วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Netgear WGR614 v5

เราเตอร์ตัวนี้มี 4 พอร์ต LAN และ 1 พอร์ต WAN ครับ เสาไวไฟถอดเปลี่ยนไม่ได้ มีโหมด 802.11b, 802.11g

ด้านหน้า
ด้านหน้ามีไฟสถานะ Power, Test, Wireless, Internet, LAN1-4

ด้านหลัง
ด้านหลังมีพอร์ต WAN, LAN และช่องเสียบอแดปเตอร์ 12vdc 1a
ใต้เครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์ น็อตมี 4 ตัวใต้ยางรอง

สติกเกอร์
สติกเกอร์บอกหน้าที่ของไฟต่างๆ และอธิบายพอร์ตแต่ละพอร์ต
บอร์ดด้านบน
ตัวบอร์ดด้านบนมีไอซีสำคัญๆ คือ

CPU ->  Broadcom BCM5350KPB5
Broadcom BCM5350KPB5
Flash -> MX 29LV800BTTC-90 ขนาด 1 MB
MX 29LV800BTTC-90
RAM -> Samsung K4S641632H-TC75 ขนาด 8 MB
Samsung K4S641632H-TC75
Wireless -> Broadcom BCM2050KML  802.11a/b/g 
โมดูล Wireless ที่อยู่ในบอดีโลหะ

Broadcom BCM2050KML
Inverter -> NXP 74LVC04AD
NXP 74LVC04AD
ภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ
บนบอร์ดมีการทำเผื่อ USB 2 ช่อง
ช่อง USB 2 ช่อง
ด้านล่างของบอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
ด้านล่างของบอร์ด
การต่อ Serial เข้ากับคอมพิวเตอร์ทำได้ตามภาพ โดยตั้งความเร็วที่ 115200
Serial
Boot log

CFE ver 1.0.2(Top) Mon Sep 27 09:03:01 CST 2004
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 2004.4.28.0
Decompressing... \muxDevLoad failed for device entry 1!
muxDevLoad failed for device entry 2!
muxDevLoad failed for device entry 4!
Failed to attach to device Attaching interface lo0...done
BCM47xx VxWorks BSP - Oct 25 2005 14:45:02
Flash : MX29LV800B 1Mx8 TopB
pinglib init
configure vlans
configure vlans...done
0x807ffdf0 (): task deadCan't attach unknown device  (unit 0).
CC module initialized successfully

WAN Initialisation                                 [SUCCESS]

 PPTP Initialised
Firewall INIT completed
AD Init completed FW initalized
IGWIpRsmInit():  ....End
 vxBitsInit
add interface mirror0
DNS redirect INIT
in abRegisterInputHook inputPktHook: 802193c0
BlockSides keywords WebAppControl add successfully

Syslog configuration successfully updated
Info: No FWPT default policies.
DHCPS: init dhcps: devname=mirror0
DHCPS:Set the default Lease Time to 86400
Set option ACOS_DHCP_OPT_ROUTER to 192.168.1.1:
Set option ACOS_DHCP_OPT_DNS_SERVER to 192.168.1.1:
NAS task tNASlan started.
Login: No interface specified. Quitting...
===== DHCP LEASE_NEW =====

dns_server 1 = 192.168.10.1
wan gateway = 192.168.10.1
wan hostname = WGR614v5
add interface mirror0
add interface et0
add interface mirror0
add interface et0
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น