วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

Linksys WAP54G v3.1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น Access Point ความเร็ว 54 Mbps ทำงานในโหมด 802.11b/g ด้านหน้าเครื่องมีปุ่มกดที่โลโก Cisco และไฟแสดงสถานะ
ด้านหน้าเครื่อง
ด้านหลังมีพอร์ตต่อเสา 2 เสา ช่อง LAN ปุ่ม Reset และช่องเสียบอแดปเตอร์ขนาด 12 VDC 0.5A
หลังเครื่อง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์รายละเอียดของอุปกรณ์ การแกะเราเตอร์ต้องถอดน็อต 2 ตัวที่ขาคู่หน้า
ใต้เครื่อง
สติกชิ้นนนี้บอกเลขซีเรียลและ MAC
สติกเกอร์ 1
อีกอันบอกรหัส FCC และแรงดันไฟ
สติกเกอร์ 2
แกะออกมาเจอกับบอร์ดหลักของเครื่อง
บอร์ดหลัก
ตัวบอร์ดประกอบด้วยไอซี
บอร์ดด้านบน
CPU -> BROADCOM BCM5352EKBG
BROADCOM BCM5352EKPBG
RAM -> SAMSUNG K4S641632K-UC60 เป็น SDRAM ขนาด 8 MB
SAMSUNG K4S641632K-UC60
Wireless -> BROADCOM BCM2050KMLG
Amp -> SiGe 2528L
BROADCOM BCM2050KMLG
ภาคจ่ายไฟ
MP1410ES -> 2A Step-Down Switch-Mode Regulator
MP1410ES
2SB772L -> MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
GS1117AX -> 1A Low Dropout Voltage Regulator
2SB772L & GS1117AX
พอร์ต JTAG แบบ 14 pin
JTAG
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
ใต้บอร์ดมีไอซี 1 ตัว
ใต้บอร์ด
Flash -> Spansion S29AL016D70TF102 ขนาด 2 MB
Spansion S29AL016D70TF102
หน้า Web Config ของเฟิร์มแวร์ HiPower
Web Config

Boot log
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Thu Mar 24 16:31:45 CST 2005 (motoplayer@cvs.gemtek.com.tw)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.

Initializing Arena
Initializing Devices.
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.39.0
CPU type 0x29008: 200MHz
Total memory: 8192 KBytes

Total memory used by CFE:  0x80300000 - 0x80399700 (628480)
Initialized Data:          0x8032F870 - 0x80331F50 (9952)
BSS Area:                  0x80331F50 - 0x80333700 (6064)
Local Heap:                0x80333700 - 0x80397700 (409600)
Stack Area:                0x80397700 - 0x80399700 (8192)
Text (code) segment:       0x80300000 - 0x8032F870 (194672)
Boot area (physical):      0x0039A000 - 0x003DA000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000

Device eth0:  hwaddr 00-90-4C-91-00-01, ipaddr 192.168.1.245, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 1421312 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
CPU revision is: 00029008
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Primary data cache 8kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Linux version 2.4.20 (root@SlackGPL) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #254 Wed Mar 28 21:56:18 CST 2007
Setting the PFC value as 0x15
Determined physical RAM map:
 memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM5352 rev 0 at 200 MHz
Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS
Memory: 6492k/8192k available (1200k kernel code, 1700k reserved, 108k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 0) is a 16550A
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0040
number of CFI chips: 1
Flash device: 0x200000 at 0x1c000000
Physically mapped flash: cramfs filesystem found at block 846
Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x001f0000 : "linux"
0x000d3a10-0x001f0000 : "rootfs"
0x001f0000-0x00200000 : "nvram"
sflash: found no supported devices
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 512 max) - 344 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_time loading
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k freed
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/et/et.o
Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/wl/wl.o
Hit enter to continue...
5352 board
wlconf: vlan0 failed (-1)
Web parameter initial success !
No interface specified. Quitting...
 SWD_DEBUG :: ses_main
 SWD_DEBUG ::  MP_TEST_SES_BTN =0
 SWD_DEBUG ::  no security
SES DEBUG :: Initiating ses on wireless unit 0
SES DEBUG :: returning event(*noblock) 2
SES DEBUG :: name ses_fsm_current_states value 01:01
 SWD_DEBUG ::  brcm_ses_wl_unit
 SWD_DEBUG :: brcm_ses_network_is_ses
SES DEBUG :: returning FALSE
 SWD_DEBUG ::  brcm_ses_wl_unit
 SWD_DEBUG :: brcm_ses_network_is_ses
SES DEBUG :: returning FALSE
 SWD_DEBUG :: brcm_ses_event_notify
 SES DEBUG :: LOG: Recd event 0 with status 0
 SWD_DEBUG ::  SES_EVTO_UNCONFIGURED (0) to indicate that the router is not SES configured.
SES DEBUG :: enter (block)
FirmwareVersion=<>
lan_mac=<>
lan_hwaddr=<>
Walter:  MYIP: 192.168.1.245
Walter:  MyNetMask: 255.255.255.0
Walter:  MyGateWay: 192.168.1.1
easyconf:WEP and radius
easyconf: bWEPType = NO_WEP
Walter:  MYIP: 192.168.1.245
start easyconf and mac writer
killall: snmpd: no process killed
Hit enter to continue...BusyBox v0.60.0 (2007.03.28-12:25+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

#
#


cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : Broadcom BCM947XX
processor               : 0
cpu model               : BCM3302 V0.8
BogoMIPS                : 199.47
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
unaligned_instructions  : 0
dcache hits             : 4096214847
dcache misses           : 2186364338
icache hits             : 209177655
icache misses           : 42172544
instructions            : 0

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00040000 00010000 "pmon"
mtd1: 001b0000 00010000 "linux"
mtd2: 0011c5f0 00010000 "rootfs"
mtd3: 00010000 00010000 "nvram"

ไฟล์ Backup 
มี 2 ชุดจาก 2 เครื่อง
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น