วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

แกะ XAVi X8824m


เราเตอร์ตัวนี้เป็น ADSL Router ไม่มี wifi มี 1 พอร์ต LAN 1 พอร์ต USB สภาพภายนอกดูได้จากรูปด้านล่างครับ

ด้านหน้าเครื่อง

ด้านหลังมีพอร์ต LAN 1 พอร์ต USB 1 พอร์ต ปุ่ม Reset ช่องเสียบ Adapter

ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์ระบุรุ่น แรงดันไฟ

ใต้เครื่อง

สติกเกอร์
หลังจากแกะน็อตใต้เครื่อง 2 ตัวเปิดฝาออกจะเห็น PCB ของเราเตอร์

PCB ด้านบน
บน PCB มีไอซีหลักๆดังนี้
CPU คือ Conexant GS8120

Conexant GS8120
RAM คือ MIRA P2V28S40 ขนาด 16 MB

RAM 16 MB

ไอซี ADSL คือ BAZ-3882-NCAZ

BAZ-3882-NCAZ
ไอซี Ethernet คือ IC+ IP101A

IC+ IP101A

พอพลิกอีกด้านของ PCB จะเป็นดังรูป

PCB ด้านล่าง

มีไอซีหลักๆ คือ
Flash Memory -> Spansion S25FL016AIF ขนาด 2 MB

Spansion S25FL016AIF

ไอซี Hex Inverter 74HC04D

74HC04D
สุดท้ายคือภาคจ่ายไฟครับ

ภาคจ่ายไฟ


BootlogStarting POST - V5.0
SDRAM ... Passed
Loader Checksum ... Passed
20F58F30Loader (V5.00) Self-Extracting ... Done
Decompressing UMON (V1.62) ... Done/Activated
+ has been sent

In udb_init
Out of udb_init+ has been sent
                              /Activated
+ has been sent
               vmode 80002188 = 004018bf
Flash Nex NX25P16 (Capacity=2048K, PageSize=256, TotalPages=8192)
Verifying flash device checksums ...
LOAD:   37376 : Checksum Passed (42F5F50A) ...
MANU:    4096 : Checksum Passed (0000124C) ...
APPC:    1024 : No Checksum
PASSED ...

Reading main binary...
Decompressing "TEAppl.gsz" (1084003->4179408) ... Done
Starting ISOS...

Quantum v1.01
Taking ethernet phy out of reset (2)
Memeory Map ---->
Download Image Start ---->0x20001000
Download Image End   ---->0x203fd5d0
Allocata Image Start ---->0x203fd5e0
Allocata Image End   ---->0x20feffe0


Allocatable memory starts @ 0x203fd5f0, end @ 0x20feffe0
DSL gateway version 10.0.1.20 (22 June 2006)
BSP: Vulcan BSP v0.01
CSP: Vulcan CSP v0.01
Copyright (c) 2004 Conexant Systems Ltd.
Starting the command Register again in BUN
Connected Phy is a Single Ethernet Port PHY
Ethernet : Media disconnected.
im:Invalid argument:Host is not set!
Ethernet: State Changed to Half Duplex

                ,vvvdP9P???^   ,,,
              vvd###P^`^         vvvvv v
         vv#####?^                  ????####vv,
      vv####??     ,vvvdP???^  ,,,        ??##^
     v#####?    ,vvd##P?^        #?#v#vvv
   v#####?    v###P^    ,vvv,        '?#?,
  ######?   ####?^ ,vd#P?^     `???##
  #####?   v####  ,d##P^           ''
 ######   v####  ]###L                   _   _          _                  ___
 #####?   v####  ]##L                   /   / \  |\ |  |_  \/   /\   |\ |   |
 ######    ####  ]###L                  \_  \_/  | \|  |_  /\  /--\  | \|   |
 ?#####v   ####v  ]##h,            ,,
  ?#####    ?###h,  `9#hv,     ,vv###
    ######    #####L    ]###L        ,v#v'
    ?#####vv    ?9##hv,        ,,vvvv###'
       ?#####vv     `??9P\vv,   ^         vv##,
          ######                       #######L
            ??###hvv,          ,vvv#?##?????
                `????9hdhvv,

Login: admin
Password: ***

Login successful

-->
agent            Get a file from a remote host
bridge           Configure layer 2 bridge
classifier       Packet classifier configuration commands
console          Console access
dhcpclient       DHCP client configuration commands
dhcpserver       DHCP server configuration commands
diagnosticTest   System Helath check commands
dnsclient        DNS client configuration commands
dnsrelay         DNS relay configuration
dslhome          CWMP configuration commands
dyndns           Dynamic DNS Updater commands
ethernet         Commands to configure ethernet transports
firewall         Firewall configuration commands
help             Top level CLI help
igmp             igmp configuration commands
imdebug          Directly access the information model
ip               Configure IP router
ipoa             IP over ATM configuration
meter            Packet metering configuration command
nat              NAT configuration commands
port             Physical port configuration commands
pppoa            PPP over ATM configuration
pppoe            PPP over Ethernet Configuration
rfc1483          Commands to configure RFC1483 transports
scheduler        Configuration commands for scheduler
security         Security configuration commands not specific to NAT or firewall
sntpclient       Simple Network Time Protocol Client commands
source           Read a file of commands
stop
system           System administration commands
tp               Test Portal commands
transports       Transport configuration commands
user             User commands
webserver        Webserver configuration commands
-->

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น