วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

HP 3265A

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Print Server ต่อเครื่องพิมพ์ได้ 2 เครื่อง เป็นพอร์ต Parallel ด้านหน้าเครื่องมีปุ่ม TEST ไฟสถานะ STATUS, ACTIVITY
ด้านหน้าเครื่อง

ด้านหลังเครื่องมีพอร์ตเชื่อมเครือข่ายแบบ BNC และ RJ-45, DIP Switch, พอร์ต Config, พอร์ต Parallel 2 พอร์ต และช่องเสียบอแดปเตอร์ขนาด 13VDC
ด้านหลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียดกับน็อต 2 ตัว
ใต้เครื่อง
.
สติกเกอร์
บอร์ดหลักมีไอซีอยู่หลายตัว
บอร์ดด้านบน
มีไอซีหลักๆ คือ
Agilent 1821-3923
CPU -> Agilent 1821-3923
RAM
RAM -> MT 4LC1M16E5 เป็น EDO DRAM ขนาด 2 MB
Buffer -> 74HC125A
HEX Inverter -> 74HC05
AMD AM29LV160DB
Flash -> AMD AM29LV160DB ขนาด 2 MB
D Flip-Flop
D Flip-Flop -> 74HC175

Coaxial Transceiver Interface -> MYSON MTD492N

PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS -> TL594C
AND Gate -> 74HC08
1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators -> LM317D2T
Noninverting Buffer -> 74HC125A

Universal Ethernet Interface Adapter -> Intel LXT908PC
ไอซีไม่ทราบชนิด -> Intel ST10043QC

ไอซีไม่ทราบชนิด -> Mitsubishi H6544900001FP
สกรีนบนบอร์ด
ใต้บอร์ดโล่ง ไม่มีไอซีใดๆ
ด้านใต้บอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น