วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ASUS DSL-N55U HW:A1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL Router มีไวเลสแบบ Dual Band โดยสามารถใช้ทั้งสองความถี่ได้พร้อมๆ กัน มีพอร์ LAN แบบ Gigabit
รูปลักษณ์ภายนอก
ภายในเครื่องในส่วนของวงจรจะแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนวงจร ADSL กับส่วน WiFi Router โดยทั้ง 2 ส่วนจะมีหน่วยประมวณผลและหน่วยความจำแยกจากกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เฟซ Ethernet

วงจรภายใน Router

ในส่วนของวงจร WiFi Router มีดังนี้
Ralink RT3662F -> WiFi CPU
Ralink RT3662F
MXIC MX29LV640EBTI -> 64M-BIT [8M x 8/4M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY
MXIC MX29LV640EBTI-70G
Winbond W971GG6JB-25 -> 8M x 8 Banks x 16 Bit DDR2 SDRAM
Winbond W971GG6JB-25
Ralink RT3092L -> Wireless 2x2 MIMO
Ralink RT3092L
Realtek RTL8367R -> Layer 2 Manged 5+1-Port/2-Port 10/0/10M Switch Controlers
Realtek RTL8367R
SiGe 5003L -> SE5003L: 5 GHz, 23dBm Power Amplifier with Power Detector
SiGe 5003L
SST 12LP15B -> 2.4 GHz High-Power and High-Gain Power Amplifier
SST 12LP15B
ในส่วนของวงจร ADSL มีดังนี้
TrendChip TC3162LE -> ADSL CPU
TrendChip TC3162LE
Winbond W9816G6IH-6 -> 512k x 2 Banks x 16 Bits SDRAM
Winbond W9816G6IH-6
Winbond 25Q80BV5IG -> 8M-BIT Serial Flash Memory with Dual and Quad SPI
Winbond 25Q80BV5IG
ภาคจ่ายไฟของ Router ประกอบด้วยไอซีดังนี้
APL1117 -> LDO Regulator
APL1117

RichTek RT8278 -> 2A, 24V, 3MHz Step-Down Converter
RichTek RT8278
RichTek RT8280H -> 3A, 24V, 3MHz Step-Down Converter
RichTek RT8280H
CK273 1412D 
CK273 1412D
C4=UOW
C4=UOW
DK=V02
DK=V02
CB=EF
CB=EF
ใต้บอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น