วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Hardware review: Thomson SpeedTouch 546 v6

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับครั้งนี้ผมขอนำเสนอรูปภาพส่วนต่างๆ ของเราเตอร์ Thomson speedTouch 546 v6 เรื่องเนื้อหาไม่มีอะไรมาก เน้นรูปภาพซะส่วนมากครับ

ด้านหน้าของ Thomson ST546 v6
เราเตอร์รุ่นนี้ใช้กับอแดปเตอร์ AC ขนาด 18V 0.6A ด้านหลังของเครื่องมีพอร์ต DSL 1 พอร์ต พอร์ต 10/100 Ethernet 4 พอร์ต ปุ่มเปิด-ปิดเราเตอร์ และปุ่มรีเซ็ตดังรูปล่าง

ด้านหลังของ Thomson ST546 v6
ด้าานล่างมีสติกบอกยี่ห้อ รุ่น อยู่

ด่านล่าง

เริ่มแรกผมไขน็อตใต้เครื่องมีอยู่ 4 ตัว หลังจากนั้นก็ใช้บัตรพลาสติกรูดรอยต่อระหว่างฝาบนกับฝาล่างเพื่อกดล็อคพลาสติกให้แกะออกได้

เคสของเราเตอร์
หน้าตาของบอร์ดตามรูปข้างล่างครับ

ด้านบน

ด้านล่าง

ด้านบนของบอร์ดมีไอซีหลักๆ อยู่ 3 ตัว ได้แก่

BCM6338KFBG Product brief

CPU: BCM6338KFBG 
BCM5325EKQMG Product brief

Ethernet: BCM5325EKQMG 

IC42S16800-7TG Datasheet

RAM: IC42S16800-7TG
ส่วนด้านล่างมีไอซีหลักๆ 1 ตัวคือ 
S29GL032M90TFIR4 Datasheet

ROM: S29GL032M90TFIR4

จากไอซีทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ดังนี้
  • CPU -> Broadcom BCM6338KFBG: ADSL2+ BRIDGE/ROUTER 
  • Ethernet -> Broadcom BCM5325EKQMG: FIVE-PORT 10/100 SWITCH WITH ON-CHIP PACKET BUFFER
  • RAM -> ICS IC42S16800-7TG: 4(2)M x 8(16) Bits x 4 Banks (128-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM
  • ROM -> Spansion S29GL032M90TFIR4: 32 Megabit Flash 
จากนั้นก็มาดู Serial console ของเราเตอร์ ใช้ความ 9600bps

ขา Serial console
เมื่อผมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB to serial แล้วเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วเปิดเราเตอร์ จะปรากฎ boot message ดังด้านล่างครับ

Boot message


Unzipping started

 UNZIP DONE -> starting bootloader

 Speedtouch initialization sequence started.
Secondary boot

Unzipping started

 UNZIP DONE -> starting uncompressed file

 Speedtouch initialization sequence started.▒

[OSI2]  File "/ZZQ0BK6.105": Format OSI2 compliant (offset=340, prodid="0", varid="0").
[SS]    Device mounted (prodid="0", prodname="SpeedTouch 5x6", varid="0", varname="").
ELF]    Loading file "/ZZQ0BK6.105" ...
c
archfs opened /ZZQ0BK6.105 offset 1407139ed.
rDSL PHY version is A2pBT0F09.do16l
 ETH: De viceE registeMred:A BCM6338C-E#01.
E TH: -Device r egisstered: BeCM53l25E#e0.
nETH: Intterfa ce 0 assfigned: BoCM53r25E# 0:0 n[extoernal].
 ETH-: Inmterfaace n1 asasignged: eBCM5325Ed#0:1  [externsal].
ETwH: Iintertfacec 2 assighned:  BCM(5325sE#0:i2 [external]n.
external].eerfac e 3 EassiMgnedA: BCCM532)5E#0.:3 [

ETH: Device registered: SBRIDGE#0.
ETH: Device registered: BCM6338-U#0.
ETH: Interface 4 assigned: BCM6338-E#0:0 [internal].
ETH: Interface 5 assigned: BCM5325E#0:8 [internal].
ETH: Internal connection: intf 5 <-> intf 4.
--- REGISTERING STREAM : ROUTING ---
MFC routing init : alloc 31744 bytes.
--- REGISTERING CONNECTION : FW ---
--- REGISTERING CONNECTION : IDS ---
--- REGISTERING STREAM : LABEL ---
--- REGISTERING STREAM : IPQOS ---
--- REGISTERING STREAM : TRIGGER ---
--- REGISTERING CONNECTION : NAT ---

************* ERROR RECORD *************
time            : 000000:00:00.000000
Application /ZZQ0BK6.105 started after POWERON.
****************** END *****************
Value required for parameter 'value'
Invalid option => addr
Unknown user name specified.
Bad value for parameter 'name'
Username :

สิ้นสุดถึงตรงนี้เพราะว่าผมไม่รู้ Username และ Password ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น