วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

CTC Union FIB1-1000ES

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Media Converter ครับ ไว้แปลงสื่อระหว่าง Fiber Oftic กับ RJ45
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องมี DIP-SW ไว้ตั้งค่า, พอร์ต RJ45, ไฟสถานะ, และช่องเสียบ SFP
ตัวเครื่องอีกด้าน
ตัวเครื่องอีกด้านมีช่องเสียบไฟเลี้ยง
ภายใน
ในส่วนของภายในตัวเครื่องมี PCB อยู่ 1 ชิ้น
PCB ด้านบน
ตัว PCB มีชิพอยู่ และมี HeatSink ไว้ระบายความร้อนด้วย
PCB ด้านล่าง
PCB ด้านล่างไม่มีชิพใดๆอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น