วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

4G Wireless Router LM321

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น 4G Router ที่มี Modem 4G ภายในตัว

ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องมีเสาอากาศ 4 เสา โดยที่ 2 เสาในจะเป็นของ WIFI ส่วน 2 เสานอกเป็นของโมเด็ม 4G
หลังเครื่อง
ด้านหลังมีช่องเสียบไฟเลี้ยง 12V WAN/LAN 1 ช่อง LAN 1 ช่อง มีช่องใส่ SIM Card และปุ่ม Reset
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมี Label รุ่น IP MAC
ภายใน
ภายในเครื่องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือโมเด็มซึ่งเป็นโมดูลแยกออกมามีแผ่นเหล็กครอบอยู่ ส่วนที่ 2 คือทางซ้ายของรูป เป็นชิพ WIFI 2.4GHz ส่วนสุดท้ายคือทางขวาของรูป จะมี 2 ชิพคือ Fast Ethernet Transceiver Chip กับ 5 Port Switch Chip สายอากาศสีขาวเป็นของโมเด็ม 4G ส่วนสายอากาศสีดำเป็นของ WIFI
ชิพต่างๆ
จากรูปด้านบน ตัวโมดูล 4G ถูกใช้เป็นหน่วยประมวณผลหลักด้วย โดยมีชุด WIFI RTL8192ES ต่อกับโมดูลผ่านบัส sdio ส่วนชุด Ethernet จะต่อกับโมดูลผ่านบัส mii
รายละเอียดของชิพต่างๆ มีดังนี้


RTL8192ES
Realtek RTL8192ES -> SINGLE-CHIP 802.11b/g/n 2T2R WLAN with SDIO INTERFACE 

IP175G
IC+ IP175G -> 5 Port 10/100 Ethernet Integrated Switch 

IP101GR
IC+ IP101GR -> Fast Ethernet Transceiver

FE NZ
FE NZ -> ไม่พบข้อมูล

4G Module
ZXIC ZX297520V3 -> SoC ARMv7 with 64MB RAM
ZXIC ZX234296 -> PMU chip
ZXIC ZX234220A1 -> LTE RF ASIC
PARAGON PN26Q01AWSIUG -> 1.8V 1G-BIT SPI NAND FLASH MEMORY
RDA RTM7916-51 -> Transmit/Receive Front End Module (FEM)  for Quad-Band
GSM/GPRS/EDGE,Fourteen Linear TRx Switch Ports,Dual-Band TD-SCDMA,Dual-Band TDD-LTE
RDA RPM6743-31 -> LTE Multi-band Power Amplifier Module,FDD-LTE(B1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19,20,25,26,27,28,30,65,66,68,71),TDD-LTE(B33,34,35,36,37,38,39,40,41,44)


Boot Log
ใช้ Baudrate ตอนแรกคือ 115200

MODE:SPI NAND
TURN TO USB
eS-
NOLINK
flag bypass

ต่อมา Baudrate เปลี่ยนเป็น 921600


U-Boot 2011.09 (Dec 02 2019 - 19:23:36) for ZXIC


U-Boot code: 0x23DF0000 -> 0x23E4AEA0  BSS: -> 0x23EE33C0


CPU:     ZX297520V3

Board: ZX297520V3

monitor len: 0x00200000

ramsize: 0x04000000

TLB table at: 0x23ff0000

Top of RAM usable for U-Boot at: 0x23ff0000

Reserving 2048k for U-Boot at: 0x23df0000

Reserving 16k for nand dma buffer at: 0x23dec000

Reserving 2080k for malloc() at: 0x23be4000

Reserving 24 Bytes for Board Info at: 0x23be3fe8

Reserving 120 Bytes for Global Data at: 0x23be3f70

New Stack Pointer is: 0x23be3f60

RAM Configuration:

Bank #0: 0x20000800 64 MiB

relocation Offset is: 0x00000000

dram_bank_mmu_setup: bank: 0

monitor flash len: 0x0005AEA0

Now running in RAM - U-Boot at: 0x23DF0000

Using default environment


Destroy Hash Table: 23e4b37c table = (null)

Create Hash Table: N=91

DELETE CANDIDATE: "bootargs"

hdelete: DELETE key "bootargs"

DELETE ERROR ##############################

DELETE CANDIDATE: "bootcmd"

hdelete: DELETE key "bootcmd"

DELETE ERROR ##############################

INSERT: table 23e4b37c, filled 1/97 rv 23be82ec ==> name="bootdelay" value="0"

INSERT: table 23e4b37c, filled 2/97 rv 23be819c ==> name="baudrate" value="921600"

INSERT: table 23e4b37c, filled 3/97 rv 23be82bc ==> name="ethaddr" value="ec:1d:7f:b0:2f:32"

INSERT: table 23e4b37c, filled 4/97 rv 23be8178 ==> name="ipaddr" value="192.168.1.1"

INSERT: table 23e4b37c, filled 5/97 rv 23be8550 ==> name="serverip" value="192.168.1.20"

INSERT: table 23e4b37c, filled 6/97 rv 23be84d8 ==> name="gatewayip" value="192.168.1.1"

INSERT: table 23e4b37c, filled 7/97 rv 23be834c ==> name="netmask" value="255.255.255.0"

INSERT: table 23e4b37c, filled 8/97 rv 23be82e0 ==> name="hostname" value="unknown"

INSERT: table 23e4b37c, filled 9/97 rv 23be8238 ==> name="bootfile" value="ZX297520V3.bin"

INSERT: table 23e4b37c, filled 10/97 rv 23be852c ==> name="loadaddr" value="0x22000000"

INSERT: free(data = 23be8008)

INSERT: done

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

[UBOOT]NOTICE->[sys_entry]<656>sys_entry ...

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<596>go into uboot init func

[sys_entry_wdt]: watchdog no reset!

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init wdt_reboot success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init dma success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init i2c success

        [zx234290_get_boot_reason_prev][START_UP_STATUS = 0x4] ...

        [zx234290_get_boot_reason_prev][USER_RESERVED   = 0xFF] ...

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init peri success

spi-nand:

[SPI-NAND]: maf_id = 0xa1

[SPI-NAND]: dev_id = 0xc1

[SPI-NAND]: dev_id = 0xa1

[SPI-NAND][A0] = 0x0

[SPI-NAND][B0] = 0x11

Bad block table found at page 65344, version 0x01

Bad block table found at page 65280, version 0x01

nand_read_bbt: Bad block at 0x000007fc0000

nand_read_bbt: Bad block at 0x000007fe0000

[UBOOT]NOTICE->[nand_init]<185>128 MiB.

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init nand success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init partition success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init gmac success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init test success

[UBOOT]NOTICE->[efuse_get_data]<155>secure_flag=0xf8630500.

[UBOOT]NOTICE->[efuse_get_data]<161>secure_flag!=0xFF, SecureVerify->Disable.

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init efuse success

Scanning JFFS2 FS: . done.

[LCD]fsload LCDINFO.bin sucess (128 128)

[UBOOT]NOTICE->[prj_lcd_get_info]<607>128*128 lcd no found,default S93521A init: lcd man_id = 0x0, dev_id=0x0

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init lcd success

Scanning JFFS2 FS: . done.

ucBootReason1st=0xff, ucBootReason2nd=0x0, battery_detect_flag=0x1

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init nvrw_flag success

[UBOOT]NOTICE->[boot_reason_init]<254>VALUE = 0xa2fa4a3d!

[UBOOT]NOTICE->[get_fota_update_flag]<604>fota_upflag=0

[UBOOT]NOTICE->[boot_reason_init]<351>poweron_type=0x0.

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init boot_reason success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init wdt success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init bat_det success

[UBOOT]NOTICE->[uboot_init_func]<609>uboot init boot_prepare success

[UBOOT]NOTICE->[boot_entry]<535>Normal entry!

M0 image load success!

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_zsp_image]<322>zsp image load begin...

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_zsp_image]<328>zsp image load finished.

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_arm_image_linux]<407>Load AP image, Size=0x5ca1a4, to 0x20e07fc0.

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_arm_image_linux]<411>AP image CRC Checksum=0xbb272e2a.

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_arm_image_linux]<413>AP image uiLoadPoint=0x20e07fc0.

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_arm_image_linux]<418>AP image load image finished

[UBOOT]NOTICE->[fs_load_arm_image_linux]<434>AP image Skip Secure Verify...

[UBOOT]NOTICE->[arm_image_crc_calc]<156>(cpuap)CRC Calculate start

[UBOOT]NOTICE->[arm_image_crc_calc]<159>(cpuap) CRC Calculate Res=0xbb272e2a, Size=6070692 Bytes

[UBOOT]NOTICE->[arm_image_crc_calc]<165>(cpuap) CRC Check PASS!

### main_loop entered: bootdelay=0


### main_loop: bootcmd=" bootm 0x20e07fc0"

## Current stack ends at 0x23be3dd0 *  kernel: cmdline image address = 0x20e07fc0

show_boot_progress(1)

## Booting kernel from Legacy Image at 20e07fc0 ...

show_boot_progress(2)

show_boot_progress(3)

   Image Name:   Linux-3.4.110-rt140

   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)

   Data Size:    6070692 Bytes = 5.8 MiB

   Load Address: 20e08000

   Entry Point:  20e08000

   Verifying Checksum ... len = 5ca1a4,dcrc = bb272e2a,cal=bb272e2a

OK

show_boot_progress(4)

show_boot_progress(5)

show_boot_progress(6)

   kernel data at 0x20e08000, len = 0x005ca1a4 (6070692)

show_boot_progress(14)

## No init Ramdisk

   ramdisk start = 0x00000000, ramdisk end = 0x00000000

@@@entry bootm_load_os uncompressing@@@

   XIP Kernel Image ... OK

OK

   kernel loaded at 0x20e08000, end = 0x213d21a4

show_boot_progress(7)

images.os.start = 0x20E07FC0, images.os.end = 0x213d21a4

images.os.load = 0x20e08000, load_end = 0x213d21a4

show_boot_progress(8)

show_boot_progress(15)

## Transferring control to Linux (at address 20e08000) ...


Starting kernel ...

===chiid=0x1d63,boot_params=0x20e00100

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0

[    0.000000] Linux version 3.4.110-rt140 (SCM@ZTE) (gcc version 4.7.2 (Buildroot 2013.02) ) #2 PREEMPT RT Wed Aug 5 16:07:14 CST 2020

[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c53c7d

[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache

[    0.000000] Machine: TSP ZX297520V3

[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback

[    0.000000] softspinlock init success base=0xf83029c0!

[    0.000000] [CLK] zx29 tsp clk init ok.

[    0.000000] [PCU] PCU_INIT begin.

[    0.000000] [PCU] PCU_INIT end.

[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 12700

[    0.000000] Kernel command line: mem=50M root=ubi0:rootfs ubi.mtd=5 ro rootfstype=ubifs console=ttyS1,921600 no_console_suspend mtdparts=spi-nand:128k@0x0(zloader),1m@0x20000(uboot),1m@0x120000(uboot-mirr),2m@0x220000(nvrofs),16m@0x420000(imagefs),22m@0x1420000(rootfs),8m@0x2a20000(resource),75m@0x3220000(userdata) boot_reason=0

[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)

[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)

[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)

[    0.000000] Memory: 50MB = 50MB total

[    0.000000] Memory: 44224k/44224k available, 6976k reserved, 0K highmem

[    0.000000] Virtual kernel memory layout:

[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)

[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)

[    0.000000]     vmalloc : 0xc3800000 - 0xff000000   ( 952 MB)

[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc3200000   (  50 MB)

[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)

[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc054ab50   (5387 kB)

[    0.000000]       .init : 0xc054b000 - 0xc056b000   ( 128 kB)

[    0.000000]       .data : 0xc056c000 - 0xc05d2180   ( 409 kB)

[    0.000000]        .bss : 0xc05d21a4 - 0xc0650050   ( 504 kB)

[    0.000000] NR_IRQS:150

[    0.000000] [GIC]zx29 GIC initialized.

[    0.000000] ce_wclk=3250000, parent=main_clk_26m

[    0.000000] cs_wclk=32768, parent=main_clk_32k

[    0.000000] sched_clock: 31 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 65535999ms

[    0.000000] cd_wclk=26000000, parent=main_clk_26m

[    0.000000] wt_wclk=32768, parent=main_clk_32k

[    0.000000] zx297520v system timer initialized

[    0.000000] console [ttyS1] enabled

[    0.000000] [UART]register_console: zx29 console registered!

[    0.026733] Calibrating delay loop... 1241.08 BogoMIPS (lpj=3102720)

[    0.054779] pid_max: default: 32768 minimum: 301

[    0.054962] Mount-cache hash table entries: 512

[    0.055511] CPU: Testing write buffer coherency: ok

[    0.055694] Setting up static identity map for 0x21254ed0 - 0x21254f28

[    0.062988] NET: Registered protocol family 16

[    0.064697] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 135 on device: zx29_gpio

[    0.065368] [GPIO]create sysfs interface

[    0.065856] [GPIO]zx29 GPIO initialized

[    0.167388] buck3v3 on, wifi power up.

