วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

Dahua DH-IPC-C12P

 อุปกรณ์ที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นกล้องวงจรปิดแบบ IP ทำงานผ่านระบบ Cloud บันทึกวีดีโอโดยใช้ Micro SD Card เสียบโดยตรงที่กล้อง

ตัวกล้องด้านหน้า

ตัวกล้องด้านหลัง


ใต้กล้อง
แกะกล้องได้โดยถอดน็อต 1 ตัว ด้านหลังเครื่อง
ภายใน
จะเจอแผ่นวงจรที่มีชิพอยู่ และมีลำโพงอยู่ 1 ตัว
ชิพ
มีชิพอยู่ 2 ตัวคือ SoC กับ WiFi 
Hi3518
HISILICON Hi3518E -> 720p IP-Cam SOC, ARM9 @440 MHz, Integrated DDR2 64 MB
RTL8188ETV
Realtek RTL8188ETV -> 802.11BGN USB 2.0 NETWORK INTERFACE CONTROLLER
แผ่นวงจรด้านหน้า
พอแกะอีกด้านจะเจอกับโมดูลกล้อง
แกะเฟรมครอบออก


แกะ Lenses ออก
ในแผ่นวงจรด้านนี้มีชิพอยู่ คือ
ชิพ
BA6208G
UTC BA6208G -> REVERSIBLE MOTOR DRIVER
25Q127CSIG
GIGADEVICE GD25Q127CSIG -> FLASH memory; 128Mbit; Quad I/O,SPI; 104MHz; 2.7÷3.6V; SOP8
SGM 4996D
SGMICRO SGM4996D -> 1.3W Fully Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown

ในส่วนของ Software ภายในนั้นพบว่าเป็น Linux มี Boot Loader คือ uboot แต่ว่า kernel เป็นการแสดง Log ไว้จึงเห็นเฉพาะข้อความตอนอยู่ใน UBoot ครับ

Boot Message
System startup


System startup


U-Boot 2010.06-svn5286 (Dec 20 2017 - 09:36:02)
DRAM:  64 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
hifmc100_get_erasesize:10000.
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
gParameter[0]:node=bootargs, parameter=mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs.
gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=10 offset=0 ledtype=state.
gParameter[2]:node=upgradeMode, parameter=switchBootPart=1.
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TEXT_BASE:81000000
gpio:10, offset:0x0, ledtype:state
MMC:   Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Try again use backup_serverip
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:31'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC:   00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:31'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC:   00-13-34-56-78-9A
Up/Down PHY not link.
Support backupVer:2
state:ff,err_count:00
cmdLine mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs
smagic=0x44444351
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.35
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1163400 Bytes = 1.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ...OK
OK
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
cmdLine mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs

Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Boot Message (เวลากดปุ่ม Reset)

System startupSystem startupU-Boot 2010.06-svn5286 (Dec 20 2017 - 09:36:02)

DRAM:  64 MiB

gBootLogPtr:80b80008.

Check Flash Memory Controller v100 ... Found

SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18

Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"

SPI Nor total size: 16MB

hifmc100_get_erasesize:10000.

partition file version 2

rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5

gParameter[0]:node=bootargs, parameter=mem=44M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs.

gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=10 offset=0 ledtype=state.

gParameter[2]:node=upgradeMode, parameter=switchBootPart=1.

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

TEXT_BASE:81000000

gpio:10, offset:0x0, ledtype:state

MMC:

EMMC/MMC/SD controller initialization.

MMC/SD Card:

    MID:         0x2

    Read Block:  512 Bytes

    Write Block: 512 Bytes

    Chip Size:   3724M Bytes (High Capacity)

    Name:        "SA04G"

    Chip Type:   SD

    Version:     2.0

    Speed:       50000000Hz

    Bus Width:   4bit

    Boot Addr:   0 Bytes

reading test.img


** Unable to read test.img

reading dhboot.bin.img


** dhboot.bin.img do not exist !!!

reading dhboot-min.bin.img


** dhboot-min.bin.img do not exist !!!

reading update.img


** update.img do not exist !!!

reading web-x.squashfs.img


** web-x.squashfs.img do not exist !!!

reading custom-x.squashfs.img


** custom-x.squashfs.img do not exist !!!

reading pd-x.squashfs.img


** pd-x.squashfs.img do not exist !!!

reading user-x.squashfs.img


** user-x.squashfs.img do not exist !!!

reading romfs-x.squashfs.img


** romfs-x.squashfs.img do not exist !!!

reading partition-x.cramfs.img


** partition-x.cramfs.img do not exist !!!

reading kernel.img


** kernel.img do not exist !!!

SD update success !!!

resetting ...

1 ความคิดเห็น:

  1. hello, when soldering, these tracks came off for me, could you tell me where to see them so that I can paste them
    https://b.radikal.ru/b02/2202/fb/3f421f194994.jpg

    ตอบลบ