วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

D-Link DIR-878 Config File Layout

Layout
เราเตอร์รุ่นที่นำconfig file มาเป็น D-Link DIR-878 A1 มีรายละเอียดดังนี้

  • Address 0x0-0x3 ขนาด 4 byte เป็น Magic Header 57 19 05 27
  • Address 0x4-0x7 ขนาด 4 byte เป็น CRC32 ของ config_2g และ config_5g รวมกัน [ crc32(base64_encode(config_2g + config_5g)) ]
  • Address 0x8-0xB ขนาด 4 byte เป็นขนาดของ config_2g เมื่อ decode base64 ออกมา
  • Address 0xC-0xF ขนาด 4 byte เป็นขนาดของ config_5g เมื่อ decode base64 ออกมา
  • Address 0x10 เป็นต้นไป เป็น config_2g + config_5g ที่ encode base64 แล้ว [ base64_encode(config_2g + config_5g) ]
config_2g ได้มาจากการเรียกคำสั่ง
  •  ralink_init gen2 2860
config_5g ได้มาจากการเรียกคำสั่ง
  • ralink_init gen2 rtdev
Path ของไฟล์ config
  • /tmp/config_2g
  • /tmp/config_5g
  • /etc_ro/lighttpd/www/web/config.bin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น