[    0.169677] spi_register_board_info success,devices_num=0

[    0.170227] wifi enable gpio success high123

[    0.211334] bio: create slab <bio-0> at 0

[    0.216644] [DMA]zx297520v2 DMA initialized

[    0.248809] zx29_i2c zx29_i2c.0: i2c-0: ZX29 I2C adapter

[    0.249694] zx29_i2c zx29_i2c.1: i2c-1: ZX29 I2C adapter

[    0.251922] NET: Registered protocol family 8

[    0.252288] NET: Registered protocol family 20

[    0.253570] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain

[    0.255157] Switching to clocksource zx29_ap_timer3

[    0.257873] NET: Registered protocol family 2

[    0.270416] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)

[    0.271667] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)

[    0.272460] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 3, 49152 bytes)

[    0.273254] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)

[    0.273986] TCP: reno registered

[    0.274383] UDP hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)

[    0.275146] UDP-Lite hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)

[    0.276153] NET: Registered protocol family 1

[    0.277465] [xxx] softspinlock dev inited!

[    0.279571] jffs2: version 2.2. (NAND) (ZLIB) (LZO) (LZMA) (CMODE_PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.

[    0.281097] msgmni has been set to 86

[    0.283172] io scheduler noop registered

[    0.283477] io scheduler deadline registered (default)

[    0.286651] [zx29_uart_probe][2901]UART DMA is OPENED1

[    0.287139] ttyS1 at MMIO 0x1408000 (irq = 33) is a zx29_UART

[    0.288146] TSP zx29 UART_1 probe OK

[    0.288574] TSP zx29 UART driver registered

[    0.298980] brd: module loaded

[    0.304626] loop: module loaded

[    0.304870] ip175g gpio init start

[    0.329345] ip175g gpio init start

[    0.329589] ip175g reset delay:0

[    0.347717] misc ip175g inited

[    0.348907] Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics

[    0.349670] spi_nand_probe------------

[    0.350341] [SPIFC]dma ok addr is 23868500

[    0.350769] gpio,clk ,spifc en ok

[    0.351104] [SPIFC]request_irq ok

[    0.351531] spi-nand-dt spi-nand-dt: maf = a1,dev = c1, dev2 = a1

[    0.352264] spi_nand wakelock ok

[    0.352722] [SPI-NAND]:  maf_id = 0xa1

[    0.353149] [SPI-NAND]:  dev_id = 0xc1

[    0.353607] [SPI-NAND]:  maf_id = 0xa1

[    0.354064] [SPI-NAND]:  dev_id = 0xc1

[    0.354553] [SPI-NAND]:  maf_id = 0xa1

[    0.355010] [SPI-NAND]:  dev_id = 0xc1

[    0.355468] NAND device: Manufacturer ID: 0xa1, Chip ID: 0xc1 (Paragon SPINAND 128MiB 1,8V 8-bit)

[    0.356597] 1 NAND maxchips chips detected

[    0.357116] [SPI-NAND][A0] = 0x0

[    0.357513] [SPI-NAND][B0] = 0x11

[    0.358825] Bad block table found at page 65344, version 0x01

[    0.360504] Bad block table found at page 65280, version 0x01

[    0.361389] nand_read_bbt: bad block at 0x000007fc0000

[    0.361846] nand_read_bbt: bad block at 0x000007fe0000

[    0.362579] 8 cmdlinepart partitions found on MTD device spi-nand

[    0.363250] Creating 8 MTD partitions on "spi-nand":

[    0.363861] 0x000000000000-0x000000020000 : "zloader"

[    0.365905] 0x000000020000-0x000000120000 : "uboot"

[    0.367523] 0x000000120000-0x000000220000 : "uboot-mirr"

[    0.369201] 0x000000220000-0x000000420000 : "nvrofs"

[    0.370971] 0x000000420000-0x000001420000 : "imagefs"

[    0.372711] 0x000001420000-0x000002a20000 : "rootfs"

[    0.374389] 0x000002a20000-0x000003220000 : "resource"

[    0.376342] 0x000003220000-0x000007d20000 : "userdata"

[    0.378692] UBI: attaching mtd5 to ubi0

[    0.378997] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)

[    0.379791] UBI: logical eraseblock size:    129024 bytes

[    0.380462] UBI: smallest flash I/O unit:    2048

[    0.381042] UBI: sub-page size:              512

[    0.381622] UBI: VID header offset:          512 (aligned 512)

[    0.382354] UBI: data offset:                2048

[    0.434539] UBI: max. sequence number:       2

[    0.443145] UBI: attached mtd5 to ubi0

[    0.443450] UBI: MTD device name:            "rootfs"

[    0.444061] UBI: MTD device size:            22 MiB

[    0.444671] UBI: number of good PEBs:        176

[    0.445251] UBI: number of bad PEBs:         0

[    0.445800] UBI: number of corrupted PEBs:   0

[    0.446380] UBI: max. allowed volumes:       128

[    0.446929] UBI: wear-leveling threshold:    4096

[    0.447540] UBI: number of internal volumes: 1

[    0.448089] UBI: number of user volumes:     1

[    0.448638] UBI: available PEBs:             0

[    0.449188] UBI: total number of reserved PEBs: 176

[    0.449798] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 3

[    0.450561] UBI: max/mean erase counter: 1/0

[    0.451080] UBI: image sequence number:  1350921417

[    0.451690] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 441

[    0.452789] spi:zx29_spi_probe

[    0.453033] spi:master =c2c4a000

[    0.453674] zx29_ssp zx29_ssp.0: setup for DMA on RX dma0chan5, TX dma0chan4

[    0.454681] spi:zx29_spi_probe OK

[    0.455078] cheng debug ip101g_init

[    0.455505] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6

[    0.455993] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>

[    0.457122] gmac,TSP zx29 gmac phy irq = 0  !!!!!

[    0.457122]

[    0.458557] gmac,TSP zx29 gmac netdev register success

[    0.458557]

[    0.959869] gmac_phy_init_mii_read, val:0xffff

[    0.960357] gmac_phy_init_mii_read, val:0x7849

[    0.961029] TSP zx29 gmac  find phy,phy_id_globle:0x37948500

[    0.962921] gmac,TSP zx29 gmac driver register successed

[    0.962921]

[    0.963592] PPP generic driver version 2.4.2

[    0.964843] PPP BSD Compression module registered

[    0.965270] PPP Deflate Compression module registered

[    0.966705] PPP MPPE Compression module registered

[    0.967132] NET: Registered protocol family 24

[    0.967712] Realtek WLAN driver - version 1.7 (2018-08-22)

[    0.968353] Adaptivity function - version 9.1

[    0.968933]  wlan_index:0  1, 10,0x8179024c,0x0,0

[    0.969757] ======== at_cdev_init

[    0.970001] ======== at_cdev_init 1

[    0.970428] ======== at_cdev_setup_cdev

[    0.971496] usb,zx29_hsotg: version 3.10b 20-MAY-2013

[    0.971496]

[    1.178222] Core Release: 3.20a

[    1.178436] Setting default values for core params

[    1.185333] Using Descriptor DMA mode

[    1.185638] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled

[    1.186370] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled

[    1.187072] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0

[    1.187713] Dedicated Tx FIFOs mode

[    1.195037] #####acm_function_init@811:ACM INIT

[    1.198089] usb,#### gadget name:dwc_otg_pcd

[    1.198089]

[    1.198974]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11

[    1.199554]  gadget: Number of LUNs=2

[    1.200012]  lun0: LUN: removable read only CD-ROM file: (no medium)

[    1.200805]  lun1: LUN: removable file: (no medium)

[    1.201477]  gadget: android_usb ready

[    1.203399] usb,kset test init!

[    1.203399]

[    1.204498] input: zx29_keypad_int as /devices/virtual/input/input0

[    1.206787] kpd request_irq irq_num=141.

[    1.216033] kpd request_irq irq_num=132.

[    1.222869] zx234290-rtc zx234290-rtc: rtc core: registered zx234290 as rtc0

[    1.232360] i2c /dev entries driver

[    1.233795] cpuidle: using governor ladder

[    1.234344] mmc,ZX29 Multimedia Card Interface Driver

[    1.234985] dw_mci_pltfm_register: host0 step 1 finish, reg addr f8610000

[    1.235717] zx29_sd zx29_sd.0: Using internal DMA controller.

[    1.236389] zx29_sd zx29_sd.0: Version ID is 210a

[    1.237243] zx29_sd zx29_sd.0: DW MMC controller at irq 48, 32 bit host data width, 128 deep fifo

[    1.239624] zx29_sd zx29_sd.0: Using internal DMA controller.

[    1.240417] zx29_sd zx29_sd.0: 1 slots initialized

[    1.240966] dw_mci_pltfm_register: host1 step 1 finish, reg addr f8611000

[    1.241729] zx29_sd zx29_sd.1: Using internal DMA controller.

[    1.242401] zx29_sd zx29_sd.1: Version ID is 210a

[    1.281341] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 100000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 1)

[    1.283630] mmc0: new high speed SDIO card at address 0001

[    1.285125] rtw_drv_init: sdio_func_id is "mmc0:0001:1"

[    1.285614] =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.286773] HalAssociateNic OK

[    1.305206] InitPON OK

[    1.311065] mmc,INFO dwc_mci_sdcard_init, 51 0 88

[    1.311065]

[    1.312194] zx29_sd zx29_sd.1: DW MMC controller at irq 45, 32 bit host data width, 128 deep fifo

[    1.316284] eth%d-hw-err: TPT: unreasonable target ther 255, disable tpt

[    1.318176] zx29_sd zx29_sd.1: 1 slots initialized

[    1.319641] alloc s_8192cd_MemLog success!(size 128000)

[    1.320129] =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.320709] =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.322174] eth%d-hw-err: TPT: unreasonable target ther 255, disable tpt

[    1.322998] =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.323791] =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.324462] eth%d-hw-err: TPT: unreasonable target ther 255, disable tpt

[    1.325164] =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.325927] =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.326660] eth%d-hw-err: TPT: unreasonable target ther 255, disable tpt

[    1.327362] =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====

[    1.330657] [zram_init][783] ZCompress[c01459a8] ZDecompress[c0145c54]

[    1.331970] cplog_init.

[    1.333465] logcat_printf init.

[    1.343139] zx29_sd zx29_sd.1: Using internal DMA controller.

[    1.357543] [xxx] efuse dev inited!

[    1.357971] [check privateip]zte_check_privateip_module_init register start...

[    1.358795] GACT probability NOT on

[    1.359191] Failed to load ipt action

[    1.360931] netem: version 1.3

[    1.361267] u32 classifier

[    1.361480]     Performance counters on

[    1.361938]     input device check on

[    1.362396]     Actions configured

[    1.362854] Netfilter messages via NETLINK v0.30.

[    1.363464] nfnl_acct: registering with nfnetlink.

[    1.364044] nf_conntrack version 0.5.0 (691 buckets, 4832 max)

[    1.365081] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.

[    1.366394] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team

[    1.367095] TCP: cubic registered

[    1.367340] Initializing XFRM netlink socket

[    1.368072] NET: Registered protocol family 10

[    1.370635] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team

[    1.371368] IPv6 over IPv4 tunneling driver

[    1.377136] NET: Registered protocol family 17

[    1.377593] NET: Registered protocol family 15

[    1.378234] Bridge firewalling registered

[    1.378601] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.378601] mmc1: error -22 whilst initialising SDIO card

[    1.379974] Ebtables v2.0 registered

[    1.380432] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8

[    1.381378] [DEBUG] create  sysfs interface OK.

[    1.381866] [DEBUG] create test sysfs interface OK.

[    1.382385] [DEBUG] create test clk sysfs interface OK.

[    1.382629] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.382659] mmc1: error -22 whilst initialising MMC card

[    1.383697] zx29_sd zx29_sd.1: Using internal DMA controller.

[    1.388549] NET_WAN :0

[    1.390045] register_netdev error:0 :0

[    1.390380] NET_WAN :1

[    1.392181] register_netdev error:0 :1

[    1.392517] NET_WAN :2

[    1.394226] register_netdev error:0 :2

[    1.394561] NET_WAN :3

[    1.396423] register_netdev error:0 :3

[    1.398132] zx234290-rtc zx234290-rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:12 UTC (946684812)

[    1.400299] [SLP] Power/PM_INIT

[    1.400543] [SLP] Power/SPM_INIT

[    1.400939] [SLP] Power/PM_CONTEXT_INIT

[    1.401428] [SLP] Power/WAKEUP_ADDRESS

[    1.401947] [SLP] alloc size: 32 Bytes , total size 32 Bytes

[    1.402618] [SLP] alloc size: 2592 Bytes , total size 2624 Bytes

[    1.403381] [SLP] alloc size: 96 Bytes , total size 2720 Bytes

[    1.404113] [SLP] alloc size: 32 Bytes , total size 2752 Bytes

[    1.404846] [SLP] alloc size: 128 Bytes , total size 2880 Bytes

[    1.405578] [SLP] alloc size: 64 Bytes , total size 2944 Bytes

[    1.406311] [SLP] alloc size: 60 Bytes , total size 3004 Bytes

[    1.407012] [SLP] alloc size: 64 Bytes , total size 3068 Bytes

[    1.407745] [SLP] alloc size: 128 Bytes , total size 3196 Bytes

[    1.408477] [SLP] alloc size: 128 Bytes , total size 3324 Bytes

[    1.409240] [SLP] alloc size: 288 Bytes , total size 3612 Bytes

[    1.409973] [SLP] alloc size: 64 Bytes , total size 3676 Bytes

[    1.410705] [SLP] alloc size: 96 Bytes , total size 3772 Bytes

[    1.411437] [SLP] alloc size: 128 Bytes , total size 3900 Bytes

[    1.412170] [SLP] alloc size: 64 Bytes , total size 3964 Bytes

[    1.412902] [SLP] alloc size: 352 Bytes , total size 4316 Bytes

[    1.414520] [SLP] alloc size: 64 Bytes , total size 4380 Bytes

[    1.417083] [SLP] alloc size: 32 Bytes , total size 4412 Bytes

[    1.417816] [SLP] Power/PM_CONTEXT_INIT END

[    1.418334] [SLP] Power/SRAM_INIT

[    1.418731] [SLP] create sysfs interface

[    1.418823] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.418823] mmc1: error -22 whilst initialising SDIO card

[    1.420654] [CPUIDLE] zx_cpu_idle init OK

[    1.420654] ,

[    1.421264] [CPUFREQ] zx29_cpufreq_init ok

[    1.421783] [CPUFREQ] zx_cpufreq_cpu_init cpu: 0, target_freq:624000

[    1.422760] [CPUFREQ] register cpufreq driver OK!

