วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Deploy Flask Application to server

 Link นี้อธิบายดีมาก

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-serve-flask-applications-with-uswgi-and-nginx-on-ubuntu-18-04

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น