วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Install Busybox and run ftp daemon on router

  1. tftp -g -r busybox-mipsel 192.168.0.100
  2. chmod 777 busybox-mipsel
  3. ./busybox-mipsel tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 /tmp/busybox-mipsel ftpd /
  4. Finish

* "busybox-mipsel" static binary load from https://busybox.net/downloads/binaries/
* Username/Password find in /etc/passwd

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น