วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Jabra SP700

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นลำโพง Bluetooth แบบพกพามีแบตเตอร์รี่ในตัว พร้อมด้วยฟังก์ชัน FM Transmitter เพื่อให้วิทยุรุ่นเก่าสามารถรับเสียงเพลงได้โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ เพิ่ม
ตัวเครื่อง
แกะหน้ากากนอกออกมา
ด้านในหน้ากาก
แกะเครื่องออกมาจะมี  2 ส่วนคือ แบตเตอร์รี่กับบอร์ดควบคุม
ภายในตัวเครื่อง
ลำโพงอยู่ตรงฝาบน
ลำโพง
ไมโครโฟนอยู่ติดกบับอร์ดหลักส่วนสายสีขาวคือเสาอากาศของตัวส่งวิทยุ FM
บอร์ดหลัก
สรีนบนบอร์ด
อีกด้านของบอร์ดมีไอซีหลายตัว ที่สำคัญๆ คือ
บอร์ดอีกด้าน
CSR 57E687BU -> Fully Qualified Single-chip Bluetooth® v2.1 + EDR System
Spansion S29AL016M -> 16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory featuring MirrorBitTM technology
SoC & Flash
1320 A77G 808 -> น่าจะเป็นไอซีส่งสัญญาณ FM เนื่องจากต่อกับเสาอากาศ
FM Transmitter
เสาอากาศ Bluetooth
ไม่ทราบหน้าที่ IC
ไอซีขยายเสียง
Testpoint
คู่มือการใช้งานโหลดได้จากลิงค์นี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น