทรศัพท์บ้านธรรมดาครับ มีพอร์ตโทรศัพท์ 8 พอร์ตด้วยกัน
ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ใต้เครื่อง
 แกะตัวเครื่องออกมาจะเจอกับ PCB ครับ ตัว PCB แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนภาคจ่ายไฟกับ ส่วนประมวณผลหลัก รายการชิพที่อยู่บน PCB มีดังนี้
PCB

SLL62 S65535903
Intel® XWAY™ TSLICE PEF4365 -> SLIC with two channel telephone line interface (FXS) chip for PBX or CPE applications
AC482-C
AudioCodes AC482-C -> Voice Over Packet Processor (4 Channel DSP)
LCX244
ON Semiconductor MC74LCX244 -> Low-Voltage CMOS Octal Buffer With 5 V−Tolerant Inputs and Outputs (3−State, Non−Inverting) เป็นชิพบัฟเฟอร์สำหรับขับ LED ของเครื่องซึ่งมีอยู่หลายตัวด้วยกัน

NEC EB2-3NV
NEC EB2-3NV -> MINIATURE SIGNAL RELAY

TOP246R
Power Integrations TOP246R -> Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher
PC817
PC817 -> DIP 4pin General Purpose Photocoupler


NXP MPC870VR66
NXP MPC870VR66 -> PowerQUICC, 32 Bit Power Architecture, 66MHz, Communications Processor

MXIC Flash
MXIC Flash -> Flash memory ไม่แน่ใจเรื่องความจุเพราะสติกเกอร์บังไว้

Pericom PI49FCT
Pericom PI49FCT -> 3.3V Fast CMOS Clock Driver

TI LVC74A
TI SNx4LVC74A -> Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Prese
LVT245 -> Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver with 3-STATE Inputs/Outputs
MICROCHIP KSZ8081
MICROCHIP KSZ8081MNX -> 10BASE-T/100BASE-TX Physical Layer Transceiver
SIPEX SP3223ECA
SIPEX SP3223ECA -> Intelligent +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers


ใต้ PCB
ในส่วนของด้านใต้ PCB มีชิพต่อไปนี้

SLL5T
Intel SLL5T -> Intel® Telephony Codec PEB326x is a highly flexible 2-channel codec solution for analog line circuits

EtronTech EM639165TS-6G
EtronTech EM639165TS-6G -> 8M x 16 bit Synchronous DRAM (SDRAM 16MB) มี 2 ตัว ดังนั้นขนาด RAM รวมเป็น 32 MB

ISSI IS61WV12816DBLL
ISSI IS61WV12816DBLL -> 128K x 16 HIGH SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM WITH ECC (SRAM 256 kB) เป็น RAM ของ DSP AC482 มี 2 ตัวเพื่อแบ่งให้ DSP ที่มี 2 ตัว
LVX273
FAIRCHILD LVX273 -> Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

D-Link DIR-878 A1

เราเตอร์ตัวนี้สเปคคร่าวๆคือ WAN/LAN Gigabit ไวเลส AC1900 ไม่มี USB
ด้านหน้า
ตัวเครื่องมีไฟ Power, Internet, WiFi 2.4, WiFi 5G

ด้านหลัง
ด้านหลังมี WAN 1 Port, LAN 4 PortMT41K64M16TW-107
ในเครื่อง
เมื่อแกะฝาออกจะเจอ PCB ที่มี Heatsink อยู่บนและมีสายเชื่อมต่อเสาอากาศ 4 เส้น
PCB ด้านบน
แกะ PCB ออกจาก Heatsink จะเจอ EMC Shield ปกป้องชิบต่างๆอยู่

PCB ด้านบน
พอแกะออกก็จะเจออุปกรณ์ตามรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ


MEDIATEK MT7621AT
MEDIATEK MT7621AT -> Wi-Fi SoC contains a powerful 880 MHz MIPS® 1004KEc™ dual-core CPU, a 5-port Gigabit Ethernet switch, and a rich array of connectivity options including RGMII, PCIe, USB, SD-XC, and so on.

Micron D9SFT
Micron MT41K64M16TW-107 -> DDR3-1866 1Gb (128MB)

MEDIATEK MT7615N
MEDIATEK MT7615N -> 1733Mbit/s Support 4x4:4SS 11ac wave2 MU-MIMO up to 4 users/group and BW160

MEDIATEK MT7615N
MEDIATEK MT7615N -> 1733Mbit/s Support 4x4:4SS 11ac wave2 MU-MIMO up to 4 users/group and BW160 
* มี MT7615N 2 ตัว

4552 WPTM
ไม่ทราบรุ่นแต่น่าจะเป็นตัวขยายสัญญาณไวเลส

4552 WQ4N
ไม่ทราบรุ่นแต่น่าจะเป็นตัวขยายสัญญาณไวเลสเช่นกันกับตัวบน

Serial Console Port
Serial Console Port ไว้สำหรับเข้าถึง Linux Shell ของอุปกรณ์

ใต้ PCB
ใต้ PCB พบชิป Flash Memory อยู่

winbond 25Q128JVFQ
winbond 25Q128JVFQ -> 3V 128M-BIT (16MB) SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI

ในส่วนของ Software

Boot Loader

===================================================================
                MT7621   stage1 code 10:33:55 (ASIC)
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
==================================================================
Change MPLL source from XTAL to CR...
do MEMPLL setting..
MEMPLL Config : 0x11100000
3PLL mode + External loopback
=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===
PLL4 FB_DL: 0x2, 1/0 = 544/480 09000000
PLL2 FB_DL: 0x8, 1/0 = 609/415 21000000
PLL3 FB_DL: 0x1c, 1/0 = 748/276 71000000
do DDR setting..[01F40000]
Apply DDR3 Setting...(use customer AC)
          0    8   16   24   32   40   48   56   64   72   80   88   96  104  112  120
      --------------------------------------------------------------------------------
0000:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0001:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0002:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0003:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0004:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0005:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0006:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0007:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0008:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0009:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
000E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1
000F:|    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0
0010:|    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
0011:|    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0012:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0013:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0014:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0015:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0016:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0017:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0018:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0019:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001F:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
rank 0 coarse = 15
rank 0 fine = 64
B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0
opt_dle value:9
DRAMC_R0DELDLY[018]=00002122
==================================================================
                RX      DQS perbit delay software calibration
==================================================================
1.0-15 bit dq delay value
==================================================================
bit|     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
--------------------------------------
0 |    9 8 9 11 7 7 9 6 6 8
10 |    7 9 9 11 9 9
--------------------------------------

==================================================================
2.dqs window
x=pass dqs delay value (min~max)center
y=0-7bit DQ of every group
input delay:DQS0 =34 DQS1 = 33
==================================================================
bit     DQS0     bit      DQS1
0  (1~64)32  8  (1~61)31
1  (1~63)32  9  (1~61)31
2  (1~62)31  10  (1~62)31
3  (2~66)34  11  (1~60)30
4  (1~62)31  12  (1~65)33
5  (1~65)33  13  (1~62)31
6  (1~62)31  14  (1~64)32
7  (1~66)33  15  (1~61)31
==================================================================
3.dq delay value last
==================================================================
bit|    0  1  2  3  4  5  6  7  8   9
--------------------------------------
0 |    11 10 12 11 10 8 12 7 8 10
10 |    9 12 9 13 10 11
==================================================================
==================================================================
     TX  perbyte calibration
==================================================================
DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15,  finish count=1
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15,  finish count=2
DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff00a0
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=15,  finish count=1
DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0080
DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=13,  finish count=2
byte:0, (DQS,DQ)=(9,8)
byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)
20,data:89
[EMI] DRAMC calibration passed

===================================================================
                MT7621   stage1 code done
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
===================================================================


U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)

Board: Ralink APSoC DRAM:  128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb4000

Config XHCI 40M PLL
flash manufacture id: ef, device id 40 18
find flash: W25Q128BV
============================================
Ralink UBoot Version: 5.0.0.0
--------------------------------------------
ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)
DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection
DRAM_TYPE: DDR3
DRAM bus: 16 bit
Xtal Mode=3 OCP Ratio=1/3
Flash component: SPI Flash
Date:Jul 19 2017  Time:20:51:21
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 880 MHZ ####
 estimate memory size =128 Mbytes
#Reset_MT7530
set LAN/WAN LLLLW

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   6: System Enter UBoot to Update Img or Bin.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
default: 3

You choosed 4
                                                                                                                                                                                                                                           0


4: System Enter Boot Command Line Interface.