[    1.425231] zx29_sd zx29_sd.1: Using internal DMA controller.

[    1.461181] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.461639] mmc1: error -22 whilst initialising SDIO card

[    1.470245] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.470764] mmc1: error -22 whilst initialising MMC card

[    1.472442] zx29_sd zx29_sd.1: Using internal DMA controller.

[    1.505706] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"

[    1.506317] UBIFS: mounted read-only

[    1.506774] UBIFS: file system size:   20514816 bytes (20034 KiB, 19 MiB, 159 LEBs)

[    1.507720] UBIFS: journal size:       3096576 bytes (3024 KiB, 2 MiB, 24 LEBs)

[    1.509521] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)

[    1.512115] UBIFS: default compressor: zlib

[    1.512634] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)

[    1.514862] new  ubifs_mount   40008401

[    1.515289] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:10.

[    1.516326] Freeing init memory: 128K

[    1.527587] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.528106] mmc1: error -22 whilst initialising SDIO card

[    1.544586] mmc1: host doesn't support card's voltages

[    1.545104] mmc1: error -22 whilst initialising MMC card

Starting mdevd...

[    2.971832] gmac phy plugin

[    2.972045] kset Filter: kobj gmacconfig.

[    2.972534] Name:  kobj gmacconfig.

[    2.973022] uevent: kobj gmacconfig.

[    2.973419] ACTION=add.

[    2.973724] DEVPATH=/gmac/gmacconfig.

[    2.974182] SUBSYSTEM=gmac.

[    2.974517] GMACEVENT=gmac_eth0.

[    2.979095] rtv:0

[    2.979156] gaohf GMAC PHY_PLUGIN

fs_check mount_fs_partition begin

[    3.512817] UBI: attaching mtd7 to ubi1

[    3.513122] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)

[    3.513916] UBI: logical eraseblock size:    129024 bytes

[    3.514587] UBI: smallest flash I/O unit:    2048

[    3.515167] UBI: sub-page size:              512

[    3.515747] UBI: VID header offset:          512 (aligned 512)

[    3.516479] UBI: data offset:                2048

[    3.697235] UBI: max. sequence number:       38295

[    3.713195] UBI: attached mtd7 to ubi1

[    3.713531] UBI: MTD device name:            "userdata"

[    3.714172] UBI: MTD device size:            75 MiB

[    3.714782] UBI: number of good PEBs:        600

[    3.715362] UBI: number of bad PEBs:         0

[    3.715911] UBI: number of corrupted PEBs:   0

[    3.716552] UBI: max. allowed volumes:       128

[    3.717193] UBI: wear-leveling threshold:    4096

[    3.717926] UBI: number of internal volumes: 1

[    3.718475] UBI: number of user volumes:     1

[    3.718933] UBI: available PEBs:             0

[    3.719482] UBI: total number of reserved PEBs: 600

[    3.720184] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 18

[    3.720886] UBI: max/mean erase counter: 86/64

[    3.721435] UBI: image sequence number:  1335704411

[    3.722076] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 657

attach userdata  /mnt/userdata

[    3.796600] UBIFS: recovery needed

[    3.797973]

[    3.797973] g_read_only_partition_table:

[    3.798522] offset=0x0, size=0x20000

[    3.798950] offset=0x20000, size=0x100000

[    4.838745] UBIFS: recovery completed

[    4.839080] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "userdata"

[    4.839813] UBIFS: file system size:   73156608 bytes (71442 KiB, 69 MiB, 567 LEBs)

[    4.840789] UBIFS: journal size:       9033728 bytes (8822 KiB, 8 MiB, 71 LEBs)

[    4.841674] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)

[    4.842468] UBIFS: default compressor: zlib

[    4.842926] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)

[    4.846496] new  ubifs_mount   40008400

fs_check mount userdata succsee!

fs_check mount_fs_partition begin

[    4.910430] jffs2: Empty flash at 0x00008dfc ends at 0x00009000

fs_check mount nvrofs succsee!

[    6.397949] cpko: module_layout: kernel tainted.

[    6.398376] Disabling lock debugging due to kernel taint

[    6.399047] cpko: module license 'Proprietary' taints kernel.

[    6.730682] Ramdump server init success!

Setting up swapspace version 1, size = 12578816 bytes

[    6.774414] Adding 12284k swap on /dev/zram0.  Priority:-1 extents:1 across:12284k SS

get_update_status, read_update_status from /cache/zte_fota/update_status

[nvserver]update_status open  error:No such file or directory

net.unix.max_dgram_qlen = 5000

[drvcommng][745]: Set usb port error. iFd == -1

[rtc][746]: rtc-service: failed to open /etc_rw/rtc_alarm.dat

[rtc-service] rtcservice_thread pthread_create  SUCCESS!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /dev/fb0!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/battery_g_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/battery_g_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/battery_r_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/battery_r_led/brightness!

[usbcfgmng][748]: [usbCfgMng]usbcfg_browse_cdrom error

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_get_charge_status open charging file fail!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_set_battery_info invalid charge state!!

[at][744]: <====== AT_CTL start ======>

[at][744]: AT_CTL build date===>Aug  5 2020,16:19:42

[at][744]: init open ttyS0 => fd: -1 er_no: 2

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_traffic_led_init finish!!!

[at][744]: init open ttyGS0 => fd: 10 er_no: 2

[mmi][749]: ZTE_MMI main Register finish!!

[usbcfgmng][748]: [usbCfgMng][usb_setMsLunxFilePathAndInquiryString][494]lun_id = 0, msType = 0, lun_path = /mnt/resource/ufi_cdrom.iso, filepath = /sys/devices/platform/zx29_hsotg.0/gadget/lun0/file

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_g_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_g_led/brightness!

[at][744]: at_port_state_proc new_open /dev/ttyGS0 fd=10 index=0

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_r_led/trigger!

[at][744]: init open ttyGS1 => fd: 11 er_no: 2

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_r_led/brightness!

[at][744]: at_port_state_proc new_open /dev/ttyGS1 fd=11 index=1

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_b_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_b_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/modem_r_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/sms_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/sms_led/brightness!

[at][744]: $$$$$getwifimac

[at][744]: $$$$$getwifimac = +MAC:60C5A8E14B92

[at][744]: $$$$$getwifimac = +MAC:60C5A8E14B92;FFFFFFFFFFFF

[at][744]: start to init cid resource: origin cid_reserved:0,new resumed:0

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x1503, source is 0x1022

[at][744]: receive auto report str = +ZMSRI, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: ERR: find prefix err len=31, prefix=ZCHNELSET=0,37,38,39,40,41


[at][744]: at_write fd=9,len=31,ret=31,data=AT+ZCHNELSET=0,37,3

[at][744]: at_write fd=8,len=9,ret=9,data=AT+CGSN


[at][744]: at_write fd=7,len=23,ret=23,data=AT+ZSCHPLMN=1;+CFUN

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZMSRI

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=10,ret=10,data=

+ZMSRI


[at][744]: at_write fd=10,len=10,ret=10,data=

+ZMSRI


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZMSRI

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZMSRI

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZMSRI

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZMSRI

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZMSRI

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = ZCHNELSET=

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 7, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = ZSCHPLMN=

[at][744]: at_write fd=7,len=15,ret=15,data=AT^SYSCONFIG?


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

date: invalid date '%H:%M:%S'

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[net][744]: send_message failed:can not get target msg id, src:0x100f, target:0x1029, cmd:0x1591, errNo:2!

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZICCID: 00000000000000000000, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZICCID

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=33,ret=33,data=

+ZICCID: 00000000

[at][744]: at_write fd=10,len=33,ret=33,data=

+ZICCID: 00000000

[at][744]: receive client inform str = +CGSN: 356053081256017, fd = 8

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 8, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = CGSN

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x1528,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive client inform str = ^SYSCONFIG: 17,0,1,2, fd = 7

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 7, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSCONFIG?

[at][744]: at_write fd=7,len=10,ret=10,data=AT+ZRAP?


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=+CME ERROR: 10, at_fd = 7, at_cmd_paras: 10, prefix_len: 10, paras_len: 2

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = ZRAP?

[mmi][755]: ZTE_MMI zMMI_Handle_Msg_Simcard_Info sig_num = 0

/sbin/internet.sh: line 24: can't create /etc/passwd: Read-only file system

/sbin/internet.sh: line 24: can't create /etc/group: Read-only file system

/sbin/internet.sh: line 24: chpasswd: not found

[at][744]: at_write fd=7,len=29,ret=29,data=AT+SYCTIME=94668481

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=+CME ERROR: 6003, at_fd = 7, at_cmd_paras: 6003, prefix_len: 10, paras_len: 4

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYCTIME=

[at][744]: at_write fd=7,len=16,ret=16,data=AT+CLCK="SC",2


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=+CME ERROR: 10, at_fd = 7, at_cmd_paras: 10, prefix_len: 10, paras_len: 2

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = CLCK=

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x1808,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

/sbin/internet.sh: line 48: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/sw0.10/accept_ra: nonexistent directory

killall: udhcpd: no process killed

ifconfig br0 down....................

ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device

brctl delbr br0......................

brctl: bridge br0: No such device or address

brctl addbr br0......................

[mmi][763]: ZTE_MMI process_netlink_event subsys=net, action=add, power_supply_name=(null)

[mmi][763]: ZTE_MMI process_netlink_event subsys=queues, action=add, power_supply_name=(null)

brctl setfd br0 0.1..................

ifconfig lo up.......................

ifconfig br0 up......................

ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device

[    6.846923] [zx soft wdt]: g_wdt_nv_priority=0 invalid!

[    6.850524] [zx soft wdt]: zx_wdt_init  Success!!!

[    6.850524] [tsc] <6>[TSC] create sysfs interface

[    6.850646] [tsc] g_adc1_flag:0, g_adc2_flag:1.

[    6.850677] [tsc] TsNvData.DetectEn != 0xB2.

[    8.709533] .ok

[    8.712707] gma[usbcfgmng][748]: [usbCfgMng][usb_setMsLunxFilePathAndInquiryString][494]lun_id = 1, msType = 1, lun_path = /dev/mmcblk0, filepath = /sys/devices/platform/zx29_hsotg.0/gadget/lun1/file

c,TSP zx29 gmac net open

[    8.712707]

[    8.714782]  lun1: unable to open backing file: /dev/mmcblk0

[    8.716491] #####enable_store@1827:USB ENABLE

[    8.723785] #####enable_store@1845:function name:mass_storage

[    8.726867] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.726867]

[    8.727569] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.727600]

[    8.728271] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.728271]

[    8.729003] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.729034]

[    8.729797] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.729797]

[    8.730560] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.730560]

[    8.731323] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.731353]

[    8.732116] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.732116]

[    8.733001] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.733001]

[    8.733642] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.733642]

[    8.734405] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.734436]

[    8.735198] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.735198]

[    8.735961] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.735961]

[    8.736846] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.736846]

[    8.737487] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.737518]

[    8.738281] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.738281]

[    8.739044] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.739044]

[    8.739807] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.739837]

[    8.740600] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.740600]

[    8.741363] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.741363]

[    8.742126] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.742126]

[    8.742919] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.742950]

[    8.743682] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.743682]

[    8.744445] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.744445]

[    8.745208] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.745239]

[    8.746002] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.746002]

[    8.746856] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.746856]

[    8.747528] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.747558]

[    8.748291] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.748321]

[    8.749084] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.749084]

[    8.749847] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.749847]

[    8.750610] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.750640]

[    8.751403] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.751403]

[    8.752166] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.752166]

[    8.752929] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.752929]

[    8.753692] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.753723]

[    8.754486] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.754486]

[    8.755249] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.755279]

[    8.756011] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.756011]

[    8.756896] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.756896]

[    8.757568] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.757568]

[    8.758331] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.758331]

[    8.759094] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.759124]

[    8.759887] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.759887]

[    8.760650] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.760650]

[    8.761413] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.761444]

[    8.762176] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.762207]

[    8.762969] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.762969]

[    8.763732] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.763732]

[    8.764495] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.764526]

[    8.765289] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.765289]

[    8.766052] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.766052]

[    8.766906] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.766906]

[    8.767608] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.767608]

[    8.768371] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.768371]

[    8.769134] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.769134]

[    8.769897] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.769897]

[    8.770690] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.770690]

[    8.771453] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.771453]

[    8.772216] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.772247]

