วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Hatari HW-AA101

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL2+ Router
ตัวเครื่องด้านนอก
ด้านในเครื่องมีบอร์ดวงจรหลัก มีไอซีหลักๆ คือ
บอร์ดหลัก
TRENDCHIP TC3162L2 -> ADSL2/2+ Bridge/Router Processor
TRENDCHIP TC3162L2
ESMT M12L64164A -> 1M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
ESMT M12L64164A
TRENDCHIP TC3084 ->  integrated analog front end and line driver
TRENDCHIP TC3084
IC+ IP101A LF -> Single port 10/100 Fast Ethernet Transceiver
IC+ IP101A LF
MT34063M -> Universal DC to DC Converter
MT34063M
MT1117 -> 1A LDO Linear Voltage Regulator
MT1117
ใต้บอร์ดมีไอซีหน่วยความจำอยู่
ใต้บอร์ด
ไอซี Flash
MXIC 29LV160CBTC -> 16M-BIT [2Mx8/1Mx16] CMOS SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC 29LV160CBTC
ระบบไฟและพอร์ตต่างๆ มีพอร์ต Serial ความเร็ว 115200 และ JTAG
Serial & JTAG และระบบไฟ
Boot Message รหัสผ่านคือ 1234


Bootbase Version: VTC1.13 | 2007/1/22 17:18:52
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing:  8192K
OK
FLASH: AMD 16M *1

RAS Version: 2.9.8.1(UE0.C19)3.5.18.0
System   ID: 2.9.8.1(UE0.C19)3.5.18.4| 2007/04/13

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................
Copyright (c) 2001 - 2006 TrendChip Technologies Corp.
initialize ch = 0, ethernet address: 00:13:33:10:b7:20
initialize ch = 1, ethernet address: 00:13:33:10:b7:20
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done
ANNEXA
Syncookie switch Off!
Press ENTER to continue...


                   Enter Password : XXXX
Copyright (c) 2001 - 2006 TrendChip Technologies Corp.
tc> ?
Valid commands are:
sys             exit            ether           wan
etherdbg        usb             ip              bridge
dot1q           pktqos          show            set
lan
tc>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น