U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)
MT7621 # help
?       - alias for 'help'
bootm   - boot application image from memory
cp      - memory copy
erase   - erase SPI FLASH memory
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
md      - memory display
mdio   - Ralink PHY register R/W command !!
mm      - memory modify (auto-incrementing)
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
rf      - read/write rf register
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
spi     - spi command
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
MT7621 # ver

U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)
MT7621 #

Boot Log

===================================================================
                MT7621   stage1 code 10:33:55 (ASIC)
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
==================================================================
Change MPLL source from XTAL to CR...
do MEMPLL setting..
MEMPLL Config : 0x11100000
3PLL mode + External loopback
=== XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz ===
PLL4 FB_DL: 0x2, 1/0 = 579/445 09000000
PLL2 FB_DL: 0x8, 1/0 = 547/477 21000000
PLL3 FB_DL: 0x1c, 1/0 = 737/287 71000000
do DDR setting..[01F40000]
Apply DDR3 Setting...(use customer AC)
          0    8   16   24   32   40   48   56   64   72   80   88   96  104  112  120
      --------------------------------------------------------------------------------
0000:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0001:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0002:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0003:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0004:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0005:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0006:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0007:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0008:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0009:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
000D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
000E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1
000F:|    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0
0010:|    1    1    1    1    1    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
0011:|    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0012:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0013:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0014:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0015:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0016:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0017:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0018:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0019:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001A:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001C:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001D:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001E:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
001F:|    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
rank 0 coarse = 15
rank 0 fine = 64
B:|    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0
opt_dle value:9
DRAMC_R0DELDLY[018]=00002121
==================================================================
                RX      DQS perbit delay software calibration
==================================================================
1.0-15 bit dq delay value
==================================================================
bit|     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
--------------------------------------
0 |    9 7 9 11 7 7 9 6 6 8
10 |    7 9 9 10 9 9
--------------------------------------

==================================================================
2.dqs window
x=pass dqs delay value (min~max)center
y=0-7bit DQ of every group
input delay:DQS0 =33 DQS1 = 33
==================================================================
bit     DQS0     bit      DQS1
0  (1~63)32  8  (1~61)31
1  (1~64)32  9  (1~61)31
2  (1~63)32  10  (1~61)31
3  (2~65)33  11  (1~60)30
4  (1~62)31  12  (1~66)33
5  (1~65)33  13  (0~60)30
6  (1~62)31  14  (1~64)32
7  (1~66)33  15  (1~62)31
==================================================================
3.dq delay value last
==================================================================
bit|    0  1  2  3  4  5  6  7  8   9
--------------------------------------
0 |    10 8 10 11 9 7 11 6 8 10
10 |    9 12 9 13 10 11
==================================================================
==================================================================
     TX  perbyte calibration
==================================================================
DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15,  finish count=1
dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15,  finish count=2
DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff00a0
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=15,  finish count=1
DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff0080
DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0000
dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=13,  finish count=2
byte:0, (DQS,DQ)=(9,8)
byte:1, (DQS,DQ)=(8,8)
20,data:89
[EMI] DRAMC calibration passed

===================================================================
                MT7621   stage1 code done
                CPU=500000000 HZ BUS=166666666 HZ
===================================================================


U-Boot 1.1.3 (Jul 19 2017 - 20:51:21)

Board: Ralink APSoC DRAM:  128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb4000

Config XHCI 40M PLL
flash manufacture id: ef, device id 40 18
find flash: W25Q128BV
============================================
Ralink UBoot Version: 5.0.0.0
--------------------------------------------
ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode)
DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection
DRAM_TYPE: DDR3
DRAM bus: 16 bit
Xtal Mode=3 OCP Ratio=1/3
Flash component: SPI Flash
Date:Jul 19 2017  Time:20:51:21
============================================
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

 ##### The CPU freq = 880 MHZ ####
 estimate memory size =128 Mbytes
#Reset_MT7530
set LAN/WAN LLLLW

Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   6: System Enter UBoot to Update Img or Bin.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
default: 3                                                                                                                                                                                                                                 0

3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc060000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    10733030 Bytes = 10.2 MB
   Load Address: 81001000
   Entry Point:  81611ba0
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 81611ba0) ...
## Giving linux memsize in MB, 128

Starting kernel ...


LINUX started...

 THIS IS ASIC

SDK 5.0.S.0
Linux version 3.10.14+ (zhangyuanmao@wireless) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2012.11.1) ) #23 SMP Tue Aug 14 20:15:29 CST 2018

 The CPU feqenuce set to 880 MHz
GCMP present
CPU0 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Software DMA cache coherency
Determined physical RAM map:
 memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone ranges:
  DMA      [mem 0x00000000-0x00ffffff]
  Normal   [mem 0x01000000-0x07ffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
Detected 3 available secondary CPU(s)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8215d000 s6592 r8192 d13888 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/ram0 rdinit=/sbin/preinit
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Writing ErrCtl register=00001050
Readback ErrCtl register=00001050
Memory: 113068k/131072k available (6251k kernel code, 18004k reserved, 2420k data, 7196k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
console [ttyS1] enabled
Calibrating delay loop... 577.53 BogoMIPS (lpj=1155072)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
launch: starting cpu1
launch: cpu1 gone!
CPU1 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
Synchronize counters for CPU 1: done.
launch: starting cpu2
launch: cpu2 gone!
CPU2 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
Synchronize counters for CPU 2: done.
launch: starting cpu3
launch: cpu3 gone!
CPU3 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)
Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
Synchronize counters for CPU 3: done.
Brought up 4 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
release PCIe RST: RALINK_RSTCTRL = 7000000
PCIE PHY initialize
***** Xtal 40MHz *****
start MT7621 PCIe register access
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR= 21007f2
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR = 21007f0
RALINK_RSTCTRL = 7000000
RALINK_CLKCFG1 = 77ffeff8

*************** MT7621 PCIe RC mode *************
PCIE2 no card, disable it(RST&CLK)
pcie_link status = 0x3
RALINK_RSTCTRL= 3000000
*** Configure Device number setting of Virtual PCI-PCI bridge ***
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR = 21007f0 -> 21007f0
PCIE0 enabled
PCIE1 enabled
interrupt enable status: 300000
Port 1 N_FTS = 1b105000
Port 0 N_FTS = 1b105000
config reg done
init_rt2880pci done
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x60000000-0x6fffffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1e160000-0x1e16ffff]
pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
pci 0000:00:00.0: BAR 0: can't assign mem (size 0x80000000)
pci 0000:00:01.0: BAR 0: can't assign mem (size 0x80000000)
pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x60000000-0x600fffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0x60100000-0x601fffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x60200000-0x6020ffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 1: assigned [mem 0x60210000-0x6021ffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x60000000-0x600fffff 64bit]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x60000000-0x600fffff]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x60100000-0x601fffff 64bit]
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 02]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x60100000-0x601fffff]
PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0004 -> 0006)
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
BAR0 at slot 0 = 0
bus=0x0, slot = 0x0
res[0]->start = 0
res[0]->end = 0
res[1]->start = 60200000
res[1]->end = 6020ffff
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
BAR0 at slot 1 = 0
bus=0x0, slot = 0x1
res[0]->start = 0
res[0]->end = 0
res[1]->start = 60210000
res[1]->end = 6021ffff
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=0x1, slot = 0x0, irq=0x4
res[0]->start = 60000000
res[0]->end = 600fffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=0x2, slot = 0x1, irq=0x18
res[0]->start = 60100000
res[0]->end = 601fffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
NET: Registered protocol family 1
4 CPUs re-calibrate udelay(lpj = 1167360)
Load Kernel WDG Timer Module
jffs2: version 2.2. (NAND) (ZLIB) (RTIME) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
io scheduler noop registered (default)
reg_int_mask=0, INT_MASK= 0
HSDMA_init

 hsdma_phy_tx_ring0 = 0x00c00000, hsdma_tx_ring0 = 0xa0c00000

 hsdma_phy_rx_ring0 = 0x00c04000, hsdma_rx_ring0 = 0xa0c04000
TX_CTX_IDX0 = 0
TX_DTX_IDX0 = 0
RX_CRX_IDX0 = 3ff
RX_DRX_IDX0 = 0
set_fe_HSDMA_glo_cfg
HSDMA_GLO_CFG = 465
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x1e000d00 (irq = 27) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x1e000c00 (irq = 26) is a 16550A
Ralink gpio driver initialized:power_gpio[8]
brd: module loaded
flash manufacture id: ef, device id 40 18
W25Q128BV(ef 40180000) (16384 Kbytes)
mtd .name = raspi, .size = 0x01000000 (16M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Creating 7 MTD partitions on "raspi":
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
0x000000000000-0x000000030000 : "Bootloader"
0x000000030000-0x000000040000 : "Config"
0x000000040000-0x000000050000 : "Factory"
0x000000050000-0x000000060000 : "Config2"
0x000000060000-0x000000fb0000 : "Kernel"
0x000000fb0000-0x000001000000 : "Private"
IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
        Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
        Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPTP driver version 0.8.5
register mt_drv


=== pAd = c2201000, size = 3782544 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
pAd->PciHif.CSRBaseAddress =0xc2100000, csr_addr=0xc2100000!
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
RTMPInitPCIeDevice():device_id=0x7615
DriverOwn()::Try to Clear FW Own...
DriverOwn()::Success to clear FW Own
mt_pci_chip_cfg(): HWVer=0x8a10, FWVer=0x8a10, pAd->ChipID=0x7615
mt_pci_chip_cfg(): HIF_SYS_REV=0x76150001
RtmpChipOpsHook(493): Not support for HIF_MT yet! MACVersion=0x0
mt7615_init()-->
Use 1st iPAiLNA default bin.
Load EEPROM Buffer from /etc_ro/wlan/MT7615_2G_EEPROM.bin
Use 1st iPAiLNA default bin.
Use 0st /etc_ro/wlan/MT7615E_EEPROM1.bin default bin.
<--mt7615_init()
ChipOpsMCUHook
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 87f6ba88,87f6ba88
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 87f6ba98,87f6ba98
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)


