วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

D-Link DES-1016A H/W version:B1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Ethernet switch 10/100 Mbps 16 port
รูปรอบๆ ตัวเครื่อง
ภายในเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บอร์ดจ่ายไฟ และบอร์ดประมวณผลหลัก
ภายในเครื่อง
บอร์ดจ่ายไฟทำหน้าที่แปลงไฟ 220V AC เป็นไฟต่ำเลี้ยงวงจรหลัก
บอร์ดจ่ายไฟ
บอร์ดหลักแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ  3 ส่วนคือ ไอซี Ethernet, ไอซี EEPROM, และไอซีจ่ายไฟ
บอร์ดหลัก
Realtek RTL8316D -> SINGLE CHIP 16-PORT 10/100 ETHERNET SWITCH CONTROLLER WITH EMBEDDED MEMORY
Realtek RTL8316D
ATMEL AT24C08B -> 8 kb Two-wire Serial EEPROM
ATMEL ATMLH052 08B
N115 G5626 -> Regulator ???
N115 G5626
ใต้บอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น