วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Linksys WAP11 v1.1


ตัวนี้เป็น Access Point รุ่นเก่าแล้วครับ ความเร็ว Wireless แค่ 11 MBps การตั้งค่าต้องเสียบสาย USB หลังเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรมตั้งค่าเฉพาะ ไม่สามารถที่จะตั้งผ่านหน้าเว็บได้ครับ ตัวโปรแกรมรองรับ Windows  XP แต่ลองกับ Windows 7 ใช้ไม่ได้ จะขึ้น Blue Screen ขยะลงไดรเวอร์ Security ของไวเลสมีแค่ WEP ไม่สามารถตั้งเป็น WPA ได้
ด้านหน้าเครื่องมีไฟแสดงผล 3 ดวงคือ ไฟ Power, ไฟ LAN, ไฟ Wireless
ตัวเครื่อง

ตัวเครื่องด้านหน้า
ด้านหลังเครื่องมีช่องเสียบสาย LAN ช่องเสียบ USB สำหรับการตั้งค่า และช่องเสียบไฟขนาด 5VDC
ด้านหลังเครื่อง
ด้านล่างเครื่องมีสติกเกอร์บอกชื่อรุ่นอยู่
ด้านล่าง1

ด้านล่าง2

ด้านล่าง3

ด้านล่าง4

การแกะจะคล้ายๆกับแกะ WRT54GL แต่มีน็อตอยู่ที่ยางคู่หน้าด้วย เมื่อแกะแล้วจะพบบอร์ดหลังขนาดไม่ใหญ่อยู่บนฐานโลหะ
ภายในตัวเครื่อง
ตัวบอร์ดหลักประกอบด้วยส่วนหลักๆ 2 ส่วนคือ การ์ด Wireless และบอร์ดประมวลผล 
บอร์ดประมูลผลด้านใต้
ในส่วนของด้านใต้มีไอซีหลักๆ คือ
Flash memory -> ATMEL AT29LV020 ขนาด 256 kB
ATMEL AT29LV020
RAM -> GSI GS74108TP-15 ขนาด 512 kB
GSI GS74108TP-15
ไอซี Demultiplex -> 74LCX138
74LCX138

ภาคจ่ายไฟ 3.3v และ 1.8v
ภาคจ่ายไฟ

ในส่วนของอีกด้านต้องถอดการ์ดไวเลสออก จะเห็นตามรูป
บอร์ดประมูลผลด้านบน
ประกอบไอซีหลักๆ คือ
ATMEL AT76C510

Ethernet -> LSI L80225/B
LSI L80225/B

การ์ดไวเลสไม่ปรากฎรุ่นและยี่ห้อ
การ์ดไวเลสด้านบน

ช่องเสียบกับบอร์ดประมวณผล

การ์ไวเลสด้านล่าง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น