วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Linksys EG0801W

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Gigabit Switch จำนวน 9 พอร์ต

สภาพภายนอกเครื่อง
วงจรภายในประกอบด้วยไอซีหลักๆ  3 ตัว โดย  2 ใน 3 ตัวมี Heatsink แปะอยู่ทำให้ไม่รู้ว่าเบอร์อะไร
วงจรภายใน
ไอซีหลักๆ คือ
Octal Fast Ethernet Transceivers -> MARVELL 88E081-RAF
MARVELL 88E3081-RAF
3A Low-Voltage Low-Dropout Regulator -> LM39300-2.5
LM3930-2.5
1K Microwire Compatible Serial EEPROM -> Microchip 93C46B
Microchip 93C46
Crystal 50 MHz -> HOSONIC HO-25B
HOSONIC HO-25B
Ultra Low Power 3-Pin Power-On Reset IC -> V6300C
V6300C
ใต้บอร์ดไม่มีไอซีอะไร
ใต้บอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น