[    8.772979] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.773010]

[    8.773773] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.773773]

[    8.774536] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.774536]

[    8.775299] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.775329]

[    8.776062] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.776092]

[    8.776947] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.776947]

[    8.777618] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.777618]

[    8.778381] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.778411]

[    8.779174] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.779174]

[    8.779937] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.779937]

[    8.780700] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.780700]

[    8.781494] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.781494]

[    8.782257] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.782287]

[    8.783020] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.783020]

[    8.783782] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.783813]

[    8.784576] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.784576]

[    8.785339] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.785339]

[    8.786102] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.786102]

[    8.786956] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.786987]

[    8.787658] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.787658]

[    8.788421] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.788421]

[    8.789184] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.789215]

[    8.789947] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.789978]

[    8.790740] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.790740]

[    8.791503] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.791503]

[    8.792297] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.792297]

[    8.793060] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.793060]

[    8.793823] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.793823]

[    8.794586] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.794586]

[    8.795379] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.795379]

[    8.796142] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.796142]

[    8.796997] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.797027]

[    8.797668] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.797698]

[    8.798461] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.798461]

[    8.799224] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.799224]

[    8.799987] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.800018]

[    8.800750] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.800781]

[    8.801544] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.801544]

[    8.802307] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.802307]

[    8.803070] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.803100]

[    8.803863] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.803863]

[    8.804626] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.804626]

[    8.805389] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.805389]

[    8.806152] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.806182]

[    8.807006] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.807037]

[    8.807708] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.807708]

[    8.808471] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.808471]

[    8.809265] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.809265]

[    8.810028] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.810028]

[    8.810791] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.810791]

[    8.811553] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.811584]

[    8.812347] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.812347]

[    8.813110] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.813110]

[    8.813873] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.813903]

[    8.814636] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.814666]

[    8.815429] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.815429]

[    8.816192] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.816192]

[    8.817077] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.817077]

[    8.817749] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.817749]

[    8.818511] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.818511]

[    8.819274] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.819274]

[    8.820068] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.820068]

[    8.820831] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.820831]

[    8.821594] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.821594]

[    8.822357] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.822387]

[    8.823150] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.823150]

[    8.823913] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.823913]

[    8.824676] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.824676]

[    8.825439] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.825469]

[    8.826232] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.826263]

[    8.827087] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.827087]

[    8.827758] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.827789]

[    8.828521] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.828552]

[    8.829315] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.829315]

[    8.830078] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.830078]

[    8.830841] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.830871]

[    8.831634] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.831634]

[    8.832458] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.832458]

[    8.833160] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.833190]

[    8.833953] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.833953]

[    8.834716] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.834716]

[    8.835479] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.835479]

[    8.836242] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.836273]

[    8.837158] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.837188]

[    8.837799] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.837799]

[    8.838562] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.838592]

[    8.839324] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.839355]

[    8.840118] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.840118]

[    8.840881] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.840881]

[    8.841705] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.841705]

[    8.842437] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.842437]

[    8.843200] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.843200]

[    8.843963] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.843963]

[    8.844726] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.844757]

[    8.845520] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.845520]

[    8.846313] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.846313]

[    8.847137] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.847137]

[    8.847839] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.847839]

[    8.848602] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.848602]

[    8.849365] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.849365]

[    8.850128] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.850158]

[    8.850921] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.850921]

[    8.851715] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.851715]

[    8.852447] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.852478]

[    8.853210] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.853240]

[    8.854003] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.854003]

[    8.854766] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.854766]

[    8.855529] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.855560]

[    8.856323] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.856323]

[    8.857177] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.857177]

[    8.857849] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.857849]

[    8.858612] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.858642]

[    8.859405] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.859405]

[    8.860168] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.860168]

[    8.860931] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.860931]

[    8.861724] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.861724]

[    8.862487] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.862487]

[    8.863281] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.863281]

[    8.864013] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.864044]

[    8.864807] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.864807]

[    8.865570] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.865570]

[    8.866333] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.866363]

[    8.867187] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.867218]

[    8.867889] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.867889]

[    8.868652] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.868652]

[    8.869415] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.869445]

[    8.870208] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.870208]

[    8.870971] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.870971]

[    8.871734] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.871734]

[    8.872528] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.872528]

[    8.873291] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.873291]

[    8.874053] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.874053]

[    8.874816] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.874847]

[    8.875610] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.875610]

[    8.876373] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.876373]

[    8.877227] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.877258]

[    8.877990] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.878021]

[    8.878692] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.878692]

[    8.879455] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.879455]

[    8.880218] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.880218]

[    8.881011] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.881011]

[    8.881774] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.881774]

[    8.882537] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.882537]

[    8.883300] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.883331]

[    8.884094] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.884094]

[    8.884857] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.884857]

[    8.885620] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.885650]

[    8.886383] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.886413]

[    8.887298] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.887298]

[    8.887939] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.887939]

[    8.888702] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.888732]

[    8.889495] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.889495]

[    8.890258] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.890289]

[    8.891021] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.891021]

[    8.891815] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.891815]

[    8.892578] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.892578]

[    8.893341] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.893341]

[    8.894104] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.894134]

[    8.894897] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.894897]

[    8.895660] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.895660]

[    8.896423] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.896423]

[    8.897308] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.897308]

[    8.897979] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.897979]

[    8.898742] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.898742]

[    8.899536] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.899536]

[    8.900268] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.900299]

[    8.901062] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.901062]

[    8.901824] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.901824]

[    8.902587] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.902618]

[    8.903381] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.903381]

[    8.904144] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.904144]

[    8.904907] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.904907]

[    8.905700] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.905700]

[    8.906463] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.906463]

[    8.907348] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.907348]

[    8.907989] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.908020]

[    8.908782] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.908782]

[    8.909545] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.909545]

[    8.910308] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.910308]

[    8.911071] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.911102]

[    8.911865] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.911865]

[    8.912628] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.912628]

[    8.913391] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.913421]

[    8.914184] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.914184]

[    8.914947] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.914947]

[    8.915710] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.915710]

[    8.916473] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.916503]

[    8.917327] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.917358]

[    8.918029] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.918029]

[    8.918792] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.918792]

[    8.919586] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.919586]

[    8.920349] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.920349]

[    8.921112] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.921112]

[    8.921875] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.921905]

[    8.922668] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.922668]

[    8.923431] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.923431]

[    8.924194] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.924224]

[    8.924957] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.924987]

[    8.925750] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.925750]

[    8.926513] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.926513]

[    8.927368] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.927398]

[    8.928070] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.928070]

[    8.928833] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.928833]

[    8.929595] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.929595]

[    8.930389] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.930389]

[    8.931152] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.931152]

[    8.931915] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.931915]

[    8.932678] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.932708]

[    8.933471] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.933471]

[    8.934234] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.934265]

[    8.934997] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.934997]

[    8.935760] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.935791]

[    8.936553] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.936553]

[    8.937408] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.937408]

[    8.938079] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.938110]

[    8.938842] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.938873]

[    8.939636] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.939636]

[    8.940399] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.940399]

[    8.941162] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.941192]

[    8.941955] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.941955]

[    8.942718] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.942718]

[    8.943481] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.943481]

[    8.944274] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.944274]

[    8.945037] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.945037]

[    8.945800] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.945800]

[    8.946563] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.946594]

[    8.947448] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.947448]

[    8.948120] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.948120]

[    8.948883] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.948913]

[    8.949645] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.949676]

[    8.950439] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.950439]

[    8.951202] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.951202]

[    8.951965] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.951995]

[    8.952758] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.952758]

[    8.953521] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.953521]

[    8.954284] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.954284]

[    8.955047] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.955078]

[    8.955841] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.955841]

[    8.956604] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.956604]

[    8.957458] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.957458]

[    8.958160] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.958160]

[    8.958923] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.958923]

[    8.959686] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.959686]

[    8.960449] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.960479]

[    8.961242] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.961273]

[    8.962005] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.962005]

[    8.962768] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.962768]

[    8.963562] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.963562]

[    8.964324] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.964324]

[    8.965087] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.965087]

[    8.965850] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.965881]

[    8.966644] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.966644]

[    8.967529] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.967529]

[    8.968170] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.968170]

[    8.968933] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.968963]

[    8.969726] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.969726]

[    8.970489] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.970489]

[    8.971282] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.971282]

[    8.972045] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.972045]

[    8.972808] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.972808]

[    8.973571] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.973571]

[    8.974334] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.974365]

[    8.975128] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.975128]

[    8.975891] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.975891]

[    8.976654] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.976684]

[    8.977508] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.977539]

[    8.978210] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.978210]

[    8.978973] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.978973]

[    8.979736] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.979766]

[    8.980529] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.980529]

[    8.981292] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.981292]

[    8.982055] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.982086]

[    8.982818] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.982849]

[    8.983612] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.983612]

[    8.984375] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.984375]

[    8.985137] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.985168]

[    8.985931] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.985931]

[    8.986694] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.986694]

[    8.987548] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.987548]

[    8.988220] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.988250]

[    8.989013] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.989013]

[    8.989776] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.989776]

[    8.990539] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.990539]

[    8.991333] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.991333]

[    8.992095] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.992095]

[    8.992858] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.992858]

[    8.993621] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.993652]

[    8.994415] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.994415]

[    8.995178] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.995178]

[    8.995941] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.995971]

[    8.996795] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.996826]

[    8.997497] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.997497]

[    8.998260] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.998291]

[    8.999023] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.999053]

[    8.999816] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    8.999816]

[    9.000579] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.000579]

[    9.001342] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.001342]

[    9.002136] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.002136]

[    9.002929] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.002929]

[    9.003662] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.003662]

[    9.004425] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.004455]

[    9.005218] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.005218]

[    9.005981] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.005981]

[    9.006835] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.006866]

[    9.007507] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.007537]

[    9.008300] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.008300]

[    9.009063] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.009063]

[    9.009826] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.009857]

[    9.010589] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.010620]

[    9.011383] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.011383]

[    9.012145] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.012145]

[    9.012939] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.012939]

[    9.013702] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.013702]

[    9.014465] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.014465]

[    9.015228] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.015228]

[    9.016021] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.016021]

[    9.016876] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.016876]

[    9.017547] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.017547]

[    9.018310] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.018341]

[    9.019104] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.019104]

[    9.019866] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.019866]

[    9.020629] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.020629]

[    9.021392] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.021423]

[    9.022186] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.022186]

[    9.022949] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.022949]

[    9.023712] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.023742]

[    9.024505] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.024505]

[    9.025268] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.025299]

[    9.026031] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.026031]

[    9.026916] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.026916]

[    9.027587] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.027587]

[    9.028350] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.028350]

[    9.029113] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.029113]

[    9.029907] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.029907]

[    9.030670] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.030670]

[    9.031433] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.031433]

[    9.032196] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.032226]

[    9.032989] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.032989]

[    9.033752] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.033752]

[    9.034515] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.034545]

[    9.035278] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.035308]

[    9.036071] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.036071]

[    9.036926] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.036926]

[    9.037597] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.037628]

[    9.042205] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.042205]

[    9.042999] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.042999]

[    9.043731] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.043731]

[    9.044494] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.044494]

[    9.045257] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.045288]

[    9.046051] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.046051]

[    9.046905] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.046936]

[    9.047576] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.047607]

[    9.048339] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.048370]

[    9.049133] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.049133]

[    9.049896] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.049896]

[    9.050659] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.050689]

[    9.051422] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.051452]

[    9.052215] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.052215]

[    9.052978] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.052978]

[    9.053741] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.053771]

[    9.054534] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.054534]

[    9.055297] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.055297]

[    9.056060] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.056060]

[    9.056945] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.056945]

[    9.057617] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.057617]

[    9.058380] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.058380]

[    9.059143] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.059173]

[    9.059936] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.059936]

[    9.060699] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.060699]

[    9.061462] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.061492]

[    9.062225] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.062255]

[    9.063018] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.063018]

[    9.063781] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.063781]

[    9.064544] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.064575]

[    9.065338] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.065338]

[    9.066101] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.066101]

[    9.066955] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.066955]

[    9.067626] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.067657]

[    9.068420] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.068420]

[    9.069183] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.069183]

[    9.069946] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.069946]

[    9.070739] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.070739]

[    9.071502] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.071502]

[    9.072296] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.072296]

[    9.073028] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.073059]

[    9.073822] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.073822]

[    9.074584] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.074584]

[    9.075347] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.075378]

[    9.076110] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.076141]

[    9.076995] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.076995]

[    9.077667] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.077667]

[    9.078430] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.078460]

[    9.079223] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.079223]

[    9.079986] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.079986]

[    9.080749] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.080749]

[    9.081512] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.081542]

[    9.082305] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.082305]

[    9.083068] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.083068]

[    9.083831] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.083862]

[    9.084625] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.084625]

[    9.085388] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.085388]

[    9.086151] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.086151]

[    9.087005] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.087036]

[    9.087707] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.087707]

[    9.088470] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.088470]

[    9.089233] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.089263]

[    9.089996] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.090026]

[    9.090789] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.090789]

[    9.091552] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.091552]

[    9.092346] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.092346]

[    9.093109] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.093109]

[    9.093872] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.093872]

[    9.094635] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.094635]

[    9.095428] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.095428]

[    9.096191] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.096191]

[    9.097045] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.097076]

[    9.097717] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.097747]

[    9.098510] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.098510]

[    9.099273] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.099273]

