วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

MTD command in ASUS RT-N12 Router


/ # nvram
usage: nvram [get name] [set name=value] [unset name] [show] [save file] [restore file]
/ # mtd-erase
Usage: mtd-erase -d part
/ # mtd-unlock
Usage: mtd-unlock -d part
/ # mtd-write
Usage: mtd-write -i file -d part

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น