วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

Modify Rootfs ของกล้อง Dahua (Imou) DH-IPC-C12P

 


เราสามารถแก้ไข rootfs ของกล้อง ip รุ่นนี้ได้โดยการ unpack -> แก้ไข -> repack -> สร้างไฟล์ .img คำสั่งที่ใช้มีดังนี้

1. unpack squashfs

sun89@TOT-Log-Server:~/Dahua IPC$ unsquashfs -d c12_rootfs_ori c12_rootfs.bin


2. เราจะได้ directory  c12_rootfs_ori หลังจากแก้ไขเสร็จให้ repack squashfs

sun89@TOT-Log-Server:~/Dahua IPC$ mksquashfs c12_rootfs_ori c12_rootfs_mod1.bin -comp xz -Xdict-size 131072 -Xbcj arm -b 131072


3. สร้างไฟล์  c12_rootfs_mod1.bin romfs-x.squashfs.img เพื่อใช้ในการ upgrade ผ่าน micro sd-card

sun89@TOT-Log-Server:~/Dahua IPC$ mkimage -A arm -O linux -T standalone -C gzip -a 0x270000 -e 0x840000 -n romfs-by-sun -d c12_rootfs_mod1.bin romfs-x.squashfs.img


 4. Upgrade ผ่านทาง micro sd-card 

  • copy ไฟล์  romfs-x.squashfs.img ใส่ใน sd-card
  • ถอดปลั้กกล้องวงจรปิด
  • เสียบ sd-card
  • กดปุ่ม reset/wps ค้างไว้พร้อมกับเสียบไฟเข้ากล้อง อย่าเพิ่มปล่อยมือ!
  • รอไฟสถานะกล้องกระพริบเป็นสีเขียวสลับแดงแล้วถึงจะปล่อยมือ
  • เสร็จ. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น