[    9.100036] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.100036]

[    9.100799] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.100830]

[    9.101593] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.101593]

[    9.102355] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.102355]

[    9.103118] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.103149]

[    9.103912] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.103912]

[    9.104675] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.104675]

[    9.105438] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.105438]

[    9.106201] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.106231]

[    9.107055] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.107086]

[    9.107757] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.107757]

[    9.108520] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.108520]

[    9.109313] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.109313]

[    9.110076] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.110076]

[    9.110839] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.110839]

[    9.111602] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.111633]

[    9.112396] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.112396]

[    9.113159] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.113159]

[    9.113922] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.113952]

[    9.114685] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.114715]

[    9.115478] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.115478]

[    9.116241] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.116271]

[    9.117095] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.117126]

[    9.117797] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.117797]

[    9.118560] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.118560]

[    9.119323] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.119323]

[    9.120086] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.120117]

[    9.120880] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.120880]

[    9.121643] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.121643]

[    9.122406] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.122436]

[    9.123260] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.123260]

[    9.123962] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.123962]

[    9.124725] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.124725]

[    9.125488] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.125518]

[    9.126281] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.126281]

[    9.127136] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.127136]

[    9.127868] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.127868]

[    9.128570] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.128601]

[    9.129364] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.129364]

[    9.130126] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.130126]

[    9.130889] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.130920]

[    9.131683] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.131683]

[    9.132476] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.132507]

[    9.133209] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.133239]

[    9.134002] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.134002]

[    9.134765] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.134765]

[    9.135528] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.135528]

[    9.136291] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.136322]

[    9.137176] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.137176]

[    9.137847] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.137847]

[    9.138610] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.138610]

[    9.139373] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.139404]

[    9.140167] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.140167]

[    9.140930] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.140930]

[    9.141723] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.141723]

[    9.142456] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.142486]

[    9.143280] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.143280]

[    9.144012] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.144012]

[    9.144775] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.144805]

[    9.145568] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.145568]

[    9.146331] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.146331]

[    9.147186] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.147186]

[    9.147888] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.147888]

[    9.148651] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.148651]

[    9.149414] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.149414]

[    9.150177] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.150207]

[    9.150970] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.150970]

[    9.151733] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.151733]

[    9.152496] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.152526]

[    9.153259] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.153289]

[    9.154052] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.154052]

[    9.154815] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.154815]

[    9.155578] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.155609]

[    9.156372] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.156372]

[    9.157257] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.157257]

[    9.157897] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.157897]

[    9.158660] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.158691]

[    9.159454] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.159454]

[    9.160217] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.160217]

[    9.160980] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.160980]

[    9.161773] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.161773]

[    9.162536] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.162536]

[    9.163299] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.163330]

[    9.164062] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.164093]

[    9.164855] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.164855]

[    9.165618] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.165618]

[    9.166381] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.166412]

[    9.167266] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.167266]

[    9.167938] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.167938]

[    9.168701] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.168701]

[    9.169464] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.169494]

[    9.170257] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.170257]

[    9.171020] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.171020]

[    9.171783] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.171783]

[    9.172576] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.172576]

[    9.173339] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.173339]

[    9.174102] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.174102]

[    9.174865] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.174896]

[    9.175659] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.175659]

[    9.176422] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.176422]

[    9.177307] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.177307]

[    9.177947] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.177978]

[    9.178741] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.178741]

[    9.179504] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.179504]

[    9.180267] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.180297]

[    9.181030] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.181060]

[    9.181823] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.181823]

[    9.182586] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.182586]

[    9.183349] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.183380]

[    9.184143] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.184143]

[    9.184906] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.184906]

[    9.185668] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.185668]

[    9.186462] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.186462]

[    9.187316] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.187316]

[    9.187988] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.187988]

[    9.188751] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.188781]

[    9.189544] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.189544]

[    9.190307] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.190307]

[    9.191070] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.191070]

[    9.191833] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.191864]

[    9.192626] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.192626]

[    9.193389] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.193389]

[    9.194152] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.194183]

[    9.194946] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.194946]

[    9.195709] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.195709]

[    9.196472] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.196472]

[    9.197357] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.197357]

[    9.198028] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.198028]

[    9.202636] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.202667]

[    9.203399] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.203399]

[    9.204162] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.204162]

[    9.204925] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.204925]

[    9.205688] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.205718]

[    9.206481] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.206481]

[    9.207366] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.207397]

[    9.208007] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.208007]

[    9.208770] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.208801]

[    9.209564] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.209564]

[    9.210327] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.210327]

[    9.211090] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.211090]

[    9.211883] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.211883]

[    9.212646] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.212646]

[    9.213409] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.213439]

[    9.214172] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.214202]

[    9.214965] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.214965]

[    9.215728] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.215728]

[    9.216491] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.216522]

[    9.217346] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.217376]

[    9.218048] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.218048]

[    9.218811] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.218811]

[    9.219573] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.219604]

[    9.220367] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.220367]

[    9.221130] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.221130]

[    9.221893] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.221893]

[    9.222656] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.222686]

[    9.223449] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.223449]

[    9.224212] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.224212]

[    9.224975] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.225006]

[    9.225769] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.225769]

[    9.226531] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.226531]

[    9.227386] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.227416]

[    9.228057] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.228088]

[    9.228851] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.228851]

[    9.229614] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.229614]

[    9.230377] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.230407]

[    9.231140] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.231170]

[    9.231933] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.231933]

[    9.232696] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.232696]

[    9.233459] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.233489]

[    9.234252] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.234283]

[    9.235015] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.235015]

[    9.235778] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.235778]

[    9.236572] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.236572]

[    9.237426] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.237426]

[    9.242065] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.242095]

[    9.242675] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.242706]

[    9.243469] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.243469]

[    9.244232] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.244262]

[    9.244995] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.244995]

[    9.245758] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.245788]

[    9.246551] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.246551]

[    9.247406] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.247436]

[    9.248077] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.248107]

[    9.248870] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.248870]

[    9.249633] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.249633]

[    9.250396] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.250396]

[    9.251159] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.251190]

[    9.251953] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.251953]

[    9.252716] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.252716]

[    9.253479] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.253509]

[    9.254272] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.254272]

[    9.255035] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.255035]

[    9.255798] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.255798]

[    9.256561] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.256591]

[    9.257446] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.257446]

[    9.258117] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.258117]

[    9.258880] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.258911]

[    9.259643] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.259674]

[    9.260437] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.260437]

[    9.261199] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.261199]

[    9.261962] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.261993]

[    9.262756] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.262756]

[    9.263519] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.263519]

[    9.264282] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.264282]

[    9.265045] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.265075]

[    9.265838] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.265838]

[    9.266601] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.266601]

[    9.267486] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.267517]

[    9.268157] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.268157]

[    9.268920] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.268920]

[    9.269683] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.269683]

[    9.270446] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.270477]

[    9.271240] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.271270]

[    9.272003] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.272003]

[    9.272766] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.272796]

[    9.273559] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.273559]

[    9.274322] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.274322]

[    9.275085] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.275085]

[    9.275848] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.275878]

[    9.276641] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.276641]

[    9.277496] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.277526]

[    9.278167] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.278167]

[    9.278961] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.278961]

[    9.279724] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.279724]

[    9.280487] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.280487]

[    9.281280] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.281311]

[    9.282043] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.282043]

[    9.282806] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.282806]

[    9.283569] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.283599]

[    9.284332] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.284362]

[    9.285125] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.285125]

[    9.285919] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.285919]

[    9.286651] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.286682]

[    9.287506] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.287536]

[    9.288208] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.288208]

[    9.288970] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.288970]

[    9.289733] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.289764]

[    9.290527] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.290527]

[    9.291290] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.291290]

[    9.292053] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.292083]

[    9.292846] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.292846]

[    9.293609] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.293609]

[    9.294372] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.294372]

[    9.295135] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.295166]

[    9.295928] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.295928]

[    9.296783] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.296783]

[    9.297454] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.297485]

[    9.298217] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.298248]

[    9.299011] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.299011]

[    9.299774] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.299774]

[    9.300537] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.300567]

[    9.301330] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.301330]

[    9.302093] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.302093]

[    9.302856] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.302856]

[    9.303649] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.303649]

[    9.304412] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.304412]

[    9.305175] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.305175]

[    9.305938] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.305938]

[    9.306823] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.306823]

[    9.307495] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.307495]

[    9.308288] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.308288]

[    9.309020] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.309051]

[    9.309814] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.309814]

[    9.310577] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.310577]

[    9.311340] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.311370]

[    9.312133] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.312133]

[    9.312957] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.312957]

[    9.313659] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.313659]

[    9.314422] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.314453]

[    9.315216] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.315216]

[    9.315979] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.315979]

[    9.316833] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.316833]

[    9.317535] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.317535]

[    9.318298] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.318298]

[    9.319061] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.319061]

[    9.319824] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.319854]

[    9.320617] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.320617]

[    9.321380] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.321380]

[    9.322143] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.322174]

[    9.322967] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.322967]

[    9.323699] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.323699]

[    9.324462] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.324462]

[    9.325225] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.325256]

[    9.325988] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.326019]

[    9.326873] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.326873]

[    9.327545] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.327545]

[    9.328308] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.328338]

[    9.329101] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.329101]

[    9.329864] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.329864]

[    9.330627] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.330627]

[    9.331420] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.331420]

[    9.332183] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.332183]

[    9.332946] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.332946]

[    9.333709] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.333740]

[    9.334503] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.334503]

[    9.335266] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.335296]

[    9.336029] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.336059]

[    9.336883] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.336914]

[    9.337585] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.337585]

[    9.338348] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.338348]

[    9.339111] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.339141]

[    9.339904] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.339904]

[    9.340667] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.340667]

[    9.341430] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.341430]

[    9.342224] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.342224]

[    9.342987] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.342987]

[    9.343750] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.343750]

[    9.344512] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.344512]

[    9.345306] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.345306]

[    9.346069] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.346069]

[    9.346923] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.346954]

[    9.347595] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.347625]

[    9.348388] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.348388]

[    9.349151] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.349151]

[    9.349914] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.349945]

[    9.350677] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.350708]

[    9.351470] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.351470]

[    9.352233] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.352233]

[    9.352996] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.353027]

[    9.353790] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.353790]

[    9.354553] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.354553]

[    9.355316] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.355316]

[    9.356079] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.356109]

[    9.356933] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.356964]

[    9.357635] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.357635]

[    9.358398] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.358428]

[    9.359191] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.359191]

[    9.359954] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.359954]

[    9.360717] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.360717]

[    9.361480] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.361511]

[    9.362274] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.362304]

[    9.363037] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.363037]

[    9.363800] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.363830]

[    9.364562] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.364593]

[    9.365356] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.365356]

[    9.366119] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.366119]

[    9.366973] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.367004]

[    9.367675] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.367675]

[    9.368438] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.368438]

[    9.369201] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.369201]

[    9.369995] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.369995]

[    9.370758] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.370758]

[    9.371520] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.371520]

[    9.372283] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.372314]

[    9.373077] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.373077]

[    9.373840] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.373840]

[    9.374603] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.374633]

[    9.375366] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.375396]

[    9.376159] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.376159]

[    9.377014] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.377014]

[    9.377685] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.377716]

[    9.378448] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.378479]

[    9.379241] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.379241]

[    9.380004] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.380004]

[    9.380767] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.380798]

[    9.381561] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.381561]

[    9.382324] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.382324]

[    9.383087] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.383117]

[    9.383880] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.383880]

[    9.384643] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.384643]

[    9.385406] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.385406]

[    9.386169] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.386199]

[    9.387054] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.387054]

[    9.387725] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.387725]

[    9.388488] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.388519]

[    9.389251] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.389282]

[    9.390045] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.390045]

[    9.390808] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.390808]

[    9.391571] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.391601]

[    9.392364] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.392364]

[    9.393127] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.393127]

[    9.393890] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.393890]

[    9.394653] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.394683]

[    9.395446] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.395446]

[    9.396209] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.396209]

[    9.397064] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.397064]

[    9.397766] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.397766]

[    9.398529] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.398529]

[    9.399291] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.399291]

[    9.400054] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.400085]

[    9.400848] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.400848]

[    9.401611] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.401611]

[    9.402374] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.402404]

[    9.403137] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.403167]

[    9.403930] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.403930]

[    9.404693] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.404693]

[    9.405456] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.405487]

[    9.406250] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.406250]

[    9.407104] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.407135]

[    9.407775] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.407775]

[    9.408569] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.408569]

[    9.409332] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.409332]

[    9.410095] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.410095]

[    9.410858] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.410888]

[    9.411651] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.411651]

[    9.412414] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.412414]

[    9.413177] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.413208]

[    9.413940] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.413970]

[    9.414733] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.414733]

[    9.415496] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.415496]

[    9.416259] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.416290]

[    9.417114] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.417144]

[    9.417816] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.417816]

[    9.418640] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.418640]

[    9.419342] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.419372]

[    9.420135] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.420135]

[    9.420898] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.420898]

[    9.421661] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.421661]

[    9.422454] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.422454]

[    9.423248] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.423248]

[    9.423980] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.423980]

[    9.424743] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.424774]

[    9.425537] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.425537]

[    9.426300] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.426300]

[    9.427154] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.427185]

[    9.427856] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.427856]

[    9.428619] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.428619]

[    9.429382] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.429382]

[    9.430145] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.430175]

