วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Airlive AP60-EU

ตัวนี้มี 4 พอร์ต LAN ส่วนพอร์ต WAN ใช้รุ่วมกับ LAN ช่อง 1 ครับ กำลังส่งตัวนี้ 800 mW ไวเลส N150
ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหน้าตัวเครื่องมีไฟสถานะ Power, WPS, LAN1-4
ด้านหลังเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ต LAN 4 พอร์ต ปุ่ม Reset, WPS, ช่องเสียบเสาอากาศ และช่องเสียบอแดปเตอร์ 12VDC 1A
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีรูน็อต 4 รู และสติกเกอร์
สติกเกอร์
สติกเกอร์บอกรายละเอียดต่างๆ ของเราเตอร์
บอร์ดด้านบน
ตัวบอร์ดมีไอซีต่างๆดังนี้
Realtek RTL8196C
Flash -> MXIC 25L3206E  ขนาด 4 MB
MXIC 25L3206E
RAM ->  Windbond W9825G6JH-6 ขนาด 32MB
Windbond W9825G6JH-6
Wireless -> Realtek RTL8188RE IEEE 802.11b/g/n 1T1R
Realtek RTL8188RE
Regulator -> LSC LSP5503 3A Synchronous Step Down DC/DC Converter
LSC LSP5503
ด้านหลังบอร์ดไม่มีไอซีอยู่
บอร์ดด้านใต้

พอร์ตภายใน
JTAG ->
JTAG
Serial -> 
Serial
Boot log

SPI
SDRAM CLOCK:156MHZ
chip__no chip__id mfr___id dev___id cap___id size_sft dev_size chipSize
      0h  c22016h      c2h      20h      16h       0h      16h  400000h
blk_size blk__cnt sec_size sec__cnt pageSize page_cnt chip_clk chipName
  10000h      40h    1000h     400h     100h      10h      4eh MX25L3205D

RealTek(RTL8196C)at 2011.10.15-00:32+0800 version v1.1g Emergency [16bit](390MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
no sys signature at 00030000!
no rootfs signature at 000E0000!
no rootfs signature at 000F0000!
no rootfs signature at 00130000!
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x800034c0
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 27408k/32768k available (2290k kernel code, 5360k reserved, 422k data, 104k 

init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 389.12 BogoMIPS (lpj=1945600)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 524 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 8) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.2
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
RTL8192C/RTL8188C driver version 1.6 (2011-07-18)
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
96C - 40MHz Clock Source
vendor_deivce_id=819110ec
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[2]...
chip name: 8196B, chip revid: 0
  Set 8196C PHY Patch OK
NOT YET
Set threshould idx 0
Set threshould idx 1
eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
[peth0] added, mapping to [eth1]...
SPI INIT
SDRAM CLOCK:156MHZ
SPI flash(MX25L3205D) was found at CS0, size 0x400000
Creating 2 MTD partitions on "flash_bank_1":
0x000000000000-0x000000200000 : "boot+cfg+linux"
0x000000200000-0x000000400000 : "root fs"
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing unused kernel memory: 104k freed
init started: BusyBox v1.13.4 (2013-01-17 11:25:18 CST)
set wireless ack timeout....
Init Start...
Init bridge interface...
device eth0 entered promiscuous mode
device eth1 entered promiscuous mode
device wlan0 entered promiscuous mode
[PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
===> Load_92C_Firmware
<=== Load_92C_Firmware
br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Invalid DNS server setting
Init Wlan application...
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
route: SIOCDELRT: No such process
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.7)
br0: port 2(eth1) entering disabled state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state


IPD Start !!
#
#


MTD partition

# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00200000 00001000 "boot+cfg+linux"
mtd1: 00200000 00001000 "root fs"

ผมสำรองไฟล์ของ mtd ไว้ด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น