วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ออกแบบวงจร PCB ของโมดูล GPS HOLUX M-9129

Holux M-9129 เป็นโมดูล GPS ที่น่าสนใจ มีราคาไม่แพงประมาณ 500 กว่าบาทอ้างอิงจากเว็บ es.co.th รูปร่างของโมดูลเป็นดังนี้
รูปจริงของโมดูล
ตัวโมดูลมีขนาดเล็ก มีขา 22 ขา แต่ใช้งานจริงไม่กี่ขา ได้แก่ 
 • VCC(13) ต่อกับไฟ +3.3V
 • V_BAT(12) ต่อกับถ่ายกระดุม 3V
 • GND(7,17,20,22)
 • TXDA(4) ต่อกับพอร์ต Serial หรือ UART
 • RXDA(5)
 • RF_IN(21) ต่อกับเสาอากาศ
 • GPIO5(8) ต่อกับ LED เพื่อบอกสถานะการ Fix ของ GPS
รายละเอียดขาต่างๆ ของโมดูลเป็นดังนี้

ชื่อ Pin ต่างๆ

ตารางอธิบายรายละเอียดขาต่างๆ
ตารางรายละเอียดขา

ในขั้นตอนการออกแบบใช้โปรแกรม Protel99se โดยส่วนการออกแบบจะละไว้เพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไป ลายวงจรจะได้ดังนี้

Schematic
หลังจากนั้นนำไปสร้าง PCB ออกมา
PCB Top Layer
PCB Top overlay

หลังจากออกแบบ PCB เรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกัด PCB โดยใช้กรรมวิธี Toner Transfer ผ่านทางแผ่นใส แล้วทำการเจาะรูจะได้แผ่น PCB ดังนี้

PCB ของโมดูล GPS

บอร์ด GPS เมื่อประกอบเสร็จ

ทำการบัดกรีอุปกรณ์ต่างๆเสร็จ ก็ทำการทดสอบ โดยต่อเชื่อมอุปกรณ์ดังนี้


การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในที่นี้เชื่อม GPS กับคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางบอร์ดแปลง USB to Serial

ต่อ บอร์ด GPS เข้ากับบอร์ด

GPS&GSM Antenna

บอร์ดแปลง USB to Serial Port
จากการทดสอบ GPS สามารถ Fix ตำแหน่งแบบ 3D โดยใช้เวลาประมาณ 38 วินาที ซึ่งก็ถือว่าเร็วทันใจดีมาก

รายการอุปกรณ์ที่ใช้(ไม่รวมบอร์ด USB to Serial)
  • ตัวต้านทานขนาด 240 โอห์ม                                                       1 ตัว
  • ตัวต้านทานขนาด 1000 โอห์ม                                                     1 ตัว
  • LED สีเขียว                                                                                  1 ตัว
  • LED สีแดง                                                                                   1 ตัว
  • รางถ่านกระดุมแบบยืน                                                                 1 ตัว
  • Holux M-9129                                                                             1 ตัว
  • Pin Header                                                                                 22 ขา
  • GPS Antenna พร้อม Connector                                                    1 ชุด

แหล่งข้อมูลที่ใช้

2 ความคิดเห็น:

 1. น่าเล่นดีนะ เดี๋ยวอบรม การทำ PCB วันที่ 4-5 มีนาคมจะลองหาอะไรทำลงบอร์ดดูบ้างนะ

  ตอบลบ
 2. อบรมอีกวันไหนคับ
  killuasokid@gmail.com

  ตอบลบ