=== pAd = c2701000, size = 3782544 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
pAd->PciHif.CSRBaseAddress =0xc2600000, csr_addr=0xc2600000!
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
RTMPInitPCIeDevice():device_id=0x7615
DriverOwn()::Try to Clear FW Own...
DriverOwn()::Success to clear FW Own
mt_pci_chip_cfg(): HWVer=0x8a10, FWVer=0x8a10, pAd->ChipID=0x7615
mt_pci_chip_cfg(): HIF_SYS_REV=0x76150001
RtmpChipOpsHook(493): Not support for HIF_MT yet! MACVersion=0x0
mt7615_init()-->
Use 2nd iPAiLNA default bin.
Load EEPROM Buffer from /etc_ro/wlan/MT7615_5G_EEPROM.bin
Use 2nd iPAiLNA default bin.
Use 1st /etc_ro/wlan/MT7615E_EEPROM2.bin default bin.
<--mt7615_init()
ChipOpsMCUHook
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 860e8b88,860e8b88
cut_through_token_list_init(): TokenList inited done!id_head/tail=0/4096
cut_through_token_list_init(): 860e8b98,860e8b98
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
rdm_major = 253
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f6
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1  1024 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f6
PROC INIT OK!
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-pci: EHCI PCI platform driver
*****run project phy.
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000)
xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci-hcd xhci-hcd: irq 22, io mem 0x1e1c0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
u32 classifier
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1766 buckets, 7064 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
xt_time: kernel timezone is -0000
gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Type=Linux
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Warning: unable to open an initial console.
Freeing unused kernel memory: 7196K (81879000 - 81f80000)
[system]: tw_hotplug &
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
crc fail f21c2235 != 5a9de3ed
old 0.3, now 0.3
[system]: killall nvram_daemon
[system]: nvram_daemon &
[system]: chpasswd < /tmp/tmpchpw
Password for 'admin' changed
[system]: addgroup -g 500 nobody
sh: addgroup: not found
[system]: adduser -H -D -G nobody nobody
sh: adduser: not found
[system]: addgroup -g 600 root
sh: addgroup: not found
[system]: adduser -H -D -G root root
sh: adduser: not found
[system]: ifconfig eth2 0.0.0.0
28:3B:FFFFFF82:1E:FFFFFFE0:FFFFFFF6
Raeth v3.1 (Tasklet)
set CLK_CFG_0 = 0x40a00020!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
phy_free_head is 0xca8000!!!
phy_free_tail_phy is 0xca9ff0!!!
txd_pool=a0cb0000 phy_txd_pool=00CB0000
ei_local->skb_free start address is 0x8628a6dc.
free_txd: 00cb0010, ei_local->cpu_ptr: 00CB0000
 POOL  HEAD_PTR | DMA_PTR | CPU_PTR
----------------+---------+--------
     0xa0cb0000 0x00CB0000 0x00CB0000

phy_qrx_ring = 0x00caa000, qrx_ring = 0xa0caa000

phy_rx_ring0 = 0x00cac000, rx_ring0 = 0xa0cac000
MT7530 Reset Completed!!
change HW-TRAP to 0x17c8f
set LAN/WAN LLLLW
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f6
GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x0000283b
GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x821ee0f9
eth3: ===> VirtualIF_open
MT7621 GE2 link rate to 1G
CDMA_CSG_CFG = 81000000
GDMA1_FWD_CFG = 20710000
GDMA2_FWD_CFG = 20710000
[system]: ifconfig eth3 up
eth3: ===> VirtualIF_open
[system]: config-vlan.sh 3 0
restore GSW to dump switch mode
switch reg write offset=2004, value=ff0000
switch reg write offset=2104, value=ff0000
switch reg write offset=2204, value=ff0000
switch reg write offset=2304, value=ff0000
switch reg write offset=2404, value=ff0000
switch reg write offset=2504, value=ff0000
switch reg write offset=2604, value=ff0000
switch reg write offset=2704, value=ff0000
switch reg write offset=2010, value=810000c0
switch reg write offset=2110, value=810000c0
switch reg write offset=2210, value=810000c0
switch reg write offset=2310, value=810000c0
switch reg write offset=2410, value=810000c0
switch reg write offset=2510, value=810000c0
switch reg write offset=2610, value=810000c0
switch reg write offset=2710, value=810000c0
REG_ESW_WT_MAC_ATC is 0x7ff0002
done.
[system]: switch vlan set 1 1 11110011
[system]: switch vlan set 2 2 00001100
[system]: switch pvid 4 2
Set port 4 pvid 2.
[system]: switch pvid 5 2
Set port 5 pvid 2.
[system]: switch reg w 2004 ff0003
switch reg write offset=2004, value=ff0003
[system]: switch reg w 2104 ff0003
switch reg write offset=2104, value=ff0003
[system]: switch reg w 2204 ff0003
switch reg write offset=2204, value=ff0003
[system]: switch reg w 2304 ff0003
switch reg write offset=2304, value=ff0003
[system]: switch reg w 2404 ff0003
switch reg write offset=2404, value=ff0003
[system]: switch reg w 2504 ff0003
switch reg write offset=2504, value=ff0003
[system]: switch reg w 2604 ff0003
switch reg write offset=2604, value=ff0003
[system]: ifconfig lo 127.0.0.1
[system]: vconfig add eth2 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.1 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.1 7 7
[system]: vconfig add eth2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.2 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.2 7 7
[system]: vconfig add eth2 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.3 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.3 7 7
[system]: vconfig add eth2 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 0 0
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 1 1
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 2 2
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 3 3
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 4 4
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 5 5
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 6 6
[system]: vconfig set_ingress_map eth2.4 7 7
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 0 0
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 1 1
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 2 2
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 3 3
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 4 4
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 5 5
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 6 6
[system]: vconfig set_egress_map eth2.4 7 7
[system]: ifconfig eth2 up
[system]: ifconfig eth2.1 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth2.2 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth2.3 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth2.4 0.0.0.0 up
[system]: ifconfig eth3 0.0.0.0 up
[system]: config-vlan.sh 3 0
restore GSW to dump switch mode
switch reg write offset=2004, value=ff0000
switch reg write offset=2104, value=ff0000
switch reg write offset=2204, value=ff0000
switch reg write offset=2304, value=ff0000
switch reg write offset=2404, value=ff0000
switch reg write offset=2504, value=ff0000
switch reg write offset=2604, value=ff0000
switch reg write offset=2704, value=ff0000
switch reg write offset=2010, value=810000c0
switch reg write offset=2110, value=810000c0
switch reg write offset=2210, value=810000c0
switch reg write offset=2310, value=810000c0
switch reg write offset=2410, value=810000c0
switch reg write offset=2510, value=810000c0
switch reg write offset=2610, value=810000c0
switch reg write offset=2710, value=810000c0
REG_ESW_WT_MAC_ATC is 0x7ff0002
done.
[system]: switch vlan set 1 1 10000011
[system]: switch vlan set 2 2 01000011
[system]: switch vlan set 3 3 00100011
[system]: switch vlan set 4 4 00010011
[system]: switch vlan set 5 5 00001100
[system]: switch reg w 2010 810000c0
switch reg write offset=2010, value=810000c0
[system]: switch reg w 2110 810000c0
switch reg write offset=2110, value=810000c0
[system]: switch reg w 2210 810000c0
switch reg write offset=2210, value=810000c0
[system]: switch reg w 2310 810000c0
switch reg write offset=2310, value=810000c0
[system]: switch reg w 2410 810000c0
switch reg write offset=2410, value=810000c0
[system]: switch reg w 2510 810000c0
switch reg write offset=2510, value=810000c0
[system]: switch reg w 2610 81000000
switch reg write offset=2610, value=81000000
[system]: switch pvid 0 1
Set port 0 pvid 1.
[system]: switch pvid 1 2
Set port 1 pvid 2.
[system]: switch pvid 2 3
Set port 2 pvid 3.
[system]: switch pvid 3 4
Set port 3 pvid 4.
[system]: switch pvid 4 5
Set port 4 pvid 5.
[system]: switch pvid 5 5
Set port 5 pvid 5.
[system]: switch reg w 2004 ff0003
switch reg write offset=2004, value=ff0003
[system]: switch reg w 2104 Ralink HW NAT Module Enabled
ff0003
switch eth2 ifindex =6
reg write offseteth3 ifindex =9
=2104, value=ff0003
[system]: switch reg w 2204 ff0003
switch reg write offset=2204, value=ff0003
[system]: switch reg w 2304 ff0003
switch reg write offset=2304, value=ff0003
[system]: switch reg w 2404 ff0003
switch reg write offset=2404, value=ff0003
[system]: switch reg w 2504 ff0003
switch reg write offset=2504, value=ff0003
[system]: switch reg w 2604 20ff0003
switch reg write offset=2604, value=20ff0003
[system]: insmod -q ehci-hcd
insmod: ehci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q ohci-hcd
insmod: ohci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q xhci-hcd
insmod: xhci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q xhci-hcd
insmod: xhci-hcd.ko: module not found
[system]: insmod -q hw_nat
[system]: ralink_init make_wireless_config rt2860
[system]: ralink_init make_wireless_config rtdev
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SingleSKU_24G_CE.dat /var/Wireless/7615_SingleSKU_24G.dat
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SingleSKU_5G_CE.dat /var/Wireless/7615_SingleSKU_5G.dat
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SKU_24G_CE_BF.dat /var/Wireless/7615_BF_SKU_24G.dat
[system]: cp -rf /etc_ro/Wireless/RT2860AP/SKU_5G_CE_BF.dat /var/Wireless/7615_BF_SKU_5G.dat
lan mac = 28:3B:82:1E:E0:F6
wan mac = 28:3B:82:1E:E0:F9
mydlink UID = ????????????????
sh: mydlinknumber: not found
Set: port0 dev1Eh_reg16h = 0recv is :Hello you!
x0014
Set: port1 dev1Eh_reg16h = 0x0014
Set: port2 dev1Eh_reg16h = 0x0014
Set: port3 dev1Eh_reg16h = 0x0015
Set: port4 dev1Eh_reg16h = 0x0016
[system]: stad 1 &
[system]: stad 2 &
[system]: ln -sf /tmp/resolv.conf /etc/resolv.conf
waiting received!
[system]: ln -sf /tmp/hosts /etc/hosts
certificate req and private key is ok
writing RSA key


Hit ENTER for console...

Hit enter to continue...cmd> set_action: 1: set_action 0
start_timer:
start timer done
[system]: dxtimer calls setitimer() with new_value NULL pointer. Misfeature support will be removed
ml -n dbros -t &
[system]: dxmlc -l /etc_ro/onetouch/device.xml
dlink_nl_ctrl: module license 'Proprietary' taints kernel.

