วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Tenda W311R Firmware Recovery By CFE (Unbrick)

* For Broadcom SoC only

1. Set PC IP address to 192.168.1.9/24.
2. Use tftpd for serve firmware file (w311r.trx).
3. Tear down W311R and solder TP1(SoC RX), TP2(SoC TX) and connect to PC.
4. Open serial port 115200 8n1 no-flow.
5. Press keyboard CTRL + C until it promp CFE>
6. Type "flash -noheader 192.168.1.9:w311r.trx flash0.trx"
7. Finish.

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Cisco SF220-24 Tear down

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น  Managed Switch 24 Port  ครับ วันนี้เราจะพามาดูข้างในกัน

ด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะ 1 ดวง มีปุ่ม Reset พอร์ต 10/100 จำนวน 24 พอร์ต พอร์ต 10/100/1000 จำนวน 2 พอร์ต และพอร์ต SFP 2 พอร์ต

ด้านหลัง
ด้านหลังมีพอร์ต Console และพอร์ตจ่ายไฟเลี้ยง

ถอดหน้ากากออก
การถอดเริ่มจากถอดหน้ากากด้านหน้าออกแล้วเปิดฝาบน

ภายใน
ภายในจะมีสามส่วนคือ บอร์ดหลัก บอร์ดจ่ายไฟ บอร์ดปุ่มและไฟแสดงผล และบอร์ดพอร์ต Console

บอ์ดจ่ายไฟ
บอร์ดจ่ายไฟยี่ห้อ Delta จ่ายไฟ +12V 2.5A

บอร์ดปุ่มและไฟสถานะ

บอร์ดพอร์ต Console

บอร์ดหลัก
CPU กับไอซี Switch แปะ Heat sink เอาไว้แกะออกไม่ได้

RAM
SAMSUNG K4B1G0846G -> 1Gb (256 MB) G-die DDR3 SDRAM


ROM
MXIC MX25L25635FMI-10G -> 3V 256M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS FLASH MEMORY
Sipex 3232EC -> True +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers

IC
74LVC08A -> Quad 2-input AND gate

IC
Realtek RTL8231 -> SMI SLAVE / MIIM / SHIFT REGISTER LED DISPLAY CONTROLLER

ใต้บอร์ดหลัก

RTL8231

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

CTC UNION: VDTU01/CPE - Hardware Review

CTC UNION: VDTU01/CPE

CTC UNION รุ่น VDTU01/CPE เป็นอุปกรณ์ VDSL Converter ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ VDSL เป็น Ethernet

รูปด้านหลัง

ด้านหลังมีพอร์ตดังนี้

  •  LINE สำหรับต่อสัญญาณเข้า 
  • PHONE สำหรับโทรศัพท์ต่อพ่วง
  • LWD เป็นปุ่มกด ไม่ทราบหน้าที่
  • ETHERNET สำหรับต่ออุปกรณ์อีกด้าน
  • FG ต่อกับเคสอุปกรณ์
  • POWER ต่อแหล่งจ่ายไฟ 5V
รูปด้านล่าง
ด้านล่างมีลาเบลบอกรุ่นและซีเรยลของอุปกรณ์

ด้านในตัวเครื่อง
ด้านในตัวเครื่องมีไอซีหลักๆ อยู่ 3 ตัว (1 ตัวอยู่ใต้ Heatsink)

ไอซีต่างๆ
รายการไอซีตัวหลักๆ 

ไอซีต่างๆ


ไอซีต่างๆ
ไอซีต่างๆ
ไอซีต่างๆ
ด้านใต้ของ PCB
จบการรีวิว แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