วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Zyxel P660HN-T1A

เราเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายปลีก ไม่ใช่ตัวที่แถมมาจาก TRUE ครับ
ตัวเครื่องภายนอก
ภายในเครื่องมีบอร์ดหลักและบอร์ดเสาอากาศ
ภายในเครื่อง
ในบอร์ดหลักมีไอซีหลายๆ ตัวดังนี้
TrendChip TC3162U -> VDSL/ADSL2+ processor
TrendChip TC3162U
MXIC MX25L1608E -> 16M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
MXIC MX25L1608E
Zentel A3V28S40FTP -> 128Mb Synchronous DRAM Specification 
Zentel A3V28S40FTP
TrendChip TC2206F ->  10/100 Mbit Switch
TrendChip TC2206F
Ralink RT3390L -> 802.11n 1T1R PCI Express Single Chip Highly Integrated chipsets with MAC, BB, 2.4G RF, PA, LNA, and RF Switch
Ralink RT3390L
ชุดจ่ายไฟ
Regulator
RT8270 -> 2A, 22V, 1.2MHz Step-Down Converter
1117 -> 800mA Low-Dropout Linear Regulator
ZT7182S -> ???
Regulator
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
ใต้บอร์ด
เสาอากาศ
Boot Message รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 1234
Bootbase Version: VTC_SPI1.8 | 2010/4/8 09:32:52
RAM: Size = 16384 Kbytes
DRAM POST: Testing: 16384K
OK
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000

RAS Version: 3.40(BYF.11)b1

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................Copyright (c) 1994 - 2010 ZyXEL Communications Corp.

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...
initialize ch = 0, TC2104ME,  TC2206, ethernet address: 50:67:f0:e6:5b:24
initialize ch = 1,
 AP restart , also restart 802.1x and reset EAPoL queuePhyMode = 9
ethernet address: 50:67:f0:e6:5b:24
tcphy[3]: Link-up at 100F. tx_amp_save=0.
tcphy[3]: boosten=1 agccode=9 zfgain=8 ch_idx=41 snr=3
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done

==>natTableMemoryInit
<==natTableMemoryInit
*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* radius_srv_num = 1

*DOT1X* initRadiusSocket[0]: bind socket to 2050 OK

*DOT1X* initRadiusSocket[1]: bind socket to 2051 OK

*DOT1X* initRadiusSocket[2]: bind socket to 2052 OK

*DOT1X* initRadiusSocket[3]: bind socket to 2053 OK

*DOT1X* register socket ok  - iface-0

*DOT1X* register socket ok  - iface-1

*DOT1X* register socket ok  - iface-2

*DOT1X* register socket ok  - iface-3
                                     ANNEXAL
DNS Hijack switch is 1.
Success!NAT session reserved is 512,protocol is 2,port is 80!
WSC_MANUFACTURE is ZyXEL now
AP_WSC_DEVICE_NAME is P-660HN-T1A now
AP_WSC_MODEL_NAME is P-660HN-T1A now
now autocwmppara is off
Testlab 10
set try multimode number to 3 (dropmo
Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!
de try num 3
Erasigng 4K Sector...x
64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

writeRomBlock(): Erase OK!

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...

Erasing 4K Sector...
Syncookie switch On!
Press ENTER to continue...

                   Enter Password : XXXXXCopyright (c) 1994 - 2010 ZyXEL Communications Corp.
P-660HN-T1A> ?
Valid commands are:
sys             exit            ether           wan
etherdbg        tcephydbg       ip              bridge
dot1q           pktqos          show            set
lan
P-660HN-T1A>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น