วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

Billion BiPAC 5210S

เราเตอร์ตัวนี้เป็น ADSL แบบ Dual Port คือ มี 1 Ethernet, 1 USB อุปกรณ์ภายในเหมือนกับ Billion Sky v2 ทุกอย่างเว้นแต่รุ่นนี้มีพอร์ต USB Female เพิ่มขึ้นมา
ด้านหน้า
ด้านหลังมีพอร์ต USB เพิ่มขึ้นมา
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียด
ใต้เครื่อง
บอร์ดในเครื่องมีพอร์ต USB กับ LED เพิ่มมา
บอร์ดด้านบน
บอร์ดข้างล่าง
บอร์ดล่าง
รายละเอียดอื่นๆ เหมือนกับ Billion Sky v2 ทุกอย่าง

1 ความคิดเห็น: