วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

Power Bank จีน 5000mA รุ่น Q6

Power Bank ตัวนี้มีขนาด 5000 mA แสดงผลสถานะแบตโดยผ่านทาง LED
ภายนอก1
.
ภายนอก2
.
รายละเอียด
พอร์ตชาร์จมี 2 ช่อง
พอร์ตชาร์จ
.แกะฝาด้านบนจะเจอน็อตสี่ตัวและไฟ LED แสดงผล
ด้านบนที่แกะฝาออก
ใภายในประกอบด้วยบอร์ดควบคุมกับแบตเตอร์รี่ 3.7v จำนวน 2 ก้อน
ภายใน
แบตเตอร์รี่ 2 ก้อนต่อแบบขนานกัน แต่ละก้อนมีความจุ 8.14 Wh
แบตเตอร์รี่
บอร์ดควบคุมประกอบด้วยไอซีหลักๆ คือ
บอร์ดหลัก
YF8036 -> Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation 
LM358 -> Low Power Dual Operational Amplifiers

บอร์ดอีกด้านมีจุดต่อแบต กับพอร์ตชาร์จ
บอร์ดอีกด้าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น