Disabling lock debugging due to kernel taint
D-Link Netlink module version 1.0.
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/drivers/net/wireless/MTK7615/mt_wifi_ap/mt_wifi.ko
insmod: mt_wifi.ko: module not found
[system]: starter &
set_action: 1: set_action 10
stadevice eth2.1 entered promiscuous mode
rt_lan_br: enterdevice eth2 entered promiscuous mode

[system]: brctl addbr br0
[system]: brctl addevice eth2.2 entered promiscuous mode
dif br0 eth2.1
[system]: brctl addif br0 eth2.device eth2.3 entered promiscuous mode
2
[system]: brctl addif br0 eth2.3
[system]:device eth2.4 entered promiscuous mode
 brctl addif br0 eth2.4
[system]: brctl addif br0 ra0
brctl: bridge br0: Invalid argument
[system]: brctl addif br0 rai0
brctl: bridge br0: Invalid argument
[system]: brctl addbr br1
[system]: brctl addif br1 ra1
brctl: iface ra1: No such device
[system]: brctl addif br1 rai1
brctl: iface rai1: No such device
[system]:br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
 brctl addbr br2br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state

[system]: brcbr0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
tl addbr br3
sbr0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
tart_lan_br: donbr0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
e
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
start_lan_ipv6: br0: port 4(eth2.4) entered disabled state
enter
br0: port 3(eth2.3) entered disabled state
br0: port 2(eth2.2) entered disabled state
br0: port 1(eth2.1) entered disabled state
br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
br0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
br0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
p=
br2: Cannot assign requested address
br3: Cannot assign requested address
start_dev_mgt_link: enter
[system]: hostname dlinkrouter
[system]: nl_server -i br0 -s dlinkrouter -s dlinkrouterE0F6 -s dlinkrouter.local -s dlinkrouterE0F6.local &
start_mdns_responder: enter
nbns and llmnr server starting...
[system]: mDNSResponder -b -i br0 -f /tmp/mdns_resp.conf -e dlinkrouter -e dlinkrouterE0F6
[system]: mdnsd
sh: mdnsd: not found
start_mdns_responder: done
start_dev_mgt_link: done
[system]: rm -f /tmp/dnsmasq_dhcp_event
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan2_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan3_
[system]: dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tmp/dnsmasq_dhcp_event --log-async
[system]: echo 1 > /proc/net/arp_spoofing_enable
[system]: mii_mgr -s -p 1 -r 0 -v 3900
Set: phy[1].reg[0] = 3900
[system]: mii_mgr -s -p 2 -r 0 -v 3900
Set: phy[2].reg[0] = 3900
[system]: mii_mgr -s -p 3 -r 0 -v 3900
Set: phy[3].reg[0] = 3900
[system]: mii_mgr -s -p 4 -r 0 -v 3900
Set: phy[4].reg[0] = 3900
Aug 14 20:10:04 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
Aug 14 20:10:05 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
Aug 14 20:10:05 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
Aug 14 20:10:05 [MDNS]: mDNSPlatformSendUDP got error 126 (Cannot assign requested address) sending packet to FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00FB on interface 192.168.0.1/br0/14
[system]: mii_mgr -s -p 1 -r 0 -v 3300
Set: phy[1].reg[0] = 3300
[system]: mii_mgr -s -p 2 -r 0 -v 3300
Set: phy[2].reg[0] = 3300
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)-v 3300

Set: phy[3].regget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
[0] = 3300
[system]: mii_mgr -s -p 4 -r 0 -v 33get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
00
Set: phy[4]get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
.reg[0] = 3300
[system]: iwpriv ra0 set KickAll=1
Interface doesn't accept private ioctl...
set (8BE2): Network is down
[syget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
stem]: iwpriv raget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
i0 set KickAll=1get_wdev_by_idx: invalid idx(0)

Interface doesn't accept privget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
ate ioctl...
seget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
t (8BE2): Networget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
k is down
[system]: iwpriv ra1 set KickAll=1
ra1       no private ioctls.

[system]: iwpriv rai1 set KickAll=1
rai1      no private ioctls.

start_dhcp6s: done
start_radvd: done
Start lighttpd ...
[system]: /bin/lighttpd -f /etc_ro/lighttpd/lighttpd.conf -m /etc_ro/lighttpd/lib/
2018-08-14 20:10:07: (log.c.97) server started
[system]: killall -9 timer
start_timer:
start timer done
killall: ntpclient: no process killed
start_ntpc: done
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan2_
TRACE public/public.c: 489 TW_multiwan_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan3_
[system]: syslogd -L
killall: inadyn-mt: no process killed
[system]: omcproxy -e1 &
failed to setup proxy: 1
[system]: rm -rf /etc/ftpd.conf
start_services: done
start_wlan()============>in
[system]: killall bndstrg
killall: bndstrg: no process killed
[system]: ifconfig rai0 down
[system]: ifconfig rai1 down
ifconfigget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
: ioctl 0x8913 fget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
ailed: No such dget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
evice
[system]:get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
 ralink_init makget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
e_wireless_configet_wdev_by_idx: invalid idx(0)
g rtdev
[systeget_wdev_by_idx: invalid idx(0)
m]: ifconfig raiDriverOwn()::Return since already in Driver Own...
0 up
===============================
Current DevInfo Num: 0
===============================
===============================
Current BssInfo Num: 0
===============================
===============================
Current StaRec Num: 0
===============================
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
[wifi_fwd_set_cb_num] band_cb_offset=33, recv_from_cb_offset=34
CfgSetCountryRegion():region(9) out of range!
E2pAccessMode=2
SSID[0]=dlink-E0F6, EdcaIdx=0
SSID[1]=dlink-guest-5GHz, EdcaIdx=0
cfg_mode=14
cfg_mode=14
wmode_band_equal(): Band Equal!
[TxPower] BAND0: 100
[SKUenable] BAND0: 1
[PERCENTAGEenable] BAND0: 1
[BFBACKOFFenable] BAND0: 0
CalCacheApply = 0
APEdca0
APEdca1
APEdca2
APEdca3
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
default ApCliAPSDCapable[1]=0
DfsZeroWait Support=0/0
DfsZeroWaitCacTime=255/255
[RTMPSetProfileParameters]Disable DFS/Zero wait=0/0
[PMF]Set_PMFMFPC_Proc:: apidx=0, Desired MFPC=0
[PMF]Set_PMFMFPR_Proc:: apidx=0, Desired MFPR=0
[PMF]Set_PMFSHA256_Proc:: apidx=0, Desired PMFSHA256=0
rtmp_read_wds_from_file(): WDS Profile
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
WDS-Enable mode=0
AndesSendCmdMsg: Could not send in band command due to diablefRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD
HT: Ext Channel = ABOVE
HT: greenap_cap = 0
IcapMode = 0
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
Top Init Done!
Use alloc_skb
RX[0] DESC a0ca0000 size = 8192
RX[1] DESC a0ca2000 size = 8192
Hif Init Done!
ctl->txq = c2a983e0
ctl->rxq = c2a983ec
ctl->ackq = c2a983f8
ctl->kickq = c2a98404
ctl->tx_doneq = c2a98410
ctl->rx_doneq = c2a9841c
mt7615_fw_prepare():FW(8a10), HW(8a10), CHIPID(7615))
mt7615_fw_prepare(2701): MT7615_E3, USE E3 patch and ram code binary image
AndesMTLoadRomMethodFwDlRing(1036), cap->rom_patch_len(10302)
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
20170424114041a