[    9.430908] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.430938]

[    9.431701] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.431701]

[    9.432464] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.432495]

[    9.433258] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.433258]

[    9.434020] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.434020]

[    9.434783] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.434783]

[    9.435546] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.435546]

[    9.436340] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.436340]

[    9.437194] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.437194]

[    9.437866] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.437866]

[    9.438629] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.438659]

[    9.439422] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.439422]

[    9.440185] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.440185]

[    9.440948] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.440979]

[    9.441741] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.441741]

[    9.442504] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.442504]

[    9.443267] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.443298]

[    9.444030] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.444061]

[    9.444824] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.444824]

[    9.445587] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.445587]

[    9.446350] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.446350]

[    9.447235] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.447235]

[    9.447906] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.447906]

[    9.448669] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.448669]

[    9.449432] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.449462]

[    9.450225] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.450225]

[    9.450988] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.450988]

[    9.451751] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.451782]

[    9.452514] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.452545]

[    9.453308] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.453308]

[    9.454071] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.454071]

[    9.454833] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.454864]

[    9.455596] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.455627]

[    9.456390] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.456390]

[    9.457244] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.457244]

[    9.457916] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.457946]

[    9.458709] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.458709]

[    9.459472] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.459472]

[    9.460235] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.460235]

[    9.461029] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.461029]

[    9.461791] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.461791]

[    9.462554] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.462554]

[    9.463317] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.463348]

[    9.464111] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.464111]

[    9.464874] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.464874]

[    9.465637] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.465637]

[    9.466400] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.466430]

[    9.467315] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.467315]

[    9.467956] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.467956]

[    9.468719] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.468750]

[    9.469512] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.469512]

[    9.470306] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.470306]

[    9.471038] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.471038]

[    9.471832] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.471832]

[    9.472595] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.472595]

[    9.473358] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.473358]

[    9.474121] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.474121]

[    9.474914] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.474914]

[    9.475677] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.475677]

[    9.476440] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.476440]

[    9.477325] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.477325]

[    9.477996] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.477996]

[    9.478759] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.478759]

[    9.479522] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.479553]

[    9.480285] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.480316]

[    9.481079] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.481079]

[    9.481842] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.481842]

[    9.482604] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.482635]

[    9.483398] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.483398]

[    9.484161] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.484161]

[    9.484924] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.484924]

[    9.485687] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.485717]

[    9.486480] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.486480]

[    9.487365] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.487365]

[    9.488006] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.488037]

[    9.488800] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.488800]

[    9.489562] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.489562]

[    9.490325] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.490325]

[    9.491088] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.491119]

[    9.491882] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.491882]

[    9.492645] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.492645]

[    9.493408] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.493438]

[    9.494171] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.494201]

[    9.494964] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.494964]

[    9.495727] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.495727]

[    9.496490] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.496520]

[    9.497375] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.497375]

[    9.498046] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.498046]

[    9.498809] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.498809]

[    9.499603] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.499603]

[    9.500366] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.500366]

[    9.501129] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.501129]

[    9.501892] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.501922]

[    9.502685] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.502685]

[    9.503448] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.503448]

[    9.504211] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.504211]

[    9.504974] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.505004]

[    9.505767] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.505767]

[    9.506530] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.506530]

[    9.507385] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.507415]

[    9.508056] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.508087]

[    9.508850] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.508850]

[    9.509613] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.509613]

[    9.510375] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.510406]

[    9.511169] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.511169]

[    9.511932] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.511932]

[    9.512695] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.512695]

[    9.513488] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.513488]

[    9.514251] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.514251]

[    9.515014] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.515014]

[    9.515777] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.515808]

[    9.516571] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.516571]

[    9.517425] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.517425]

[    9.518096] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.518096]

[    9.518859] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.518890]

[    9.519653] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.519653]

[    9.520416] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.520416]

[    9.521179] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.521209]

[    9.521972] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.521972]

[    9.522735] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.522735]

[    9.523498] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.523498]

[    9.524291] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.524291]

[    9.525054] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.525054]

[    9.525817] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.525817]

[    9.526580] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.526580]

[    9.527587] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.527587]

[    9.528198] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.528198]

[    9.528961] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.528961]

[    9.529724] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.529754]

[    9.530548] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.530548]

[    9.531280] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.531311]

[    9.532043] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.532073]

[    9.532806] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.532836]

[    9.533599] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.533599]

[    9.534362] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.534362]

[    9.535156] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.535156]

[    9.535919] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.535919]

[    9.536682] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.536682]

[    9.537536] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.537536]

[    9.538208] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.538238]

[    9.539001] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.539001]

[    9.539764] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.539764]

[    9.540527] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.540527]

[    9.541320] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.541320]

[    9.542083] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.542083]

[    9.542846] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.542846]

[    9.543609] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.543640]

[    9.544403] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.544403]

[    9.545166] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.545166]

[    9.545928] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.545959]

[    9.546783] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.546813]

[    9.547485] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.547485]

[    9.548248] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.548248]

[    9.549011] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.549041]

[    9.549804] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.549804]

[    9.550567] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.550567]

[    9.551330] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.551330]

[    9.552124] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.552124]

[    9.552886] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.552886]

[    9.553649] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.553649]

[    9.554412] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.554443]

[    9.555206] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.555206]

[    9.555969] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.555969]

[    9.556823] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.556854]

[    9.557495] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.557525]

[    9.558288] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.558319]

[    9.559051] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.559051]

[    9.559814] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.559844]

[    9.560577] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.560607]

[    9.561370] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.561370]

[    9.562133] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.562133]

[    9.562957] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.562957]

[    9.563690] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.563690]

[    9.564453] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.564453]

[    9.565216] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.565216]

[    9.566009] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.566009]

[    9.566864] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.566864]

[    9.567535] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.567535]

[    9.568298] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.568328]

[    9.569091] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.569091]

[    9.569854] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.569854]

[    9.570617] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.570617]

[    9.571380] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.571411]

[    9.572174] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.572174]

[    9.572967] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.572967]

[    9.573699] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.573730]

[    9.574462] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.574493]

[    9.575256] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.575256]

[    9.576019] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.576019]

[    9.576904] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.576904]

[    9.577575] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.577575]

[    9.578338] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.578338]

[    9.579101] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.579101]

[    9.579895] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.579895]

[    9.580657] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.580657]

[    9.581420] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.581420]

[    9.582183] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.582214]

[    9.582977] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.582977]

[    9.583740] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.583740]

[    9.584503] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.584533]

[    9.585266] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.585296]

[    9.586059] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.586059]

[    9.586914] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.586914]

[    9.587585] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.587615]

[    9.588378] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.588378]

[    9.589141] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.589141]

[    9.589904] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.589904]

[    9.590698] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.590698]

[    9.591461] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.591461]

[    9.592224] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.592224]

[    9.592987] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.593017]

[    9.593780] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.593780]

[    9.594543] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.594543]

[    9.595306] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.595306]

[    9.596069] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.596099]

[    9.596954] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.596954]

[    9.597625] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.597625]

[    9.602203] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.602233]

[    9.603027] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.603027]

[    9.603729] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.603759]

[    9.604492] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.604522]

[    9.605285] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.605285]

[    9.606048] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.606048]

[    9.606933] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.606933]

[    9.607574] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.607604]

[    9.608367] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.608367]

[    9.609130] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.609130]

[    9.609893] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.609924]

[    9.610687] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.610687]

[    9.611450] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.611450]

[    9.612213] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.612213]

[    9.613006] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.613006]

[    9.613769] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.613769]

[    9.614532] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.614532]

[    9.615295] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.615295]

[    9.616088] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.616088]

[    9.616943] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.616943]

[    9.617614] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.617614]

[    9.618377] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.618408]

[    9.619171] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.619171]

[    9.619934] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.619934]

[    9.620697] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.620727]

[    9.621459] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.621490]

[    9.622253] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.622253]

[    9.623016] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.623016]

[    9.623779] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.623809]

[    9.624572] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.624572]

[    9.625335] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.625335]

[    9.626098] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.626098]

[    9.626983] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.626983]

[    9.627655] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.627655]

[    9.628417] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.628417]

[    9.629180] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.629180]

[    9.629974] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.629974]

[    9.630737] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.630737]

[    9.631500] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.631500]

[    9.632263] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.632293]

[    9.633056] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.633056]

[    9.633819] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.633819]

[    9.634582] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.634613]

[    9.635345] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.635375]

[    9.636138] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.636138]

[    9.636993] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.636993]

[    9.637664] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.637695]

[    9.638458] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.638458]

[    9.639221] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.639221]

[    9.639984] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.639984]

[    9.640777] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.640777]

[    9.641540] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.641540]

[    9.642303] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.642303]

[    9.643066] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.643096]

[    9.643859] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.643859]

[    9.644622] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.644622]

[    9.645385] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.645416]

[    9.646148] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.646179]

[    9.647033] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.647033]

[    9.647705] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.647705]

[    9.648468] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.648498]

[    9.649230] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.649261]

[    9.650024] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.650024]

[    9.650787] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.650787]

[    9.651550] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.651580]

[    9.652343] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.652343]

[    9.653106] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.653106]

[    9.653869] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.653869]

[    9.654663] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.654663]

[    9.655426] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.655426]

[    9.656188] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.656188]

[    9.657043] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.657043]

[    9.657745] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.657745]

[    9.658508] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.658508]

[    9.659271] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.659301]

[    9.660034] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.660064]

[    9.660827] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.660827]

[    9.661590] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.661590]

[    9.662353] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.662384]

[    9.663146] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.663146]

[    9.663909] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.663909]

[    9.664672] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.664672]

[    9.665435] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.665466]

[    9.666229] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.666229]

[    9.667083] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.667083]

[    9.667755] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.667755]

[    9.668548] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.668548]

[    9.669311] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.669311]

[    9.670074] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.670074]

[    9.670837] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.670867]

[    9.671630] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.671630]

[    9.672393] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.672393]

[    9.673156] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.673187]

[    9.673919] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.673950]

[    9.674713] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.674713]

[    9.675476] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.675476]

[    9.676239] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.676269]

[    9.677154] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.677154]

[    9.677795] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.677795]

[    9.682403] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.682403]

[    9.683166] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.683166]

[    9.683898] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.683929]

[    9.684692] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.684692]

[    9.685455] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.685455]

[    9.686218] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.686248]

[    9.687103] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.687103]

[    9.687774] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.687774]

[    9.688537] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.688537]

[    9.689300] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.689331]

[    9.690093] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.690093]

[    9.690856] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.690856]

[    9.691619] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.691619]

[    9.692413] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.692413]

[    9.693176] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.693176]

[    9.693939] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.693939]

[    9.694702] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.694732]

[    9.695495] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.695495]

[    9.696258] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.696289]

[    9.697143] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.697143]

[    9.697784] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.697814]

[    9.698577] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.698577]

[    9.699340] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.699340]

[    9.700103] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.700134]

[    9.700897] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.700897]

[    9.701660] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.701660]

[    9.702423] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.702423]

[    9.703186] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.703216]

[    9.703979] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.703979]

[    9.704803] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.704803]

[    9.705505] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.705505]

[    9.706298] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.706298]

[    9.707153] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.707153]

[    9.707824] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.707824]

[    9.708587] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.708618]

[    9.709411] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.709411]

[    9.710144] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.710144]

[    9.710906] gmac,TSP zx29 gmac xmit  phy not link

[    9.710937]

[    9.712677] Using Descriptor DMA mode

[    9.713134] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled

[    9.713745] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled

[    9.714569] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0

[mmi][763]: ZTE_MMI process_netlink_event subsys=net, action=add, power_supply_name=(null)

[mmi][763]: ZTE_MMI process_netlink_event subsys=queues, action=add, power_supply_name=(null)

[    9.718780] erlysuspend

[    9.721862] usbsuspend

[    9.752410] device sw0.20 entered promiscuous mode

[    9.753448] device sw0 entered promiscuous mode

[    9.754364] br0: port 1(sw0.20) entered forwarding state

[    9.754882] br0: port 1(sw0.20) entered forwarding state

[    9.851745] br0: port 1(sw0.20) entered forwarding state

the mac_ip_list is null

sh: can't kill pid 1088: No such process

udhcpd (v1.21.0) started

dnsmasq: no servers found in /etc_rw/resolv.conf, will retry


killall: miniupnpd: no process killed

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


iptables: No chain/target/match by that name.

Bad argument `MINIUPNPD'

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

iptables: No chain/target/match by that name.

iptables: No chain/target/match by that name.

iptables v1.4.3.2: cannot have ! before -j

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

iptables: No chain/target/match by that name.

[   11.655670] parse_nofast_port receve:21+22+23+25+53+67+68+69+110+115+123+443+500+1352+1723+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+4500+5060, 0xc25b9b20, 0xc25b9b20, c:+

killall: miniupnpd: no process killed

[   11.704925]  network ioctl device is open!

netdog -s result :: the key:the key:the key:th is not supported!


Starting ZTE FOTA apps......!!

/etc/rc: line 262: easycwmpd: not found

[zcat] zcat_mode = 0xc5

[zcat] zcat_usblog = ttyGS2

[   11.941040] cplog open.

[zcat] init logdev success.

[zcat] init peripheral success.

[mmi][1242]: ZTE_WDT ######START######

[fluxstat][1243]: Create_Data_Thread_result SUCCESS!

[fluxstat][1243]: data begin to rcv msg from queue 294921.

