วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ZyXEL P-660R-T1

อุปกรณ์ตัวนี้เป็น ADSL เราเตอร์มี 1 LAN 1 DSL
รูปตัวเครื่อง
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ใต้เครื่อง
สติกเกอร์
บอร์ดภายในเครื่องมีชิ้นส่วนหลักๆ คือ
บอร์ดด้านบน
CPU -> TRENDCHIP TC3162L
TRENDCHIP TC3162L
DSL -> TRENDCHIP TC3085
TRENDCHIP TC3085
RAM -> Winbond W9864G6EH เป็น SDRAM ขนาด 8 MB
Winbond W9864G6EH-7
Ethernet -> REALTEK RTL8201CP ความเร็ว 10/100
REALTEK RTL8201CP
Mosfet -> AO4405
AO4405
Regulator -> AO6I3L
AO6I3L
พอร์ต Serial ความเร็ว 9600
พอร์ต Serial
ใต้บอร์ดมีไอซีหลักๆ คือ
ใต้บอร์ด
Flash -> Intel JS28F160 ขนาด 2 MB
Intel JS28F160
ภาคจ่ายไฟ 5.06V กับ 3.28V ใช้ไอซีตัวเดียวกันคือ
ภาคจ่ายไฟ
AP34063 -> UNIVERSAL DC/DC CONVERTER 
AP34063
Boot Message รหัสผ่านที่ใช้คือ 1234
Bootbase Version: V1.03 | 04/26/2005 15:20:30
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing:  8192K
OK
FLASH: Intel 16M *1

ZyNOS Version: V3.40(APZ.0) | 07/17/2006 11:30:00

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
............................................................
Copyright (c) 1994 - 2004 ZyXEL Communications Corp.
initialize ch = 0, ethernet address: 00:13:49:dc:fe:be
Wan Channel init ........ done
Initializing ADSL F/W ........ done
input line: wanec_pause_period = 4000
ADSL2PLUS_MULTI(ISSUE2 OFF)
input line: wanPress ENTER to continue...


                   Enter Password : XXXX
                    Copyright (c) 1994 - 2004 ZyXEL Communications Corp.

                              Prestige 660R-T1 Main Menu

     Getting Started                      Advanced Management
       1. General Setup                     21. Filter Set Configuration
       2. WAN Backup Setup                  22. SNMP Configuration
       3. LAN Setup                         23. System Password
       4. Internet Access Setup             24. System Maintenance
                                            25. IP Routing Policy Setup
     Advanced Applications                  26. Schedule Setup
       11. Remote Node Setup
       12. Static Routing Setup
       15. NAT Setup                        99. Exit


                          Enter Menu Selection Number:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น