platform =
ALPS
hw/sw version =
8a108a10
patch version =
00000010
Patch SEM Status=2
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Patch is not ready && get semaphore success, SemStatus(2)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdPatchFinishReq
EventGenericEventHandler: CMD Success
Send checksum req..
Patch SEM Status=3
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Release patch semaphore, SemStatus(3)
AndesMTEraseRomPatch
WfMcuHwInit: Before NICLoadFirmware, check IcapMode=0
AndesMTLoadFwMethodFwDlRing(810), cap->fw_len(460360)
Build Date:_201711151010
Build Date:_201711151010
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 1, address = 540672
EventGenericEventHandler: CMD Success
Build Date:_201612301011
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 4, address = 0
EventGenericEventHandler: CMD Success
WfMcuHwInit: NICLoadFirmware OK, Check IcapMode=0
MCU Init Done!
efuse_probe: efuse = 10000212
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 1
NVM is FLASH mode. dev_idx [1] FLASH OFFSET [0x8000]
NICReadEEPROMParameters():Calling eeinit
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
Country Region from e2p = 101
mt7615_antenna_default_reset(): TxPath = 4, RxPath = 4
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 2G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 5G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
rtmp_read_txpwr_from_eeprom(235): Don't Support this now!
RTMPReadTxPwrPerRate(1382): Don't Support this now!
RcRadioInit(): DbdcMode=0, ConcurrentBand=1
RcRadioInit(): pRadioCtrl=860e9434,Band=0,rfcap=3,channel=1,PhyMode=2
Band Rf: 1, Phy Mode: 2
AntCfgInit(2700): Not support for HIF_MT yet!
MtSingleSkuLoadParam: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtSingleSkuLoadParam: SINGLE SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_SingleSKU_5G.dat!!!
MtBfBackOffLoadTable: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtBfBackOffLoadTable: BF SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_BF_SKU_5G.dat!!!
EEPROM Init Done!
mt_mac_init()-->
mt_mac_pse_init(2716): Don't Support this now!
mt7615_init_mac_cr()-->
mt7615_init_mac_cr(): TMAC_TRCR0=0x82783c8c
MtAsicSetMacMaxLen(1290): Not finish Yet!
<--mt_mac_init()
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
MAC Init Done!
MT7615BBPInit():BBP Initialization.....
        Band 0: valid=1, isDBDC=0, Band=2, CBW=1, CentCh/PrimCh=1/1, prim_ch_idx=0, txStream=2
        Band 1: valid=0, isDBDC=0, Band=0, CBW=0, CentCh/PrimCh=0/0, prim_ch_idx=0, txStream=0
MT7615BBPInit() todo
PHY Init Done!
tx_pwr_comp_init():NotSupportYet!
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
CountryCode(2.4G/5G)=0/6, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=49/49, support 4 channels
ApAutoChannelAtBootUp----------------->
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 36,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 40,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 44,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
br0: port 4(eth2.4) entered forwarding state
br0: port 3(eth2.3) entered forwarding state
br0: port 2(eth2.2) entered forwarding state
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
[DfsSwitchCheck]: DFS ByPass TX calibration.
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 48,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
====================================================================
Channel  36 : Busy Time =   1683, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  40 : Busy Time =   1035, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  44 : Busy Time =    167, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  48 : Busy Time =    161, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
====================================================================
Rule 3 Channel Busy time value : Select Primary Channel 48
Rule 3 Channel Busy time value : Min Channel Busy = 1683
Rule 3 Channel Busy time value : BW = 80
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev0 for this band PhyMode = 49,Channel = 48
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev1 for this band PhyMode = 49,Channel = 48
ApAutoChannelAtBootUp<-----------------
WifiSysOpen(), wdev idx = 0
wdev_attr_update(): wdevId0 = 28:3b:82:1e:e0:f8
Current Channel is 48. DfsZeroWaitSupport=0
MtAsicSetChBusyStat(842): Not support for HIF_MT yet!
[PMF]APPMFInit:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
[PMF]WPAMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
HcUpdatePhyMode(): Update PhyMode for all wdev for this band PhyMode:49,Channel=48
CountryCode(2.4G/5G)=0/6, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=49/49, support 4 channels
Enable 20/40 BSSCoex Channel Scan(BssCoex=1)
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
bssUpdateBmcMngRate (BSS_INFO_BROADCAST_INFO),                 CmdBssInfoBmcRate.u2BcTransmit= 8192,                 CmdBssInfoBmcRate.u2McTransmit = 8196
[RadarStateCheck]Set into RD_NORMAL_MODE
MtCmdTxPowerSKUCtrl: fgTxPowerSKUEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxPowerPercentCtrl: fgTxPowerPercentEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxBfBackoffCtrl: fgTxBFBackoffEn: 0, BandIdx: 0
mt7615_bbp_adjust():rf_bw=2, ext_ch=3, PrimCh=48, HT-CentCh=46, VHT-CentCh=42
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5210]  offset [1900]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [42] BW [2] from cetral freq [5220] i[9] offset [2d98]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 48,control_ch2=0, central_chl = 42 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 2,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(0)
ap_phy_rrm_init_byRf(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=48, HT-CentCh=46, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
[WrapDfsRadarDetectStart]: Band0Ch is 48[WrapDfsRadarDetectStart]: Band1Ch is 0LeadTimeForBcn, OmacIdx = 0, WDEV_WITH_BCN_ABILITY
MtAsicSetRalinkBurstMode(2595): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetPiggyBack(779): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetTxPreamble(2574): Not support for HIF_MT yet!
RTMPSetLEDStatus: before AndesLedEnhanceOP , status=1, LED_CMD=2!
WifiFwdSet::disabled=0
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
BndStrg_Init()
BndStrg_SetInfFlags(): BSS (28:3b:82:1e:e0:f8) set 5G Inf rai0 ready.
Main bssid = 28:3b:82:1e:e0:f8
AsicRadioOnOffCtrl(): DbdcIdx=0 RadioOn
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
fdb_enable()
MCS Set = ff ff ff ff 01
<==== mt_wifi_init, Status=0
MtCmdEDCCACtrl: BandIdx: 0, EDCCACtrl: 0
WDS_Init():
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
Total allocated 4 WDS interfaces!
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
red_is_enabled: set CR4/N9 RED Enable to 1.
cp_support_is_enabled: set CR4 CP_SUPPORT to Mode 2.
Correct apidx from 0 to 0 for WscUUIDInit
Generate UUID for apidx(0)
UUID: c273366c, len = 16
0x0000 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[system]: iwpriv rai0 set IgmpSnEnable=1
[system]: iwpriv rai0 set WscUUID_E=d1087a18aae3b8153a5b283B821EE0F6
[system]: iwpriv rai0 set WscUUID_Str=d1087a18-aae3-b815-3a5b-283B821EE0F6
[system]: ifconfig ra0 down
[system]: ifconfig ra1 down
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
[system]: ralink_init make_wireless_config rt2860
[system]: ifconfig ra0 up
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
get_wdev_by_idx: invalid idx(0)
DriverOwn()::Return since already in Driver Own...
===============================
Current DevInfo Num: 0
===============================
===============================
Current BssInfo Num: 0
===============================
===============================
Current StaRec Num: 0
===============================
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
[wifi_fwd_set_cb_num] band_cb_offset=33, recv_from_cb_offset=34
E2pAccessMode=2
SSID[0]=dlink-E0F6, EdcaIdx=0
SSID[1]=dlink-guest, EdcaIdx=0
cfg_mode=9
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
[TxPower] BAND0: 100
[SKUenable] BAND0: 1
[PERCENTAGEenable] BAND0: 1
[BFBACKOFFenable] BAND0: 0
CalCacheApply = 0
APEdca0
APEdca1
APEdca2
APEdca3
APSDCapable[0]=0
APSDCapable[1]=0
APSDCapable[2]=0
APSDCapable[3]=0
APSDCapable[4]=0
APSDCapable[5]=0
APSDCapable[6]=0
APSDCapable[7]=0
APSDCapable[8]=0
APSDCapable[9]=0
APSDCapable[10]=0
APSDCapable[11]=0
APSDCapable[12]=0
APSDCapable[13]=0
APSDCapable[14]=0
:MtCmdPktBudgetCtrl: bssid(255),wcid(65535),type(0)
APSDCapable[15]=0
default ApCliAPSDCapable[0]=0
default ApCliAPSDCapable[1]=0
DfsZeroWait Support=0/0
DfsZeroWaitCacTime=255/255
[RTMPSetProfileParameters]Disable DFS/Zero wait=0/0
[PMF]Set_PMFMFPC_Proc:: apidx=0, Desired MFPC=0
[PMF]Set_PMFMFPR_Proc:: apidx=0, Desired MFPR=0
[PMF]Set_PMFSHA256_Proc:: apidx=0, Desired PMFSHA256=0
rtmp_read_wds_from_file(): WDS Profile
APWdsInitialize():WdsEntry[0]
APWdsInitialize():WdsEntry[1]
APWdsInitialize():WdsEntry[2]
APWdsInitialize():WdsEntry[3]
WDS-Enable mode=0
AndesSendCmdMsg: Could not send in band command due to diablefRTMP_ADAPTER_MCU_SEND_IN_BAND_CMD
HT: Ext Channel = ABOVE
HT: greenap_cap = 0
IcapMode = 0
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
Top Init Done!
Use alloc_skb
RX[0] DESC a0c12000 size = 8192
RX[1] DESC a0c14000 size = 8192
Hif Init Done!
ctl->txq = c25983e0
ctl->rxq = c25983ec
ctl->ackq = c25983f8
ctl->kickq = c2598404
ctl->tx_doneq = c2598410
ctl->rx_doneq = c259841c
mt7615_fw_prepare():FW(8a10), HW(8a10), CHIPID(7615))
mt7615_fw_prepare(2701): MT7615_E3, USE E3 patch and ram code binary image
AndesMTLoadRomMethodFwDlRing(1036), cap->rom_patch_len(10302)
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
20170424114041a

platform =
ALPS
hw/sw version =
8a108a10
patch version =
00000010
Patch SEM Status=2
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Patch is not ready && get semaphore success, SemStatus(2)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdPatchFinishReq
EventGenericEventHandler: CMD Success
Send checksum req..
Patch SEM Status=3
MtCmdPatchSemGet:(ret = 0)