[mmi][1242]: g_mmi_temp = 4  948  1033  1694

[mmi][1242]: ZTE_WDT watchdog_app = 0

[misc][1244]: [SNTP]data begin to rcv msg from queue 360459.

[mmi][1242]: ZTE_WDT start wdt_creatMsgThread

[net][1238]: zte_mainctrl begin ======= build date: Aug  5 2020 16:20:02

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[sdcard][1246]: sd_hotplug:cdrom=1

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[sdcard][1246]: sd_hotplug usb_lun_path=/sys/devices/platform/zx29_hsotg.0/gadget/lun1/file

Starting telnetd......!

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x1598, source is 0x1016

[net][1238]: pdp_auto_dial ok!

[net][1238]: ZTE_router begin to rcv msg from queue 393228.

[at][744]: default apn is changed to internet

[at][744]: pdp_act_func: source is 1016, default_apn is internet, apn is internet, ip_type is IP, pdp_type is 2, idx =0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_connect_status NET_Connect_State = 2

[at][744]: need to set apn , goto build cgact deactive cmd

[SMS] ======etc_rw/sms.db exist.

[wifi][1239]: [wlan][main-1201]: wlan-server start, build time:[Aug  5 2020 16:24:20]

[wifi][1239]: [wlan][sig_init-1107]: tid:3070173968

[at][744]: at_write fd=9,len=14,ret=14,data=at+cgact=0,1


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = cgact=

update_type: mifi_local

[wifi][1239]: [wlan][send_get_mac_req-510]: wifi_ssid_init: ssid_write_flag = 0

zUfiSms_OpenDb: retry_times = 0, open_rst = 0

[at][744]: at_write fd=9,len=40,ret=40,data=at+cgdcont=1,"IP","

[wifi][1239]: [wlan][send_get_mac_req-520]: send message MSG_CMD_GET_MAC to at_ctl to get mac successfully

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = cgdcont=

[at][744]: at_write fd=9,len=16,ret=16,data=AT+ZGPCOAUTH=1


[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x1529, source is 0x1003

[at][744]: at_write fd=8,len=9,ret=9,data=AT+CGSN


[wifi][1239]: [wlan][get_mac_config_ssid_key_nv-532]: wifi_ssid_init: ssid_write_flag = 0

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = ZGPCOAUTH=

[wifi][1239]: [wlan][get_mac_config_ssid_key_nv-547]: wifi_ssid_init:at_wifi_mac = +MAC:60C5A8E14B92;FFFFFFFFFFFF

[at][744]: at_write fd=9,len=40,ret=40,data=at+cgdcont=1,"IP","

[wifi][1239]: [wlan][wlan_setWifiNV-395]: wlan_setWifiNV macaddress=+MAC:60C5A8E14B92;FFFFFFFFFFFF

[wifi][1239]: [wlan][wlan_setWifiNV-401]: read mac = 60C5A8E14B92, m_read_mac=

[at][744]: receive client inform str = +CGSN: 356053081256017, fd = 8

[wifi][1239]: [wlan][is_valid_mac-350]: addr=60c5a8e14b92

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 8, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[wifi][1239]: [wlan][wlan_setWifiNV-431]: mac = 60:C5:A8:E1:4B:92  m_mac=

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = CGSN

[wifi][1239]: [wlan][generate_ascii_password-161]: wifi_key_gen_type=MAC

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x1529,dst_id=0x1003,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[wifi][1239]: [wlan][generate_ascii_password-170]: wifi_key_gen_with_mac_lastbyte=8

[wifi][1239]: [wlan][alpha_to_digital-128]: before key=A8E14B92 key_len = 8

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = cgdcont=

[at][744]: goto build cgact active cmd!!!!!!!!!!!!!!!!

[wifi][1239]: [wlan][alpha_to_digital-134]: after key=58914692

[at][744]: at_write fd=9,len=14,ret=14,data=at+cgact=1,1


[wifi][1239]: [wlan][make_wifikey-220]: make_wifikey   key=58914692,  m_key=

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=+CME ERROR: 148, at_fd = 9, at_cmd_paras: 148, prefix_len: 10, paras_len: 3

send_app_req

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = cgact=

[net][1239]: prefix:WIFIKEY

[at][744]: pdpact_failed_proc: source is 1016, idx is 0, pdp_type is 2

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_connect_status NET_Connect_State = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI zMMI_Handle_Msg_Get_TafficInfo_End !!!

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x1598,dst_id=0x1016,rsp_msg_id=0x1599

[net][1238]: mainctrl received msg usMsgCmd=0x1599, src=0x100f

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x152d, source is 0x1132

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_REQUEST str=AT+WIFIKEY=58914692, at_fd = 4402, at_cmd_paras: 58914692, prefix_len: 8, paras_len: 8

[goahead]t DB: Registering database table <users>


[goahead]t DB: Registering database table <groups>


[goahead]t DB: Registering database table <access>


[goahead]t UM: Loading User Configuration from file <umconfig.txt>


[goahead]t DB: About to read data file <./umconfig.txt>


[goahead]t DB: Failed to stat persistent data file.

[net][1239]: recv MSG_CMD_SEND_AT_MSG_RSP, buf:

+WIFIKEY: 58914692


OK


[at][744]: at_write fd=4402,len=28,ret=28,data=

+WIFIKEY: 5891469

[wifi][1239]: [wlan][make_user_mac-74]: >-------------- ssid = 4G-CPE-256017


send_app_req

[net][1239]: prefix:SSID

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x152d, source is 0x1132

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_REQUEST str=AT+SSID=4G-CPE-256017, at_fd = 4402, at_cmd_paras: 4G-CPE-256017, prefix_len: 5, paras_len: 13

[at][744]: at_paras=4G-CPE-256017

[goahead]t webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.100.1


[at][744]: at_str=4G-CPE-256017

[at][744]: retCode=0

[at][744]: cpnv_NvItemWrite ssid success !

[SMS] have default parameter in database.

[SMS] zUfiSms_LoadSmsPara succ.

[SMS] zUfiSms_CheckMemoryFull get ME count:38.

[at][773]: at_hotplug_proc fd=-1 /dev/ttyS0 1

[at][773]: open /dev/ttyS0 ===> fd: -1 er_no: 2

Pb app init finished, will to receive msg, msgid:458766

[SMS] zUfiSms_SendSmsStatusInfo unread = 1, full=0, new=0, reading=0

[net][1239]: recv MSG_CMD_SEND_AT_MSG_RSP, buf:

+SSID: 4G-CPE-256017


OK


[at][744]: at_write fd=4402,len=30,ret=30,data=

+SSID: 4G-CPE-256

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_smsbox_status full=0  unread=1,newsms_ind = 0,is_reading =0,unread_count = 38 !!!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/sms_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/sms_led/brightness!

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x1810, source is 0x100f

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/sms_led/brightness!

[at][744]: ERR: at_port_state_proc new_open /dev/ttyS0 fail,errno: 4

[misc][1245]: [httpshare]zte_httpshare_call_system: [rm -rf "/etc_rw/config/httpshare_db/httpshare.db"]

sms app init finished, will to receive msg, msgid:622609

[misc][1245]: [httpshare]delfile /etc_rw/config/httpshare_db/httpshare.db OK!

ZTE login:

[misc][1245]: [httpshare]zte_httpshare_db_exec_sql:CREATE TABLE IF NOT EXISTS httpshare(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,ip TEXT,path TEXT) rc=0

[misc][1245]: [httpshare]zte_httpshare_call_system: [rm -rf "/etc_rw/config/mmc2"]

[misc][1245]: [httpshare]delfile /etc_rw/config/mmc2 OK!

[misc][1245]: [goahead] enter working

-va0

[   12.949218] cplog release.

[zcat] zte_log_agent exit.

-va1

-vxd

[wifi][1239]: [wlan][check_wpa_supplicant_conf-23]: check_wpa_supplicant_conf

[wifi][1239]: [wlan][check_wlan-922]: finding wlan  i=0, 0 s...

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00

          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

          Base address:0x24c


[wifi][1239]: [wlan][wfsystem-591]: [ifconfig wlan0]ret = 0, WIFEXITED(ret)=1, WEXITSTATUS(ret) =0

[wifi][1239]: [wlan][main-1259]: wifichip exist, set  nv to tell mmi

[wifi][1239]: [wlan][wlan_init-2631]: wlan_init

[wifi][1239]: [wlan][wlan_set_param-1128]: [wlan0_radio_para_set]

[wifi][1239]: [wlan][wlan_set_channel-277]: wlan_set_channel AutoChannelSelect


[wifi][1239]: [wlan][translateStringToEcho-620]: inputStr=4G-CPE-256017,outputStr=4G-CPE-256017


[wifi][1239]: [wlan][translateStringToEcho-620]: inputStr=A1b2c3d4,outputStr=A1b2c3d4


[wifi][1239]: [wlan][wlan_set_param-1137]: [va0 va1 vxd para set, and set va0 open]

[wifi][1239]: [wlan][va0_set_bss-845]: va0 wifi_mac = 60:C5:A8:E1:4B:92

[wifi][1239]: [wlan][translateStringToEcho-620]: inputStr=4G-CPE-256017,outputStr=4G-CPE-256017


[wifi][1239]: [wlan][translateStringToEcho-620]: inputStr=A1b2c3d4,outputStr=A1b2c3d4


[wifi][1239]: [wlan][va1_set_bss-821]:  va1 m_wifi_mac = 901D45692A5C

[wifi][1239]: [wlan][translateStringToEcho-620]: inputStr=4G-CPE-256017_2,outputStr=4G-CPE-256017_2


[wifi][1239]: [wlan][translateStringToEcho-620]: inputStr=A1b2c3d4,outputStr=A1b2c3d4


IS_ROOT_WLAN is  1

[   14.231597] int data: 1

IS_ROOT_WLAN is  0

[   14.664764] int data: 1

IS_ROOT_WLAN is  0

[   15.098480] int data: 1

IS_ROOT_WLAN is  0

[   15.224304] Miracle_debug:rtl8192cd_ioctl--10265func_off = 0

[   15.306457] ----->rtl8192cd_open

[   15.306915] Miracle_debug:rtl8192cd_open--7030called

[   15.307373] Miracle_debug:rtl8192cd_init_sw--2806called

[   15.308227] Miracle_debug:rtl8192cd_init_sw--2866called

[   15.308959] Miracle_debug:rtl8192cd_init_sw--3968called

[   15.486785]

[   15.486816] 4

[   15.487121] Miracle_debug:rtl8192cd_open--7051called

[   15.487640] Miracle_debug:rtl8192cd_open--7058called

[   15.488586] wlan0-hw-err: TPT: unreasonable target ther 255, disable tpt

[   15.489257] ----->rtl8192cd_init_hw_PCI

[   15.509948] InitPON OK

[   15.512207] InitMAC OK

[   15.512329]

[   15.512359]

[   15.512359] ************* Initialize MAC/PHY parameter *************

[   15.513488] [MAC_REG_8192Emp]

[   15.517089] [PHY_REG_8192Emp]

[   15.525970] [PHY_REG_PG_8192Emp]

[   15.526275] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.526977] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.527404] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.528015] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.528594] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.529022] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.529571] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.530120] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.530670] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.531188] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.531738] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.532348] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.532928] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.533386] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.533905] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.534454] wlan-ioctl-err: error hex format!

[   15.535675] [AGC_TAB_8192ES]

[   15.541870] [RadioA_8192ES]

[   15.910369] [RadioB_8192ES]

[   16.531799] InitDownload FW OK

[   16.532073] [TxPowerTrack_AP]

[   16.532775] wlan0-hw-err: TPT: unreasonable target ther 0, disable tpt

[   16.850769] 8192E LCK done!!

[   16.857727] rtl8192cd_init_hw_PCI----->

[   16.858062] Miracle_debug:rtl8192cd_open--7205called

[   16.859863] acli: start_ss_t ss_req:0 scanning:0 is_root:1

[   16.867218] write RF 0 offset 0x55 val [0x18000],  read back [0x00000]

[   16.867858] write RF 1 offset 0x55 val [0x18000],  read back [0x00003]

[   16.868682] Miracle_debug:rtl8192cd_open--8157called

[   16.870056] rtl8192cd_open----->

[   16.900939] ----->rtl8192cd_open

[   16.901214] Miracle_debug:rtl8192cd_open--7030called

[   16.901855] Miracle_debug:rtl8192cd_init_sw--3968called

[   17.089294]

[   17.089324] 4

[   17.089569] Miracle_debug:rtl8192cd_open--7051called

[   17.090698] rtl8192cd_open----->

[   17.111053] device wlan0-va0 entered promiscuous mode

[   17.111877] br0: port 2(wlan0-va0) entered forwarding state

[   17.112426] br0: port 2(wlan0-va0) entered forwarding state

[wifi][1239]: [wlan][wlan_init-2648]: ret = 0, WIFEXITED(ret)=1, WEXITSTATUS(ret) =0

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/brightness!

