วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Cisco C819G-LTE-LA-K9 V01

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ 4G LTE ใส่ซิมได้ 2 ซิม รองรับ LTE CAT6

พอร์ตเชื่อมต่อ
ด้านหลังของเครื่องประกอบด้วยเสาอากาศ 4G จำนวน 2 เสา, เสา GPS 1 เสา, พอร์ต LAN 4 พอร์ต, WAN 1 พอร์ต

ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีช่องใส่ซิมการ์ด

ภายในเครื่อง
แกะฝาครอบออกมาจากเจอกับแผ่นเหล็กสีดำน่าจะใช้ระบายอากาศ

แผงวงจร
แกะแผ่นเหล็กสีดำออกมาจะเจอแผงวงจรหลัก และโมดูล 4G LTE