วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

GrandStream GXP1620 Teardown

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องโทรศัพท์ระบบ SIP

ตัวเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ต LAN 100M จำนวน 2 พอร์ตทำหน้าที่เหมือน Network Switch อีกสองช่องเสียบจะเป็นช่องเสียบสายหูฟัง
ด้านหลัง
แกะออกมาจะเจอ PCB 2 ชิ้น คือ Mainboard กับ Keypad 
ภายใน
ตัว Mainboard สกรีนไว้ว่า GXP1625_MB_V1.4A 

Mainboard
ใน Mainboard มีชิพต่างๆ ดังนี้
ชิพต่างๆ


รายละเอียดชิพแต่ละตัวคือ
RTL8304MD

Realtek RTL8304MD -> 4 Port 10/100 Ethernet Switch Controller
25Q128CSIG
GigaDevice GD25Q128C -> 128M-bit 3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
DVF99185AE2BBC A3V56S40GTP

DSP Group DVF99185AE2BBC -> Low-End IP-Phone SoC with ARM926 CPU
Zentel A3V56S40GTP -> 256Mb Synchronous DRAM Specification
Mainboard PCB อีกด้าน

Mainboard อีกดานไม่มีชิพอะไร มีเพียง Board Connector ที่ไว้เชื่อมกับ Keypad PCB

Keypad PCB
Keypad PCB ไม่มีชิพใดๆ ตัวบอร์ดสกรีนไว้ว่า GXP1625_KP_VER1.1A

Keypad PCB อีกด้าน
อีกด้านเป็นชุดปุ่มกด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น