Release patch semaphore, SemStatus(3)
AndesMTEraseRomPatch
WfMcuHwInit: Before NICLoadFirmware, check IcapMode=0
AndesMTLoadFwMethodFwDlRing(810), cap->fw_len(460360)
Build Date:_201711151010
Build Date:_201711151010
AndesRestartCheck: Current TOP_MISC2(0x1)
AndesRestartCheck: (TOP_MISC2 = 1), ready to continue...RET(0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 1, address = 540672
EventGenericEventHandler: CMD Success
Build Date:_201612301011
EventGenericEventHandler: CMD Success
MtCmdAddressLenReq:(ret = 0)
MtCmdFwStartReq: override = 4, address = 0
EventGenericEventHandler: CMD Success
WfMcuHwInit: NICLoadFirmware OK, Check IcapMode=0
MCU Init Done!
efuse_probe: efuse = 10000212
RtmpChipOpsEepromHook::e2p_type=2, inf_Type=5
RtmpEepromGetDefault::e2p_dafault=1
RtmpChipOpsEepromHook: E2P type(2), E2pAccessMode = 2, E2P default = 1
NVM is FLASH mode. dev_idx [0] FLASH OFFSET [0x0]
NICReadEEPROMParameters():Calling eeinit
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
NICReadEEPROMParameters: EEPROM 0x52 b313
Country Region from e2p = 101
mt7615_antenna_default_reset(): TxPath = 4, RxPath = 4
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 2G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
mt7615_antenna_default_reset(): DBDC 5G TxPath = 2, 2G RxPath = 2
rtmp_read_txpwr_from_eeprom(235): Don't Support this now!
RTMPReadTxPwrPerRate(1382): Don't Support this now!
RcRadioInit(): DbdcMode=0, ConcurrentBand=1
RcRadioInit(): pRadioCtrl=87f6c434,Band=0,rfcap=3,channel=1,PhyMode=2
Band Rf: 1, Phy Mode: 2
AntCfgInit(2700): Not support for HIF_MT yet!
MtSingleSkuLoadParam: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtSingleSkuLoadParam: SINGLE SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_SingleSKU_24G.dat!!!
MtBfBackOffLoadTable: RF_LOCKDOWN Feature OFF !!!
MtBfBackOffLoadTable: BF SKU TABLE FILE /var/Wireless/7615_BF_SKU_24G.dat!!!
EEPROM Init Done!
mt_mac_init()-->
mt_mac_pse_init(2716): Don't Support this now!
mt7615_init_mac_cr()-->
mt7615_init_mac_cr(): TMAC_TRCR0=0x82783c8c
MtAsicSetMacMaxLen(1290): Not finish Yet!
<--mt_mac_init()
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
CmdRxHdrTransBLUpdateRsp::EventExtCmdResult.u4Status = 0x0
MAC Init Done!
MT7615BBPInit():BBP Initialization.....
        Band 0: valid=1, isDBDC=0, Band=2, CBW=1, CentCh/PrimCh=1/1, prim_ch_idx=0, txStream=2
        Band 1: valid=0, isDBDC=0, Band=0, CBW=0, CentCh/PrimCh=0/0, prim_ch_idx=0, txStream=0
MT7615BBPInit() todo
PHY Init Done!
tx_pwr_comp_init():NotSupportYet!
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
CountryCode(2.4G/5G)=1/7, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=14/14, support 13 channels
ApAutoChannelAtBootUp----------------->
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 2,control_ch2=0, central_chl = 2 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 3,control_ch2=0, central_chl = 3 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 4,control_ch2=0, central_chl = 4 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 5,control_ch2=0, central_chl = 5 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 6,control_ch2=0, central_chl = 6 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 7,control_ch2=0, central_chl = 7 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 8,control_ch2=0, central_chl = 8 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 9,control_ch2=0, central_chl = 9 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2467]  offset [2500]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2462] i[46] offset [4cd0]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 10,control_ch2=0, central_chl = 10 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
====================================================================
Channel   2 : Busy Time =  10538, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   3 : Busy Time =   7744, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   4 : Busy Time =   2109, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   5 : Busy Time =  16081, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   6 : Busy Time =  58123, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   7 : Busy Time =   4320, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   8 : Busy Time =   6110, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel   9 : Busy Time =  10337, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
Channel  10 : Busy Time =   6595, Skip Channel = FALSE, BwCap = TRUE
====================================================================
Rule 3 Channel Busy time value : Select Primary Channel 4
Rule 3 Channel Busy time value : Min Channel Busy = 2109
Rule 3 Channel Busy time value : BW = 20
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev0 for this band PhyMode = 14,Channel = 4
 AutoChSelUpdateChannel(): Update channel for wdev1 for this band PhyMode = 14,Channel = 4
ApAutoChannelAtBootUp<-----------------
WifiSysOpen(), wdev idx = 0
wdev_attr_update(): wdevId0 = 28:3b:82:1e:e0:f7
Current Channel is 4. DfsZeroWaitSupport=0
MtAsicSetChBusyStat(842): Not support for HIF_MT yet!
[PMF]APPMFInit:: apidx=0, MFPC=0, MFPR=0, SHA256=0
[PMF]WPAMakeRsnIeCap: RSNIE Capability MFPC=0, MFPR=0
HcUpdatePhyMode(): Update PhyMode for all wdev for this band PhyMode:14,Channel=4
CountryCode(2.4G/5G)=1/7, RFIC=25, PHY mode(2.4G/5G)=14/14, support 13 channels
Enable 20/40 BSSCoex Channel Scan(BssCoex=1)
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [1] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [1] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 1,control_ch2=0, central_chl = 1 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [2] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 2,control_ch2=0, central_chl = 2 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
:MtCmdPktBudgetCtrl: bssid(255),wcid(65535),type(0)
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2417]  offset [2200]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [3] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 3,control_ch2=0, central_chl = 3 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 4,control_ch2=0, central_chl = 4 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [5] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 5,control_ch2=0, central_chl = 5 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [6] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 6,control_ch2=0, central_chl = 6 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [7] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 7,control_ch2=0, central_chl = 7 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [8] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 8,control_ch2=0, central_chl = 8 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2447]  offset [2400]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [9] BW [0] from cetral freq [2442] i[45] offset [4bf8]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 9,control_ch2=0, central_chl = 9 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2467]  offset [2500]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [10] BW [0] from cetral freq [2462] i[46] offset [4cd0]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 10,control_ch2=0, central_chl = 10 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [11] BW [0] from cetral freq [2467]  offset [2500]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [11] BW [0] from cetral freq [2462] i[46] offset [4cd0]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 11,control_ch2=0, central_chl = 11 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
wtc_acquire_groupkey_wcid: Found a non-occupied wtbl_idx:127 for WDEV_TYPE:1
 LinkToOmacIdx = 0, LinkToWdevType = 1
bssUpdateBmcMngRate (BSS_INFO_BROADCAST_INFO),                 CmdBssInfoBmcRate.u2BcTransmit= 0,                 CmdBssInfoBmcRate.u2McTransmit = 0
[RadarStateCheck]Set into RD_NORMAL_MODE
MtCmdTxPowerSKUCtrl: fgTxPowerSKUEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxPowerPercentCtrl: fgTxPowerPercentEn: 1, BandIdx: 0
MtCmdTxBfBackoffCtrl: fgTxBFBackoffEn: 0, BandIdx: 0
mt7615_bbp_adjust():rf_bw=0, ext_ch=0, PrimCh=4, HT-CentCh=4, VHT-CentCh=0
mt7615_apply_dcoc() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2432]  offset [2300]
MtCmdGetRXDCOCCalResult:(ret = 0)
mt7615_apply_dpd() : reload Central CH [4] BW [0] from cetral freq [2422] i[44] offset [4b20]
MtCmdGetTXDPDCalResult:(ret = 0)
MtCmdChannelSwitch: control_chl = 4,control_ch2=0, central_chl = 4 DBDCIdx= 0, Band= 0
BW = 0,TXStream = 4, RXStream = 4, scan(0)
ap_phy_rrm_init_byRf(): AP Set CentralFreq at 4(Prim=4, HT-CentCh=4, VHT-CentCh=0, BBP_BW=0)
LeadTimeForBcn, OmacIdx = 0, WDEV_WITH_BCN_ABILITY
MtAsicSetRalinkBurstMode(2595): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetPiggyBack(779): Not support for HIF_MT yet!
MtAsicSetTxPreamble(2574): Not support for HIF_MT yet!
RTMPSetLEDStatus: before AndesLedEnhanceOP , status=1, LED_CMD=2!
WifiFwdSet::disabled=0
ap_ftkd> Initialize FT KDP Module...
BndStrg_Init()
BndStrg_SetInfFlags(): BSS (28:3b:82:1e:e0:f7) set 2G Inf ra0 ready.
Main bssid = 28:3b:82:1e:e0:f7
AsicRadioOnOffCtrl(): DbdcIdx=0 RadioOn
MtCmdSetMacTxRx:(ret = 0)
fdb_enable()
MCS Set = ff ff ff ff 01
<==== mt_wifi_init, Status=0
MtCmdEDCCACtrl: BandIdx: 0, EDCCACtrl: 0
WDS_Init():
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
The new WDS interface MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
  MacTabMatchWCID = 0
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
Total allocated 4 WDS interfaces!
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
wlan_operate_set_vht_bw(): new vht_bw:1 > cap_vht_bw: 0, correct to cap_vht_bw
WtcSetMaxStaNum: MaxStaNum:86, BssidNum:2, WdsNum:4, ApcliNum:2, MaxNumChipRept:32, MinMcastWcid:124
red_is_enabled: set CR4/N9 RED Enable to 1.
cp_support_is_enabled: set CR4 CP_SUPPORT to Mode 2.
Correct apidx from 0 to 0 for WscUUIDInit
Generate UUID for apidx(0)
UUID: c223366c, len = 16
0x0000 : bc 32 9e 00 1d d8 11 b2 86 01 28 3b 82 1e e0 f7

[system]: iwpriv ra0 set IgmpSnEnable=1
[system]: iwpriv ra0 set WscUUID_E=d1087a18aae3b8153a5b283B821EE0F6
[system]: iwpriv ra0 set WscUUID_Str=d1087a18-aae3-b815-3a5b-283B821EE0F6
[system]: bndstrg -d 0
[19:26:22] [main]DebugLevel 0
[19:26:22] [main]Initialize bndstrg
[19:26:21] [driver_wext_init]Initialize ralink wext interface
[20:11:08] [bndstrg_event_handle]bndstrg_event_handle[1016]0,1
[20:11:08] [bndstrg_event_handle]bndstrg_event_handle[1030]0,1
[20:11:08] [BndSBndStrg_Enable(): Band steering start running.
trg_status_polliD_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x0
ng]BndStrg_statuBndStrg_Enable(): Band steering start running.
s_polling(): tabD_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x0
le->dbdc_mode=0,table->Band=0
[20:11:08] [BndStrg_status_polling]BndStrg_status_polling(): bndstrg->table.b2GInfDiable_by_drv=0
[20:11:08] [BndStrg_status_polling]BndStrg_status_polling(): bndstrg->table.b5GInfDiable_by_drv=0
[19:26:21] [driver_wext_bndstrg_onoff]driver_wext_bndstrg_onoff
[19:26:21] [driver_wext_bndstrg_onoff]driver_wext_bndstrg_onoff
onoff = 1,band = 2
SET_CHEK_CONDITIONS
onoff = 1,band = 1
SET_CHEK_CONDITIONS
[system]: iwpriv rai0 set BndStrgCndPriority='0;1;3;2;8'
[system]: iwpriv rai0D_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x10f
 set BndStrgCndChk=0x10f
SET_CHEK_CONDITIONS
[system]: iwpriv ra0 set BndStrgD_SetCndChkFlag(): CndChkFlag = 0x10f
CndPriority='0;1;3;2;8'
[system]: iwpriv ra0 sD_SetHoldTime(): HoldTime = 30000
et BndStrgCndChk=0x10f
SET_CHEK_CONDITIONS
[sD_SetHoldTime(): HoldTime = 30000
ystem]: iwpriv rai0 set BndStrgHoldTime=30000
D_SetRssiLow(): RssiLow = -80
[system]: iwprivSet_BndStrg_RssiLow(): RssiLow = -80
 ra0 set BndStrgHoldTime=30000
[system]: iwpriD_SetRssiLow(): RssiLow = -80
v rai0 set BndStSet_BndStrg_RssiLow(): RssiLow = -80
rgRssiLow=-80
[system]: iwpriv ra0 set BndStrgdevice ra0 entered promiscuous mode
RssiLow=-80
[sbr0: port 5(ra0) entered forwarding state
ystem]: brctl adbr0: port 5(ra0) entered forwarding state
dif br0 ra0
device rai0 entered promiscuous mode