[wifi][1239]: [wlan][acl_set_mac-1653]: wlan0-va0 accesspolicy0 =0,  accesscontrollist0=

[wifi][1239]: [wlan][acl_set_mac-1654]: g_old_acl_black_mac_num =0,  g_old_acl_white_mac_num=0

[wifi][1239]: [wlan][set_acl_mode-1470]: accesspolicy0 :0,old_accesspolicy:

[wifi][1239]: [wlan][set_accesspolicy0-1456]: set_acl_mode :iwpriv wlan0-va0 set_mib aclmode=0

[wifi][1239]: [wlan][acl_set_mac-1686]: accesspolicy0 is 0

[wifi][1239]: [wlan][remove_all_mac_from_acl_table_for_nonlist-1423]: cmd= iwpriv wlan0-va0 clear_acl_table

wlan0-va  clear_acl_table:0

[wifi][1239]: [wlan][wlan_init-2676]: Open Success

[   17.211730] br0: port 2(wlan0-va0) entered forwarding state

wifi_ssid_qrcode_name=/etc_rw/wifi/qrcode_ssid_wifikey.png

wifi_ssid_qrcode_name_bmp=/etc_rw/wifi/ssid_wifikey.bmp

enter the wifi_create function

qrcode_text = WIFI:T:WPA;S:4G-CPE-256017;P:A1b2c3d4;

png2bmp read_png 2222222

Read OK qrcode_ssid_wi png2bmp read_png 3333333

OK      ssid_wifikey.b

png2bmp failure is 0, success is 1,  r_stdin is 1, w_stdout is 0

png2bmp  end  failure is 0

wifi_ssid_qrcode_name=/etc_rw/wifi/qrcode_ssid_wifikey.png

wifi_ssid_qrcode_name_bmp=/etc_rw/wifi/ssid_wifikey.bmp

enter the multi_wifi_create function

qrcode_text = WIFI:T:WPA;S:4G-CPE-256017_2;P:A1b2c3d4;

png2bmp read_png 2222222

Read OK qrcode_multi_s png2bmp read_png 3333333

OK      multi_ssid_wif

png2bmp failure is 0, success is 1,  r_stdin is 1, w_stdout is 0

png2bmp  end  failure is 0

[wifi][1239]: [wlan][qrcode_make-150]: zte_qrcode_create.sh wifi_create

[wifi][1239]: [wlan][chargingcheckstates-215]: errno_1 = 0, charger is not exist

[wifi][1239]: [wlan][set_globle_charging_status-757]: usb charging is YES

[wifi][1239]: [wlan][wlan_prepare_sleep-748]: wifi_status=1, charging_status=1, sta_num=0, wps_status=0

[wifi][1239]: [wlan][disable_rtc_sleep_timer-164]: Already disable

[wifi][1239]: [wlan][disable_rtc_wakeup_timer-145]: Already disable

[wifi][1239]: [wlan][handle_tsw_setting-409]: tsw  is off.

[wifi][1239]: [wlan][main-1312]:  main thread getpid=1239

[wifi][1711]: [wlan][netlink_loop-205]: netlink_loop param=netlink

[wifi][1711]: [wlan][wifi_set_netlink_event-39]: wifi_set_netlink_event

[wifi][1711]: [wlan][wifi_set_netlink_event-46]: [wlan-server]create socket

[wifi][1711]: [wlan][netlink_loop-213]:  netlink netlink_loop getpid=1239

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/brightness!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/trigger!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/delay_on!

[mmi][749]: ZTE_MMI mmi_file_operate open file fail: /sys/class/leds/wifi_led/delay_off!

[mmi][749]: ZTE_MMI led_setFastBlinkOn fail ret1 = -1 ret2 = -1 ret3 = -1!

[   22.228515] ch 1: FA: 188

[   22.228698] disable ch:1

[   22.229003] ch 2: FA: 383

[   22.229309] disable ch:2

[   22.229644] ch 3: FA: 897

[   22.229949] disable ch:3

[   22.230285] ch 4: FA: 414

[   22.230590] disable ch:4

[   22.230926] ch 5: FA: 307

[   22.231231] ch 6: FA: 334

[   22.231567] ch 7: FA: 425

[   22.231903] ch 8: FA: 385

[   22.232208] ch 9: FA: 350

[   22.232543] ch 10: FA: 356

[   22.232879] ch 11: FA: 302

[   22.233215] ch 12: FA: 337

[   22.233551] ch 13: FA: 470

[   22.233947] ch 1: ap_count: 4, score: 0xffffffff N:58 N:32 N:32 N:32

[   22.234710] ch 2: ap_count: 1, score: 0xffffffff N:22

[   22.235351] ch 3: ap_count: 0, score: 0xffffffff

[   22.235931] ch 4: ap_count: 1, score: 0xffffffff N:22

[   22.236572] ch 5: ap_count: 0, score: 0xffffffff

[   22.237152] ch 6: ap_count: 4, score: 0xffffffff N:58 N:58 N:58 N:50

[   22.237976] ch 7: ap_count: 1, score: 0xffffffff U:72

[   22.238616] ch 8: ap_count: 0, score: 0xffffffff

[   22.239196] ch 9: ap_count: 1, score: 0xffffffff L:26

[   22.239837] ch 10: ap_count: 0, score: 0xffffffff

[   22.240417] ch 11: ap_count: 4, score: 0xffffffff N:66 L:54 N:48 N:47

[   22.241241] ch 12: ap_count: 0, score: 0xffffffff

[   22.241851] ch 13: ap_count: 0, score: 0xffffffff

[   22.242431] !! Not found clean channel, use NHM algorithm

[   22.243103] disable ch:1

[   22.243499] nhm_cnt_1: H<-[   0   0   7   0   8  11   7  16  10 194]->L, score: -1

[   22.244354] disable ch:2

[   22.244689] nhm_cnt_2: H<-[   0   0   8   1  12   6  18   9  27 178]->L, score: -1

[   22.245635] disable ch:3

[   22.245971] nhm_cnt_3: H<-[   0   0   6  22  29  11   3  22   7 188]->L, score: -1

[   22.246887] disable ch:4

[   22.247222] nhm_cnt_4: H<-[   0   4  67   5   4   9   2   1   8 205]->L, score: -1

[   22.248168] nhm_cnt_5: H<-[  10   5   4   4   8   6   1  11   8 197]->L, score: 244076

[   22.249145] nhm_cnt_6: H<-[  16   6   1   2  10   1   1   1   7 225]->L, score: 360732

[   22.250122] nhm_cnt_7: H<-[  10   8   6   3  15   4   9   6   5 211]->L, score: 269119

[   22.251129] nhm_cnt_8: H<-[  17   0  27  28  40   6   1   7   3 183]->L, score: 424560

[   22.252105] nhm_cnt_9: H<-[  11  10   1   9  12   1   1   9   1 201]->L, score: 294180

[   22.253112] nhm_cnt_10: H<-[   8  39   6  13  14   9   1   2  11 192]->L, score: 440343

[   22.254089] nhm_cnt_11: H<-[   4  25   0   2  19   7   5   3  10 203]->L, score: 249794

[   22.255096] nhm_cnt_12: H<-[   2  10   0   0  19   3   1   1  10 210]->L, score: 110112

[   22.256103] nhm_cnt_13: H<-[   5   0  22   0  25   8   0   2   5 222]->L, score: 153507

[   22.257141] ch1:4294967295 ch2:4294967295 ch3:4294967295 ch4:4294967295 ch5:244076 ch6:360732 ch7:269119 ch8:424560 ch9:294180 ch10:440343 ch11:249794 ch12:4294967295 ch13:4294967295

[   22.259124] groupScore, ch 5,9: 538256

[   22.259613] groupScore, ch 6,10: 801075

[   22.260070] groupScore, ch 7,11: 518913

[   22.260620] Auto channel choose ch:11

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


ZTE login: [mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELLZTE login: root

Password: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


Login incorrect

ZTE login: root

Password:

Login incorrect

ZTE login: root[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 3, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[mmi][1261]: ZTE_WDT wdt_battery_temp_check invalid temp = 3!


Login timed out after 60 seconds

ZTE login:

ZTE login: root

Password: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


Login incorrect

ZTE login: root

Password:

Login incorrect

ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!


Login timed out after 60 seconds

ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 3, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[mmi][1261]: ZTE_WDT wdt_battery_temp_check invalid temp = 3!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[misc][1260]: no service, reset modem now

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x152d, source is 0x100c

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_REQUEST str=at+cfun=0, at_fd = 4108, at_cmd_paras: 0, prefix_len: 5, paras_len: 1

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[at][744]: at_write fd=9,len=11,ret=11,data=at+cfun=0


[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 0, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=8,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 0


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 0


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_fwd_down context->prefix = cfun=

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: at_write fd=4108,len=6,ret=6,data=

OK


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 0, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 0


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 0


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 0, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 0


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 0


[at][744]: receive auto report str = +ZICCID: 00000000000000000000, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZICCID

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=33,ret=33,data=

+ZICCID: 00000000

[at][744]: at_write fd=10,len=33,ret=33,data=

+ZICCID: 00000000

[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 8

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 8, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


Login timed out after 60 seconds

ZTE login: [at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x152d, source is 0x100c

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_REQUEST str=at+cfun=1, at_fd = 4108, at_cmd_paras: 1, prefix_len: 5, paras_len: 1

[at][744]: at_write fd=9,len=11,ret=11,data=at+cfun=1


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=8,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_fwd_down context->prefix = cfun=

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: at_write fd=4108,len=6,ret=6,data=

OK


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 8

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 8, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 3, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[mmi][1261]: ZTE_WDT wdt_battery_temp_check invalid temp = 3!


Login timed out after 60 seconds

ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[net][1238]: received msg EINTR

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!


Login timed out after 60 seconds

ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


ZTE login: admin

Password:

Login incorrect

ZTE login: [mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 3, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[mmi][1261]: ZTE_WDT wdt_battery_temp_check invalid temp = 3!

admin

Password: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


Login incorrect

ZTE login: admin

Password:

Login incorrect

Jan  1 08:06:08 login[2014]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'console'[  357.438751] uart_close(1) called


ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

\

Password:

Login incorrect

ZTE login: cpe

Password: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


Login incorrect

ZTE login: [mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[misc][1260]: no service, reset modem now

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x152d, source is 0x100c

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_REQUEST str=at+cfun=0, at_fd = 4108, at_cmd_paras: 0, prefix_len: 5, paras_len: 1

[at][744]: at_write fd=9,len=11,ret=11,data=at+cfun=0


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 0, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=8,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 0


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 0


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_fwd_down context->prefix = cfun=

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: at_write fd=4108,len=6,ret=6,data=

OK


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 0, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 0


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 0


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 0, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 0


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 0


[at][744]: receive auto report str = +ZICCID: 00000000000000000000, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZICCID

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=33,ret=33,data=

+ZICCID: 00000000

[at][744]: at_write fd=10,len=33,ret=33,data=

+ZICCID: 00000000

[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 8

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 8, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: rcv_msg_proc recv usMsgCmd = 0x152d, source is 0x100c

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_REQUEST str=at+cfun=1, at_fd = 4108, at_cmd_paras: 1, prefix_len: 5, paras_len: 1

[at][744]: at_write fd=9,len=11,ret=11,data=at+cfun=1


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=8,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_fwd_down context->prefix = cfun=

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: at_write fd=4108,len=6,ret=6,data=

OK


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 8

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 8, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELLLogin timed out after 60 seconds

ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 3, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[mmi][1261]: ZTE_WDT wdt_battery_temp_check invalid temp = 3!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!


Login timed out after 60 seconds

ZTE login: [at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 3, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[mmi][1261]: ZTE_WDT wdt_battery_temp_check invalid temp = 3!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty


Login timed out after 60 seconds

ZTE login: [mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 1, temp=3, g_chg_switch_off = 0!

[at][744]: receive auto report str = +CREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 2


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 2, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 2


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[at][744]: receive auto report str = +ZLTENOCELL, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =ZLTENOCELL

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: at_write fd=10,len=15,ret=15,data=

+ZLTENOCELL


[at][744]: receive auto report str = +CREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: at_write fd=9,len=12,ret=12,data=AT^SYSINFO


[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=12,ret=12,data=

+CREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CGREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CGREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CGREG: 4


[at][744]: receive auto report str = +CEREG: 4, fd = 4, g_auto_fd = 4, position = 1

[at][744]: [XXX]customIndCmdList =

[at][744]: [XXX]FwIndAtCmdPrefix =

[at][744]: [XXX]at_cmd_prefix =CEREG

[at][744]: [XXX]set_fwd_fd  555

[at][744]: at_write fd=11,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: at_write fd=10,len=13,ret=13,data=

+CEREG: 4


[at][744]: receive client inform str = ^SYSINFO: 0,0,0,0,255, fd = 9

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_Signal_Num sig_num = 0

[mmi][755]: ZTE_MMI svr_handle_msg_network_mode networkStatus = 0,networkMode=0 !!!

[at][744]: at_rcvmsg_handle AT_TYPE_RESPONSE str=OK, at_fd = 9, at_cmd_paras: (null), prefix_len: 2, paras_len: 0

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client context->prefix = SYSINFO

[at][744]: rcvmsg_rsp_at_client send msg to app msg_id=0x150f,dst_id=0x100f,rsp_msg_id=0x0

[at][744]: ERR: cache_msg_proc is empty

[mmi][1261]: ZTE_WDT BOOT_TESTBATTERY_MODE=

/sys/class/power_supply/battery/temp: No such file or directory

[mmi][1261]: ZTE_WDT open battery_temp file fail!

[mmi][1261]: ZTE_WDT BATTERY wdt_battery_temp_check = 2, temp=3, g_chg_switch_off = 0!


ไม่สามารถ Login ได้เนื่องจากไม่รู้ username/password

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น