วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

Billion Sky v2

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL เราเตอร์ มี 1 RJ11 และ 1 RJ45
ด้านหน้า
ด้านหลังมีพอร์ RJ11, RJ45, ปุ่ม RESET, ช่องเสียบอแดปเตอร์ขนาด 12 VAC 1A และปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีน็อต 4 ตัว และสติกเกอร์รายละเอียดต่างๆ
ใต้เครื่อง
บอร์ดหลัก ตัว CPU และ ADSL มี Heat sink แปะอยู่ม มีไอซีอื่นๆ คือ
บอร์ดด้านบน
Ethernet ->  IC+ IP101A LF ความเร็ว 10/100
IC+ IP101A LF
RAM -> Winbond W9864G6JH-6 เป็น SDRAM ขนาด 8 MB
Winbond W9864G6JH-6
Flash -> MXIC 29LV160DBTI ขนาด 2 MB
สติกเกอร์ที่แปะบนไอซี Flash

MXIC 29LV160DBTI
ภาคจ่ายไฟบนบอร์ด
ภาคจ่ายไฟ
ไอซีที่เกียวกับภาคจ่ายไฟ
RS1117ASJ -> 1.0A Low Dropout Positive Voltage Regulator แปลงไฟ 3.31 -> 1.78
RS1117ASJ
MT34063M -> Universal DC to DC Converter อยู่ในวงจรแปลงไฟ 3.31v กับ 7.00v
MT34063M
ด้านหลังบอร์ด
ด้านหลังบอร์ด
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
Boot log รหัสผ่านคือ password

Bootbase Version: VTC1.15 | 2007/11/12 17:18:52
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing:  8192K
OK
FLASH: AMD 16M *1

RAS Version: 2.11.25.14(UE0.C2)3.7.6.88_201008251800
System   ID: $2.11.93.0(UE0.C2)3.11.11.52 20091016_V003| 2010/08/12

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................
Copyright (c) 2001 - 2006 TrendChip Technologies Corp.
initialize ch = 0, ethernet address: 00:04:ed:c2:68:47
initialize ch = 1, ethernet address: 00:04:ed:c2:68:47
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done

==>natTableMemoryInit
<==natTableMemoryInitANNEXAIJLM
Write BACKUP_FLAG Success
Cur status: on
dhcpSvrPortFilter: 0
Testlab 29
DNS Hijack switch is 1.
Switch: 1.  NM Enable!
Multi-user mode: 1
input line: sysold model check flag: on.
new model check flag: on.
product/customer/version number: 1122/2/0
largeD flag=2 (0:maxD=64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)
Syncookie switch On!
Press ENTER to continue...


                   Enter Password : XXXXXXXX
Copyright (c) 2001 - 2006 TrendChip Technologies Corp.
router> ?
Valid commands are:
sys             exit            ether           wan
etherdbg        tcephydbg       usb             ip
bridge          dot1q           pktqos          show
set             lan
router>ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น