br0: port 6(rai0) entered forwarding state
br0: port 6(rai0) entered forwarding state
[system]: brctl addif br1 ra1
brctl: bridge br1: Invalid argument
[system]: brctl addif br1 rai1
brctl: bridge br1: Invalid argument
[system]: starter load wireless2g
[system]: starter load wireless5g
start_wlan()============>out
start_schedule: enter
start_schedule: all of module NOT use schedule rule
[system]: echo 1 > /proc/hw_nat/ipv6_hw_nat
TRACE antiattack/antiattack.c: 987 TW_Anti_Spoofing_run: <--Anti Spoofing start-->
[system]: iptables -t filter -F ANTI_SPOOFING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j ANTI_SPOOFING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -X ANTI_SPOOFING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c: 993 TW_Anti_Spoofing_run: <--Anti Spoofing is disable-->
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 160  FIREWALL_FILTER_run: <--firewall filter start-->
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 185  FIREWALL_FILTER_run: firewall filter disabled
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 699 FIREWALL_IPv6_FILTER_run: <--firewall ipv6 filter start-->
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -j FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -F FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -X FIREWALL_FILTER_FORWARD 2>/dev/null
TRACE firewallfilter/firewallfilter.c: 730 FIREWALL_IPv6_FILTER_run: firewall ipv6 filter disabled
TRACE macfilter/macfilter.c: 101        MACFILTER_run: <--mac filter start-->
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A  FORWARD -j MACFILTER_FORWARD 2>/dev/null
ERROR macfilter/macfilter.c: 134        MACFILTER_run: mac filter rule is null
TRACE urlfilter/urlfilter.c: 189 upload_url_filter_rules: <--url filter start-->
ERROR urlfilter/urlfilter.c: 235 upload_url_filter_rules: url filter rule is null
TRACE remotemange/remotemange.c: 104      REMOTEMANGE_run: <--remotemange start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j REMOTEMANGE_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F REMOTEMANGE_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X REMOTEMANGE_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j REMOTEMANGE_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F REMOTEMANGE_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X REMOTEMANGE_INPUT 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: iptables -t filter -A REMOTEMANGE_INPUT -p TCP -i br+ --dport 443 -j DROP
TRACE remotemange/remotemange.c: 153      REMOTEMANGE_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
ERROR remotemange/remotemange.c: 158      REMOTEMANGE_run: wan ip is null
TRACE virtualserver/virtualserver.c: 194    VIRTUALSERVER_run: <--virtualserver start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: cat /proc/net/arp|awk '/0x6/{print $0}'|awk '/^[1-9]/{print "arp -d " $1}' | sh -x
[system]: iptables -t nat -N VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PREROUTING -j VIRTUALSERVER_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  POSTROUTING -j VIRTUALSERVER_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A  FORWARD -j VIRTUALSERVER_FORWARD 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE virtualserver/virtualserver.c: 226    VIRTUALSERVER_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
ERROR virtualserver/virtualserver.c: 230    VIRTUALSERVER_run: wan ip is null
ERROR virtualserver/virtualserver.c:  60         WOL_Rule_Run: WOL rule is null
TRACE portforward/portforward.c: 140      PORTFORWARD_run: <--portforward start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PREROUTING -j PORTFORWARD_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  POSTROUTING -j PORTFORWARD_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A  FORWARD -j PORTFORWARD_FORWARD 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE portforward/portforward.c: 172      PORTFORWARD_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
ERROR portforward/portforward.c: 176      PORTFORWARD_run: wan ip is null
TRACE dmz/dmz.c: 124              DMZ_run: <--dmz start-->
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F DMZ_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X DMZ_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j DMZ_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -F DMZ_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X DMZ_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j DMZ_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F DMZ_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X DMZ_FORWARD 2>/dev/null
TRACE miniupnpd/miniupnpd.c: 574    iptables_upnp_run: <--iptables upnp start-->
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
TRACE miniupnpd/miniupnpd.c: 592    iptables_upnp_run: eth3,dhcp,wan_wan0_
[system]: iptables -t nat -F MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables  -t nat -D PREROUTING -i  eth3 -j MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables  -t nat -X  MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -i eth3 ! -o eth3 -j  MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X  MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A PREROUTING -i eth3 -j MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N MINIUPNPD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A FORWARD -i eth3 ! -o eth3 -j MINIUPNPD 2>/dev/null
creat_miniupnpd_iptables: enter creat_miniupnpd_iptables
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: iptables -t nat -F PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -i eth3 -j PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A PREROUTING -i eth3 -j PRE_WAN_INFILTER 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PRE_WAN_INFILTER -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A  PRE_WAN_INFILTER -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -F ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -A FORWARD -j ALG_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sip.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_gre.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/netnf_conntrack_rtsp v0.7 loading
/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_gre.ko 2>/dev/null
[system]: insmnf_nat_rtsp v0.7 loading
od /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_pptp.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_pptp.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_rtsp.ko 2>/dev/null
[system]: insmod /lib/modules/3.10.14+/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_rtsp.ko 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A INPUT -j WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.0.1 --dport 80 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.0.1 --dport 443 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.7.1 --dport 80 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_INPUT -i br1 -p tcp -d 192.168.7.1 --dport 443 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -I FORWARD -j WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A WLAN_GUEST_LOGIN_FORWARD -i br1 -o br0 -m state --state NEW -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -F GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -X  GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -N  GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -I INPUT -j GRC_INPUT 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A GRC_INPUT -m state --state INVALID -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A GRC_INPUT -p tcp --dport 0 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -A GRC_INPUT -p tcp --dport 1 -j DROP 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
[system]: iptables -t filter -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
[system]: ip6tables -t filter -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 2>/dev/null
TRACE antiattack/antiattack.c:1196     TW_Spi_Fw_Config: <--spi firewall start-->
[system]: iptables -t filter -F SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -F SPI_FIREWALL_INPUT 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t nat -F SPI_FIREWALL_PREROUTING 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D FORWARD -j SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -D INPUT -j SPI_FIREWALL_INPUT 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t nat -D PREROUTING -j SPI_FIREWALL_PREROUTING 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -X SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t filter -X SPI_FIREWALL_INPUT 2>/dev/null 1>&2
[system]: iptables -t nat -X SPI_FIREWALL_PREROUTING 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c:1166 TW_IPv6_Ingress_Filtering_Config: <--IPv6 ingress filtering start-->
[system]: ip6tables -t filter -F INGRESS_FILTERING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -j INGRESS_FILTERING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -X INGRESS_FILTERING_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c:1172 TW_IPv6_Ingress_Filtering_Config: <--IPv6 ingress filtering start is disable-->
TRACE antiattack/antiattack.c:1103 TW_IPv6_Simple_Security_Config: <--IPv6 Simple Security start-->
[system]: ip6tables -t filter -F SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -D FORWARD -j SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
[system]: ip6tables -t filter -X SPI_FIREWALL_FORWARD 2>/dev/null 1>&2
TRACE antiattack/antiattack.c:1109 TW_IPv6_Simple_Security_Config: <--IPv6 Simple Security is disable-->
TRACE acl/acl.c: 332    MASQUERADENAT_run: <--MASQUERADENAT start-->
[system]: iptables -t nat -F POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -D POSTROUTING -j POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -X POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -N POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A POSTROUTING -j POSTROUTING_MASQUERADE 2>/dev/null
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: iptables -t nat -A POSTROUTING_MASQUERADE -o eth3 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t nat -A POSTROUTING_MASQUERADE -o eth3 -s 192.168.7.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -D PREROUTING -j QOS_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -F QOS_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -X QOS_PREROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -D POSTROUTING -j QOS_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -F QOS_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: iptables -t mangle -X QOS_POSTROUTING 2>/dev/null
[system]: tc qdisc del dev imq0 root 2>/dev/null
[system]: tc qdisc del dev imq1 root 2>/dev/null
[system]: ifconfig imq0 down
[system]: ifconfig imq1 down
[system]: insmod -q hw_nat
insmod: cannot insert '/lib/modules/3.10.14+/kernel/net/nat/hw_nat/hw_nat.ko': File exists
[system]: iwpriv ra0 set hw_nat_register=1
[system]: iwpriv rai0 set hw_nat_register=1
TRACE qos/qos.c: 290            QOS_start: QosManagementType=Off
TRACE qos/qos.c: 306            QOS_start: qos is disabled
TRACE public/public.c: 622 TW_get_use_wan_prefix: wan_count=2
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan0_
TRACE public/public.c: 628 TW_get_use_wan_prefix: prefix=wan_wan1_
[system]: /sbin/flush_conntrack &
TEST: flush conntrack (OK)
eth2/eth3 RPS: CPU0/2
/sbin/smp.sh: line 219: cannot create /sys/class/net/apclie0/queues/rx-0/rps_cpus: nonexistent directory
set_action: 1: set_action 0
init_main: recv signal 14 from pid [1:/sbin/preinit] (from user)
init_main: UNKNOWN
set_action: 1: set_action 0
br0: port 5(ra0) entered forwarding state
br0: port 6(rai0) entered forwarding state

cmd>
cmd>
cmd>
cmd>
cmd> dlink


BusyBox v1.12.1 (2018-08-14 20:07:18 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#

