วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

Billion BiPAC 5210S

เราเตอร์ตัวนี้เป็น ADSL แบบ Dual Port คือ มี 1 Ethernet, 1 USB อุปกรณ์ภายในเหมือนกับ Billion Sky v2 ทุกอย่างเว้นแต่รุ่นนี้มีพอร์ต USB Female เพิ่มขึ้นมา
ด้านหน้า
ด้านหลังมีพอร์ต USB เพิ่มขึ้นมา
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์บอกรายละเอียด
ใต้เครื่อง
บอร์ดในเครื่องมีพอร์ต USB กับ LED เพิ่มมา
บอร์ดด้านบน
บอร์ดข้างล่าง
บอร์ดล่าง
รายละเอียดอื่นๆ เหมือนกับ Billion Sky v2 ทุกอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น