วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ATOP AFS100-25A

อุปกรณ์ตัวนี้คือ 10/100M Single Mode WDM 25KM Media Converter
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องมีพอร์ต Fiber, RJ45 และ DIP-Switch อยู่ด้านหลังครับ
ใต้ตัวเครื่อง
ด้านใต้ตัวเครื่องมีสติกเกอร์บายรายละเอียดของอุปกรณ์
ภายในเครื่อง
ภายในเครื่องมีแผ่นวงจรอยู่ 1 แผ่น มีชิพหลักๆ อยู่ตัวเดียวคือ
IP113C
IC+ IP113C LF -> 10 /100Base-Tx/Fx Media Converter
แผ่นวงจรด้านใต้
ด้านใต้ของแผ่นวงจรไม่มี Component ตัวใดอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น