CMD Log
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:825498 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:296351 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:40237747 (38.3 MiB)  TX bytes:2298633342 (2.1 GiB)

br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:FA
          inet addr:192.168.7.1  Bcast:192.168.7.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1842:55ff:feab:f455/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:188 (188.0 B)

br2       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:FB
          inet6 addr: fe80::1cdd:9cff:fe65:32b8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:298 (298.0 B)

br3       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:FC
          inet6 addr: fe80::d473:2dff:fe56:5c98/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:110 (110.0 B)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:826311 errors:0 dropped:26 overruns:0 frame:0
          TX packets:298465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:55428554 (52.8 MiB)  TX bytes:2300825230 (2.1 GiB)
          Interrupt:3

eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:335958 (328.0 KiB)

eth2.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:335958 (328.0 KiB)

eth2.3    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:335958 (328.0 KiB)

eth2.4    Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F6
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:826283 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:296219 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:40553628 (38.6 MiB)  TX bytes:2298622998 (2.1 GiB)

eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F9
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:320 (320.0 B)  TX bytes:518 (518.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:367 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:367 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:21996 (21.4 KiB)  TX bytes:21996 (21.4 KiB)

ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F7
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f7/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:4

rai0      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:3B:82:1E:E0:F8
          inet6 addr: fe80::2a3b:82ff:fe1e:e0f8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:24

# brctl
# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.283b821ee0f6       no              eth2.1
                                                        eth2.2
                                                        eth2.3
                                                        eth2.4
                                                        ra0
                                                        rai0
br1             8000.283b821ee0fa       no
br2             8000.283b821ee0fb       no
br3             8000.283b821ee0fc       no
# iwcfg
/bin/sh: iwcfg: not found
# iw
iwconfig  iwpriv
# iwconfig
eth3      no wireless extensions.

wds1      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

eth2.1    no wireless extensions.

wdsi3     RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

lo        no wireless extensions.

br0       no wireless extensions.

eth2      no wireless extensions.

ra1       RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:540 Mb/s

wds0      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F7
          Bit Rate=260 Mb/s

wdsi2     RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

ra0       RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F7
          Bit Rate=260 Mb/s

eth2.4    no wireless extensions.

sit0      no wireless extensions.

br3       no wireless extensions.

imq1      no wireless extensions.

rai1      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest-5GHz"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

apcli1    RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

wdsi1     RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-guest-5GHz"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

wds3      RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

eth2.3    no wireless extensions.

apclii1   RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

br2       no wireless extensions.

imq0      no wireless extensions.

rai0      RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F8
          Bit Rate=1.732 Gb/s

apcli0    RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

wdsi0     RTWIFI SoftAP  ESSID:"dlink-E0F6"
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: 28:3B:82:1E:E0:F8
          Bit Rate=1.732 Gb/s

ip6tnl0   no wireless extensions.

wds2      RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=8  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:260 Mb/s

eth2.2    no wireless extensions.

apclii0   RTWIFI SoftAP  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel=48  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1.732 Gb/s

br1       no wireless extensions.

# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 admin     4680 S    /sbin/preinit
    2 admin        0 SW   [kthreadd]
    3 admin        0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 admin        0 SW   [kworker/0:0]
    5 admin        0 SW<  [kworker/0:0H]
    6 admin        0 SW   [kworker/u8:0]
    7 admin        0 SW   [migration/0]
    8 admin        0 SW   [rcu_bh]
    9 admin        0 SW   [rcu_sched]
   10 admin        0 SW   [migration/1]
   11 admin        0 SW   [ksoftirqd/1]
   12 admin        0 SW   [kworker/1:0]
   13 admin        0 SW<  [kworker/1:0H]
   14 admin        0 SW   [migration/2]
   15 admin        0 SW   [ksoftirqd/2]
   16 admin        0 SW   [kworker/2:0]
   17 admin        0 SW<  [kworker/2:0H]
   18 admin        0 SW   [migration/3]
   19 admin        0 SW   [ksoftirqd/3]
   20 admin        0 SW   [kworker/3:0]
   21 admin        0 SW<  [kworker/3:0H]
   22 admin        0 SW<  [khelper]
   23 admin        0 SW   [kdevtmpfs]
   24 admin        0 SW<  [netns]
   25 admin        0 SW<  [writeback]
   26 admin        0 SW<  [bioset]
   27 admin        0 SW<  [kblockd]
   28 admin        0 SW   [khubd]
   29 admin        0 SW   [kworker/2:1]
   30 admin        0 SW   [kworker/1:1]
   31 admin        0 SW   [kworker/3:1]
   33 admin        0 SW   [kswapd0]
   34 admin        0 SWN  [ksmd]
   35 admin        0 SW   [fsnotify_mark]
   36 admin        0 SW<  [crypto]
   43 admin        0 SW   [kworker/u8:1]
   48 admin        0 SW<  [deferwq]
   50 admin     1168 S    tw_hotplug
   54 admin     2732 S    nvram_daemon
   64 admin        0 SWN  [jffs2_gcd_mtd6]
  391 admin     3936 S    stad 1
  393 admin     3936 S    stad 2
  404 admin     4680 S    /sbin/preinit
  410 admin     1064 S    dxml -n dbros -t
  454 admin      928 S    nl_server -i br0 -s dlinkrouter -s dlinkrouterE0F6 -s
  455 admin      928 S    nl_server -i br0 -s dlinkrouter -s dlinkrouterE0F6 -s
  458 admin     1312 S    mDNSResponder -b -i br0 -f /tmp/mdns_resp.conf -e dli
  465 admin     1420 S    dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tmp/dnsmasq_dhcp_eve
  466 admin     1412 S    dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tmp/dnsmasq_dhcp_eve
  508 admin     1900 S    dhcp6s -c /tmp/dhcp6s.conf br0
  511 admin     4376 S    /bin/lighttpd -f /etc_ro/lighttpd/lighttpd.conf -m /e
  513 admin     5296 S    /bin/prog.cgi
  519 admin     4084 S    timer
  522 admin     1116 S    ntpclient -h ntp1.dlink.com -i 604800 -l -s &
  525 admin     1660 S    syslogd -L
  532 admin      972 S    omcproxy -e1
  553 admin        0 SW   [RtmpCmdQTask]
  554 admin        0 SW   [RtmpWscTask]
  555 admin        0 SW   [HwCtrlTask]
  556 admin        0 SW   [ser_task]
  561 admin        0 SW   [RtmpMlmeTask]
  566 admin        0 SW   [kworker/0:2]
  589 admin        0 SW   [RtmpCmdQTask]
  590 admin        0 SW   [RtmpWscTask]
  591 admin        0 SW   [HwCtrlTask]
  592 admin        0 SW   [ser_task]
  601 admin        0 SW   [RtmpMlmeTask]
  618 admin     1416 S    bndstrg -d 0
12445 admin     1664 S    sh -c /bin/sh
12446 admin     1672 S    /bin/sh
19404 admin     1664 R    ps
# top
Mem: 103880K used, 16384K free, 0K shrd, 0K buff, 67960K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.12 0.14 0.14 1/71 19409
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
  513   511 admin    S     5296   4%   3   0% /bin/prog.cgi
    1     0 admin    S     4680   4%   0   0% /sbin/preinit
  404     1 admin    S     4680   4%   3   0% /sbin/preinit
  511     1 admin    S     4376   4%   2   0% /bin/lighttpd -f /etc_ro/lighttpd/l
  519     1 admin    S     4084   3%   1   0% timer
  393     1 admin    S     3936   3%   3   0% stad 2
  391     1 admin    S     3936   3%   1   0% stad 1
   54     1 admin    S     2732   2%   2   0% nvram_daemon
  508     1 admin    S     1900   2%   3   0% dhcp6s -c /tmp/dhcp6s.conf br0
12446 12445 admin    S     1672   1%   1   0% /bin/sh
19409 12446 admin    R     1668   1%   2   0% top
12445   404 admin    S     1664   1%   0   0% sh -c /bin/sh
  525     1 admin    S     1660   1%   3   0% syslogd -L
  465     1 admin    S     1420   1%   1   0% dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tm
  618     1 admin    S     1416   1%   1   0% bndstrg -d 0
  466   465 admin    S     1412   1%   3   0% dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf -6 /tm
  458     1 admin    S     1312   1%   2   0% mDNSResponder -b -i br0 -f /tmp/mdn
   50     1 admin    S     1168   1%   3   0% tw_hotplug
  522     1 admin    S     1116   1%   2   0% ntpclient -h ntp1.dlink.com -i 6048
^C410     1 admin    S     1064   1%   0   0% dxml -n dbros -t
#

 cpuinfo
system type : MT7621
machine : Unknown
processor : 0
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VPE : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

processor : 1
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VPE : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

processor : 2
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 1
VPE : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

processor : 3
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 583.68
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 1
VPE : 1
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 01000000 00010000 "ALL"
mtd1: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd2: 00010000 00010000 "Config"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 00010000 00010000 "Config2"
mtd5: 00f50000 00010000 "Kernel"
mtd6: 00050000 00010000 "Private"
#

Flash Memory Layout
Rom Dump File (By dd command)